HETT MWMMti lUm- rnmrn BRADERIE VAN 25 TOT EN MET 27 AUGUSTUS FIRATO PRIMEUR Horeca in de startblokken 2e voor Stadhoudersfeesten BIJOU LEDER WAREN '@L DArmCI-OOL JAnViËR f S 2 EN 3 SEPTEMBER 1988 STADHOUDERSFEESTEN MARKT MIDDELBURG NIEUW van fraassen FOTO VERSCHOORE MIDDELBURG Zeeuws Museum werpt oog op Deltawerken D E BOEKEN MET DE RODE PIJL WEGWIJS IN DE WERELD Ilse, Petra, Mieke MIDDELBURG CULINAIR GEPRESENTEERD Ifjl- [WW1®®L Kodak Express Ooit op een rodeostier gezeten? Een kwallebalwedstrijd gezien? Een winkel bestormd om een artikel tegen een vooroorlogse prijs in de wacht te slepen? Het kan allemaal op de Vlissingse braderie van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus. De middenstandsvereniging kondigde het al eerder aan: de braderie moet uitgroeien tot een stadsfeest. Man en macht werden de afgelopen maanden ingeschakeld om die belofte waar te maken. Een gevarieerd programma was het resultaat. Voor het eerst staat de braderie in het teken van een goed doel. Met als strijdkreet 'Vlissingen helpt Pieterburen' probeert de organisatie zo veel mogelijk geld voor de zeehondencrêche in te zamelen. Sony Handycam F330Video 8 Beperkt leverbaar bij: [f BACK NI PZC WEEKBLADEN Lenie 't Hart L0C0M0TI0N JEANS nu f 59,90 Kermis In de nazomer nog even genieten van een heerlijke, rustige vakantie! Wij adviseren u graag over bestemmingen, accomodatie, routes, vervoer, aanbiedingen e.a. Londense Kaai 18, tel. 01180-27758 HOUdND INTERNATIONAL Reisburo enmbiFOTO St. JacobssKaat 27 Vlissingen 01184.12300 s Maandagsmiddags 1 KorteGeera 17 Middelburg 01180-37772 ookopen Songfestival Lange Delft 44 Segeersstraat Middelburg De zaak op de hoek met o.a. grootse culinaire presentatie op de Markt (waar iedereen zijn eigen restaurantje of cafeetje zal weten te vinden); Zeeuws songfestival i.s.m. Stichting CONAMUS (radio-opname AVRO). Presentatie: Gerrit den Braber (zaterdagavond 20.00 uur); diverse muzikale omlijstingen m.m.v. o.a.: - DEEP RIVER QUARTET (vrijdag) - DE GIGANTJES/THERESE STEINMETZ (zaterdag); Zeeuwse straatartiestenmiddag (zaterdag). (Opbrengst van de Stadhoudersfeesten is t.b.v. renovatie miniatuur Walcheren.) 3^ UMRrftcZoo/Zeeft'/' 89e JAARGANG NUMMER 33 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M 17 AUGUSTUS 1988 Vlissings stadfeest in teken van zeehond Bezoekers kunnen dankzij de uit breiding van het braderiegebied met de Nieuwendijk en het Bel- lamypark eindelijk weer eens een ouderwets rondje Vlissingen maken. Op kraampjesgebied werd mede door die uitbreiding FOTO-VIDEO COMPUTERS VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 een recordaantal van tweehon derd stuks bereikt. Muziek is er in overvloed: zowel op podia in de Walstraat, de Kleine Markt en het Bellamypark als door de stra ten van de binnenstad. Daarbij vallen namen als Interscaldis Pi pes and Drums, Sticky Fingers, de Leutige Krabben en Tophats. De taptoe vrijdag op het Stad huisplein moet één van de hoog tepunten van het muzikale ge deelte worden. Vrijdagmiddag en -avond zijn in het Bellamy park de laatste modenieuwtjes van de Vlissingse modezaken te zien. Kinderen kunnen zich uitle ven op de Oude Markt, terwijl jongeren de hele braderie te recht kunnen in het Bella mypark. Lenie 't Hart van het zeehonden centrum vertrekt donderdag morgen om 9.45 uur vanuit het stadhuis per koets naar het Betje Wolffplein om de braderie om 10 uur officieel te openen. Hoe die opening er precies uit gaat zien blijft tot op het laatste mo ment een verrassing. Gezien de medewerking van de zeeverken- nersgroep De Watergeuzen zal de opening in ieder geval weer spectaculair zijn, belooft de or ganisatie. Wie zich tijdens de braderie op- Ook dit jaar wordt er weer een grote drukte verwacht. (Foto Lex de Meester) geeft als donateur van het zee hondencentrum krijgt van de or ganisatie een button. Om de po tentiële donateurs nog eens flink aan te moedigen zorgen de pro vincie Zeeland en het zeehon dencentrum voor informa tiestands. De opbrengst van de verschillende activiteiten gaan naar Pieterburen. De klapper van de braderie is het zogenaamde klokkenspel. In blokken van een kwartier of een half uur gooien de winkeliers een bepaald artikel tegen een spotprijs in de aanbie ding. Tijd en