Vishandel Poppe besteedt veel aandacht aan maatjes Groeiende belangstelling voor patchwork er^ quilten Hutschenreuther, porselein met het leeuwenmerk All-Sports: voor de sporter die zijn lichaam lief heeft 7WT- L£nW 00 m HOEFLAAK DE ADVERTORIAL; EEN MANIER OM ANDERS TE ADVERTEREN Gratis voor u! Goudkleurig pillendoosje BARHEVELD GOES RIJSSEN SLIEDRECHT Z HARING DE WELDOENER MET ONVERZADIGDE VETZUREN Z.2&- DE MOOISTE KEUKEMS DWARS DOOR HEEL NEDERLAND! Woensdag 1 juni 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER De maatjes, nieuwe haringen of Hollandse Nieu we, ze zijn er weer. Bij Vishandel Poppe aan de 'Middelburgse Markt ziet de voorbijganger hoe constant het snelle mesje langs de graat vliegt en ,het zilte ruwe vlees uiteindelijk tot een smakelijke hap wordt bereid. Met of zonder uitjes, iedereen ;heeft zo zijn smaak. Het staat echter vast dat de [gequoteerde negentig duizend ton het komende [jaar over de toonbank vliegen. Overheerlijk, zijn ze, zo oordelen de kenners. Voordat de superschoon maker Cor Kieboom - het tmaakt namelijk groot ver schil hoe de haring wordt 'schoongemaakt - bij Poppe [de haring verkoopt is er f'wel eventjes gekeken naar "welke haring dit jaar favo- Iriet is. Er zijn namelijk nog al wat verschillen, legt Bert Luijk van Poppe met een 5 visgroothandel in Veere en jjeen filiaal in Middelburg. Weliswaar kleine, maar ze i zijn er. "In de zeevisserij jj deelt men de haring name lijk in naar leeftijd en om- ïvang. Binnen een jaar maakt de haring drie stadia .door. Die hebben te maken met het aanwezige voed sel in zee. In mei en juni ge- idijt het plankton het beste Jen hebben we ook de .meest vette haring, de ^maatjesharing". «Op de afslagen, zo vertelt .-Luijk verder, wordt de ha iring doorverkocht in em- 'mers van zes liter. De in houd bestaat uit vijf kilo -haring en één kilo pekel. 'Kunnen in die emmer 30 haringen, dan spreken we van dertigers. "En zo zijn er dertigers, vijfendertigers •enzovoorts tot de kleinste .'afmeting, de vijftigers'. De „.smaak wordt bepaald door ■;de bewerking die ze heb- -ben ondergaan. Door het ;kaken - dat overigens wordt toegeschreven aan Willem Beukelszoon uit Biervliet - krijgt de haring een inkeping die bepaalde enzymen de kans geeft op het visvlees in te werken. Daardoor wordt voor een groot deel de smaak be paald. Hoe beter die inwer king is, hoe lekkerder de haring is. Luijk wijst ook op het vet gehalte, dat dit jaar bijzon der hoog is, namelijk twin tig procent. Nu hoeft u niet te denken dat de vetkus sentjes onmiddellijk zullen volgen na een culinaire hap uit het maatje, integendeel. Haring is oergezond, heeft professor Kromhout ooit vastgesteld. En hij haalde daarmee de kranten, waar in stond dat de geleerde de haring aanprees vanwege de volop aanwezige onver zadigde vetzuren. "En on verzadigde vetzuren zijn prima voor hart en bloed vaten", vult Luijk aan. De Nederlandse haring ont wikkelt zich weer uitste kend. Nadat de haring vangst - zo meldt ons het Nationaal Visbureau - ze ven jaar heeft stilgelegen, is in 1983 een begin ge maakt met de herovering van de markt voor de Hol landse Nieuwe. En de Hol landse vissers hebben suc ces. De Denen zijn niet al leen verdreven, maar de markt is verder uitgebreid naar West-Duitsland. Ook andere landen staan op de lijst om voor de Hollandse Nieuwe te worden vero verd, zodat het buitenland niet meer raar kijkt als wij Hollanders het beest tot aan de staart met het hoofd naar achteren naar binnen laten glijden. De start van het haringsei zoen is zo langzamerhand onder de invloed van het visbureau een gebeurtenis geworden van internatio nale allure. De viszaken als Poppe weten daar raad mee en beseffen dat ook de hier aanwezige Duitse toeristen langzaam maar zeker meer vertrouwd ra ken met het_ beeld van de