I jwü n 15 JAAR TREFCENTER, J0HMA FEEST MEE 15 JAAR TREFCENTER, UN0X FEEST MEEJ Bang&Olufsen M dealer! LEO HORN/tt?»#8 Kindermodebios: combinatie film en mode voor de jeugd Duizend dingen achter deuren DE BOEKEN MET DE RODE PIJL BEZOEK ERIC CARLE AAN MIDDELBURG HOOGTEPUNT Wm Ui jjp l~ Robbe Berking qLI Het bezoek dat Eric Carle aan Middelburg brengt, is ongetwijfeld een hoogtepunt in de toch al zo rijke geschiedenis van de activiteiten in de kinderboekenweek van die plaats. Carle komt namelijk op woensdag 19 oktober naar boekhandel Fanoy om daar boeken te signeren. Truusje Vroonland-Lob interviewt Carle tegen vijf uur die dag in de Zeeuwse Bibliotheek. Carle is een beroemd illustrator en schrijver van kinderboeken, die heel veel kinderen plezierige uurtjes bezorgde met onder meer 'Rupsje Nooitgenoeg'. De Amerikaan leverde trouwens ook een prachtige kleurplaat voor kinderboekenweek-kranten Lurv en Lurvje, een produkt van Zeeuwse bodem, dat landelijk wordt verspreid. Dave Meyer en Ramon de Nennie verwerkten de prent in Lurv en Lurvje. De jeugd kon die plaat inkleuren en opsturen. De illustrator zelf reikt die woensdag de prijzen uit die aan de kleurwedstrijd zijn verbonden. PZC WEEKBLADEN Zeeuws Museum Vlissingen Natuurmuseum m Produkten Vc Vlissingen Mode Eisenstein Griffels Burgpromenade Rubrieken DICHTBUNDEL VOOR KINDEREN VAN JOHANNA KRUIT Goedkoop Witte plek JOHMA HUZARENSALADE uzeG°e!> Herinneringen UNOX ROOKWORST REÜZEGOED flintergoedkoop D-hifi babyrib cord, jersey's f ibedr.winterkatoen| "Sfeervol tafelen" NIEUWE CASSETTE model: "Arcade" Kom even kijken bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 crp uw rföcAooé/leeft''f~ 89e JAARGANG 12 OKTOBER 1988 NUMMER 41 Kinderboekenweek knipoogt naar 'Museumjaar 1988' Overigens komt ook Imme Dros, de winnares van twee zilveren griffels dit jaar en de Libris Woutertje Pieterse prijs, op die dag naar de Mid delburgse boekhandel. Zij verzorgt vervolgens in de Zeeuwse Bibliotheek, na het interview met Carle, een le zing. Dros kreeg de zilveren griffels voor 'Annetje Lie in het holst van de nacht' en voor 'De trimbaan'. De Libris Woutertje Pieterse prijs kreeg ze voor 'Annetje Lie....'. Eric Carle (Foto Vroonland) Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10 postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Musea en bibliotheken hebben een groot aantal activiteiten op touw gèzet in het kader van de Kinderboekenweek. Vandaag (woensdag 12 oktober) begint het al met een marionetten voorstelling van Saar den Hol lander in de Zeeuwse Biblio theek. Zij speelt in op 1988 Mu seumjaar', dat de titel 'Duizend dingen achter deuren' draagt. Op vrijdag 21 oktober wordt de voorstelling herhaalt, aanvang telkens 14 uur. Het Zeeuws Museum, dat zijn deuren steeds nadrukkelijker openzet voor de jeugd, houdt een Bukkelmiddag voor kinderen van tien tot twaalf jaar. Dat ge beurt op woensdag 26 oktober tussen 14 en 16 uur. Studenten van de pedagogische academie werken hieraan mee. Bukkels, zo luidt de uitleg van Dorine Zel- ders van het Zeeuws Museum, zijn manshoge boeken met tekst en beeld bekleed. Educatief me dewerkster Dorine Zelders en technisch medewerker Sjaak Willemse hebben vorm gegeven aan de Bukkels. De opzet is om de magere tekstuele en visuele presentatie van de musea te doorbreken. "Bukkels zijn als woord ontstaan uit een samen trekking van de woorden boe ken, sokkels en sukkelen",'legt Dorine Zelders uit. De Openbare Bibliotheek in Vlis singen heeft eveneens een aan tal activiteiten in haar vestigin gen in Vlissingen en Oost- Souburg op het programma staan. De kleuters van 4 tot en met 6 jaar komen donderdag 1 3 oktober aan bod in Oost- Souburg. Het begint daar om 15.30 uur. In Vlissingen komen twee leeftijdsgroepen op don derdag 20 oktober aan bod. De kleuters van vier tot en met zes jaar kunnen er terecht vanaf 13.30 uur en de kinderen van zeven tot twaalf jaar beginnen om 1 5.30 uur. Onder het thema 'kieskeurig' voert Lex Maas op beide dagen een act uit. Daarna kunnen de kinderen zelf actief