Schapen krijgen kleurige stempels Opticien Tilroe: 'Modebewuste generatie accentueert stijl met eigentijdse monturen' Wat zijn kengetallen? ALLES OVER HOOG RENDEMENT IN EEN NUTTIG BOEKJE Mike de Bruin, Yoshiware en de vrouwelijke tassen-lijn DE ADVERTORIAL; EEN MANIER OM ANDERS TE ADVERTEREN SAUNA MIDDELBURG EN BODYFIT: Beautydag Drempelvrees Het weerbericht Wat met kengetallen? Kengetallen voor ondernemers Beschermd Minder uitstoot Veiligheid DE FAAM - DE VLiSSINGER Woensdag 12 oktober 1988 mplete verzorgi Sauna Middelburg is meer dan de naam doet denken. Wat drie jaar geleden begon als een doorsnee sauna is in de loop van de tijd een complex geworden van allerlei verzorgingsfacili teiten als massage, pedicure, zonnebank, schoonheidsbehandelingen en sinds vorige week ook een bijzondere soort fitness. Annelies Schoote, de eige nares van Sauna Middel burg, is enthousiast over de nieuwe aanwinst, die bestaat uit zes banken met bewegende delen. "Het is een systeem waar bij geen inspanning nodig is. Je wordt bewogen door de banken. Je ligt lekker ontspannen de be weging te ondergaan, en alle spiergroepen worden aangepakt". Op 8 oktober, de open dag van Bodyfit zoals de fit nessafdeling heet, lieten de zes schoonheidsspecia listes/pedicures die in dienst zijn zien dat ze ook in de fitnesszaal kunnen opereren. Het hele systeem werd gede monstreerd. Op vijf ban ken gaan bovenlichaam en benen omhoog en worden de schouders gerekt en gemasseerd. Op de laatste bank worden de afvalstof fen losgetrild. Annelies vindt het systeem een ge schenk uit de hemel. "Het leuke ervan is dat het zo veelzijdig is. Mensen die net een been uit het gips hebben kunnen zonder dat been te belasten toch al die spieren versterken. Oudere mensen kunnen hun conditie ermee op peil houden en tot slot kun je er ook nog figuurcorrec ties mee maken door in de bewegingen actief mee te doen. Daar geef ik dan ook diëten bij op". De begeleiding doet Anne lies zelf. "Service staat bij mij hoog in het vaandel. Ik laat de mensen nooit zo maar wat aanrommelen. Dat geldt trouwens niet al leen voor de fitnessban- ken, maar ook voor de sauna. Ik heb er ook voor gezorgd dat de meisjes en ik alles weten over het fitness-systeem. Want als je er niet alles over kunt vertellen, voelen de men sen zich niet op hun ge mak. En dat is toch heel belangrijk". Sinds ook allerlei schoon heidsonderdelen aan de sauna zijn toegevoegd houdt Annelies elke woensdag Beauty-dag. "Een soort verwendag voor vrouwen", legt An nelies uit. "Het is een cir cuit van alles wat we in huis hebben. En dat is heel wat, je bent er een uur of acht mee bezig. Massage, schoonheidsbehandeling, zonnebank, pedicure, de hele schoonheidsbehande ling, zonnebank, pedicure, de hele sauna en het fit nessprogramma, even tueel met een dieet advies. En natuurlijk een uitgebreide lunch, om even bij te roddelen". En hoe zit dat met man nen? "Die zijn niet wel kom op de Beautydagen", zegt Annelies meteen ge decideerd. "Maar als een stuk of vier mannen be langstelling hebben kan dat natuurlijk wel geregeld worden. Wel op een ande re dag, want de behande lingen zijn anders". Omdat sommige mensen geen tijd hebben om zich acht uur lang onafgebro ken te laten verwennen, zijn alle faciliteiten ook los te bespreken. Voor een zonnebankje hoef je dus niet per se naar de sauna. Hoe groot is de belangstel ling voor alle aanwezige luxe? "Dat mag nog iets meer worden" vindt An nelies. "Veel mensen heb ben drempelvrees omdat ze alles associëren met de sauna en sauna met bloot. Ten eerste kun je al onze onderdelen zonder ver plichtingen los gebruiken, en ten tweede is de sauna niet half zo bloot als ze denken. Bij het veranderen van bad trekt eigenlijk ie dereen een badjas aan en bovendien zit je