Geels en Maas met knipoog naar illustere filmmakers 'Bitch' toch wel vrouwvriendelijk Ideeënkunst van Ko de Jonge I 11®? AMSTERDAMNED: HORRORSPEKTAKEL EN THRILLER: Amerikaanse band in Goes 11 T/M 17 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND Titelsong tij m tr JAREN ZESTIG KLINKEN IN 'AMERICAN' DE KUNSTENAAR GESPROKEN mm STEC SPEELT IN KOUDEKERKE DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 10 februari 1988 In een groot aantal Zeeuwse bioscopen gaat morgen (donder dag) de bij voorbaat al tot topper betitelde film 'Amsterdam- ned' in premiere. Het verhaal gaat over een serie moorden in Amsterdam die inspecteur Eric Visser (Huub Stapel) maar moeilijk kan oplossen. Hij ontmoet bovendien Laura (Monique van de Ven) die bij de moorden op vrouwen zijdelings betrok ken lijkt te zijn maar een enorme aantrekkingskracht heeft op de rechercheur. Wat vaststaat is dat 'Amsterdamned' nog meer spektakel biedt dan de eerdere films van regisseur Dick Maas, 'De Lift' en 'Flodder'. Kosten noch moeite zijn gespaard om de film tot het be langrijkste spektakelstuk te ver heffen dat ooit op Nederlandse bodem werd gemaakt. Zo is er dat riool waar zich één van de belangrijkste scenes afspeelt. Het riool is nagebouwd in een bedrijfshal van Leonard Lang en is één van de grootste interieurs decors ooit in Nederland ge bouwd. De lengte ervan be draagt 65 meter, de hoogte 2,25 en de breedte 5,5 meter. Er werd ruim een maand aan gebouwd; kosten één ton. Peter Jansen en De titelsong voor Amster damned is gemaakt en wordt gespeeld door de Amster damse band Louis Lane, de groep die in 1986 in de finale van de Grote Prijs van Neder land stond. De verwachting is dat deze single - overigens met deze/fe titel a/s de film - wel eens een doorbraak zou kunnen worden voor deze band. Dick Maas heeft een dip gemaakt voor de groep. Alfred Schaaf hadden de leiding bij de bouw die volgens de film makers Dick Maas en Laurens van Geel werd uitgevoerd door de beste decorbouwers die in Nederland zijn te vinden. Amsterdamned is een actiefilm, geen thriller. Horror, spektakel en - niettemin - de thriller zijn de in grediënten om de bezoekers aan de vijftig theaters waar hij in pre mière gaat aan de stoel te kluisteren. Laurens Geels en Dick Maas bevestigden maandag dat de film is gemaakt met een knip oog naar illustere filmmakers als Hitchcock, Brian de Palma en John Carpenter. Het centrum van Amsterdam is het treffende, uitdagende en herkenbare decor voor deze Nederlandse miljoenen-productie. 'Amsterdamned' is het verhaal van de cynische inspecteur Vis ser (Huub Stapel dus) en zijn as sistent Vermeer (Berge Henri Valcke). Visser is een gescheiden dertiger die samen met zijn doch ter woont. Als in Amsterdam het lijk van een zwaar verminkte prostituee wordt gevonden, wordt Visser belast met het on derzoek. Er zijn geen bruikbare aanwijzingen, wel worden vier dagen later de lijken van twee milieu-activiteiten opgevist uit het donkergroene water. Visser zoekt wanhopig naar aankno pingspunten. De druk van het gemeente bestuur op het politie apparaat is groot. Het toeristenseizoen na dert en Amsterdam mag niet op nieuw door de buitenlandse me dia door het slijk worden ge haald. Tijdens het onderzoek komt Visser in contact met Laura (Monique van de Ven), een gids van het Rijksmuseum, die zijde lings iets met het mysterie in de Amsterdamse grachtengordel te maken schijnt te hebben. Amsterdamned kan alleen in Amsterdam spelen. Geen enkele stad zou - afgezien van de titel - als decor kunnen hebben ge diend voor deze film. Gedragen wordt de film achter door acteur Huub Stapel. Hij heeft zich voor beeldig en zonder overdreven houding a la Miami Vice inge leefd in de wereld van de hoofd stedelijke politie. "Ik heb inder daad een week of vier meegelo- Een speedboot scheert over een brug van de Amsterdamse grachten. Stunt voor de film, echt voor de voorbijgangers. pen op het bureau War moesstraat. En dat is zoals je weet de zwaarste politie-post van Amsterdam", legt hij uit. Van Stapel is bekend dat hij geen