zijn met kleur. Illustraties van de schrij ver van het kinderboekenweek geschenk 'Krokodil en het meesterwerk', Max Velthuis, Guitte Spee en de Vlissingse kinderboekenschrijver en il lustrator Wim Hofman zijn ter ondersteuning te zien in de bibli otheek van Vlissingen en in Oost-Souburg. Het Museumjaar 1988 - 'Dui zend dingen achter deuren' - is trouwens ook opgepakt in Vlis singen. Vijf tot en met twaalf jarigen kunnen in beide biblio- De prent die de jeugd kon inkleuren. theken hun eigen verzamelingen munten, postzegels, fossielen - en andere dingen laten zien. Die verzamelingen worden nog tot en met het eind van de Boeken week (22 oktober) getoond. Niet minder dan 150 kinderen worden dagelijks tussen 10 en 15.15 uur verwacht tijdens de Jeugdmuseumdagen in het Zeeuws Museum/Natuurhisto- rie in Oostkapelle. Het thema is 'Het geheim van Propp'. De jeugd van zes tot zestien jaar kan er dinsdag 18 en donderdag 20 oktober terecht. Ook de Kin derboekenweek gaat beide da gen niet ongemerkt voorbij aan het natuurmuseum. 'Het geheim van Propp' is een verhaalspel. De kinderboeken schrijfster Vic Sjouerman schreef het verhaal, dat verder werd ontwikkeld als spel door de PTT-post. Het spel is mede tot stand gekomen in het kader van de Kinderboekenweek dat het motto voert 'Duizend dingen achter deuren' waarin kinderen, boeken en musea centraal staan. Bijzonder aan deze jeugdmu seumdagen is dat de bibliobus van de Zeeuwse Bibliotheek bij hei museum staat. De bus is on der meer ingericht met bekroon de boeken en natuurboeken. Ook is er een samenwerkings verband met de jeugdherberg in Kasteel Westhove, waar een aantal zalen beschikbaar is. Het verhaal van 'Het geheim van Propp' richt zich op twee buur- y 'Duizend dingen achter deuren', het thema van het Museumjaar 1988, dat een belangrijke stempel drukt op de activiteiten in de Kinder boekenweek. kinderen van tien jaar, die de ge dragingen van een geheimzinni ge overbuurman onderzoeken. Deze overbuurman, Propp, woont alleen in een grote villa. Hij gaat op ongewone tijden met de fiets en een aanhangkarretje zijn huis uit. Als twee detectives volgen Titus en Karinka hem. En als Propp zijn sleutelbos verliest, gaan ze op speurtocht. In deze geest gaan de kinderen beide dagen ook op onderzoek. Meer informatie over het be zoek van Carle in onze bijla ge over de herfstweek van de Nieuwe Burg. in de rubriek Produkt Informatie onder meer aandacht voor com plete body-verzorging, een betaalbare trendy tassenlijn en mode bewust brillen dragen. Hans de Nooyer -weer geblesseerd- heeft ge mengde gevoelens na de afgelasting tegen SVN. Verder een voor uitblik op de gespon sorde pagina op de belangrijke wedstrijd tegen Desk. Ook deze week volg den wij weer de mode op de voet. Zijnen in Vlissingen toonde wat hij in huis had en C&A kwam flitsend voor het voetlicht in de Stadsschouwburg. Het belangrijke film werk van Eisenstein is de komende dagen te zien in het Schutters hoftheater. Alle gouden griffels winnaard, gekiekt met een toelichting. T De winkeliers van de Nieuwe Burg in Mid delburg houden voor de zoveelste keer een Herfstweek. In een speciaal katern op 10 pagina's met veel hoogtepunten aan dacht voor dit eve nement. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Hij liep al lang met het idee te stoeien, zegt'ie. En toen kon er Zeeuwse samenwerking ko men. Het gevolg is dat er in vier Zeeuwse bioscopen op vier achtereenvolgende dagen een 'kindermodebios' wordt gehou- leuk vinden? Geen idee' "Een kindergedicht hoeft niet altijd doorleefd te zijn, zoals dat bij mijn andere poëzie wel het geval is", zegt dichteres Johanna Kruit in haar zonnige werkkamer in Biggekerke. Eén raam biedt uitzicht over de nu gestoppelde velden van de polder en door het dakvenster valt het heldere blauw van een wolkenloze Zeeuwse lucht. Hier vindt zij de rust om aan haar gedichten te werken, geïnspireerd door de wisselende aanblik van het boerenland. In het voorjaar verschijnt van haar hand een dichtbundel voor kinderen bij Uitgeverij Hol land in