Doedelzakspelers uit Folkestone op bezoek bij Zeeuwse collega's Lees eens een gedicht De Visser en Otte in Kunstuitleen Een vrouw kan ook in zaken met een baby VUF OPTREDENS IN DRIE DAGEN Marianne Smits verbeeldt Middelburg in installatie Candy Dulfer in De Piek met nieuwe Funky Stuff Gevarieerd concert Onda 26 MEI T/M 1 JUNI IN MIDDEN ZEELAND De Broekert en Boon: samen solo GROTE POEZIE-BLOEMLEZINGDAAGT UIT GELEZEN KINDER BOEKEN Gert en Hermien in de Hoeksteen Torah te zien in Zeeuwse Bibliotheek Woensdag 25 mei 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER lat im ife ij? is» iïï is» Doedelzakmuziek beheerst drie dagen Walcheren als de Fol kestone Pipe Band te gast is bij de Zeeuwse Inter Scaldis Pipes Drums. De Engelsen komen in het kader van de uitwisseling van verenigingen tussen de zustersteden Middelburg en Fol kestone. Er zijn optredens in Middelburg, Souburg en Veere. Het is voor de eerste keer dat de Engelsen zich op het interna tionale pad begeven. Drie jaar geleden werd de Fol kestone Pipe Band opgericht. Het ensemble bestaat voor het grootste deel uit jeugdige muzi kanten, zowel jongens als meis jes. De leden dragen een eigen tartan, waardoor een mengeling is te zien van kilts, de traditionele Schotse rok. Op het repertoire staat een groot aantal bekende Schotse nummers. Vier leden van de band beoefenen het zoge naamde 'highland dancing', tra ditionele zwaardendansen op de muziek van één doedelzak. De Walcherse band Inter Scaldis bestaat al sinds 1984. Deze band speelt authentieke Schotse doedelzakmuziek onder leiding van Leen Jobse. De Zeeuwen dragen de Leslie tartan, dezelfde als werd gedragen door de Kings Own Scottish Borderers, het re giment dat in 1944 deelnam aan de bevrijding van Walcheren. De Walcherse pipers hebben toe stemming gekregen van dat regi ment om de tartan naar het voor beeld van de bevrijders te dragen. Interscaldis Pipes en Drums bestaat uit ruim twintig leden, Als vervolg op de lezing door Gijs Bergman over Olivier Messiaen spelen Saskia Boon en Leen de Broekert 'Vingt regards sur l'en- fant Jésus' van deze Franse componist. Dat gebeurt op vrij dag 27 mei in het Centrum Nieu we Muziek, de Kloveniersdoelen. Dit negentig minuten durende pi anosolostuk werd in 1943 ge componeerd en door de virtuoze Yvonne Loriod als eerste gespeeld. Het concert in de Klo veniersdoelen begint om 20.30 uur. van wie meer dan de helft de opleiding al heeft voltooid. Om zich een geschoolde piper te kun nen noemen is een studie van ongeveer twee jaar nodig, afhan kelijk van de vooropleiding. De debutanten beginnen trouwens op een soort blokfluit om de spel techniek onder de knie te krijgen. Daarna moet er nog flink worden getraind op de doedelzak. Het is enorm inspannend om de lucht in de zak te houden; er mag namelijk geen moment worden gestopt met inademen. Met be hulp van een blaaspijp wordt het instrument op druk gehouden en met de onderarm wordt de lucht er weer uit geperst. Er zijn twee melodiepijpen en de markante achtergrondtonen worden ver oorzaakt door twee tenorpijpen en één baspijp. De kleine trom, tenor- en basdrum vormen een soort tegenmelodie van de doe delzakmuziek, waarin de Schot se slag onmiddellijk wordt herkend. De. Inter Scaldis Pipes en Drums. Vrijdag 27 mei arriveert het ge zelschap uit Folkestone in Mid delburg. Het gemeentebestuur zal de Engelsen welkom heten, waarna beide bands een kort op treden verzorgen. Zaterdag 27 DIANA KEATON IN BABY BOOM' In het Middelburgse Schutters hoftheater wordt dezer dagen de film 'Baby Boom' gedraaid met Diane Keaton in de hoofdrol. Het verhaal gaat over een gewiekste zakenvrouw, die plotseling een anderhalf jaar oud kind krijgt toe geschoven. Het is voor haar een overrompelende ervaring. Niette min gaat ze van het kind houden. Maar -opvoeden kost tijd en is niet te combineren met een baan zoals zij die heeft. Spoedig staat ze op straat. Ook haar relatie gaat pleiten. Diana Keaton met baby. Drie dagen - van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 mei - werkt Marianne Smits in de Zeeuwse Bibliotheek aan haar in stallatie 'klei, water, wind en wolken'. Dit werk is het achtste deel van het project 'buiten- binnen'. Ze begint elke ochtend om tien uur. De eerste dagen stopt ze om vijf en de derde dag om één uur. 