liefhebber is van de Amerikaanse 'methodacting'. Hij speelt het bij voorkeur natuurlijk. In Flodder en De Lift was dat al te zien, in Amsterdamned komt de man die vaak Zeeland bezoekt helemaal tot zijn recht. "Ik hou van het spelen van gewone mensen". Stuntmannen hebben handenvol werk gehad in Amsterdamned. Stapel roemt het team en vooral zijn coördinator Dickey Beer. De ze Nederlander heeft het vak ge leerd van de fameuze Engelsman Vic Armstrong en hij was bij Amsterdamned elk moment dat er werd opgenomen aanwezig. Beer legt uit: "Amsterdamned is een technische film. Dat vraagt enorm veel voorbereidingen, ook al omdat een groot aantal spek- taculaire scenes in de Amster damse binnenstad werd opgeno men. Er was daar publiek aanwe zig en dan is het extra oppassen geblazen. Er wordt zowel met paarden als snelle auto's ge werkt. Daarnaast hebben we een achtervolgingsscene waarin speedboten in de grachten waanzinnige toeren moeten uit halen. Op zo'n moment wordt het filmen op de vierkante meter. Maar niettemin heerlijk om te doen". Naast Van de Ven, Stapel en Valcke worden de belangrijkste rollen gespeeld door Tanneke Hartsuiker, Wim Zomer, Hidde Maas, Lou Landré, Tatum Dage- let, Pieter Lutz en Edwin Bakker. "Huub Stapel als Eric Visser. Monique van de Ven als Laura. De naam 'Bitch' klinkt misschien vrouwvijandig, maar de leden van de groep met die naam zijn dat zeker niet, bezweren ze. De naam werd 'zomaar' gekozen toen een aantal muzikanten in Vlaardingen bijeen werd ge schraapt om een Stones-avond vol te spelen. Maar het optreden verschafte de musici zoveel ple zier dat toen ze onmiddellijk na de muzikale happening werden gevraagd om nog eens te spelen, ze bijna onverbiddelijk aan elkaar vastgeketend zaten. Niet tegen hun zin overigens. Bitch is inmiddels in de omgeving van Vlaardingen een begrip ge worden. Met covers van de Sto nes, The Beatles, de Kinks, Troggs, Small Faces en veel an dere groepen uit de jaren zestig zijn ze meer dan geliefd. En roem blijft vaak niet beperkt tot het ei gen stadje, zodat Bitch ook regel matig optreedt buiten de eigen provincie. Aanstaande vrijdag (12 februari) is de formatie in Middelburg om in Bar American (Plein 1940) de liefhebbers van haar muziek te laten genieten. Het optreden begint om 21.30 uur. VRIJDAG 12 FEBRUARI Band Bitch, Bar American (Plein 40), Middelburg, 21.30 uur. Concert door Wilbert Hazelzet, traverso en Siebe Henstra, clave- cymbel. Burgerzaal van Stadhuis Middelburg, 20.15 uur. De Zeeuwse Komedie (theater) speelt "De Vossejacht" van Hu- go Claus, Vestzaktheater Vlissin- gen, 20.30 uur. Stichting Middelburgs Theater met "Lang Weekend" van Lode Pools. Minitheater Middelburg, 20.30 uur. Scarlett O'Hara, Jeugdsocië- teit 'Walk Inn', Vlissingen, 21 uur. ZATERDAG 13 FEBRUARI Blijspel 'Een beeld van een man' gespeeld door toneelvereni ging Stee,Verenigingsgebouw De Couburg (Duinstraat 4A), Koudekerke, 20 uur. Consert van Phantom Toll- booth The Hippies, 't Beest, Goes, 22 uur. 'De Meeuw' (theater) van An ton Tsjechov door toneelgroep Globe met o.a. Huib Rooijmans, Guus Dam, Yvonne van de Hurk en Bea Meulman. Regie: Stephan1 Kimming. Schouwburg Middel burg, 20 uur. Karina Holla Ingrid Kuipers spelen 'Als bloemen in de hel', een bijzondere mengvorm van mime en theater. Regie: Rense Royaards, Vestzaktheater Vlis singen, 20.30 uur. Master Timekeeper, hardrock. De Piek, Vlissingen, 22 uur. zondag 14 FEBRUARI Groninger Gitaarduo (koffie concert). Remco de Haan en Erik Westerhof spelen werken van o.a. Telemann, Sor en Granados. Lunchcafé Goes, 12 uur. Ensemble 4 (koffieconcert). Ol- ga de Roos (saxofoon), Marjolein Bakker (piano), Saskia Kingma (harp). Peter Prommel (marimba). Kloveniersdoelen Middelburg, 11.30 uur. Aurelia Saxofoonkwartet (sherryconcert). Werken van o.a. Bozza, Ravel, Francaix en Gersh win, Vestzaktheater Vlissingen, 16 uur. Rob's Birthday Party met 'Beau Geste', 'Street', 'Cartunes', 'Call Boys' m.m.v. Karin de Koek, 'Herman Broek F.F.F.F.' en 'Bertus Borgers Jam', De Piek, Vlissingen, 14 uur tot 22 