RECEPT Juwelier Van der Maden adviseert: 're-stylen' BODY WAVE PRACHTIGE AARDEWERKPÖTTEN Beveiliging van 'Marja lijkt op die van juwelier 10 WEKEN KORTING OP BEHANGCOLLECTIE '87 SPRUYT f 56,50 frfflRSHOP Vers Walchers lamsvlees gun jezelf een nieuwe LOOK Christian Modern ondernemerschap paren aan aantrekkelijke prijzen DE ADVERTORIAL; EEN MANIER OM ANDERS TE ADVERTEREN DUURSTE BEHANG Kies zelf uw week: 1, ie/ia ut aana t is, a. 33/12 tot 30/12 AANSTEKERS LOKTEN TE VEEL DIEVEN Advies KEURSLAGERS V/SSER CREATIEF EN INVENTIEF LAMSKOTELETTEN MET KRUIDENSAUS ZO'N (TROUW)RING MAG NIET IN DE LA TERECHTKOMEN Vanaf 16/12 zijn wij begonnen met een grandioze kortingsactie op behang die doorloopt tot 24/2 '88. U mag daarbij zelf uw week uitkiezen. Aanbiedingen gelden voor alle soorten behang. f 5_- m voorraad 3. 80/13 tot 6/1 4. 0/1 M 13/1 f 12, 0.10/1 tot 00/1 f 10,00 0.00/1 tot 07/1 f 0,00 7. 07/1 tot 0/0f 0,50 0. 0/0 tot 10/0f 7,00 9.10/2 tot 17/2 5,00 10.17/2 tot 24/2 f 3,50 ALL IN Langstraat 38a Arnemuiden Tel. 01182-1338 Oude Markt 15, Vlissingen tel. 01184-17164 Vredehoflaan 63 4383 AB Vlissingen - Tel. 01184-67722 voor binnen en buiten uit diverse landen Voorjaarsbloembollen, groente- en bloemzaden. Tuinhout en bestratingsmaterialen. Vraag nu advies voor nieuwe aanleg of verandering van Uw tuin. pryjlf/L getcrümd Ui farm UK Woensdag 10 februari 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Sigaren Magazijn 'Marja' aan de Walstraat 119 in Vlissingen is sinds enkele weken omgebouwd tot een niet meer te veroveren fort. De talrijke inbra ken - vooral - het afgelopen jaar verplichtten eige naar Harry van Hal tot een reeks vergaande maat regelen. Bovendien wilde de verzekering voor een kennelijk zo inbraakgevoelige zaak geen dekking meer bieden. "Het gilde der inbrekers mag het nu nog eens proberen, maar ik weet zeker dat ze van een kouwe kermis thuiskomen", zegt de 41-jarige Vlissinger die sinds 1979 de scepter zwaait over Marja en daarnaast nog een zelfde soort winkel heeft aan Plein 1940 in Middelburg en een Souvenirsshop aan het Bellamypark in de Scheldestad. Grote trekker in 'Marja' zijn de aanstekers. Van Hal heeft ze talrijk in voorraad. Dupont bijvoorbeeld. Chic en dienovereenkomstige prijzen. Maar ook gimmick aanstekers in de meest on voorspelbare varianten lig gen er. Dan haalt hij het nieuwste van het nieuwste uit de etalage en pronkt: "Dit is een turbo aansteker. Elektronisch, zonder vlam. Die doet het zelfs bij windkracht ne gen". Van Hal toont ze al lemaal met een gretigheid, die verraadt dat er meer achter steekt dan zomaar de intentie om goed zaken te doen. "Klopt", geeft hij toe. En: "Ik ben een freak. Ik koop daarom ook wel eens teveel. Maar ik heb wel alles in huis. Ik heb zelfs antieke aanstekers. Ze komen uit het hele land om hier te kijken. Om bij de tijd te blijven bezoek ik beurzen. Binnenkort ga ik weer naar een beurs. In Frankfurt". En allemaal dat moois trekt ongenode gasten. "Het opvallende is", onthult Harry van Hal, "dat de die ven vaak alleen de gim mick (motors, auto's, pistooltjes of andere gekke dingen, red.) meenemen en de dure laten staan. Maar er zijn er natuurlijk ook die weten wat ze ste len. Ik denk dat het men sen zijn die geen Dupont kunnen kopen maar hem dolgraag willen hebben. Aan die mensen zou ik wil len zeggen: neem dan een wat goedkopere, een Zip- po bijvoorbeeld, die gaat ook een leven mee". Kosten noch moeite zijn gespaard om het pand Walstraat 119 tot een vesting te maken. Van Hal verving de winkelruiten door pantserglas - "Daar is niet doorheen te komen" - Harry van Hal met een kostbaar koffertje Dupont-aanstekers. Waarde: f 8.000,-. en zowel aan de binnen als aan de buitenkant zijn rol luiken die 's avonds auto matisch dichtgaan. Ook de eerste verdieping is bevei ligd. "Wie het langs die kant wil proberen wacht een verrassing", lacht