echt niet met vijftig man in bad". Ze ervaart ook vaak dat de publieke ideeën over de prijzen wat scheef zijn. "Voor een Beautydag vra gen we 11 5 gulden. Dan heb je echt alles gehad wat we in huis hebben. De losse prijzen vind ik ook niet echt hoog. Een com plete massage heb je al voor twee tientjes. De sauna, fitness en pedicure liggen ook rond dat be drag. Alleen een schoon heidsbehandeling is 55 gulden, maar dan zijn ze ook anderhalf uur bezig en ben je echt helemaal nieuw. En juist vanwege de drempelvrees hebben we een introkaart voor de sauna. De eerste drie keer heb je dan reductie. Wat je er extra bijkrijgt hier is de verregaande service en de gezelligheid. Overal wordt je begeleid, alles wordt uitgelegd, en je kunt altijd tussendoor even gezellig Vanaf oktober verschijnt bij veel schapen achter op de rug een blauw, groen of rood stempel. Dit stempel is afkomstig van een kleurblok, dat door middel van riemen op de borst van het mannetjesschaap be vestigd is. Wanneer deze ram dekt geeft het blok af op de rug van het schaap. Een aantal schapenboeren doen de rammen een tuig met een kleurblok om, zo dat snel zichtbaar is hoe actief de dieren zijn. WEEKEND RECEPT Maaltijdsoep met zuurkool Soepen met zuurkool zijn in ons land veel minder bekend dan bij voorbeeld bij onze oosterburen, in Polen en in Rusland. Ook in de Elzas kent men een aantal re cepten voor dergelijke soepen. Reken voor een maaltijdsoep voor 4 personen op ca. 400 gram zuurkoolspek, 1 rook worst, 400 a 500 gram zuur kool, 1 grote pot gekookte witte bonen, 1 bouillontablet of - poeder (voor 1 liter), 3 grote aardappelen en 3 grote uien. Rasp de aardappelen op een gro ve rasp en snipper de uien rag fijn. Verhit in een grote pan met dikke bodem 50 gram boter. Fruit de uien er zolang in tot ze beginnen te kleuren. Schep de geraspte aardappelen er door en spreid de inmiddels ragfijn ge sneden zuurkool er over uit. Leg er het, eventueel in stukken ge sneden, zuurkoolspek op en schenk er 1 liter bouillon bij. Breng alles langzaam aan de kook. ücnep de inhoud van de pan enkele malen om en temper dan de warmtebron. Leg het deksel op de pan en laat alles ge durende 30 minuten zachtjes koken. Neem het zuurkoolspek uit de pan, verwijder het zwoerd en snijd het spek in zeer kleine stukjes. Roer de soep krachtig door. Voeg de stukjes spek en de hele inhoud van de pot witte bonen toe. Leg de rookworst in de soep en laat het daarna nog 20 minuten heel zachtjes door koken. Neem de worst uit de pan en snijd hem in plakjes. Proef de soep en voeg naar smaak zout, peper en wellicht een lepeltje fijne Marne-mosterd toe. Warm daarna de plakjes worst in de soep op. Tip: Geef er lekker knapperig stokbrood of met wat reuzel bestreken en met wat zout en peper bestrooide plakjes rogge brood bij. Bereidingstijd: 35 minuten. Energie per portie: 3655 kJ (875 kcal). Met het dalen van de tem peratuur en het korter worden van de dagen be gint de vruchtbare periode en daarmee de dektijd van de schapen. Vanaf okto ber tot in december doen de rammen hun werk. Schapen die aan het einde van de dektijd niet zijn gestempeld, dus niet zijn gedekt worden meestal verkocht. Bij de andere schapen kan de boer na een draagtijd van vijf maanden min vijf dagen de lammetjes ver wachten. Een nieuwe ontwikkeling in de schapenfokkerij is de kunstmatige inseminatie. Door deze kunstmatige bevruchting kan op meer dere bedrijven tegelijk ge bruik worden gemaakt van de rammen, die voor de beste nakomelingen zorgen. Zo wordt gepro beerd de gemiddelde kwa liteit van de Nederlandse schapen op een nog hoger peil te brengen. Dit voorjaar liepen in de Nederlandse weiden ruim een miljoen schapen, waarvan ongeveer de helft lammeren. Het me rendeel van de schapen is van het Texelse ras. Deze witte schapen worden ge houden voor de produktie van lamsvlees. Het groot ste deel hiervan wordt geëxporteerd naar Frank rijk. De schapewol, die vooral verwerkt wordt in tapijten, brengt naar ver houding weinig op. aan de bar gaan hangen", alleen woensdag voor da- Openingstijden: ma. - za. mes gereserveerd. 