Sarika Góth: kunstenares pur sang Walcheren in april Mastroianni centraal op Filmzomer Festival TWEEHONDERDVIJFTIG JAAR BETJE WOLFF Moonstruck: de invloed van volle maan op Cher 2 T/M 8 JUNI IN MIDDEN ZEELAND KINDER De tol van de ambitie in Broadcast IMews DE KUNSTENAAR GESPROKEN Jos Vogel op orgel Hapjes en muziek op Hindoestaans feest Voorrondes Hit 'm or Lose afgesloten Vriendschap DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 juni 1988 U®ï is» lüf Hï ij? m? is? Do. 2 juni t/m wo. 8 juni BURGH HAAMSTEDE Ir. J.W. Tops-huis. "Schouwen- Duiveland", foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. DOMBURG VVV kantoor Domburg (Schuit- vlotstraat 32). Klaus Wehnert, aqua rellen en tekeningen. Tijdens kan- tooruren. Opening vr. 16.30 uur. MIDDELBURG Balans 17. Nico van den Boezem, plastieken en tekeningen, wo. do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Crêperie Le Heron (Reigerstraat). 17e eeuwse Delftsblauwe tegels van Frans de Muynck sr. Ma. t/m za. van 10 tot 18 uur. Galerie Basket (Schuitvlotstraat 32). SigmunddeJong, wandobjecten van gelijmd multiplex. Wo. t/m za. 13 tot 17uur. T/m za. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier, olieverfschilde rijen van zeegezichten en landschap. Ma. t/mza. van 9tot 18uur. Galerie Montparnasse (Reigerstraat 1). Alix Valois-Chastellux, olieverf schilderijen. Ma. t/m za. van 14 tot 18 uur. T/m za. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, olieverfschilderijen van Walcheren. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30uuren van 14tot 17uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). In de vitrines Ineke Otte, zuilen, schalen en sieraden. Tevens Bes Visser, schilde rijen. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Café-Restaurant De Schouwburg. (Molenwater 99). Leendert Beye met 8 werken. Tijdens openingsuren restaurant. Vleeshal (Markt). Tony Brown, in het kader van 'Canadian Summer' twee sculpturen, 'Two machines for fee ling' en een sculptuur 'Through the motions be tween the stars'. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13tot 17 uur. Woninginrichting Gerritsen (Lange- viele 27). Harold Linker, olieverfschil derijen en tekeningen. Di. t/m vr. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur, za. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). De Torah. Met foto's over de Sinaï en Israël van Richard H. Stern. Tevens Schatten uit de Nederlandse literatuur. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di.t/mvr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Kousteensedijk 7). Vr. 17uuropening van Kees v.d. Vossen schilderijen; Ju lia v. Hoven keramiek; Peter Jansen schilderijen; 7"/7eo flos fotografie. Ma. van 17.30tot21 uur, di.t/mvr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). 'Vernuft en Vlijt', De Middelburgse Tekenaca demie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur en za. t/m ma. van 13.30 tot 17.00uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove), Duin- vlietweg 6. Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. SOUBURG Openbare Bibliotheek (Kanaalstraat 58). Karolingische Burg Souburg. Ma. t/m vr. van 13.30 tot 17.30 uur, za. van 10tot 12.30uur, di. en do. van 18tot 20uur. T/mza. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', Tn vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 27). Julie Heyligers 'vertellingen in naaldkunst. Opening za. 16 uur. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/mza. van 10tot 17uur. VL/SSINGEN ABN-bank (Coosje Buskenstraat). Marcel Robbe, olieverfschilderijen. Tijdens kantooruren. Ahrend (Pres. Rooseveltlaan). Gerrit de Jong, olieverfschilderijen. Tijdens kantooruren. Art-titude (Vitrinegalerie, Singel 14). Nico van den Boezem, installatie. Da gelijks van 8 tot 23 uur. Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14 tot 17.30 uur. De Klipper "Avontuur" (Piet Heinka- de). Zeehonden in de Zeeuwse wate ren. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 13.30 tot 17uur.T/mma. Stadhuis (Stadhuisplein). Resultaten van de cursussen Abstrakt teke nen/schilderen ,en "Sieraden ma ken" van het Inst. voor Kunstzinnige vorming VLissingen. Tijdens ope ningsuren stadhuis. Veerboot V.lissingen/Breskens. Mat- thy Murre, tekeningen (met als titel 'kosmische energie'). Tevens op dub beldeksveerboot 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereen. DONDERDAG 2 JUNI 'Groep Jazz-Sir, Café Dangeroe, Vlasmarkt 39, Middelburg, 2130 uur. ZATERDAG 4 JUNI •Groep 'Car Trouble', in etalage van X-Ray (St. Jacobstraat), Vlissingen, 14.30 uur. •Groep Earthquake and the Trembling Walls, Frapo's, Vlis singen, 21 uur. •Orgelconcert door Jos Vogel, Oostkerk, Middelburg, 20.30 uur. •Feestavond met als thema im migratie van de Hindostanen m.m.v. de groep 'The Indian- Strings', V.T.V. gebouw, Vlissin- gen, 20.30 uur. ZONDAG 5 JUNI •Middelburgs Muziek Korps, kof fieconcert m.m.v. het Middel burgs Mannenkoor, restaurant "De Abdij", Middelburg, 11.30 uur. door Jan Smeekens Het verschijnen van de vijftigste Jeugdsalapiander werd door uit geverij Querido vorig jaar onder meer gevierd met het alleraar digste EVEN MET DE KONT OP REIS. Voor maar vijf gulden maar liefst honderd achtentwintig bladzijden interviews met auteurs en illustratoren, artikelen over kinderboeken en lezen, frag menten uit tot dan toe versche nen pockets en een overzicht van de gehele reeks. Het boekje is nog altijd voor hetzelfde gerin ge bedrag te koop maar loopt een jaar later wat het overzicht betreft achter, omdat de serie in middels is uitgegroeid tot zeven tig deeltjes. Van de dit voorjaar verschenen vier nieuwe titels is ZEFIER OP VAKANTIE de meest interessan te. Het uit 1936 daterende ver haal is na de vier eerdere 'Ba- bars' de vijfde Jeugdsalamander van Jean de Brunhoff, en op nieuw een mooi voorbeeld van wat wel oud maar daarom nog niet verouderd is. Afgezien van enkele klassieken en een stuk of wat succestitels, blijft een herdruk als Jeugdsala mander voor de meeste kinder boeken de enige mogelijkheid nieuwe lezers te vinden. Er ver schijnen immers zoveel kinder boeken dat wat een £aar jaar ge leden nog gulzig gelezen werd, bijna vanzelf uit het zicht ver dwijnt. Voor tien gulden {f 12,50 voor enkele deeltjes in een afwijkend formaat) beginnen een aantal van die nog altijd spannende, ontroerende, of grappige boeken in deze pocket serie voor kinderen aan een nieuw leven. En je hoeft niet in andermans portemonnee te kun nen kijken om het wat Jacques Dohmen (redacteur bij Querido) eens te zijn als hij in 'Even met de kont op reis'schrijft: 'Er is meer te vinden voor weinig geld dan u denkt'. ZEG 'T MAAR I bij voorbeeld, waarin de eerste vijf tien verhalen van Miep Diekman over Joosie en Tom herdrukt werden (ill. The Tjong Khing, vanaf 4 jaar). En HOE GAAT HET MET JOU? MET MIJ GAAT HET GOED, het boek van Liesbeth van Lennen over liefde en doodslag op zaal 4 (ill. The Tjong Khing, vanaf 8 jaar). Of het in 1980 bij Ploegsma verschenen en nu door Rita Törnquist gedeel telijk herschreven DE BOMBAR DON EN ANDERE VERHALEN (ill. Charlotte Dematons, vanaf 9 jaar). In elke boekhandel is een prospectus verkrijgbaar met daarin een korte inhoudsbeschrij ving van alle Jeugdsalamanders én een deelnameformulier voor een wel heel sympathieke prijs vraag. In drie leeftijdsgroepen vervult Querido drie liefste en origineelste wensen. We bedoelen iets dat je echt heel graag wilt, maar waar van je denkt dat het vast niet kan. Je mag elke wens opgeven, als het maar iets origineels is'. Kinderen tot twaalf jaar kunnen meedoen als ze vóór 1 5 juni hun deelnamekaart insturen. De grote liefde van Klaus Weh nert is het aquarel. Het werk krijgt volgens hem door genuan ceerd verfgebruik spontaniteit, helderheid en kracht. Onder de titel 'Walcheren in april' expo seert de Keulse kunstenaar van 3 juni tot oktober zijn aquarellen en tekeningen in het Domburgse VVV-kantoor aan de Schuit vlotstraat. Alhambra theater. Coosje Buskenstraat 144, tel. 01184-12260 Grand theater Goes, Singelstraat 5A. tel. 01100-15165 Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900 Schuttershoftheater, Schuttershofstraat 1. tel. 01180-13482 Bibliotheektheater. Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235. DONDERDAG 2 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur.*Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 20 uur. *Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. •Electro Middelburg 'The last emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20.30 uur. VRIJDAG 3 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck'19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 19 en 21.30 uur. *Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. *Electro Middelburg 'The last emperor' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg 'Broadcast news' 20 uur. 'I've heard the mermaids sin- ging' 22.30 uur. ZATERDAG 4 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 19 en 21.30 uur. "Grand Theater Goes. 'The last emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The last emperor' 14 en 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20 uur. 'I've heard the mermaids singing' 22.30 uur. ZONDAG 5 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 14, 19 en 21.30 uur. "Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The last emperor' 14 en 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20.30 uur. MAANDAG 6 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. "Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 20 uur. "Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. Electro Middelburg 'The last em peror' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20.30 uur. DINSDAG 7 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. "Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 20 uur. "Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. •Electro Middelburg 'The last emperor'20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20.30 uur. WOENSDAG 8 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. "Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby' 20 uur. 'Grand Theater Goes 'The last emperor' 20 uur. •Electro Middelburg 'The last emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Broadcast news' 20.30 uur. ZATERDAG 4 JUNI •Schuttershoftheater Middel- burg 'De Reddertjes' 14 uur. ZONDAG 5 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Jungle- boek' 14 uur. "Grand Theater Goes 'Jungleboek' 14 uur. •Schuttershoftheater Middel- burg 'De Reddertjes' 14 uur. WOENSDAG 8 JUNI 'Schuttershoftheater Middelburg 'De Reddertjes' 14 uur. Ambitie, verliefdheid, rancune en journalistieke integriteit zijn de in grediënten van de film Broadcast News. In deze film staat de sa menwerking tussen de fantasti sche verslaggever (Albert Brooks), de geweldige producer (Holly Hunter) en de perfecte presentator (William Hurt) cen traal. Ogenschijnlijk ideaal. Ware het niet dat ieder voor zich bereid is om carrière over de rug van de anderen te maken. De film draait voor de tweede week in het Schuttershof. Zeeland en vooral Walcheren hadden haar grote liefde. "Ik tekende mensen in kleder dracht en was erg gehecht aan een grote tekening die ik maak te van Pietje, een Domburgs meisje", vertelt Sérika Góth. "Die tekening heeft zoveel meegemaakt. Kort vóór de Tweede Wereldoorlog hing hij op een expositie in New York. Maar de oorlog verhinderde te rugzending. Na de oorlog kreeg ik echter via Engeland dit werk weer ongeschonden retour. Helaas