Har ry van Hal. En wie over het dak wil moet helemaal op passen, want op die ver dieping zijn onzichtbare valluiken gemaakt. "Ik moest wel zo ver gaan dat ik beveiligd ben als een ju welier. Want de verzeke ring wil me niet meer en nog geen enkele diefstal hier is opgelost". SIGARENMAGAZIJN MARJA WALSTRAAT 119 VLISSINGEN TELEFOON: 01184-13433 Een keurslager is meer dan de naam doet vermoe den. In de eerste plaats is het natuurlijk een ge wone slager, in het bezit van vakdiploma's, maar hij onderscheidt zich duidelijk. Méér aan een keurslager is dat hij vooruit wil, niet stil staat bij datgene wat hij ooit heeft geleerd. Lamsvlees is in Nederland niet zo bekend als in andere landen. Daar om wil slager Sturm, gevestigd aan de Veersesingel in Middelburg, dit soort vlees in deze rubriek onder de aandacht brengen. Hij verkoopt zelf uiterst vers Walchers lamsvlees en ziet regelmatig mensen terugkomen met het argument dat lamsvlees toch wel een heel aparte smaak heeft. Lamsvlees is mals en zacht. In het buitenland geniet dit vlees grote faam. Het laat zich uitstekend com bineren met allerlei specerijen en dat biedt mogelijkheden voor de ware keukenprins(es). "En wat een keus", roemt de heer Sturm. Hij noemt de lamskoteletjes, een flinke lamsbout met been of een pittige lamsschouder en verder lams- goulashvlees, lamsrollade en voor wie van kluiven houdt zijn er lams- ribbetjes. "Heerlijk zijn ook de sau cijsjes en het gehakt". Voor wie het wil proberen heeft sla ger Sturm een recept bijgevoegd, iets dat hij regelmatig wil herhalen in deze rubriek. Hier komt het: Nodig: Voor vier personen: acht kleine lamskoteletten, peper, thee lepel gedroogde tijm, 100 gram bo- -3\ ter, twee eetlepels fijngehakte pe terselie, vier sjalotjes gesnipperd, één teentje knoflook ragfijn gehakt, twee eetlepels citroensap, drie dl. bouillon of bouillon met droge witte wijn, één afgestreken theelepel maizena. Bereiden: Schep tijm met wat peper door elkaar en wrijf de koteletjes daarmee in. Verhit de boter tot het schuim al voor een deel is wegge trokken en bak het vlees er snel om en om bruin is. Neem ze daarna uit de pan en houd ze warm. Voeg vervolgens de peterselie, sja lotjes en knoflook toe en laat dit mengsel fruiten tot de sjalotjes gla zig zien. Doe dan de bouillon er bij en breng alles roerend aan de kook. Als alles goed is doorgekookt en al le aanbaksel van de bodem los is kunnen de lamskoteletten in de saus. Ze dienen dan vier a vijf minu ten te stoven (zachtjes). Dan kunnen de koteletjes in een voorverwarmde schaal en de saus kan worden gebonden met maize na, die is aangelengd met de koude bouillon (één eetlepel). Als de saus even doorgekookt heeft, kan een deel ervan over de koteletten en de rest kan apart worden opgediend. VLEESHOUWERIJ A. STURM VEERSESINGEL 90 MIDDELBURG TELEFOON: 01180- 12343 Dat zeggen de Keurslagers Jac en Ab Visser, die ne ring doen in het Winkelcen trum Dauwendaele in Mid delburg. Maar Keurslager worden is niet zo eenvou dig, zo blijkt. Om lid te kun nen worden van deze inter nationale organisatie wordt de zaak aan een uitvoerige inspectie onderworpen. Volgens de heren Visser moet de presentatie pico bello zijn en het assorti ment moet aan minimum eisen voldoen. Het niveau van de bediening mag op geen enkele manier te wensen overlaten en op de hygiëne in de zaak mag ab soluut niets aan te merken zijn. En uiteraard dient de kwaliteit van vlees, vlees waren, salades, sauzen en andere lekkernijen het pre dikaat 'top' te kunnen krij gen. "Maar liefst 92 pun ten worden er gegeven en een uiterst minimum van zeven punten over het to tale rapport moet worden gehaald om aspirant lid te worden en het te blijven. Bovendien moet hij in staat zijn de extra inspanningen die nodig zijn om het lid maatschap succesvol in te vullen, goed te doorstaan", leggen de bei de Middelburgse