14-23 uur; zo. - 12 - 17 Had iemand nog een uur alle dagen gemengd, weerwoord? SAUNA MIDDELBURG DAM 45 MIDDELBURG 01180-29120 BODYFIT DAM 43 MIDDELBURG 01180 - 29120 De jonge modebewuste generatie toont veel be langstelling voor brillen. Ze heeft het standaard montuur afgeschaft. Want komt het niet vaak voor dat de bril bij een bepaalde kleding nou ab soluut niet staat? Opticien E. Tilroe aan de Walstraat in Vlissingen maakt dat regelmatig mee en heeft zijn collectie afgestemd op wie meer wil. Hij toont twee monturen die volledig passen in de (door mr. Henry van der Sterre) Kengetallen zijn cijfers die het mogelijk maken op eenvoudige wijze een eigenschap, bijvoor beeld van een produkt te beoordelen. In het da gelijks leven worden kengetallen gebruikt. Als de autoverkoper zegt: "hij loopt 1 op 10", weet iedereen dat daarmee wordt bedoeld dat de auto tien kilometer rijdt op één liter benzine. De verkoper gebruikt hier een verhou ding om iets te vertellen over een eigenschap van de auto, namelijk over het benzineverbruik. Zo'n ver houding of verhoudings getal noemen we een ken getal. In folders en tests worden nog veel meer van dergelijke getallen ge bruikt, zoals voor de maxi mumsnelheid, de remver- traging en de acceleratie. Andere voorbeelden vin den we in het weerbe richt: "de windsnelheids- verwachting luidt 3 tot 7 meter per seconde" of "er wordt gewaarschuwd voor westerstorm, wind kracht 10". Ook met deze kengetallen wordt een eigenschap aangegeven, waardoor zij die daarin geïnteresseerd zijn precies weten wat hun te wach ten staat. Ook in de sport wordt kwistig van kenge tallen gebruik gemaakt: "Feijenoord speelde het 3-3-4 systeem", "de hoekschopverhouding was 12-2 in het voordeel van PSV", "Bernard Hi- nault reed met een verzet voor allerlei zaken van 54/14". In de versla gen van ijshockey-, basketbal- en honkbal wedstrijden worden vaak hele reeksen cijfers (ken getallen) opgesomd, die de leek niets meer maar de ingewijde alles zeggen over ploeg en spelers. Uit de voorbeelden blijkt dat kengetallen iets zeg gen over een bepaalde ei genschap. Het kengetal over het benzineverbruik kunnen we vergelijken met hetzelfde kengetal van andere auto's om uit te maken of de auto zuini ger of minder zuinig is dan andere auto's. Om te bepalen of een be drijf gezond is worden eveneens kengetallen ge bruikt. Zo is er een kenge tal dat aangeeft of de winst in vergelijking met soortgelijke bedrijven hoog of laag is. Ook kan met zo'n kengetal een ver gelijking over de jaren heen worden gemaakt van de winstontwikkeling. Het gaat niet om de totale winst, maar om de winst in verhouding tot omzet en kosten. Meer informatie over ken getallen van de winst, kosten, rentabiliteit^finan- ciën, omzet en huis vesting is te vinden in een uitgave van de Stichting voor Juridische Adviezen (JAS). Deze uitgave kunt u bestellen door f 15,50 over te maken op giro 47 49 072 (of bankrek.nr. 56 83 67 041) t.n.y. Stich ting voor Juridische Ad viezen, Lammenschans- weg 54, 2313 DN te Lei den onder vermelding van: "Kengetallen", bestelnr. 