is hij enkele jaren gele- den in Amsterdam gestolen..." Na diverse omzwervingen vestigde het gezin Góth zich definitief in Nederland en wel in het huis "de Goutsbloeme" te Veere (1928). Dochter Sari vertrok een jaar later naar Am sterdam. "Vader hield van Veere. Hij kende daar de mensen en zelfs de paarden, die hij graag schil derde. In Hongarije kon hij niet Jos Vogel bespeelt zaterdag 4 ju ni het orgel in de Middelburgse Oostkerk. Het programma van het concert, dat om 20.30 uur begint, bestaat uit werken van Zuidnederlandse componisten zoals Boutmy en Van den Gheyn. Ook Bach en Muthel komen aan bod. Vogel is de organist van de Hervormde Gemeente in Middel burg. Hij studeerde orgel en cla- vecimbel aan het Rotterdams Conservatorium. Op 5 juni 1873 kwamen de eer ste Hindoestaanse contractarbei ders in Suriname aan. De Stich ting Surant viert dat zaterdag 4 juni met een feest in het VTV- gebouw aan het Vlissingse Bas- kenburgplein. De bezoekers wor den verwend met Hindoestaanse hapjes. De Amsterdamse band Indian-Strings en DJ Boycke ver zorgen de muziek. Het feest be gint om 20.30 uur. De voorrondes van Hit 'm or Lo se '88 zitten erop. Negen groe pen presenteerden zich tijdens de drukbezochte voorrondes in Vlissingen, Terneuzen en Zierik- zee. Als winnaars kwamen Avi- tal en Scarlett O'Hara uit Middel burg en de Goese band Carbazol uit de bus. Deze bands nemen het 28 juli tij dens Wave '88 tegen elkaar op. De beste groep wint vijfhonderd in Studio Ron Konings opgeno men singles en een* uitgebreid mailingpakket met foto's, biogra fie en standaardcontracten. A vita Ze kan zich er aan ergeren als men haar vraagt of ze nog altijd schildert. "Een goede kunstenaar gaat door tot hij of zij niet meer kan, anders is het geen goede kunstenaar". Aldus de 88-jarige Sarika Góth, een kunste nares pur sang. Zij werd geboren in 1900 in Wenen, als dochter van het schildersechtpaar Móric (Maurice) Góth en Ada Góth-Lowith. Dit Hongaarse kunstenaarspaar maakte in het eerste kwart van onze eeuw grote reizen door geheel Europa. In juli 1914 bevonden ze zich met dochter Sari in België, waar de Eer ste Wereldoorlog hen verraste. Het gezin week uit naar Nederland en kwam in augus tus 1914 in Middelburg aan. Op advies van Jan Toorop vestigden de Góths zich te Dom burg. Sari ging tekenen en schilderen op aanraden van de schrijver Arthur van Schen- del, een vriend van haar ouders. Ze studeer de aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten en kreeg privéles van tal van kunstenaars. meer wennen". Haar vader overleed in 1944 en na de dood van haar moeder (in 1950) betrok Sérika Góth het ouderlijk huis in Veere. Sinds die tijd woont ze afwisselend in Amsterdam en Veere. Het Veerse monumentenpand, dat in de oorlogsjaren door eva- cuées was bewoond, verkeer de in slechte staat. De tijdelijke bewoners hadden het feitelijk verruïneerd en onder meer al het meubilair opgestookt- Om de restauratie te kunnen betalen en mede om een perio de in haar kunstenaarschap af te sluiten (ze had namelijk van af de jaren twintig een grote carrière als portrettekenares - van vooral kinderen - opge bouwd) begon Sarika een an tiekhandel. "Dat was toen ook wel noodzaak want je verkoopt nu eenmaal niet elke dag een schilderij". (Kinder)portretten bleef ze maken, maar het vrije werk kreeg de overhand: ge zichten op Veere en haar mooie tuin, bloemen, poppen en voor al de gewone dingen om haar heen. Zoals lege flessen en een half brood met een broodmes er naast. Alles in mooie rustige tinten getoonzet. Maar ook het experiment schuwde Sarika Góth niet. Vanaf de jaren zestig experimenteerde ze met mono types en andere druktechnie ken en collages. Met als uitein delijk resultaat bijna abstracte werken, met gestileerde bos- en vogelmotieven. Natuurlijk klonken daar tevens echo's van vroeger in door, van het