uur. MAANDAG 15 FEBRUARI Première Theater Dodd speelt 'De sleutel van Mukwit' (4-10 jaar). Vestzaktheater Vlissingen, 14.30 uur. DINSDAG 16 FEBRUARI Theater Dodd speelt 'De sleu tel van Mukwit' (4-10 jaar). Vestzaktheater Vlissingen, 14.30 uur. WOENSDAG 17 FEBRUARI Seagull. Jazz- en tapdanspro gramma door Opus-One. Schouwburg Middelburg, 20 "Als docent moet je gedreven zijn en gek van kunst om op een juiste manier bezig te zijn met je vak. Het is moeilijk om kinderen goed te leren zien in onze snelle wegwerpcultuur, maar zien èn doen daar gaat het nu net om in dit vak", aldus Ko de Jonge. Sinds 1970 is De Jonge (Middelburg 1945) opleiding: akten LO Tekenen en Handvaardigheid - werk zaam als leraar beeldende vorming aan de Waayen- burgh (Chr. Scholengemeen schap voor lager beroepson derwijs in de Zeeuwse hoofd stad). Hij geeft vier dagen in de week les en is daarnaast werkzaam als beeldend kunstenaar. Hoewel zijn werk als kunste naar geheel los staat van zijn onderwijzende taak ziet hij toch een verband. Het één ligt zijns inziens in het ver lengde van het ander. "Ideeën overbrengen, ideeën die cultuur raken" - dat wil hij als kunstenaar en als do cent. Ko de Jonge doet op zijn school,waar beeldende vorming een verplicht exa menvak is, niet aan "kunst", maar aan "kijken". Eén van de opdrachten voor Ko's leerlingen dit jaar is het ma ken van verslagen van ten toonstellingen op Walcheren. Hij laat zijn pupillen ook zelf werk uitzoeken in de kunstuitleen, zodoende han gen er regelmatig andere kunstwerken in de school lokalen. In zijn vrije werk is Ko de Jon ge eveneens een gedrevene. Zijn kunstuitingen van pa kweg de laatste tien jaar zijn nagenoeg altijd verweven met het werk van anderen. Min of meer noodge dwongen door de weinige tijd die hij naast het lesgeven en door de organisatie van zijn vele projecten (waarover hier achter meer) heeft, maakt Ko de Jonge "snelle kunst". Werk a la "deuren" (tentoonstelling in de Vlees hal, 1976), dat hem de bij naam "Ko Deur" bezorgde, en "open en gesloten" (sleu tels, sleutelgaten en delen van deuren; tentoonstelling in het Zeeuwse Kunstenaars Centrum (ZKC), 1980) maakt Ko al lang niet meer. Voor dit (arbeids-)intensieve werk - tekeningen - heeft hij niet langer tijd. De Jonge voelt zich gedwon gen te reageren op zaken die hij ziet als een uitdaging. Daarnaast stelt hij uitwisse ling van ideeën met vakbroe ders zeer opprijs. Vandaar zijn preoccupatie met de zo genaamde mailart en van daar zijn contacten met vele kunstenaars over de gehele wereld. Die contacten mon den soms uit in projecten van zeer diverse aard. We doen slechts een greep en noemen ondermeer: Het "Hunebeddenproject". Hierbij fungeerde de postbo de als geleider in plaats van het landijs van de laatste Ijstijd. Kunstenaars uit ge heel Europa zonden Ko na melijk op zijn verzoek een steen uit hun directe omge ving, met bijbehorende docu mentatie. Die stenen werden opgebouwd tot een mini- hunebed en de documentatie werd na een tentoonstelling in het Drents Museum in boekvorm gebundeld (1982-1983). De museum bus, waarmee Ko de Jonge en zijn goede vriend en Vlaamse mail- artcollega Johan van Geluwe in 1 983 in het kader van een kunstmanifestatie één dag door Arnhem reden ("We'll keep art moving"). Het kunstproject in de PZC, gestart in april 1 987 en eindi gend in maart 1988, waarin iedere vrijdag een Zeeuwse '*i"~ 'Ti* *- TT-. s •%- MMS I kunstenaar één krantekolom tot zijn of haar beschikking krijgt. Een tentoonstelling van de ontwerpen in het ZKC staat op het programma. Het etalage-project dat het gehe Ie jaar 1988 zal duren. Dit project dat als een hommage aan de ontwerper van de Ei feltorren - een "symmetrisch kunstwerk" dat dit jaar pre cies 100 jaar oud is valt te beschouen, wordt gehouden in een "symmetrische etala ge" in de St. Pieterstraat. Iedere week of om de twee weken zullen daar "symme trische kunstwerken" in worden tentoongesteld door ondermeer van de verschilln- de Documenta's (in Kassei) bekende kunstenaars. Een etalage dus waaeuit niet te koop is..:. Uit