binnenglijdende haring. Maar ondanks de goeie kwaliteit van het aange voerde kan een maatje door een slechte schoon maakbeurt behoorlijk aan kwaliteit verliezen. Cor Kieboom windt daar geen doekjes om en blijft op zijn hoede om zijn klanten in de moderne Middelburgse winkel goed van dienst te kunnen zijn. VISHANDEL POPPE MARKT 39/41 MIDDELBURG 01180 - 34571 IN VEERE: 01181 - 1292 Over de haring valt veel te vertellen. Bert Luijk heeft hele mappen met geschie denis en andere bijzonder heden over het spartelver- se zeebanket. Het belang rijkste voor ons stervelin gen blijft echter de con sumptie. Net als de Japan ners de Zeehonden en de Dolfijnen, eten wij de Maatjes rauw. En wist u bijvoorbeeld dat de maat jes die nu te koop worden aangeboden in 1985 zijn geboren? Ze zijn - en de naam zegt het al - nog maagd, volkomen onge rept dus. (maatje maagd). De belangstelling voor het patchwork en het quilten kan zich verheugen in een groeiende be langstelling. Het patchwork en quilten is juist daarom zo leuk omdat het is toe te passen op veel practische, dagelijkse dingen, zoals bijvoor beeld een dekbed, gordijnen, pannelappen, theemutsen, kleding en ga zo maar door. Voor deze hobby is na tuurlijk de handwerkwin kel het juiste adres, want daar vindt u alle geschikte materialen en het deskun dige advies. Het Zwarte Schaap in Middelburg is zo'n hand werkwinkel. Een ruime voorraad aan garens, naal den, quiltringen èn patro nen en uiteraard de originele Amerikaanse quiltstoffen. "Het zijn honderd procent katoenen stoffen en écht niet alleen voor het patchwork te ge bruiken", vertelt mevrouw Van de Lijke enthousiast. "Ook voor bloesjes en voor kinderkleding is het prima geschikt want de verschillende motieven zijn erg leuk op elkaar af gestemd. Ja en verder blij ven wij op het gebied van patchwork en quilten zelf goed bij, zodat wij ieder een een degelijk advies kunnen geven". Het leukste is natuurlijk om zelf eens met het Top-ontwerpers, zoals Pierre Cardin, Daniel Tri- bouillard van Léonard en Karl Lagerfeld van het modehuis Chloé geven hun naam en medewer king niet zomaar aan een porseleinfabrikant. Als ze die wel geven, dan moet het natuurlijk wel in hun 'straatje passen' en dat betekent dan top kwaliteit. Dan is het ook niet vreemd het een mooi en goed pro- meer dat deze ontwerpers dukt is van een ontwerper tekenden voor een aantal die er intensief over heeft servies-ontwerpen van nagedacht. Een plezier om Hutschenreuther. elke dag te gebruiken dus. Sportbeoefening stelt speciale eisen aan het li chaam en de voeding zal dus voldoende B- vitaminen moeten bevatten. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar een probleem hoeft dat natuurlijk niet te zijn. Er is namelijk een prima voedingssupplement verkrijgbaar dat in alle vitamine-B behoeften voorziet, te weten All- Sports. In tegenstelling tot de mo- SPECIAALZAAK VAN de van Cardin, Léonard en WOESTIJNE Chloé zijn de serviezen lANGE DELFT MIDDELBURG voor iedereen betaalbaar. 01180-13221 De basis van elke lijn is een DE All-Sports is een produkt van Essential Organics en werd speciaal ontwikkeld voor de aktieve sportbe oefenaar. Het tablet heeft een vertraagde opname- vorm teneinde het li chaam de juiste hoeveelheden te geven. Niet alleen de inwendige verzorging, maar ook de uitwendige verzorging van het lichaam is belangrijk. Daartoe heeft All-Sports een complete lijn ontwik keld onder de naam 'All- Sports verzorgingslijn' waaronder bijvoorbeeld de All-Sports shampoo en de All-Sports spiermassage-crème, die erop gericht is sportbles sures te voorkomen. Het houdt de spieren soepel en verbetert de zuurstof voorziening van de spie ren. Bovendien wordt het herstel van de spiercel na bijvoorbeeld een zware training aanzienlijk bevor derd. All-Sports spiermassage-crème is