Spervuur over bureau van mevrouw Bontenbal El ƒ15, BIJOU BIJOU ORANJEBAL ^guzzini &r FUNCTIONELE KADOOS IN MODERNE VORM Volgende week weer de rubriek IPl©®!» wmmm Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover. Koninginnedag. Een dubbel feest eigenlijk, want onze koningin wordt vijftig jaar en dus mogen de vlaggen dit jaar eens extra hoog in top worden gehesen. Nederland viert dus een gouden feest. Overal in den lande worden de inwoners van steden, gemeentes, dorpen en gehuchten uit de veren geschud door klokgelui en begint er een dag vol vermaak voor jong en oud. Walcheren doet voor wat het feestvieren betreft natuurlijk niet onder voor de rest van het land en talloze Oranjeverenigingen hebben de nodige activiteiten op touw gezet om iedereen een plezierige dag te bezorgen. Touwtrekken, fiets-em d'r in, parachutisten, straatspelen en ga zo maar door. Genoeg te beleven dus. Onderstaand dan ook een overzicht van wat er zoal in het Walcherse te doen is. In ieder geval is het misschien een aardig idee voor een 'ronde Koninginnedag' met het hele gezin. Middelburg Pianorecital Willem Brons PZC WEEKBLADEN Middelburg Trefcenter Dauwendaele Arnemuiden Afval Slippen Schoolmuziek A fscheidstoneel Studenten korting Vijf sterren VC Vlissingen Rubrieken Vrouwenpolder Gapinge Serooskerke Veere KOMT ER WEER AFFAIRE IN DE PROVINCIALE VVV? Op zaterdag 7 mei aanstaande van 10.00 tot 17.00 uur organiseert Foto Back te Vlissingen een grootse Camerashow met Canon, Minolta, Pentax, Nikon en Olympus. combiFOlO FOTO-VIDEO COMPUTERS \nvier ZEELANDS GROOTSTE SORTERING IN sport-, reis- en rolbags in kanvas en nylon, veie kleuren vanaf DE ZAAK OP DE HOEK "De betere geschenken' SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 89e JAARGANG NUMMER 17 Informatie: Jerry Tupanwaël, 01180-81000 27 APRIL 1988 Scouting Middelburg hijst om 9 uur op de Markt de vlaggen, bur gemeester Rutten spreekt een feestrede uit, er vindt aanslui tend een samenzang plaats van Nederlandse liederen en daarmee is Koninginnedag in Middelburg geopend. In en rond het zwem bad aan de Poelendaelesingel vindt tussen 9 en 12 uur een jeugd-triathlon voor de jeugd tus sen 7 en 14 jaar plaats en op de zelfde tijden zijn er in de diverse wijken de nodige activiteiten door de buurt- en Oranjevereni gingen georganiseerd. De stads- beiaardier bespeelt van 12 tot 13 uur het carillon van de Lange Jan, de openbare Oranjereceptie in het stadhuis vindt eveneens tussen 12 en 13 uur plaats en op het Noordbolwerk wordt om Willem Brons bespeelt de vleu gel van de Concert- en Gehoor zaal in Middelburg op vrijdag 29 april. Hij vertolkt werken van Schubert en Schumann. Het concert begint om 20 uur. 13.30 de Beatrix-boom onthuld. Tenminste: en plaquette. MTV'69 heeft een monumenten wandeling op het programma staan. De start is bij 'De Scha kel', de afstanden bedragen 5 en 10 kilometer en het tijdstip is van 13.30 tot 16.30 uur. In de Schouwburg speelt de Veerse toneelvereniging 'Tot Leringhe ende Vermaeck' een toneelstuk dat duurt van 14 tot 16 uur en eveneens van 14 tot 16 uur ver zorgen de L.assband ONDA, en blaaskapel Juliana een Oranje concert op het Abdijplein. Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar de Nieuwe Kerk. De Markt is tussen 14 en 16 uur volledig bezet door diverse vere nigingen en andere organisaties, die daar kramen bemannen en di verse activiteiten ontwikkelen. Wie wil zien wat break-dance ei genlijk is kan tussen 16 en 17 uur terecht in de muziektent op de Markt en om 19 uur start er een grote balonnenoptocht. De tocht begint op de Markt. Op de Markt is dan tevens een minicon- cert dat tot 20 uur duurt. Diezelf de Markt is van 20.30 tot 22.00 uur het terrein van de muziek korpsen, want in die tijd wordt er een grandiose muzikale show ge houden. De dag wordt besloten met een Oranjebal in dansschool Van Staveren aan de Blindehoek, dat van 20 tot 1 uur duurt. SD© IFaasa Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Privé: C.C. v.d. Oosterkamp, 01184-79548 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Bij het Trefcenter staat een rad van avontuur waar wat mee te verdienen valt, kunnen sportie- velingen mee doen aan een duo- fietswedstrijd en is er voor de kleintjes een grabbelton. Boven dien is er voor de kinderen gratis ranja en een zakje popcorn. Tus sen 11 en 16 uur zorgt het loop: orkest de 'Tophats' voor muzika le vrolijkheid, de hele dag kan er op het parkeerterrein gratis wor den geparkeerd en iedere klant met een kassabon waarvan het nummer eindigt op '50' kan re kenen op een gratis Koninginne dagtaart. Om 16.30 worden de prijzen aan de drie winnaars van de Nibbitkleurwedstrijd uit gereikt. In de wijk Dauwendaele wordt die dag een jeugdwiellerronde verreden. De wedstrijden begin nen om 14 uur en duren tot on geveer 1 7 uur. Jongens en meis jes van 7 en 8 jaar beginnen het wielerevenement op gewone fietsen om 14 uur, daarna om 14.30 de deelnemers van 9 en 10 jaar en om 15 uur de jeugdi gen van 11 en 1 2 jaar. De kinde ren van 10 tot 12 jaar met race fietsen starten om 15.30 uur en de laatste groep op racefietsen, de 13 tot en met 1 5-jarigen ver trekken om 16 uur. De wedstrij den worden verreden aan de Bui- tenhovelaan. In Arnemuiden wordt het die dag dubbel feest, want daar landen die dag de parachutisten en krijgt de Oranjevereniging een nieuwe vlag uitgereikt. Evenals in de meeste plaatsen begint de dag om 8 uur met klokgelui voorafge gaan door een reveille vanaf de Genoegen om 8 uur en carillon- muziek vanaf de Stadhuistoren om 8.30 luiden in Veere de feestelijkheden in. De jeugd - al dan niet versierd - en voorop ge gaan door Veere's Genoegen met de majoretten van 'Irene' maken om 9.10 een rondgang door Zanddijk en tussen 9.30 en 11.30 worden er kinderspelen gehouden rond het 'Praethuus'. Veere's Genoegen maakt met de majoretten om 9.45 nog een mu zikaal rondje door Veere en twee kinderen van de basisschool ont hullen om 13.45 een plaquette bij de Beatrix-boom. Tussen 14 en 17 uur is er een wandel- puzzel-speur-oriëntatie- opdrachten-zeskamp-tocht rond om de Markt en in het vereni gingsgebouw wordt de Koningin nedag besloten met het Oranje bal, opgeluisterd door de 'Breeze-band'. Vanaf 20 uur kunnen de beentjes van de vloer. Van afgewerkte olie tot clisma. Chemokar op toernee door Vlis- singen. Jasperse biedt een spaarsysteem om te leren uit de slip te blij ven. Met de auto, wel te verstaan. Samen met Veere's Genoegen verzorgen de scholen in de ge meente Veere een con cert, als apotheose van een geslaagd mu- ziekproject. Ad van Noort neemt afscheid met de regie in Peer Gynt van Ibsen. Vlissingse studenten krijgen korting van winkeliers. Beide par tijen hebben er baat bij. Twee campings in Oostkapelle kregen in ternationale onder scheiding. Gaat EHC de eerste uitoverwinning halen. De Limburgers reke nen erop, de Vlissin- gers zelf menen: 'Ze kunnen zicht beter de reiskosten besparen'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Festiviteiten vorig jaar in Koudekerke. kerktoren. Om 8.30 uur is het voor de jeugd verzamelen gebla zen op het Bereklauwerf voor een versierde optocht die om 9 uur begint. Tijdens die