Gemengde gevoelens na afgelasting SVINI We scoren niet gemakkelijk EN NOG ViJF SPONSORING EN PUBLICITEIT DA-XIN DE ALGEMENE ZEEIMSE ER SNEL BIJ. P. de Klerk óók Sponsors van de V.C. Vlissingen "DE VERHUISWINKEL" mammnie DESK IN DE BREEDTE VERSTERKT NA WORDT II AANGEBODEN DOOR: Hans de Nooyer had eigenlijk te Nieuwenhagen zijn rentree in het eerste kunnen maken. Door de afge lasting was het beste om hem in te zetten in het twee de team. Zeer ongelukkig brak hij zijn enkel in Zierik- zee. Over het geharrewar rond Hans' definitieve opna me zullen we maar niet verder uitwijden. Het vertrou wen in het medisch gebeuren, met name in Zeeland, bij blessures tijdens sportwedstrijden heeft daardoor wel de zoveelste knauw gekregen. Competitie Programma Hoofdklasse C Programma hoofdklasse C voor de komende twee weken Publiciteitsman J.C. Wubben van het Kaatsheuvelse DESK is optimistisch over de komende periode, maar bouwt tegelijkertijd enige reserve in, voor zijn elftal: "We spelen beter dan vorig seizoen, want we zijn vooral in verdedigend opzicht en op het middenveld da nig versterkt. Het zorgenkindje is onze voorhoede: we komen maar moeizaam tot scoren. Tijdens de eerste drie wedstrijden hebben we twee punten behaald, ter wijl dat er zeker vijf hadden moeten zijn. Tegen TOP was de 1-1 uitslag wel een juiste verhouding, maar zo wel tegen Geldrop (1-0 verlies), als tegen Venray (2-2) hadden we het eigenlijk moeten afmaken." Ranglijst hoofdklasse C Aanmelden supportersbussen COLOFON De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door Tfreo van Duin, afdeling sponsoring en publiciteit van vc Vlissingen. Echte vrienden BENZINESTATION MACOR B.V. VOETBALSCHOENEN koop je in een sportzaak Gereedschap koop je bij: Païke.tvto£ie.n OOK IN VLISSINGEN voor echte, dus betere verf voor totale belettering en behang toch weer in de bruisende binnenstad Gerard Rodls - De Verfbron Vraag naar onze originele Chinese menu's, de specialiteit van onze meesterkok CHINEES-INDISCH ONDERHOUDSBEDRIJF ED ALLEIJN (WANT DICHTERBIJ VIND JE GEEN VERZEKERING vseM\ ■va Al fflllCllt' ZmniSeMl Middelburg. Vraug uw verzekeringsadviseur. verzekeringen. SPECIALE TRANSPORTEIN V.C. VLISSINGEN gefeliciteerd met Uw mopi clubhuis. Veel succes met de door ons geleverde vloerbedekking en meubelen. En natuurlijk VEEL SUCCES met de komende wedstrijden. Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER "Zeldzaam zoals dat allemaal heeft kunnen passeren," aldus hoofd sponsor Jan Koppejan, die het van begin tot het einde heeft meege maakt. "Die jongen is als een jojo behandeld. Als je je dat in de za kenwereld permitteert, ben je ge garandeerd al je klanten kwrjt èn terecht. Zo ga je niet met mensen om!" Masseur-verzorger Theo de Badts was door het gebeurde rond Hans nogal van zijn stuk gebracht. Begrijperlijkerwijs wist niemand iets zinnigs over de komende wed strijd tegen DESK naar voren te brengen. We zullen daarom vol staan met het geven van de selec tie van de VCV, zoals die tegen DESK zal aantreden. We verwach ten, dat deze spelers de pijn van Hans de Nooyer zullen verlichten in de vorm van prima spel en een goed resultaat: 16-10-'88 Vlissingen - DESK 23-10-'88 TSC - Vlissingen 30-10-'88 Vlissingen - TOP 6-11 -'88 Geldrop - Vlissingen 