de bekende Zonnewijzerreeks. scholen aangeschaft, mede van wege de lage kosten. Houden kinderen eigenlijk wel van poëzie? "Ik zou het niet we ten", zegt Johanna Kruit. "Ik ben gedichten voor kinderen gaan schrijven door toedoen van Karei Eykman, die indertijd eind redacteur was bij de kinderbijla- ge van Vrij Nederland. Hij vond, dat met name in mijn bundel 'Omtrent het getij' gedichten voorkwamen, die op een andere manier onder woorden ge bracht, ook kinderen zouden kunnen aanspreken. Aanvanke lijk vond ik het moeilijk om te doen, maar ik kreeg er steeds meer plezier in en vorig jaar ok tober verscheen mijn eerste ge dicht in de 'Blauw geruite kiel', de kinderrubriek in de kleurenbij- lage van Vrij Nederland. Nu, na een jaar, hebben wij er zoveel bij elkaar, dat het voor stel kwam er een boekje van te maken", zegt de dichteres van wie sinds 1976 acht poëziebun dels verschenen en die ook re gelmatig in litteraire tijdschriften als Tirade en De Tweede Ronde publiceert. De gedichten, die Johanna Kruit voor kinderen schrijft, komen anders tot stand dan haar overi ge poëzie. "Die andere gedich ten ontstaan vaak na een moei zaam proces, dat langzaam groeit. Ze moeten diep uit jezelf komen en zo groeit regel na re gel. Voor kinderen schrijven is veel ontspannender en gaat ook meestal sneller", legt ze uit. "Soms maak ik gebruik van jeugdherinneringen, maar vaak ook van vondsten die zich uit de omgeving aandienen: Het witte plekje op je arm, met bruim er om heen, dat je ziet als je je hor- 'Als een film in je hoofd' zal de dichtbundel voor kinderen gaan heten, naar het gedichtje op de eerste pagina. Het boekje, dat in het vroege voorjaar bij Uitgever Holland verschijnt wordt geïl lustreerd door Wim Hofman en zal voor ongeveer tien gulden in de boekhandel verkrijgbaar zijn. den. "Twee uur lang kunnen kinderen afwisselend kijken naar film (The best of Tom and Jerry) en mode", legt Ad Weststrate van Alhambra in Vlissingen uit. De eerste kindermodebios is dinsdag 18 oktober in Alham bra. Dan volgt het Grand Thea ter in Goes (woensdag), Luxor in Terneuzen (donderdag) en Ko ning van Engeland in Hulst (vrij dag). Alle voorstellingen begin nen 's middags om 14 uur. De deelnemende zaken zijn: Be- netton in Middelburg en Terneu zen, Harlekino in Goes, Bebel in Goes, Junior Modeclub Oost burg en Verburg Modeschoen in Goes. Het initiatief werd geno men door Ad Weststrate van de Cinemagroep bv, waartoe Al hambra en het Grand Theater horen. De uitvoering is in han den van Mode Aksenten in Vlis singen. De deelnemende winkeliers krij gen ieder tien vijftien minuten de tijd om hun kleding te tonen. Kinderen doen actief mee. Tel kens worden vijftien kinderen in de gelegenheid gesteld om de kleertjes - die bestemd zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar - te tonen. ''Johanna Kruit Ronde bak. Gegarneerd. 600 Gram 2.49 Voor MI tef ft. Geldig t/m zaterdag 15 oktober 1988 loge kwijt bent. is zo'n vondst die mij inspireerde. Dit soort ideeën kan ik mij andere werk niet kwijt. Ze passen echter goed in de belevingswereld van een kind. Maar ook onderwer pen als de dood, waar nog te veel een taboe op rust, probeer ik op een juiste manier voor kin deren toegankelijk te maken in een gedicht. Daarbij wil ik beslist niet moraliseren, eerder een ge dachte overdragen, die kan blij ven hangen en het kind aan het denken zet", zegt de dichteres. Of kinderen gevoel krijgen voor poëzie, zal vooral afhankelijk zijn van de manier waarop er op school mee wordt omgegaan denkt Johanna. De Zonnewijzer reeks, waarin haar werk uitkomt wordt met name vaak door Herinneringen groeien mee. Ze wonen a/s een film in je hoofd. Het is een naam voor wat gebeurde. Soms kijk je er even naar. Maar meestal bewaar je ze voor als je oud bent. Johanna Kruit 350 Gram Q© Voor L.VO tl" Geldia t/m Geldig t/m zaterdag 15 oktober 1988. jfflly ffPPMnpr risie ssingen (bij oudi MEER METERS MODE Middelburg. Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 106.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1