optocht onthult burgemeester M. M. Markusse een plaquette bij de 'Beatrixboom'. Om 10.15 kun nen de kinderen bij 'De Krab' een ballon ophalen. Wanneer 'Arne's Genoeg' rond 10.30 uur 'Oranje Boven' speelt is het de bedoeling dat die allemaal tegelijk worden losgelaten. Voetballiefhebbers kunnen tussen 10 en 16 uur te recht op de sportterreinen waar het verenigingstoernooi wordt gespeeld. De beloofde parachu tisten landen - als alles goed gaat - om 10.45 op de 'Haven' en overhandigen daar de nieuwe vlag. Als het niet goed gaat lan den ze in de haven en dat bete kent een nat pak....De 'Stroy- straattekenwedstrijd' begint om 11 uur en wie van een puzzel- tocht houdt kan vanaf 11 uur het stalen ros bestijgen. Inschrijven voor die puzzeltocht kan tot 11.30 uur bij de info-stand. De traditionele zeepkistenrace op de helling van 'Tuindorp' begint om 13 uur en tussen 13.30 en 16 uur kunnen de kinderen zich ver maken in de Burgemeester Hackstraat met allerlei spelen. Op het veldje bij de Clasinastraat trekken een aantal 'sterke jon gens/meisjes' om 17 uur aan een touw en de dag wordt besloten met een bingo-avond (20 uur) in het verenigingsgebouw 'De Arne'. De kinderen van de groepen 1 tot en met 6 beginnen om 9.30 uur op het sportveld en de groepen 7 en 8 kunnen met een fietspuzzel- rit beginnen, waarvan de start op het schoolplein is. 'Veere's Ge noegen' maakt om 11.30 uur een muzikale rondgang met- voorop het majorettenpeleton Irene uit Souburg. Om 11.45 vindt de onthulling van een pla quette bij de Beatrix-boom plaats. Het stratenspel begint om 14 uur en zo rond 19 uur begint 'fiets-em d'r in', waarbij de vijver van de heer Mesu wordt ge bruikt. Om alles toch niet hele maal fout te laten gaan verleent de reddingsbrigade Vrouwenpol der medewerking. Ook hier om 8 uur vrolijk klokge lui en de deelnemers aan de kin derspelen kunnen zich verzame len bij het verenigingsgebouw om 9 uur. Om 10.15 is er een muzikale rondgang door 'Veere's Genoegen', gevolgd door een ballonnenwedstrijd en de onthul ling van de Beatrix-boom. De Volksspelen zijn van 13.30 tot 17 uur op de Schotse Hoek. De familie-avond begint om klokslag acht uur 's avonds en op het pro gramma staan onder meer een Rad van Avontuur en de 'Pats- Boem-show'. In Serooskerke beginnen de festiviteiten eveneens al eerder, want donderdag treedt in de feesttent bij 'De Zandput' de Sandy Road band op en mogen de beentjes alvast van de vloer. Koninginnedag zelf begint zoals elders met klokgelui en bazuinge schal vanaf de toren (8 uur). Om 9.30 uur treedt het amateurkin dertheater 'Hippie' op voor de jeugd en wie daar geen zin in heeft kan zich van 9.30 tot 11.30 uur uitleven op een springkussen. De groepen 3, 4 en 5 van de basisscholen houden van 10.30 tot 11.30 uur een wedstrijd stoepkrijten en de groepen 6, 7 en 8 hebben vanaf 10.30 uur de tijd om een vlieger te maken. Om te kijken of die zelfgemaakte vliegers het inder daad doen is er van 11 tot 11.30 uur op het terrein bij 'De Zand put' een vliegerwedstrijd. Daarna worden alle kinderen in de feest tent verwacht. Het middagprogramma begint om 13.15 uur met een rondgang door het dorp door EMM, die op (eveneens) muzikale wijze om 14 uur officieel het middagprogram ma opent. Ook dan valt er in en rond de feesttent weer genoeg te beleven. In de tent staan een aantal vaste stands, zoals bier sjoelen, schieten, grabbelton en bussengooien. De buitenactivi teiten bestaan onder meer uit een gecostumeerde voetbal wedstrijd (14.15 uur), een lang lauf wedstrijd (15 uur) en vracht- autotrekken (16 uur). Rond 17 uur is er in de tent