'Binnen-buiten' is een project waarin Marianne Smits indruk ken van de Nederlandse provin ciehoofdsteden verbeeldt. "Ik koos voor de hoofdsteden omdat deze van oudsher gegroeide cul turele en maatschappelijke opslagplaatsen van hun regio zijn", verwoordt Smits haar doelstelling. In Middelburg komt ze regelmatig. "In het kader van het project moet ik grote moeite doen om zo objectief mogelijk naar de zaken hier te kijken". Haar zakentalent komt echter snel bovendrijven, zodat ze met kind er wat van kan maken. Als ze een bedrijf in babyvoeding heeft opgezet dat al spoedig draait als een komt haar oude werkgever op de proppen die haar een baan biedt als een droom. Ze zegt echter niet meteen ja. Behalve Diana Keaton spelen in deze film Harold Ramis, Sam Wanamaker, James Spader, Pat Hingle, Kristine en Michelle Ken nedy en Sam Shepard. 'Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten'. Welke dichter begon zijn vers met deze beroemde regel? Willem Kloos zal de lezer wellicht wel kunnen noemen, maar wist U dat Annie Schmidt lang geleden eveneens met deze woorden een gedicht begon? Dichtbundels worden niet veel verkocht. Voor de uitgevers vormt de poëzie een verdienste in de marge. Veel lezers die wel naar een roman grijpen, denken dat het doorzien van poëzie voor hen niet is weggelegd. De Grote-Poëzie-Bloemlezing 'Mij liet je leven' bewijst het tegendeel. Grote-letter-boeken, waaron der ook deze dichtbundel gere kend kan worden, waren al lapger voor visueel minde* 'jjie- gaafde en/of oudere, lezers- Ve*? krijgbaar. De poëzië-uitgavë die hier nu aan wordt toege voegd, is echter beslist niet uitsluitend voor deze doel groep bedoeld. Je zou bijna zeggen, waarom wordt niet ie der gedicht in 'grootdruk' op een fors blad papier naar bui ten gebracht? Poëzie is het medium bij uitstek dat zich daar voor leent en beter over komt naarmate ze groter wordt afgedrukt. Het resultaat in deze knalgele bundel (uitga ve de Citroenpers) mag gezien worden: op alfabetische volg orde komen, vanaf de Middel eeuwen tot nu, vele bekende en minder bekende dichters naar voren met één of meer gedichten op A-vier formaat. De uitgever en samensteller, Aldert Walrecht, heeft daarbij ook plaats ingeruimd voor versjes-schrijvers als Jules de Corte en Toon Hermans. Via het bekende kennismaken met minder bekende poëzie is daar bij zijn uitgangspunt. Bewust werd dan ook gekozen voor het opnemen van werk van de ze dichters, die immers ook tot onze huidige cultuur behoren, ;;-om zodoe au 'als moéifijkef i waarin we de namen tegen ko men van onder meer Hierony- mus van Alphen ('Jantje zag eens pruimen hangen'), Nico- laas Beets, Bloem, Gorter, Gui- do Gezelle, maar ook van he dendaagse poëten als Vasalis, Ellen Warmond en Jean Pierre Rawie nog extra aantrekkelijk? Juist door opname van werk van oude bekende dichters, maakt de lezer kennis met ge dichten waarvan de eerste re gel al tientallen jaren als citaat in het dagelijks leven wordt ge bruikt. 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' is niet be dacht door de adverteerder van stofzuigers, maar door Herman Gorter, die zijn gedicht 'de Mei' deze eerste regel meegaf. 