13 en de naam van dit blad. Binnen tien dagen na ontvangst van uw bijdrage wordt de uit gave aan u toegezonden. Tel: 01728 - 9449. nieuwe stijl. Eerst laat hij het trendy Japanse rood montuur zien (foto links) met een kunststof voor stuk en metalen veren. "Deze bril geeft een zeer sportieve uitstraling aan het gezicht", zegt hij. "De forse aanzet van de schar nieren gaat terzijde abrupt over in zeer slanke veren. De neusbrug met hoeken aan de bovenzijde creëert een spannende variatie op het fotomodel". Het andere model (foto rechts) is gemaakt van blauw-zwart gevlamde kunststof en net als het eerste geschikt voor beide sexen. De blauwe accen ten verdwijnen aan de bin nenkant. Daar overheerst het zware zwart. De hoog aangezette veren zijn slank van vorm, de bijna rechthoekige vorm van de glazen geeft - aldus de Vlissingse opticiën - aan dit trendy montuur niette min een zakelijk accent. Opticien E. Tilroe nodigt een ieder uit om eens een kijkje te komen nemen naar zijn uitgekiende as sortiment modische en draagbare brillen. En het spreekt voor zich dat dat ook geheel vrijblijvend kan. TILROE OPTICIEN WALSTRAAT 81 VLISSINGEN 01184 - 12370 Nu de gasprijzen weer op een vriendelijker peil zijn beland, raken sommige mensen wat minder geïnteresseerd in energiebesparing. Ten onrech te, want er valt nog steeds aardig te verdienen aan maatregelen, die besparen op stroom en gas. Eén van de punten waar binnenkort zeer veel men sen mee te maken krijgen is de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel. Zo'n vijftien jaar geleden werd centrale verwarming in ons land de normaalste zaak van de wereld en in honderdduizenden wonin gen werd een CV-ketel ge plaatst. En omdat de meeste CV-ketels een le vensduur van ongeveer vijftien jaar hebben, zijn al die ketels tussen nu en Tassen kunnen sterk aan mode onderhevig zijn. Niettemin is het vaak enorm duur om dan maar bij elke modewisseling een andere tas te kopen. Het jonge tassenmerk Yoshiwara geeft ant woord. Voor bedragen tussen de f 20,— en f 90,— kunnen bij Unique/Samsonite Shop aan de Geere Passage in Middelburg trendy tassen van dit merk worden gekocht. Mike de Bruin van deze le- derwarenzaak legt uit dat het modebeeld van de tas sen om vaak zeer logische redenen niet echt ingrij pend verandert. Maar: "In de kleding variëren de stoffen, stijlen en kleuren. De mode vertoont met zijn kleuren flesgroen, rood, cognac en donkerbruin een zeer vrouwelijke lijn, met een knipoog naar de sportwear. En bij deze vrouwelijkheid heeft het merk Yoshiwara een for mule gevonden om volle dig in te springen op het rijke kleurenpallet". "Yoshiwara", zo vervolgt De Bruin, "is één van de weinige merken die de mode op de voet volgt en dus eigenlijk de vrouwelij ke outfit compleet maakt". Hij haalt een wil lekeurig model van dit tas senmerk uit het rek en wijst op de grove kroko- print en houtnerf. En bij een avondje uit eten hoort volgens de winkelier de grote enveloptas in zwart lak of imitatieslangeleer. Hoe het komt dat dit merk telkens aan het mode beeld kan worden aange past en toch goedkoop is? "Heel simpel", lacht de altijd vrolijke De Bruin. "Omdat de fabrikant uit gekiende imitatiemateria len gebruikt". UNIQUE/SAMSONITE SHOP GEERE PASSAGE MIDDELBURG Veelgebruikte prints zijn kroko in brum wijnrood en zwart. Elke 14 dagen kunnen adverteerders in de rubriek Produkt Informaie hun speciale boodschap op 'een andere wijze' aan de consument kenbaar maken. Anders dan anders? Ze ker. Er bestaat immers een logischer honger naar informatie bij het publiek. Hij wil op de hoogte zijn van ontwikkelingen en waar wat te koop is. Stelt u zich als adverteerder maar eens in de schoenen van een consument. In de landelijke media ziet u een nieuw product en u denkt, dat zou ik willen hebben. Maar waar is dat dan te koop? Wij van De Faam/Vlissin- ger bieden de ruimte om anders te adverteren met produkten of service die uitvoeriger dienen te wor den belicht dan vaak in een gewone advertentie mogelijk is. Dit fenomeen heet 'ADVERTORIAL' en is eigenlijk niets meer dan uw reclameboodschap ver pakken in een redactione le vorm. INTERESSE: