Donderdag 9 juni a.s. om 9.00 uur starten wij met een vern"eU Hütten- Kase I DOE-HET-ZELF! HOLLANDSE B0UIEN 98 il» OPRUIMING <v? SMITH kaas SU OUD HOLLANDS AMBACHT IN KRUISSTEEK MODEL VAN EEN ENGELSE TILBURY MET STOELLEUNING V* G^°e^ ^•^■•ssss&ss !TT 71. VLEESPALEIS 'S LANDS GROOTSTE DISCOUNTSLAGER Zo maar voorraadmodellen bij Meubelhuis de Schipper ongekend lage prijzen voor vele kwaliteitsmeubelen die plaats moeten maken voor nieuw x adverteren doet verkopen ER SPEELT ZICH HEEL WAT AF IN DE WINKELS VAN FREE RECORD SHOP STIHL de normale en de huidige prijs staat er Verse 200 gram voor Ca roenlëlTr GToës b.v. M êmr VERSE WORST LANGE VARKENSHAASJES HALF OM HALF GEHAKT LAMSBOUT MET KLEIN BEENTJE SHOARMAVLEES KILO MALSE RUNDERSUCADE LAPPEN KILO GEMARINEERDE HAASFILET LAPJES 500 GRAM KILO GEGRILLDE RUNDERROSBIEF ^100 VARKENSFRIKANDO GRAM GEGRILLDE 100 VARKENSROLLADE GRAM JUCH BURGERS Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat 28. EETHOEKEN WANDKASTEN BANKSTELLEN GEZELLIGE 2 ZITSBANKJES LOSSE FAUTEUIL '°°2, Havenweg 24 4455 AP Nieuwdorp tel. 01196-12438 voor sfeervol wonen van Cittersplein 2 Arnemuiden tel. 01182-3075 "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN Woensdag 8 juni 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER SCHOENMODE Kanaalstraat 47 Souburg Tel. 01184-61258 ^cw>epfl,S' &Ve\aa9$xe kvFS^ BÜ-G^' DEZE AANBIED GELDIG T/M 18 INGEN ZIJN - 6 - '88 op de Zeeuwse markten CREMERIES: MIDDELBURG LANGEVIELE 66 VLISSINGEN WALSTRAAT 83 OOST SOUBURG KANAAlSTR. 9 GOES PAPEGAAISTRAAT 5 *7 *°|d; ODD VRIJ BAAN met de bosmaaiers van Stihl Alben Plesmanweg 5 Industrieterrein 'De Poel I' 4462 GC Goes - Tel. 01)00-12820 Dit model is een typisch voor beeld van een sportieve twee- wieler uit de 2e helft van de 1 9e eeuw. In die tijd ontstond er een behoefte naar praktische en komfortabele wagens, tegen een betaalbare prijs, en de wagenma kers speelden hier al spoedig op in door in rijtuigfabrieken wagens in serie te gaan maken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de vervanging van houten door sta len assen en door de toepassig van stalen bladveren. Vooral de Tilbury's, genoemd naar de En gelse wagenbouwer Tilbury, wa ren erg in trek op het platteland vanwege hun goede wendbaar heid waardoor ook smalle wegen gemakkelijk konden worden ge nomen. Het model van de foto, op schaal 1:20, is ca. 19 cm lang bij 10 cm hoog en 8 cm breed. Het wordt gemaakt van triplex, een stukje hout voor de bomen, en messing draad en band voor veren en beugels. Op de tekening zijn alle onderde len op ware grootte afgebeeld en door de strakke vormgeving van dit type wagens is de konstruktie erg eenvoudig zodat dit typisch een model is waar ook beginne lingen weinig moeite mee zullen hebben. De bouwtekening kunt u bestellen door f 7,50 over te maken op postrek. nr. 3567600 van Karweipost, de Meern, on der vermelding van bestelnr. 5552 F/VI. Na ontvangst van uw overboe king krijgt u de tekening per om gaande toegestuurd. JUCH 13 IN ONS VLEESWARENHOEKJE DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG: Geïnspireerd door een oud Hol landse prent van "DE WEEVER" kwamen onze ontwerpers, Jac- que en Jo van Aken-Poortman, op het idee om van dit tafereel een borduurpatroon te maken. En, zoals u kunt zien, het resul taat is ve.rbluffend. Voor het ta bleau van maar liefst 60 x 60 cm zijn 14 verschillende kleuren bor- duurzijde (bruin-, rood-, groen en grijs-tinten en wit) gebruikt waardoor het borduurwerk niet onder doet voor het mooiste schilderij. Het werkstuk wordt gemaakt in hele kruissteken en wat stikste- ken op een écru kleurig kaaslin nen van 8 draden per cm. In to taal worden er in dit werkstuk 41 strengen borduurzijde verwerkt. Het is dus echt een kunstwerk waaraan u de komende wintera vonden veel plezier zult beleven. Het borduurpatroon is met duide lijke werkbeschrijving en opgave van de benodigde materialen, de afbeelding op het borduurpa troon is ongeveer op ware groot te zodat u weinig moeite zult hebben om het patroon te lezen. De benodigde borduurzijde en stof kunt u desgewenst van Kar weipost betrekken. Informatie hierover vindt u op het patroon. Het borduurpatroon kunt u bestellen door f 18,50 over te maken op postrek. nr. 3567600 van Karweipost, de Meern, onder vermelding van pa- troonnr. 4035 FA/I. Na ontvangst van uw overboe king krijgt u het patroon per om gaande toegestuurd. Voor nade re informatie kunt u ons ook bel len, van ma. t/m vr., iedere och tend tussen 9h en 12h. Tel. 03406-65051. -'1 'Ai Vb> <4 m-,. m Onze toonkamer op Nieuwdorp is natuurlijk ook geopend. Xiife,,,.,.. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-1 7919

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 14