'Denkend aan Hol land, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan'.... Weet u niet van wie dit is en bent U benieuwd hoe het verder gaat, dan is deze bloemlezing vast iets voor U. Grote-Poëzie-Bloemlezing 'Mij Het mei treden beide bands op in het winkelcentrum van Oost- Souburg tussen 13 en 15 uur. Dan vertrekt het gezelschap rich ting Veere waar beide ensembles optreden op het Oranjeplein tus sen 15.30 en 17 uur en 's avonds in de Grote Kerk van 20 tot 23.30 uur. Tot slot spelen de Engelsen en Zeeuwen nog een aantal deun tjes voor de bewoners van Vij vervreugd en hun familie. Werken van Bea de Visser (schil derijen) en Ineke Otte (schalen en sieraden) zijn 28 mei te zien in de Kunstuitleen aan de Kuiperspoort in Middeburg. De schilderijen van De Visser blijven er tot 9 juli de schalen en sieraden van Otte tot en met juli. Otte exposeert al en kele maanden in de Kunstuitleen. De ontwikkeling in het werk van De Visser toont aan dat vanuit het herkenbare nu het abstracte de overhand neemt. Het doel is 'mezelf te profileren in het veel zijdige aanbod van de kunst'. Ze wil de conditionering van het da gelijkse bestaan analyseren. Haar schilderijen zijn schijnbare tegen stellingen die bestaan uit twee of meerdere delen, elk met hun ei gen raam. De Kunstuitleen kent de volgen de openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur en donderdag van 1 9 tot 21 uur. De officiële opening van deze duo expositie is zaterdag 28 mei om 16 uur. Wat maakt deze bloemlezing, Candy Dulfer In het jongerenuitgaanscentrum De Piek in Vlissingen is zaterdag 28 mei de charmante Candy Dul fer te gast met haar groep Funky Stuff. Een week of wat geleden was ze nog te zien als hoofdact op Klomppop. Drommen toe schouwers verdrongen zich rond het podium om ook daar een glimp van haar op te vangen. Het optreden in Vlissingen begint om 22 uur. Candy is nog maar amper acht tien jaar. Nipttemin heeft ze al een flinke reputatie .ppgebouwd :ats alt-sèkótéAf«é!fe'ri felÈfeter van de swingende formatie Funky Stuff. Haar eerdere groep ont bond ze tot ieders verbazing, on- BURGH HAAMSTEDE Ir. J.W. Tops-huis. "Schouwen- Duiveland", foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. MIDDELBURG danks wervelende optredens, onder meer bij Madonna. In een record-tempo stampte ze daarna een nieuwe Funky Stuff uit de grond waarmee ze een geheel nieuwe weg is ingeslagen. Deze formatie brengt een sfeervolle mix van allerlei stijlen waarmee Candy in haar toch al lange car rière kennis maakte. Overigens is het saxofoon spelen haar bijna letterlijk met de paplepel ingego ten: haar vader is de bekende saxofonist Hans Dulfer. Balans 17. Nico van den Boezem. plastieken en tekeningen, wo. do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Crêperie Le Heron (Reigerstraat). 17e eeuwse Delftsblauwe tegels van Frans de Muynck sr. Ma. t/m za. van 10tot 18uur. Ontmoetingscentrum "Dauwendae- le" (Vrijlandstraat 51). Rephiler 88, postzegels. Galerie Basket (Schuitvlotstraat 32). SigmunddeJong, wandobjecten van gelijmd multiplex. Wo. t/m za. 13 tot 17 uur. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier, olieverfschilde rijen van zeegezichten en landschap. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Montparnasse (Reigerstraat 1). Alix Valois-Chastellux, olieverf schilderijen. Ma. t/m za. van 14tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, olieverfschilderijen van Walcheren. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30uuren van 14tot 17uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). In de vitrines Ineke Otte, zuilen, schalen en sieraden. Tevens Bea Visser, schilde rijen. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Nationaal Holografie Museum (Gortstraat 36). Opening van dit mu- seumopza. 12uur. Rabobank (Lange Geere 3). Marijke Visser, olieverfschilderijen en plastieken. Tijdens openingsuren. T/m vr. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uurenvan 14 tot 16uur. In de vier tuinen (Gen. Eisenhower laan nrs. 27, 33, 35 en 54). Werken van tien beeldhouwers. Za. van 10tot 18 uur, zo. van 11 tot 17 uur. Vleeshal (Markt). Tony Brown, in het kader van 'Canadian Summer' twee sculpturen, 'Twoo machines for fee ling' en een sculptuur 'Through the motions be tween the stars'. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Woninginrichting Gerritsen (Lange- viele 27). Harold Linker, olieverfschil derijen en tekeningen. Di. t/m vr. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur, za. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). De Torah. Met foto's over de Sinaïen Israël van Richard H. Stern. Tevens Schatten uit de Nederlandse literatuur. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Do. en vr. van 10 tot 17 uur en za. van 10 tot 13 uur, werkt Marianna Smits in de hal aan de installatie "Klei, wa ter, wind en wolken". Zeeuws Kunstenaarscentrum Kousteensedijk 7). Vr. 17 uur opei- ning van Kees v.d. Vossen schilderij en; Julia v. Hoven keramiek; Peter Jansen schilderijen; Theo Bos foto grafie. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/mvr. van 10 tot 21 uur, za.van 10 tot 13uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). 'Vernuft en Vlijt', De Middelburgse Tekenaca demie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur en za. t/m ma. van 13.30tot 17.00uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove), Duin- vlietweg 6. Saeftinghe en Koude Drukte, amfibieën en reptielen in Zee land. Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. SOUBURG Openbare Bibliotheek (Kanaalstraat 58). Karolingische Burg Souburg. Ma. t/m vr. van 13.30 tot 17.30 uur, za.van 10tot 12.30uur, di. en do. van 18 tot 20 uur. VEERE De stijlen dië''"&-'e>ÖK 'n De Piek laat horen variëren van hardcore tot funk en van be-bop tot jazz-solo's. Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', 'In vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 27). Julie Heyligers 'vertellingen in naaldkunst. Opening za. 16 uur. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/mza. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN ABN-bank (Coosje Buskenstraat). Marcel Robbe, olieverfschilderijen. Tijdens kantooruren. Ahrend (Pres. Rooseveltlaan). Gerrit de Jong, olieverfschilderijen. Tijdens kantooruren. Art-titude (Vitrinegalerie, Singel 14). Nico van den Boezem, installatie. Da gelijks van 8 tot 23 uur. Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën eninsekten. Da gelijks van 14 tot 17.30 uur. Stadhuis (Stadhuisplein). Resultaten van de cursussen Abstrakt. teke nen/schilderen en "Sieraden ma ken" van het Inst. voor Kunstzinnige vorming VLissingen. Tijdens ope ningsuren stadhuis, vanaf vr. Veerboot Vlissingen/Breskens. Mat- thy Murre, tekeningen (met als titel 'kosmische energie'). VRIJDAG 27 MEI Concert door pianisten Saskia Boon en Leen de Broekert, Cen trum Nieuwe Muziek (Kloveniers doelen) Middelburg, 20.30 uur. Optreden van 'De Folkstone Pi pe Band' en 'Inter Scaldis Pipes Drums', voor Stadhuis Middel burg, 20 uur. Popconcert 'Burn en the Blan kets'. Midgard Middelburg 21.30 uur. ZATERDAG 28 MEI Koor- en samenzangavond ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting "Woord Daad", Nieuwe Kerk, Middelburg, 19.30 uur. Concert van 'Candy Dulfer Funky Stuff', De Piek, Vlissingen 22 uur. Optreden van "De Folkstone Pipe Band' en 'Inter Scaldis Pipes Drums', winkelcentrum Oost- Souburg, 13 tot 15 uur. Daarna in Veere, Oranjeplein, van 15.30 tot 17 uur. Van 20 tot 21.30 Schotse muziekavond in de Gro te Kerk van Veere. Concert van Gert en Hermien Timmerman, De Hoeksteen, Mid- delburg, 19.30 uur. ZONDAG 29 ME! Brassband ONDA, o.l.v. Rinus Kramer, Ned. Herv. Kerk, Rit- them, 19.30 uur. door Jan Smeekens Voor Gerard Reve's 'Nee, het komt nooit meer goed' vindt men over het algemeen kinderen nog te jong. Ook de Zwitserse schrijfster Federica de Cesco ma nipuleert in AISCHA de gebeurte nissen daarom zó dat het goede het kwade kan overwinnen. Haar boek over het conflict van een zestienjarig Algerijns meisje met de traditionele moslimopvattin gen van haar familie over vrou wen (en mannen) loopt heel ro mantisch af. Misschien wat al te veel van het goede, maar lezers vanaf dertien jaar denken daar waarschijnlijk anders over. Zij zullen vinden dat Aischa na zo veel onrecht dat geluk zeker verdient. Aischa heeft haar droom naar het gymnasium te mogen, diep in haar hart begraven. Ze weet dat haar ouders nooit toestem ming zullen geven, omdat ze de gevangenen zijn van overgele