us m is? Uit? Adverteren? Bel 01180-81 VRIJ VEILIG OP VAKANTIE SNOOKEREN 9lH STAKEOUT Ga eens Distelen... De Distel Zoutelande Kamperduin CHROMPACK adverteren doet verkopen laHiii SCHUTTERSHOFTHEATER MIDDELBURG 13482 Tafeltennisvereniging Middelburg-Zuid Twee smerissen hadden een aardig' uitzicht, totdat re te ver gingen. Het is een rotldus, maar iémand moet het toch doen. I'VE HEARD THE MERMAID/ INGING GATHERING OF OLD MEN SEA-RAY FOUR-WINNS REGAL Camping les Charmilles IBltOADCAST \i;ws RICHARD EMILIO DREYFUSS ESTEVEZ Volgende week The Last Emperor ICANADIAN SUMMER: 2e Week KINDERFILM THEATER SCHUTTERSHOF DE REDDERTJES 2e Week 1811 WESTKAPELSEWEG1 1960 1988 HOTELS hotel-café-restaurant Happy Hours alle werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur Snookeren voor half tarief f 6,- per uur Snooker en SBZ\ Biljartcentrum Sgeland Sportbotenshow Zeelandhallen Goes presentatie 1988-modellen. KEWI Rotterdam, Delftweg 129, Overschie, tel. 010-4379562. Ook voor zeevis-boten en vele occasion speedboten. Woensdag 25 mei 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER 07170 Darbres - Ardèche - France Tel. 09-33-75.94.25.22 Geopend vanaf Pinksteren tot eind oktober. Wij staan weer voor u klaar. Riet en Franpois Ottavi Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. Do. 26 mei t/m wo. 1 juni AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30, 14 en 19 uur: leesdienst. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein V. Zo. 9 uur: ds. R. van Buiren uit Oost-Souburg. Crèche in het Klokuus. Collecte: jeugdwelzijn/kinderbescherming. DOMBURG: Rooms-Kathoheke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 en zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink uit Zoutelande, 19 uur: ds. M.V.J. de Craene uit Middelburg, gez. dienst. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. N.J. Dekker uit Werkendam, kinderne- vendienst, 19 uur: ds. J.L. 't Hart uit Middelburg, gez. dienst in Hervormde Kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. A. Krijger uit Den Haag, 19 uur: ds. J.L. 't Hart, gez. dienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. Otte uit Gapinga KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: mevr. L. Pontier-van Weijen uit Amsterdam, 19 uur: dhr. J.C. Mesu uit Middelburg. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. J. Hofman. Rooms-Katholieke Kerk, Dishoek, zo. 10 uur. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: drs. J. Korf uit Rotterdam, k.nd. 8-11 jaar, 19 uur: drs. J. Korf. Gez. dienst. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. R. van Buiren uit Oost-Souburg. Collecte: jeugdwel- zijn/kinderbescherming. MIDDELBURG: Baha'! Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. Dijkstra (H.A.). Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse. Oostkerk, Oostkerkplein 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. 0. Elseman. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. J.G. Panhui- se uit Rijswijk, 11 uur: ds. G.H. Abma uit Gouda, 17 uur: ds. A. Kastelein uit Dirksland. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. J. Dubbink. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk. Lange Noordstraat 62. Za. Geen dienst. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur m.m.v. de jeugdmuzikanten. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 uur: dhr. Riemens, 17 uur: dhr. Huisman. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse uit Zierikzee. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonel. Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Mons. G. Ratier. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. J. Strietman uit Emmeloord. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: kand. R. van Gorkum uit Amster dam, kindernevendienst jongste en midden groep, 19 uur: kand. R. van Gorkum. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. A. Spaans uit Westkapelle, 19 uur: jeugddienst, ds. J.O. Haasnoot uit Kruiningen m.m.v. jongerenkoor "Sja- loom" uit Arnemuiden. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 19 uur: ds. L. Th. Witkamp (H.A.). Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelissa ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 14.30 uur: ds. E. de Boer- Hessel, afscheidsdienst. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 ds. M.V.J. de Craene uit Middelburg, 19 uur: ds. J.J. Schüssler uit Kamperland. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, kinderneven dienst, gr. 6-8. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. D. van Boven uit Middelburg, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, exp. dienst, m.m.v. jeugd koor Jubilate Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. J.M. Schot. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse De Ark, kinderkerk 4-12 jr. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: ds. C. Simons uit Middelburg, 19 uur: ds. M.V.J. de Craene uit Middelburg, gez. dienst te Gapinge Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9 uur: ds. Otte uit Gapinge VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: leesdienst. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk. P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Genuït. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Roth- fusz, 19 uur: ds. de Boer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 en 17 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. Van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10.00 tot 12.00 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: jeugddienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: Jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg, zo. 10 uur. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 en 10.30 uur: 9.30 uur: mw. Spaans-Molenaar uit Westkapelle. Rooms-Katholieke Kerk, Catharinakerk, za. 19 en zo. 10 Do. 26 mei t/m wo. 1 juni. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Zondag tot 24 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandystraat 6, tel. 65498. Zondag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Visites aan vragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: A.G. Bouwmeester, Sta tionsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE. OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul lens M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE. ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: P.K. Noor- lander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: M.A. Ton, Badhuisstraat 45, Vlissingen, tel. 01184-14643. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg 9 Troelstraweg 2A, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr.* J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mevr. Th.J. Driehuis-van Hasselen te Vlissin gen, tel. 01184-66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST. (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 LE Vlissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. speelweek 26 t/m 1 juni Markt Tel. 38900 7OSCAR NOMINATIES J waatonder jL BfSTl FILM BESTE ACJEl R BLSTE ACTRICE William Hurl Holly Hunter BESTE MANNELIJKE BIJROL Albert Brooks Zilveren Beer (BISTE ACTRICE HoUy Hunter)- EilmfeslKal Berlijn WWAMHURT ALBERT BROOKS HOUY HUNTER Hèt verhaal van hun leven. do. t/m zo.. 21.30 uur ma.-di.-wo... 20.30 uur BtrH 9| *cin t. TT1IMU» Jtmml laitmlfcMUKHrUHIWMUItt HIJ l»d»M! Afl«n ftiuMlBI* UilRebrarM doo* UiP INcthortarris) b v do.-vrij.- za.-zo... 19.00 uur ■te- iift"1 Dt Dictfw film »n Volktr ScblVadvrt. Mti Oscir-winMUr LOUIS OOSSETT Jr. MWCHARDWIDMARK. LOUIS GOSSETT |r. RJOURDWIDMARK HOLLY HUNTER PwMbyGWIJintOJT Dnad ty VOLKER SCHUWDORfi An ox on PICTURES flaeasp CANNON NOVA FILM "een sprankelende komedie, de heldin treedt in de voetsporen van Charlie Chaplin Woody Allen' Uitgebracht door Hungry Eye Pictures. vrij. en za... 22.30 uur ma.-di.-wo... 20.30 uur do20.30 uur vrij. en za... 20.00 uur zo20.30 uur zat. zond. en woens. 14.00 uur Bezoekers ontvangen een gratis entreebewijs voor de talkshow met de regis seuse en Jo Röpcke op vrijdag 24 juni a.s. in het Bibliotheektheater. Geheel Ned. gesproken en gezongen. Distelen is wandelen langs de kust en een be zoek aan Holland Hotel de Distel voor een drankje of een diner. maandmenu mei f 45,00 VERSE ASPERGES MET HAM toast en boter BOUILLON MET VERSE VOORJAARSGROENTEN stokbrood VARKENSHAASJE CHAMPIGNONROOMSAUS passende garnituren IJS MET VERSE AARDBEIEN EN SLAGROOM KOFFIE SERVIES MÊ HOTEL RESTAURANT HOLLAND ■n 4374 ZG ZOUTELANDE HOTELS TEL 01186-2040 HAAL DE FOLDER BIJ POSTKANTOOR, BIBLIOTHEEK OF ANVR REIS-ADVIESBURO. Postbus 12 4493 ZG Kamperland HOLL4ND de Banjaard - Kamperland telefoon 01107-1466 Maandmenu mei a f 45,— p.p. Veerse meer cocktail bestaande uit mosselen, garnalen en krab Toast en boter Heldere kippesoep Entrecóte in rode wijnsaus met div. aardappelen en groenten of Matrozengerecht op Zeeuwse wijze 3 soorten gestoofde vis in 3 sausjes met div. aardappelen en groenten Vanille ijs gegarneerd met slagroomsoesjes Heeft nog ruim plaats voor nieuwe leden! Onze vereniging biedt een sport voor alle seizoe nen, gezelligheid, deskundige leiding, sportieve prestaties, een kantine, gediplomeerde trainers, kijk- en doegenot van 6 tot 80 jaar. U bent elke donderdagavond welkom in sportcen trum Slagvaert op de hoek van Kruitmolenlaan en Torenweg. Jeugdleden zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar op tel. nummer 01180-11444. Rimmelandstraat 3, Goes. Tel. 01100-11843

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 8