plaats worden van tevoren bekend gemaakt. Voor de kinderen is het feest op de Oude Markt. Alle drie de da gen wordt er daar een Vlaamse Kermis gehouden en staat er een luchtkasteel waarin ze naar hartelust kunnen springen. De Vlaamse kermis bestaat uit aller lei Vlaamse volksspelletjes voor jong en oud. Ook staat er een ouderwetse draaimolen. Zater dag is er een kinderrommel markt waar ook artiesten in spé welkom zijn. Jongeren kunnen donderdag hun artistieke lusten in het Bellamypark botvieren bij de wedstrijd 'Tekenen voor Pie terburen'. Het beste ontwerp wordt afgedrukt op t-shirts en affiches. Daarnaast zijn er in het park al lerlei spektakelspelen, zoals 'De vrolijke keuken' waarbij men (af gekeurd) aardewerk kapot kan smijten. Donderdag wordt er ook een zeskamp tussen ploe gen van het SKW en de horeca gehouden. Onderdelen van deze zeskamp zijn onder meer kwalle- ballen, een zeephellingen ringsteken op een tandem. Vrij dag wordt met het tafelvoetbal toernooi uitgemaakt wie de al lerbeste tafelvoetballer is. Zater dag wordt er in het park de hele dag 'gehip hopt' met graffity, breakdance, rap en videofilms. De rodeostier zorgt voor komi sche taferelen. Ook wordt er weer gekwallebald. Zie voor een volledig program ma onze braderiebijlage van vol gende week. Hoe brengen kunstenaars de Deltawerken in beeld? Maar liefst zevenentwintig stuks la ten dat vanaf vrijdag 19 augus tus in het Zeeuws Museum te Middelburg zien. De ten toonstelling 'Oog op de Delta werken' wordt die dag om 16 uur geopend door gedeputeerde Jaap de Voogd en blijft tot 7 no vember in het museum. Het Rijk gaf van 1959 tot 1970 aan drieëndertig kunstenaars opdracht om de Deltawerken in beeld te brengen. Onder de titel 'Kunstenaars zien Deltawerken' werd in 1961 een deel van de werken tentoongesteld in het Haags Gemeentemuseum. Daar na verdween een aantal werken in collecties van de Rijksdienst, musea en particulieren. Een groot deel bleef in handen van de kunstenaars zelf. Pas vorig jaar werd de 'Deltakunst' in Har derwijk weer te voorschijn ge haald. Hoewel er ook een aantal schilderijen in is opgenomen, bestaat de expositie in Middel burg vooral uit grafisch werk. FOTO-VIDEO COMPUTERS Lange Kerkslraai 31 Goes 01100-27324 hoek Zusterstraat- St. Janstraat 32 MIDDELBURG Voor de lekkerbekken, culinaire fijnproevers of gewoon mensen die van een lekker en liefst wat exclusief hapje houden zijn de Middelburgse Stadhouders feesten op vrijdag 2 en zaterdag 3 september weer echte feest dagen. Exquise soorten koffie, oesters, zalmforel, Zeeuwse knoop, zoeté crepes, scampis, bladerdeeg- en Mexicaanse ge rechten, Indische snacks - het is een greep uit wat betaalbaar wordt opgediend tijdens de feesten. Het zijn de horeca ondernemers die zich in smaak vol ingerichte paviljoenen pre senteren tijdens die dagen. En- ze hebben er lol in. Of zoals één van hen zich nu al verheugde: "Het is twee dagen kamperen". Naast een culinair festijn komt ook de artistieke kant flink uit de verf. Talrijke artiesten treden continu op. Daarvoor worden twee podia neergezet. Tot de verbeelding spreken zonder meer: de Gigantjes, het Deep Ri ver Quartet en Therèse Stein- metz met haar combo. Kinderen kunnen zich zaterdagmiddag vermaken bij een programma dat special voor ze is samen gesteld en bestaat uit straatar tiesten en clownerie en er is een schminksalon. In samenwerking met de AVRO - we meldden dat al eerder - is een Songfestival georganiseerd. De wedstrijd met voornamelijk professionele zangers en zange ressen heeft als titel 'Een lied voor Zeeland'. En de naam zegt het al: er moet een liedje over Zeeland worden gezongen. Vol- gensde organisatie - dat is de Stichting Stadhoudersfeesten - hebben ontzettend veel tekst schrijvers en componisten crea ties opgestuurd. Zo veel zelfs, dat een strenge selectie moest uitmaken wat in de Middelburg se hoofstad aan het publiek wordt voorgeschoteld. Bekende Nederlandse artiesten zullen de Zeeuwse inzendingen vertolken. Het zijn: Peter Koelewijn, Nico Haak, Frank en Mirella en Wim Kersten. In de jury zitten naast John de Mol sr en Harry de Groot Zeeuwse burgemeesters. AtVUto, INSCHRIJVING NIEUWE CURSUSSEN, VANAF 16 AUGUSTUS GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1