13-11-'88 Vlissingen - Venray 27-11 -'88 Limburgia - Vlissingen 4-1 2-'88 Vlissingen - Waubach 11-1 2-'88 Longa - Vlissingen 18-12-'88 Vlissingen - Sittard Winterstop tot 5-2-'89 Ronald van Oeveren, na derde boeking niet inzetbaar. Doel: Ruud Pennings (27) en John Jasperse (24). Achter: Ron van Dam (29), Ruud Cornelis (26), Arold Back (28), Kees Houtepen (26) en Eugene Fagg (33). Midden: Geert Bouwman (29), Roy Hendriksen (19) en Marcel Schenk (25). Voor: Paul Schipper (25), Peter van Vossen (20), Richard Verwey (18) en Alex Lourens (19). Trainer-coach is Jo Jansen, elftal leider Philip Krant en de medische verzorging berust bij Niek Knol en Theo de Badts. Buiten spel na ongelukkige enkelbreuk. 16 oktober 1988: Venray - Geldrop Limburgia - TOP Waubach - TSC Vlissingen - DESK Sittard - SVN Wilhelmina '08 - EHC LONGA - Halsteren. 23 oktober: Venray - LONGA Geldrop - Limburgia TOP - Waubach TSC - Vlissingen DESK - Sittard SVN - Wilhelmina '08 EHC - Halsteren. Een slecht resultaat bereikte DESK tegen een van de zwakste ploegen, Limburgia. De Brabanders verloren daar met 2-1"We weten dat jullie spitsen zeer gevaarlijk zijn. Vooral Peter van Vossen komt nogal naar voren in de media, maar misschien heeft hij tegen ons een van zijn toch meerdere slechte dagen. Ik verwacht te Vlissingen een mooie, open wedstrijd, met een prima en tourage van jullie enorme suppor terslegioen en daarom een licht fa voriete thuisclub". Op sponsorge- bied heeft DESK een veer moeten laten. "Na driejaren sponsoren van "De Efteling", moeten we het nu doen met Leopard Sportswear uit Waalwijk, helaas met een wat la ger budget voor ons". Ondanks een gedegen afspraak met dhr. Wubben, betreffende het ons toezenden van een elftalfoto ("Geen enkel probleem: vrijdag 7 oktober heeft U die in huis!"), kun nen we vaststellen, dat de p.r.- man hierin grandioos heeft gefaald. Zelfs tot maandag 10 oktober ont vingen we taal noch teken! De DESK-selectie bestaat uit de volgende spelers: doel: Jan Morre (30), Frans van der Velden (ex Uno Animo, 27) en René Eekels (ex RKC, 24). Verdedigers: Marco Hoos (23), Winfried Pelckmans (ex WSC, 26), Frank van Riel (ex RKC, 22), Tini Sulsters (29), Je roen Timmers (23), Toine Vrinten (28) en Maarten Vuurmans (ex RKDVC, 25). Middenvelders: Bert- Jan Heymans (29), Koos Meesters (BW, 30), Eric Peynenburg (25), Evert Scholten (ex Geldrop, 24) en Ben Janssen (23). Aanvallers: Cees van Loon (26), René Pagie (22), Maarten de Veer (21en Ben Voets (ex Nijnsel, 26). Trainer is, voor het derde seizoen, Martien Pennings, elftalleider is A. van Es en masseur/verzorger Th. Kramer. Clubkleuren zijn: shirt - geel en broek - blauw. De wedstrijd zal worden geleid door scheidsrechter C.M. Govers, geassisteerd door de grensrechters C.H. Markus en L.J.F.A. de Nooyer. TSC 5 2 3 0 7 6- 4 Venray 4 2 2 0 6 7- 5 EHC 5 2 2 1 6 6- 3 Sittard 5 2 2 1 6 9- 7 Geldrop 3 2 10 5 2- 0 Waubach 5 13 15 5- 5 Vlissingen 4 12 14 11- 6 Wilhelmina '08 4 1 2 1 4 7-12 Halsteren 5 12 2 4 6- 7 Limburgia 5 12 2 4 6- 7 DESK 5 0 3 2 3 5- 7 TOP 3 0 2 1 2 2- 3 Longa 3 0 2 1 2 0- 3 SVN 4 0 2 2 2 3- 5 De VCV organiseert, in samen werking met de Supportersvere niging Rood Wit, busreizen naar de uitwedstrijden. Wie graag de ze wedstrijden wil bezoeken, kan zich