volksdansen voor jong en oud en vanaf 18 uur begint het pannekoekfestijn, waarbij een draaiorgel voor de muziek zorgt. Een aubade vanaf de Grote Kerk door muzikanten van Veere's De Streek VVV Walcheren bespreekt of Gerda Bontenbal, vrouw van de directeur van de provinciale VVV, haar zaak La Trouvaille (de vondst) mag blijven houden, terwijl haar man zijn functie blijft uitoefenen. Volgens het reglement voor het personeel in dienst van de Stichting Provinciale VVV Zeeland mag dat namelijk niet. Het is verboden 'een beroep of bedrijf uit te oefenen of een openbare bediening te bekleden naast zijn betrekking, dan wel nering en handel te drijven of in zijn woning te laten drijven op zijn naam of op de naam van enig lid van zijn gezin', luidt een artikel in dat reglement. Directeur Bontenbal had - vol gens datzelfde reglement - wel ontheffing kunnen vragen, maar heeft dat niet gedaan. "Ik herin ner het me in ieder geval niet", zegt secretaris mr. A. van Fraas- sen van de Stichting Provinciale VVV. Voorzitter H. Koevoets van de VVV in Zoutelande zal deze zaak aanzwengelen tijdens de verga dering van de streek-VVV. Hij wil vooruitlopend op de discussie geen mening geven, hoewel hij wel laat doorschemeren niet erg gelukkig te zijn met de onderne mingsgeest van mevrouw Bon tenbal. Koevoets zit ook in het provinciale VVV-bestuur. "Bon tenbal is werknemer van de VVV en hij hoeft mijn mening niet in de krant te lezen. We zullen in het bestuur van de provinciale VVV de zaak moeten bespre ken", meent Koevoets. Dat er gemor bestaat en dat de VVV mogelijk weer een affaire zal treffen (nog maar amper twee jaar geleden werd de toenmalige directeur Jo de Regt van zijn troon gestoten en zit nu met be houd van inkomen thuis) is niet denkbeeldig. Van Fraassen - "Ik heb het ook maar in de krant ge lezen" - verbaast zich inderdaad. In het bestuur is er met geen woord over gerept, zegt'ie. Ook hij wil met het reglement in de hand opheldering. "Tijdens de volgende bestuursvergadering zal er over moeten worden ge praat". Op dit moment vind hij de vraag of zoiets wel of niet door de beugel kan een zwart- wit-stelling en niet op z'n plaats. Mevrouw Gerda Bontebal is nu ruim een maand bezig met haar organisatie- en promotiebureau La Trouvaille. In publikaties meld de zij dat ze steun aan haar man heeft gehad. "Ik ben de afgelo pen twee jaar veel met mijn man meegegaan en heb zo veel con tacten opgedaan", staat in de PZC van 22 april. Uit gesprekken met anderen dan de beide geci teerde heren Koevoets en Van Fraassen, blijkt ("Het is nog pre- M mk VVV-directeur Bontenbal. In opspraak? matuur om er mijn man aan te verbinden") dat met name het verwantschap van mevrouw Bontenbals activiteiten met die van de provinciale VVV bij velen verkeerd is gevallen. Zo zou zij zich onder meer meester kunnen maken van evenementen die bij de VVV in een vroeg stadium worden gemeld om er vervol gens een slaatje uit te slaan. Adri Bontenbal denkt dat het Rechtspositiereglement niet op hem van toepassing is. "Ik heb een keurig benoemingsbesluit waarin met geen woord over de ze zaken wordt gerept", verde digt hij zich. "En als het bestuur meent dat deze activiteiten van mijn vrouw niet mogen, dan hoor ik dat wel". CAMERASHOW '88 St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 op zaterdag 30 april in de dansschool. Gratis entree voor iedereen. Aanvang 19.30 voor de jeugd plm. 23.00 voorde ouderen J. Valckeplein 4, Goes, 01100-20176 Kanaalweg 34, Middelburg, 01180-38370 A Lange Delft 44/Segeersstraat Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1