vele dat zij in haar lange kunste naarsloopbaan had geleerd. Van Hans Hofmann bijvoor beeld, van wie Sérika in 1922 in München de ritmiek in het schilderen leerde. De schoonheid in het leven van alledag, van doodgewone din gen, spreekt haar aan. Haar werk is dus pure esthetiek en vindt mede daardoor weer klank bij een groot publiek. Maar de werkelijkheid achter de dingen blijft veelal verbor gen. Of toch niet misschien, als je aandachtig kijkt. Naast de blijheid is er de tragiek, zo als die ondermeer spreekt uit een monotype uit 1957 van een dood kind. Een reflectie van vele jaren eerder toen de kunstenares een pas overleden kindje portretteerde. "Het is erg moeilijk iets over je eigen werk te vertellen. Mijn vader kon dat helemaal niet. Als je hem bijvoorbeeld vroeg: "Waarom schilder je dat deel van jouw schilderij donker?", wist hij daar geen antwoord op te geven. Hij voelde intuïtief dat het moest. Als je alles als kunstenaar uit moet leggen kun je beter schrijver worden", zegt Sari. Maar schrijver werd ze niet. Wel een groot beeldend kunstenaar. Sérika Góth is een kunstenares die terug kan zien op een rijk en boeiend leven, waar ze met verve over kan vertellen. Een kunstenares met vele bewonderaars, die van de ze bijzondere vrouw èn van haar werk houden! Peter Sijnke Literaire zomer in haar geboortepla~*~ Tussen al het Willem en Mary feestgedruis duikt opeens de schrijfster Betje Wolff op. Het feit dat deze literaire dame tweehonderdvijftig jaar geleden in Vlissingen werd geboren wordt onder aanvoering van de Werkgroep Betje Wolff de hele zomer gevierd. Een passend monument mag bij zo'n herden king natuurlijk niet ontbreken. Bij de plaats waar ooit het ge boortehuis van de schrijfster stond, Nieuwendijk 21, wordt op haar geboortedag 24 juli een gedenkteken onthuld. De Vlis singse kunstenaar Jan Haas heeft zijn roestvrijstalen ontwerp geheel in stijl gehouden: een opengeslagen enveloppe, symbo lisch voor de briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken in hun belangrijkste boek Sara Burgerhart. "We hebben gekozen voor he dendaagse beeldende kunst", zegt Leon Riekwel van de Vlis singse Culturele Raad. "In eerste instantie wilden we een door de achttiende eeuw geïnspireerd ontwerp. Helaas schijnt deze eeuw weinig inspirerend te zijn". Het kunstwerk, méér dan de zo veelste gedenksteen, .volgens Riekwel, kwam'tot stand door een schenking van de Vrienden van het Stedelijk Museum. Voor de financiering van de overige ac tiviteiten - daar is zo rond de veertigduizend gulden mee ge moeid - deed de gemeente Vlis singen een greep in de buidel. Ook de provincie en een sponsor leverden een bijdrage. Op uitnodiging van de Vrienden van het Stedelijk Museum geeft de heer C. Peters, archivaris, van avond (woensdag) om 20 uur een lezing over 'Aspecten van het 18de eeuwse Vlissingen' in het Stedelijk Museum aan het Vlis singse Bellamypark. Hij belicht daarin onder meer het geestelijke, economische, politieke en cultu rele leven. Na dit globale over zicht begint het echte Wolff-werk in het Stedelijk Museum op 17 ju ni met de tentoonstelling 'Betje Wolf haar leven, haar werk'. De tentoonstelling bestaat uit foto- Tijdens het Filmzomer '88 Festival van 30 juni tot en met 17 augus tus worden in eenentwintig steden in totaal tweeëntachtig films vertoond. Centraal staat Marcello Mastroianni. Het Middelburgse Schuttershoftheater, dat dit jaar voor het eerst meedoet, heeft in totaal zeven films met Italiaanse acteurs op het donderdagavond programma staan. Daarnaast zijn er elke dag tegen gereduceerd tarief succesfilms zo als Out of Africa, The Name of the Rose en Children of a lesser God te zien. Ook klassiekers als Fiddler on the roof en Les Enfants du Paradis staan op de lijst. De aanvang is steeds om 21 uur. Een gratis programmakrant met filmbeschrijvingen is vanaf