aanmelden bij: W. v.d. Hoofd, tel. 01184-70547, of in het Clubgebouw, achter de bar, tevens telef. bereikbaar: 01184-60259. Volledige informaties over het lidmaatschap van de VCV of Supportersvereniging Rood Wit, worden daar gaarne verstrekt. Geplande reisschema: 23-10-'88 TSC (Oosterhout) 06-11-'88 Geldrop 27-11-'88 Limburgia (Brunssum) 11-1 2-'88 Longa (Tilburg) Advertentie-acquisitie: Frits van dm Egden Eindredactie: Ad Hanrtemtm Foto's: Rnbtn Orgel "Waar zou dat nu op slaan", zul len de meeste mensen zich afvra gen. Die weten dan ook niet, dat de vc Vlissingen nóg een elftal heeften wat voor een elftal! "Wij delen geen doodschoppen uit (trouwens dat doen de voetballers van onze VCV ook niet), maar ver maken ons wel op een groen veld, d.w.z. op het groene laken". Aan het woord Ko Jilleba, de afge vaardigde van "het biljartclubje VCV". "De spelers van het eerste elftal kennen die kreet wel, wan neer die donderdagavonds na de training een bezoek brengen aan het clubgebouw. Graag nemen die spelers dan deel aan kleine eet- festijntjes, die "de jongens van het biljart" dikwijls opzetten". Hoe kom je eigenlijk aan zo'n clubje in een voetbalvereniging? "Nu al weer heel wat jaren gele den, kwamen wij, dat wil zeggen, Piet Meerman, Jo v/d Rafelaar, wij len Wim Kasteelen (wat missen wij hem erg!) en ikzelf op het idee om een biljartclub op te richten. Dat stuitte in het begin op enkele be zwaren, want je moest per slot van rekening een vaste avond hebben om beslag op het biljart te kunnen leggen. We beten ons echter als echte pitbullterriers vast in het idee en ons clubje kwam er!" "Ik zeg "clubje", dus geen vereni ging, want dat klinkt zo duur. Trou wens, we hebben niet eens een bestuur, alléén voorzitter Piet Meerman, maar die bekleedt dan ook alle functies, tot en met het or ganiseren van lekkere hapjes toe! Gelukkig schrijft hij nooit een ver gadering uit. We hebben zelfs geen naam, of het zou moeten zijn BZN (biljartclub zonder naam), maar dan zijn ze daar in Volendam weer op hun pgetrapt. Nee, we vormen een hecht vriendenclubje zonder al lures, dat elke donderdag zijn par tijtje speelt en dan vóór alles veel plezier heeft. Natuurlijk hebben wij enkele bekende oud-eerste elf talspelers in ons midden, waaron der good-old Dirk Dejoode, Peter Kats en Philip Krant. Bij elke thuis wedstrijd van de vc Vlissingen staan wij, als échte trouwe suppor ters, met z'n allen bij elkaar op het bekende hoekje (elke rechtgeaarde Vlissinger weet hier van de hoed en de rand, red.). Ook na de wed strijd hebben wij een bekend hoek je, in het clubgebouw. Nu moet je niet denken, dat we niet met onze tijd meegaan! Vc Vlissingen én de sponsors is een hot item voor de media, maar wij hebben óók een sponsor! Fa. Van der Schoot Til burg B.V., handel in bouten, moe ren en ander materiaal, oordeelt, dat de financiële basis van ons elf tal moet worden opgekrikt en geeft zo nu en dan een injektie!" "Op donderdag 1 september vier den wij ons 2e lustrum, dus met andere woorden: wij bestaan 10 jaar. Eventuele bloemstukken en cadeaus kunnen nog steeds tussen 6 en 7 uur 's avonds aan de bar worden afgegeven. Bij uitzonde ring zijn consumptiebonnen ook welkom. Wij zullen nog menigmaal laten horen: en nog vijf! Dit maal bedoelen wij