hypo-allergeen. Vele shampoos bevatten agressieve, chemische stoffen en dat is natuurlijk niet al te best voor het haar. All-Sports Shampoo-crème daaren tegen zorgt voor een niet agressieve reiniging van het haar en kan daardoor iedere dag worden ge bruikt. Een folder over de All- Sportsverzorgingslijn is gratis verkrijgbaar, even als de 'Vitaal advies- folder. Daarnaast is er nog een speciale Essential Organics-catalogus ver krijgbaar. Bovendien is er tevens een handig opberg- tasje voor de All-Sportslijn verkrijgbaar. witte uitvoering, op een zonder meer redelijk prijsni veau. Speciale uitvoerin gen, zoals die waarin 24 karaat goud is verwerkt, kosten uiteraard meer. Elke 14 dagen kunnen adverteerders in deze rubriek hun speciale boodschap op 'een an dere wijze' aan de consument kenbaar maken. patchwork en quilten aan de slag te gaan. Wie dat wil kan op maandag 6 juni van 10 tot 12 of van 13.30 tot 15.30 uur onder des kundige leiding kennis maken met deze boeiende hobby. Het aantal deelnemers aan deze les is beperkt, dus vooraf kontakt opne men met 'Het Zwarte Schaap' is aan te bevelen. HET ZWARTE SCHAAP LANGE NOORDSTRAAT 61 MIDDELBURG 01180 26974 Alle serviezen zijn gemaakt van Duits hardporselein en zi]n geschikt voor zeer in tensief cfebruik. Voor alle ontwerpen geldt echter dat Anders dan anders9 Ze ker Er bestaat immers een logischer honger naar in formatie bi) het publiek. Hij wil op de hoogte zijn van ontwikkelingen en waar wat te koop is. Stelt u zich als adverteerder maar eens in de schoenen van een consument In de lan delijke media ziet u een nieuw product en u denkt, dat zou zik willen hebben. Maar waar is dat dan te koop? Wij van De Faam/Vlissin- ger bieden de ruimte om anders te adverteren met producten of service die uitvoeriger dienen te wor den belicht dan vaak in een gewone advertentie mogelijk is. Dit fenomeen heet 'ADVERTORIAL' en is eigenlijk niets meer dan uw reclameboodschap verpakken in een redactio nele vorm. INTERESSE; BEL EVEN DE FAAM/DE VLISSINGER POSTBUS 5017 MIDDELBURG TELEFOON 01180-81000 VRAGEN NAAR: JERRY TUPANWAËL Wie nu één van de Essen tial Organics of Lanes koopt krijgt daarbij gratis zo'n aardig pillendoosje. Dit ronde doosje van ste vig lichtmetaal is tevens een practische oplossing voor het bewaren van al lerlei andere kleine zaken, zoals pepermuntjes, dra gees en pillen. REFORM- EN DIEETHUIS DE KAAI ROTTERDAMSEKAAI 13 MIDDELBURG 01180-12874 De lente is alweer volop begonnen En dat is in de keukenshowrooms van Hoeflaak Keukens goed te merken. Naast het vertrouwde kopje koffie vindt U er eeri grootse kollektie keukens al vanaf 3950.- Iveukenshow Stuk voor stuk keukens van goede huize En dat geldt al evenzeer voor de appara tuur Want bij Hoeflaak Keukens staat de kwaliteit hoog m het vaandel Dat daarbij ook een goede service hoor: is vanzelfsprekend Vakkundige installatie-teams staan klaar om door heel Nederland de volledige installatie i voor hun rekening ie nemen. Een i geruststellende gedachte als U onze t showrooms bezoekt Want als U l eenmaal binnenloopt is de kans groot dat U binnenkort een keuken rijker bent Een Hoeflaak Keuken dus Geopend Ma t/m Vrij 9.00 - 18.00, Za 9.00 - Koopavond; Rijssen, Goes, Sliedrecht: Do tot 21 Barneveld: Vrijdag tot 21.00 Keukengroomanoei Levering via aannemers en installateurs Industrieterr. De Valk Wattstraat 19 Tel. 03420-92624 Industrieterr. De Poel 1 Verrijn Stuartweg 14a Tel. 01100-16230 Industrieterr. De Mors Spinnerstraat 5 Tel. 05480-14580 Industrieterr. Nijverwaard Leeghwaterstraat 107 Tel. 01840-10344 Keuken-merken: Allmilmö, EWE, Eggersmann, Keiler. Elite, Rose. Pronorm. Siematic. Apparatuur-merken: Atag. Bauknecht. Itho. Miele. Siemens en Pelgrim. Prijzen exclusief apparatuur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 7