PROMENADE TUSSEN MARKT EN LANGE JAN DETAILLISTEN-CLUB IN MIDDELBURG: Mmê. JjpWil! "Een actieweek? Omdat we er zelf zo'n lol in hebben" Middelburgse Burg Promenade presenteert zich dubbel en dwars Steevast 'feestweek' Verschillen Eigenlijk is het natuurlijk een vereniging die uniek in zijn soort is. Vergaderen gebeurt hoogst zelden, als er wordt vergaderd gebeurt dat nogal eens als 'tussendoortje' in het zonnetje midden op de Nieuwe Burg, zaken worden vaak even snel met elkaar geregeld en vrijwel ieder lid van de uit iets meer dan 22 koppen tellende 'winkeliersclub' zit in een of andere commissie. PROGRAMMA HERFSTWEER Zo maar een greep uit de commissies: een herfst- weekcommissie, een braderiecommissie, een Sint Nikoiaasgroep, een commissie voor de straatver nieuwing, vertegenwoordigers in de Ceremonie meesters en verder nog een aantal commissies die eventueel en voor zover nodig ter plekke worden opgericht. Kortom, vrijwel iedere winkelier aan de Nieuwe Burg zit wel in een of andere commissie en zo hij of zij er nog niet in zit wordt die wel als de tijd rijp is als commissielid benoemd. Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER mêmÊÊBÈSk -y w&esfc woensdag 12 oktober Verschijning De Faam/De Vlissinger waarin vele prachtige aanbiedingen en allerlei informatie over de Nieuwe Burg en haar winkels. donderdag 13 oktober, tij dens de koopavond Veiling van een groot aantal artikelen (zie elders in dit nummer) ten bate van Vijvervreugd, m.m.v. een Rasta-kwartet uit Breda. donderdag 13 t/m zaterdag 15 oktober Demonstraties van De Porceleyne Fles bij Pee- ters Geschenken. zaterdag 15 oktober 10.45 uur Modeshow Blauwe Winkel/Habee In- tersport 11.45 uur Modeshow Corrin's Mode/Josiasse 14.00 uur Modeshow Jo- siasse/Corrin's Mode 15.00 uur Modeshow Ha- bee Intersport/Blauwe Winkel Aan al deze shows wordt meegedaan door De Arend Schoenmode Gehele dag: Demonstra ties moleculair verzilveren bij Peeters Geschenken. Gehele dag: Portret- tekenen. woensdag 19 oktober Vanaf 10.00 uur: Lego wedstrijd bij Intertoys Goudswaard. (4 t/m 7-jarigen 10.00 en 11.00 uur; 8 t/m 12 "jarigen 14.00 en 15.00 uur). 15.00-17.00 uur: Kinder boekenweek bij Boekhan del Fanoy: met Eric Carle, Imme Dros en het Mu seum wetebeestje. donderdag 20 oktober Modeshow Modehuis Jo- siasse. tijdens de koopavond: square dancing. vrijdag 21 oktober Klimmen tegen een klim wand van 7 meter bij Ha- bee Intersport. zaterdag 22 oktober Boekenmarkt op Nieuwe Burg-Boekenstraat: 10.000 boeken tegen dumpprijzen bij de boek handels Fanoy, Fey en Loek, gehele dag: portret tekenen. Alle tien dagen tijdens de ze herfstweek een draai molen voor de kleinsten. Overgeorganiseerd? "Nee, gelukkig niet", verduidelijkt Dick Anbeek, de voorzitter van de 'promenadiers'. "Het is eigenlijk meer om aan te geven dat wij als Nieuwe Burg-winkeliers een hechte eenheid vormen, allemaal duidelijk het belang van onze middenstandsvereniging in zien en daar - alweer - met z'n allen daadwerkelijk aan mee willen werken. Met 22 man/vrouw aan één activiteit werken schiet natuurlijk niet zo op. Vandaar die commis sies. Noem het maar project groepen of zoiets. In ieder geval hebben een aantal van onze leden wat taken op zich genomen. Zo gaat dat bij ons niet alleen, maar het werkt nog prima ook". Zo, met de komende herfstactie voor de boeg, die door sommige deelnemers steevast feestweek wordt genoemd, is het even pra ten met 'de organisatie'. De voorzitter, de al eerder genoem de Dick Anbeek, de secretaris Freek Verdoes en commissielid herfst-feestweek Cor van Bler- kum. Zo maar even filosoferen over de Nieuwe Burg, de winke liers en wat de mannen achter de kassa's beweegt om ieder jaar maar weer een aantal activi teiten op poten te zetten. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover. De herfstweek-actie van woensdag 12 tot en met zaterdag 22 ok tober van de winkeliers op de Middel burgse Burg Promenade. De deelnemen de detaillisten - en dat zijn ze allemaal - hebben de borsten ook dit jaar weer eens flink nat gemaakt en als het weer een beetje meezit belooft het die week weer een drukte van belang te worden. Een week vol activiteiten van de detaillisten en voor de consument een gelegenheid om er eens een gezellige week 'Prome nade' van te maken. Modeshows, een klimwand waar de rasechte klauteraars zich kunnen uitleven, demonstraties, een lego-wedstrijd en natuurlijk de haast traditionele boekenbeurs waarvoor nu al de nodige belangstelling van buiten Zee land bestaat. Daarnaast nog een foto wedstrijd waarbij het de bedoeling is dat het publiek een foto van een artikel bij een foto van de betreffende etalage plaatst en het feest is compleet. Natuur lijk zijn er prijzen te winnen. Voor de foto-wedstrijd maar liefst veertig waar debonnen van elk vijfentwintig gulden, voor de klimmers rasechte Reebok schoenen en verder nog forse kortingen bij de diverse winkeliers. Voor de kinde ren staat er weer een 'driftige draaimo len' en als openingsattractie is er een veiling van talloze (nieuwe) spulletjes waarvoor normaal toch een fors bedrag moet worden neergeteld. Kortom: de winkeliers van de Burg Promenade laten weten dat ze er zijn. En hoe!!! Drukte vorig jaar tijdens de modeshow. Dick Anbeek "Een unieke winkelstraat met een heel eigen karakter", stellen ze gedrieën vast. "Op de eerste plaats is het de oudste echte wandelpromenade van Zeeland, verder zijn het allemaal zelfstan dige detaillisten en verder is het gewoon een eh nou ja, gewoon een gezellige straat. Er is een enorme variëteit aan winkels. Boeken, mode, sport, groenten en fruit, juweliers, een sigaren zaak, een speelgoedzaak en noem het maar op. Vergeet dan verder niet dat hier vroeger, zo net na de tweede wereldoorlog al een gelijksoortig winkel bestand was. De eigenaars zijn dan misschien wel veranderd, maar de aard van de winkels is vrijwel hetzelfde gebleven. Je zou best kunnen stellen dat de Nieuwe Burg de meest oorspron kelijke winkelstraat van Middel burg is. Verder heeft gerekend over de afgelopen vijf jaar bijna tachtig procent van het winkel bestand een ingrijpende verbou wing ondergaan, dus stilzitten doen we zeker niet". "Daarnaast zijn er natuurlijk nogal wat verschillen met bij voorbeeld de Lange Delft", ver volgt Dick Anbeek. "Déér zijn nogal wat filialen van grootwin kelbedrijven. Die heb je in onze straat niet. De Lange Delft ligt op A-1 stand en wij zitten in de slipstream van die Lange Delft. A-2 dus en dat houdt in dat wij gewoon een stapje verder willen dan een ander. Meer naamsbe kendheid en zo. De mensen aan trekken. Gewoon laten zien dat wij er zijn en dat we er zelf lol in hebben om iets op poten te zet ten. Ja en dan kom je uit in diver se soorten acties, zoals die bewuste herfstweek". Freek Verdoes graaft eens in zijn herinneringen. "Vier jaar gele den zijn we met die herfstactie- week begonnen. Gewoon om ons 40-jarig bestaan als winke liersvereniging te vieren. Nou, daar zijn enorm veel positieve reacties op geweest. Alles wat goed is moet je bewaren, dus het jaar daarop wéér een actie week. En nu staat de vierde voor de deur". Veel werk? "Och, wat heet. Iedere detaillist draagt zijn steentje bij en verder proberen we iedere deelnemer te active ren zelf iets origineels voor zijn eigen zaak te bedenken. En als we zo het programma voor die week bekijken is dat weer prima gelukt". En dan, intens tevreden: "De commissies hebben weer eens goed gewerkt. Of niet soms? Nou dan".

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 27