dan: wij voegen dan weer vijf jaar toe!" Hoofdsponsor: Supermarkt Jan Koppejan Vlissingen Subsponsors: Amro Bank Vlissingen Drankenhandel De Vlieger-Verdonk Middelburg Heineken Middelburg Holy Steigerbouw Oost-Souburg Frapo's/De Pup Vlissingen Flitecar Vlissingen Van Fraassen Tours Vlissingen Willemsen Electrotechniek Vlissingen De Verfbron Gerard Rodts Vlissingen Vlissings Autoschadebedrijf Vlissingen Lijnbach B.V. Vlissingen Freddy Wolf Autorijschool Oost-Souburg Radio Van den Dries 's-Heerenhoek Zwaar Transport Zeeland Heinkenszand Jac. Rijk B.V. Heinkenszand Aannemingsbedr. Stegink Vlissingen Hotel Arneville Middelburg Image Mode Vlissingen Sporthuis Jan Jongepier Middelburg Puma Nederland Zoetermeer Wasserij Edelweis Vlissingen Café Branding Vlissingen Café Bosjeslaan Vlissingen Stationsrestauratie Vlissingen Depa Service Bedrijf Vlissingen Warme Bakker Grent Vlissingen Straalbedrijf Vlissingen B.V. Vlissingen Steenhouwerij Van Wezel Vlissingen Staalhandel Van Wijnen Wolphaartsdijk De Faam/De Vlissinger Middelburg Cornelder's scheepvaart mij Vlissingen Bloemenhandel van Belzen Vlissingen Bouwbedrijf „Delta" Middelburg Chin. Ind. Rest. „Pom Lai" Vlissingen De afdeling Sponsoring en Publiciteit van de v.c. Vlissingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De afde ling rekent het tot haar taak om leden en supporters zoveel mogelijk van informatie te voorzien over hun favoriete club. De huis-aan-huisbladen De Faam/De Vlissinger lenen zich daar uitstekend voor. De afdeling onderhoudt verder de kontakten tussen Bestuur, leden, sponsors, supporters en andere groepen of personen die zich aandienen. Suggesties voor invulling van deze wekelijkse nieuwsbron zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk gericht aan het Clubgebouw (Irislaan), maar dat kan ook telefonisch 01184-64042 of 60259. Wie wil adverteren op deze pagina kan terecht bij de acquisi tie van De Faam/De Vlissinger te Vlissingen, tel. 01184-84000. Tijger Trend Spaaraktie Sloeweg 11, 4383 XZ Vlissingen Tel. 01184-79508 benzine diesel LPG onderhoudsart. smeermiddelen autoaccessoires TECHNHANDELS- EN REPARATIE8UR0 Scheldestraat 35. 4381 RP VLISSINGEN, 01184-15351 Nooidslraat 43, 4361 BL WESTKAPELLE, 01187-2112 Kromme Weele 15 Tel. (01180) 2 67 21 b. g.g. 1 47 96 4331 PA Middelburg Scheldestraat 53 - Vlissingen s 14040 voor zelf verhuizen te huur: verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer verhuisdozen (ook te koop) inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" verr-glas-behang-kunslsctilldersmaterialen Walstraat 8-10, 4381 EE Vlissingen, 01184-12830 Restaurant a la carte airconditioning volop parkeergelegenheid Beursplein 5 4381 CA Vlissingen lel.: 01184 - 1476Ó geopend: dogelijks 11.00 - 22.00 uur Voor alle loodgieterswerkzaamheden Gas Dakbedekking Water Goten: zink/pvc Sanitair Tevens timmerwerken en onderhoud Renovatie Kozijnen Dakkapellen Het plaatsen van Verbouwingen keukens Koudekerkseweg 116 4382 EK Vlissingen, tel.: 01184-10473 ZWAAR TRANSPORT ZEELAND B.V Kantoor en Werkplaats Clara's Pad 68 Postbus 17 4450 AA HEINKENSZAND TELEFOON 01106-1208 PRIVÉ 01106-1369 TELEX 55166/TELEFAX 01106-3238 TAPIJT EN MEUBELEN PLEIN 1940 TEL. 26074 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 19