de mailart kwam Ko's ar chiefproject ("Art start voort. Hij stuurt diverse kunstenaars kleine blanco boekjes. Zij reageren hier ieder op hun eigen wijze op en retourneren de behandel de boekjes. Sinds 1982 ver zamelde Ko zo kunstwerkjes van talrijke kunstenaars, waaronder waarachtig niet de minsten als Christo, Sol Lewitt, Richard Long en Carl Andre. In mei zal de collectie in door de Jonge speciaal vervaardige zwarte kwastjes in het Apollohuis in Eindho ven worden geëxposeerd. We kunnen aan het opsom men blijven, maar noemen als laatste het door Ko de Jonge in de bestuurscom missie culturele zaken van de gemeente Middelburg gelan ceerde idee voor een "explo sieproject". De bedoeling hiervan is dat brokstukken van de in 1940 verwoestte voorgevel van de Provinciale Bibliotheek -een schepping van architect Van Baurscheit Jr.- als kleine herinne ringsmonumentjes over de hele binnenstad verspreid worden. Naar mijn idee zou het heel aardig zijn dit plan in 1 990, als het 50 jaar geleden is dat het bombardement op Middelburg plaats vond, te verwezenlijken. Het zal duidelijk zijn: de in ventieve en creatieve kunstenaar Ko de Jonge zit boordevol ideeën. Veel daar van blijft noodgedwongen in portfeuille, maar veel verrassends- kunnen we nog van hem verwachten! Peter Sijnke Alhambra theater, Coosje Bus- kenstraat 144, tel. 01184 - 12260. Grand theater Goes, Sin gelstraat 5A, tel. 01100 - 15165. Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180 - 38900. Schuttershoftheater, Schutters hofstraat 1, tel. 01180 - 13482. Bibliotheektheater, Kousteense- dijk 7, tel. 01180 - 30235. 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, tel. 01100 - 28142. DONDERDAG 11 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg 'Wish you were here' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'Amster damned' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 20 uur. Grand Theater Goes 'Dirty Dancing' 20 uur. VRIJDAG 12 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 19, 21.30 en 24 uur. Schuttershoftheater Middel burg 'Wish you were here' 20 uur. 'Round Midnight' 22.30 uur. 't Beest Goes 'Radio Days' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'Amster damned' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Dirty Dancing' 19 en 21.30 uur. ZATERDAG 13 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 14, 19, 21.30 en 24 uur. Schuttershoftheater Middel burg 'Gebroeders Leeuwenhart' 14 uur. 'Wish you were here' 20 uur. 'Round Midnight' 22.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'De Red- dertjes' 14 uur. 'Amsterdamned' 16, 19, 21.30 en 23.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 14, 16, 19, 21.30 en 23.30 uur. Grand Theater Goes 'De Troe telberen in wonderland 3' 14 uur. 'Dirty Dancing' 19 en 21.30 uur. ZONDAG 14 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 14, 19 en 21.30 uur.* Schuttershoftheater Middelburg 'Gebroeders Leeuwenhart' 14 uur. 'Wish you were here' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'De Red- dertjes' 14 uur. 'Amsterdamned' 16, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 14, 16, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Dirty Dancing' 14, 19 en 21.30 uur. MAANDAG 15 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg 'Gebroeders Leeuwenhart' 14 uur. 'Wish you were here' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'De Red- dertjes' 14 uur. 'Amsterdamned' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'De Troe telberen in wonderland 3' 14 uur. 'Dirty Dancing' 20 uur. DINSDAG 16 FEBRUARI Electro Middelburg 'Amster damned' 14, 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg 'Gebroeders Leeuwenhart' 14 uur. 'El en de radiodroom' 20.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'De Red- dertjes' 14 uur. 'Amsterdamned' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'De Troe telberen in wonderland 3' 14 uur. 'Dirty Dancing' 20 uur. WOENSDAG 17 FEBRUARI Schuttershoftheater Middel burg 'Gebroeders Leeuwenhart' 14 uur. 