verde normen en waarden. Te gen haar eigenzinnige grootmoe der en de bemoeienis van een uit Algerije naar Parijs gerepapa- trieerde lerares kan haar vader echter niet op. Op school merkt het meisje hoezeer haar wereld verschilt van die van westerse kinderen, en stukje bij beetje ont trekt ze zich aan de in haar cul tuur geldende opvatting dat vrouwen jong behoren te trou wen, kinderen moeten krijgen en slaafs de baas in de keuken mo gen zijn. Federica de Cesco zal zich onge twijfeld gerealiseerd hebben dat meisjes in zo'n situatie nauwe lijks in staat zijn het leven naar hun hand te zetten. Dat ze daar bij hulp nodig hebben; van vrien dinnen bijvoorbeeld, of zoals hier van Kim, de Vietnamese jongen die op Aischa verliefd wordt. Pas als haar broers hem lastig vallen en zelfs in elkaar slaan, is ze be reid met haar familie te breken en met hem het geluk te verwezen lijken dat haar onthouden werd. Het boek geeft zeker geen genu anceerd beeld van alle Noordafri- kaanse, Islamitische culturen, maar daar zal het de schrijfster ook niet om te doen geweest zijn. Haar opvatting over machtsmisbruik en onderwor penheid wordt treffend verwoord door Aischa's grootmoeder: 'Eén ding moet je goed onthouden: voor een vrouw is ongehoor zaamheid geen schande, maar een deugd. Weerbarstige vrou wen worden door de mannen met respect behandeld, gehoor zame gebruiken ze als voetveeg', (pag. 132). Wie denkt dat 'Ai scha' daarmee een eenzijdige fe ministisch boek is, vergist zich. Het confronteert vooral iedere le zer met zijn of haar tolerantie ten opzichte van immigranten die hun religieuze en culturele identi teit willen bewaren. Aischa door Federica de Cesco. Ver taling Lidi Luursema. Uitgeverij Leo pold, Amsterdam. Prijs f 28,50. Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144, tel. 01184-12260 Grand theater Goes, Singelstraat 5A, tel. 01100-15165 Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900 Schuttershoftheater, Schuttershofstraat 1, tel. 01180-13482 Bibliotheektheater, Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235. DONDERDAG 26 ME! Alhambra I Vlissingen 'Empire of the Sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 20 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. VRIJDAG 27 ME! Alhambra I Vlissingen 'Empire of the sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. ZATERDAG 28 ME! Alhambra I Vlissingen 'Empire of the sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. ZONDAG 29 ME! Alhambra I Vlissingen 'Empire of the Sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. MAANDAG 30 ME! Alhambra I Vlissingen 'Empire of the sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 20 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. DINSDAG 31 MEI Alhambra I Vlissingen 'Empire of the sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 20 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. WOENSDAG 1 JUNI Alhambra I Vlissingen 'Empire of the sun', 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Three man and a baby', 20 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor', 20 uur. ZONDAG 29 ME! Alhambra I Vlissingen 'Jungle boek', 14 uur. Grand Theater Goes 'Jungle boek', 14 uur. Film-informatie uit Mid delburg kon vanwege de Pinksterdagen niet op tijd worden aangeleverd. Onda verzorgt zondag 29 mei een concert in de Nederlands hervormde kerk in Ritthem onder leiding van Rinus Kramer. Het ge varieerde programma vermeldt onder meer werken van Bruck ner, Handel, Jan de Haan en Tur ner. Het concert begint om 19.30 uur. Gert en Hermien verzorgen zater dag 28 mei een concert in De Hoeksteen in Middelburg. In het voorprogramma treedt de gospelformatie First Love op. Het begint om 19.30 uur. De Zeeuwse Bibliotheek herbergt nog tot en met 20 juni een ten toonstelling die is gewijd aan de Torah, de vijf boeken van Mozes of de eerste van het Oude Testa ment. Voor de organisatie tekent •de Stichting Synagoge Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 9