BEL EVEN DE FAAM/DE VLISSINGER POSTBUS 5017 MIDDELBURG TELEFOON 01180-81000 VRAGEN NAAR: CHARLES VAN DEN OOSTERKAMP tien jaar dringend aan ver vanging toe. Bij het kopen van een nieuwe ketel gaat het dus niet alleen om de aanschafprijs, maar is ook de energierekening van de komende vijftien jaar erg belangrijk. Hoewel de aardgasprijzen redelijk zijn gedaald, komt de tijd dat aardgas een dubbeltje per kubieke meter kostte, nooit weer terug. En de oliecrisissen hebben ons geleerd, dat energie prijzen sneller omhoog dan omlaag gaan. Daarom staat de hoog ren dement of HR-ketel dan ook volop in de belangstel ling. Hoog rendement is een beschermde naam, die alleen mag worden ge bruikt voor ketels die minstens 90 procent van de brandstof in warmte omzetten, wat minstens 15 procent meer is dan een normale ketel. Omdat veel mensen niet alles afweten van HR- ketels, heeft de Stichting Hoog Rendement, die on der meer ijvert voor een zuiniger energiegebruik, een nuttig boekje uitgege ven onder de titel "HR- Superieure Warmtebron". In het boekje worden alle zaken, die te maken heb ben met het kiezen voor een andere verwarmings ketel, duidelijk op een rijtje gezet. Er staan rekenvoor beelden in waarmee ieder een kan uitrekenen in hoe veel tijd een HR-ketel zich zelf terugverdient, van al les over installatie, de ver schillende soorten ketels (al dan niet gecombineerd met warmwatervoorzie ning), de veiligheidsaspec ten, kortom alles wat van belang kan zijn. Niet in de laatste plaats hoort daar ook het milieu bij. Om een zelfde hoeveel heid warmte te produce ren, zal de HR-ketel een lager gasverbruik geven. Hierdoor zal het milieu minder zwaar belast wor den door verbrandings gassen. Omdat de HR- ketel een hi-tech product is, zijn bij een aantal fabri katen ook de nieuwe brander-technologieën toegepast, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen met zo'n 70% is gereduceerd. Bovendien maakt de constructie van de HR- ketel het mogelijk hem zonder technische maatre gelen (en dus ook zonder extra kosten) bijna overal in woning en gebouw te plaatsen. Daarom verwachten des kundigen, zoals Gasunie directeur en voorzitter van de Stichting Hoog Rende ment drs. J.P. van den Berg, maatregelen ten gunste van de HR-ketel: "Net zoals voor auto's de katalysator is ingevoerd, verwacht ik dat er paal en perk aan de verwarmingen zal worden gesteld. Per soonlijk denk ik dat er rond het jaar 2000 alléén nog maar HR-ketels worden verkocht". Maar de veiligheid in ei gen huis is belangrijk. Omdat de HR-ketel een gesloten systeem vormt, zijn luchtgebrek en risi co's van kolendamp uit gesloten. Een eigen ventilator zorgt voor het aanvoeren van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandings gassen rechtstreeks op de buitenlucht. Bijkomend voordeel daarvan is ook, dat de HR-ketel in een klei ne ruimte in huis kan wor den geplaatst. Inmiddels hebben meer dan 150.000 mensen in Nederland een HR-ketel aangeschaft. Uit onder zoek blijkt, dat zij zeer te vreden zijn over de appa ratuur en met name over de aanzienlijke besparin gen die hun HR-ketels opleveren. Bij een jaarlijks gasver bruik van 2000 kubieke meter bespaart een HR- ketel ten opzichte van een oude CV-ketel in vijftien jaar zo'n 3000 gulden aan stookkosten, bij een ver bruik van 3000 kubieke meter loopt dat op naar 4500 gulden. Die honderdvijftigduizend HR-gebruikers in Neder land besparen met z'n al len ieder jaar meer dan 50 miljoen kubieke meter aardgas en verdienen er ondertussen ook nog aan. Redenen genoeg om meer te willen weten van Hoog Rendements-ketels. Het boekje "HR-Superieure Warmtebron" is gratis verkrijgbaar bij de Stich ting Hoog Rendement, Postbus 298, 2980 AG Ridderkerk.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 11