'Wish you were here' 20.30 uur. Electro Middelburg 'Amster damned' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra I Vlissingen 'De Red- dertjes' 14 uur. 'Amsterdamned' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Dirty Dancing' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'De Troe telberen in wonderland 3' 14 uur. 'Dirty Dancing' 20 uur. Bij hun eerste bezoek aan Europa komen de leden van de Ameri kaanse band Phantom Tollbooth ook in Zeeland, namelijk in Goes in 't Beest. Zaterdag 13 februari is de formatie er te bewonderen met in het voorprogramma The Hippies uit Zutphen. KOUDEKERKE Verenigingsgebouw 'De Cou burg' "Op Eigen Kracht" van Stichting Energie Anders. Infor- matiebijeenkomst do. om 20 uur. MIDDELBURG Abdijcomplex, Kapittelzaal (Abdij 9). Leenden van der Pool, teke ningen rond het thema VOC in Zeeland. Ma. t/m vr. van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier, olieschilde rijen van zeegezichten en land schap. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Het surrealisme van Willem Vader, olieverfschilderijen. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 11 tot 17 uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). In de vitrines sieraden van Tina Gehlen, poëzie en originele il lustraties uit boekwerken van Al- bert Verburg. Tevens Cor Knops, schilderijen. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Rabobank (Lange Geere 3). Gera Dauvillier, schilderijen. Tijdens openingsuren bank. Tijdens ope ningsuren. Jacob Roggeveenhuis (Buiten- ruststr. 221). Tekeningen, aqua rellen en olieverfschilderijen van de bewoners (in de rekreatie- zaal). Van 10 tot 16 uur. T/m vr. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van drie Roose- velts: president Theodore Roose velt 1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (p/a Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7). Fiet van de Vijsel - kollages, Carlo Ponti - fo tografie, uit privé kollektie - kera miek, Mike Werkhoven - grafiek. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, aa. van 10 tot 13 u. Zeeuws Museum (Abdij 4). Heili gen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen sedijk 7) les Lamain, foto's. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. OOST-SOUBURG Openbare Bibliotheek. Ka naalstraat 56. Tekeningen en reisverslagen door kinderen ge maakt. (I.v.m. V.O.C. prijs vraag). Aangevuld met materia len in de vorm van voorwerpen, prenten, documentatie en een vi deopresentatie. Ma. t/m vr. van 13.30 tot 17.30 uur, tevens di. en do. van 18 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. T/m wo. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Duinvlietweg 6). Zeehonden in de Zeeuwse wateren. Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. VLISSINGEN Art-Titude (Singel 14): Vitrine galerie. Jan Haas, sculpturen en tekeningen ondergebracht in drie thema's: "Icarus" - "De droom van de tuinman" - "Over hoof den". T/m ma. Bellamy 19 (Bellamypark 19). Bernaar Leenders, beeldhouw werken en tekeningen. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur, za. van 13 tot 1 7 uur. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Openbare Bibliotheek (Lange Zel- ke 91). Foto-overzicht van de ramp, het herstel en de herstel werkzaamheden, aangevuld met filmbeelden van de ramp van '53 in Zeeland. Ma. van 13 tot 20 uur, di., wo. en do. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. Stadhuishal (Stadhuisplein 2). "Fobie", 100 foto's met divese onderwerpen. Ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur. Veerboot Vlissingen-Breskens. Wim Bakker, vier werken in ge mengde techniek. Zelke Negen-Een (Ruimte onder de openbare bibliotheek). "Fo bie", 100 foto's met diverse on derwerpen. Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. De toneelvereniging Stee uit Oost-Souburg speelt het blijspel 'Een beeld van een man' in Koudekerke. Ze doet dat op uitnodiging van de plaatselijke Dorpsvereniging in verenigingsgebouw De Couburg op zaterdag 13 fe bruari om 20 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 7