half juni verkrijg baar bij alle VVV's en campings op Walcheren. panelen, een overzicht van een aantal vroege drukken van het werk van de schrijfster. Ook wordt er weer aandacht ge schonken aan Vlissingen in de achttiende eeuw. Vanaf vijftien juli weet iedereen in Vlissingen dat er een literair feestje aan de gang is. Door de hele Walstraat hangen dan enor me spandoeken met teksten van onder meer Remco Campert, An dreas Oosthoek, Hans Warren en Johanna Kruit. Het merendeel van deze schrijvers hebben een directe relatie met Zeeland. De teksten zijn gedrukt op de Pio neer I, een drukpers van acht me ter lang, twee meter breed en drie meter hoog. Zaterdag 30 en zondag 31 juli doet de eigenaar van de pers, de Belgische beel dende kunstenaarsgroep Mass and Individual Moving (bekend van het Windorgel) het drukken nog eens dunnetjes over op het Straatfestivalterrein bij de Vis sershaven. De gigantische vellen van 120 bij 250 centimeter zijn van 5 tot en met 22 augustus te bewonderen in de kelderruimte van de Openbare Bibliotheek aan de Lange Zelke, Zelke negen-een. Daar is ook een overzicht te zien van de Literaire Wandeling door Vlissingen. Deze wandeltocht, samengesteld door Wim Hof man, voert de liefhebber langs plaatsen en huizen waar dichters of schrijvers hebben gewoond, geboren zijn of geschreven heb ben. Ook moderne schrijvers zo als Gerard Reve en Hans Verhage komen aan bod. Een routebe schrijving is verkrijgbaar bij het VVV, het Stedelijk Museum en in Bachten Komme aan de Bad huisstraat. De literaire middag op 24 sep tember in de congreszaal van Ho tel Britannia/Watertoren sluit de Betje Wolff herdenking officieel af. Thema: 'Betje Wolff herleeft in Vlissingen'. Literatuur en mu ziek wisselen elkaar af. Spreekster is onder meer drs. Wies Roosenschoon. Zij vertelt meer over de bijzondere vriend schap tussen Betje Wolff en Aag je Deken. Onder de titel 'Betje Wolff en Aagje De'ken, een hart vriendschap' verschijnt er half ju ni een boekje van haar hand in de Slib-reeks. De uitgave van het Zeeuws Kunstenaarscentrum heeft voor deze gelegenheid een dubbele omvang. De briefwisseling tussen de bei de schrijfsters staat ook centraal bij het scholenproject voor de ba sisscholen en onderbouw van het voortgezet onderwijs van Kunstzinnige Vorming Vlissingen. De resultaten van het project worden uitgewisseld met scho len in de Noordhollandse ge meente Beemster, de plaats waar Wolff achttien jaar heeft ge woond. Leerlingen van de Vlis singse rijksscholengemeenschap Scheldemond geven de herden kingen nog een staartje met de opvoering van het toneelstuk 'De Beemster voorbij' op 23, 24 en 25 november in het Vestzakthea ter. Docente dramatologie Mari anne Fennema bewerkte voor dit stuk de roman 'Historie van me juffrouw Sara Burgerhart'. Het Vlissingse MDGO verzorgt de kostuums en de scholengemeen schap Swanenburgh het decor. Heeft een volle maan invloed op het liefdesleven? Op dat van Lo- retta(Cher) in ieder geval wel. In de film Moonstruck is ze verloofd met Johnny. Deze man kan ech ter nog niet even naar zijn ster vende moeder in Sicilië of ze stort zich in de armen van zijn broer Ronny (Nicolas Cage). Ver velend, maar ja, 't is volle maan. Verzet tegen deze liefde mag dus niet baten. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. De schok van Johnny's verloving doet zijn moeder uit haar doodsbed herrij zen. Er van overtuigt dat een hu welijk haar dood zal betekenen, verbreekt hij zijn verloving met Loretta. Deze maffe film over twee bijgelovige Italiaanse fami lies werd bekroond met Oscars voor de beste actrice, de beste vrouwelijke bijrol en het beste scenario. Verder sieren twee Golden Globes en een Zilveren Beer de prijzenkast van Moonstruck. Te zien in Al hambra. Mastroianni in Una giornata partico/are. V

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 9