Keursla gers uit. Het beeld van de keursla ger wordt uiteindelijk be paald door vakwedstrijden, competities, tweejaarlijkse bedrijfskeuringen, een vloed van nieuwe recepten zoals gevuld stokbrood, pampa- en goulashschij- ven, cordon blue steak, di verse soorten kip, nieuwe manieren van het snijden van de edele vleessoorten, overleg in teamverband, reclame, training van me dewerkers en tal van geor ganiseerde en spontane activiteiten. Kortom: crea tiviteit en inventiviteit staan hoog in het vaandel van de Keurslagers. De he ren Visser voeren die vlag met trots en leveren al die extra inspanningen met plezier. Hun argumentatie: "Een moderne ondernemer moet de consument steeds weer verrassen met meesterlijke vondsten te gen redelijke prijzen. Om zo te werken is leuk voor de slager en aardig meege nomen voor onze klanten, nietwaar". KEURSLAGERS VISSER WINKELCENTRUM DAU WENDAELE MIDDELBURG TELEFOON: 01180 - 11850 Trouwringen. Ze uitzoe ken, eikaars namen er in la ten graveren en samen een feestelijke dag voorberei den. Dat is de sfeer waarin we aan ringen denken. Hoewel Juwelier Van der Maden aan de Kleine Markt in Vlissingen wil dat die vreugde blijft, onderkent hij dat er mensen zijn voor wie op den duur de lol er vanaf is. "Dan is het stiller geworden rondom dit sym bolische sieraad", stelt hij vast. Toch blijft er een sterke binding bestaan met de ring, weet Van der Maden. "Hoe dan ook. Zo'n per soonlijk sieraad mag nooit in de la verdwijnen. Het blijkt dat als we de klant op de mogelijkheid van re- stylen wijzen, hij of zij daar onmiddellijk mee in zijn of haar schik is". Vaak - zo constateert men in de win kel van Van der Maden - wordt een ring aangebo den om in te ruilen. Goud heeft immers altijd waarde. "Jazeker", zegt de Vlis- singse winkelier vastbera den. "Maar die inruilwaar- de is betrekkelijk. We mer ken dat de klanten er vaak moeite mee hebben om er afstand van te doen". Een trouwring kan tot iets heel moois worden veran derd. "Dat geldt trouwens ook voor andere sieraden", voegt de heer van der Ma den er aan toe. Maar terug naar de trouwringen: "Als we er even de tijd voor ne men en rustig doorspreken welke mogelijkheden er zijn aan de hand van voor beelden, komen we tot verrassende resultaten. Soms maken we trouwens een schets, helemaal naar de wens en de smaak van de klant. Dan maken we een prijsopgaaf. Als het sieraad eenmaal klaar is, heeft het een geheel nieu we betekenis gekregen. Een veel gehoorde uit spraak bij het afhalen is: "Wat is het toch mooi ge worden. Dat had ik eigen lijk veel eerder moeten doen". JUWELIER VAN DER MADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN TELEFOON: 01184 - 12605. Het is nu voor de zesde keer dat we deze pagina Product Informatie brengen. Elke veertien dagen kunnen adverteerders in deze rubriek hun spe ciale boodschap op 'een andere wijze' aan de consument kenbaar maken. Anders dan anders? Ze ker. Er bestaat immers een logischer honger naar informatie bij het publiek. Hij wil op de hoogte zijn van ontwikkelingen en waar wat te koop is. Stelt u zich als adverteerder maar eens in de schoenen van een consument. In de landelijke media ziet u een nieuw product en u denkt: dat zou ik willen hebben. Maar waar isdat dan te koop? Wij van De Faam/Vlissin- ger bieden de ruimte om anders te adverteren met producten of service die uitvoeriger dienen te wor den belicht dan vaak. in een gewone advertentie mogelijk is. Dit fenomeen heet 'ADVERTORIAL' :en is eigenlijk niets meer dan uw reclameboodschap verpakken in een redacti onele vorm. INTERESSE: BEL EVEN DE FAAM/DE VLISSINGER POSTBUS 5017 MIDDELBURG TELEFOON 01180-81000 VRAGEN NAAR: CHARLES VAN DEN OOSTERKAMP VERF BEHANG AUT0LAK KROMME WEELE 19 TEL. 01180-12886 MIDDELBURG Deze speciale prijs op: woensdag donderdag zaterdag Deze aktie is geldig t/m 21 maart. Coiffures m/yn kopper K0UDEKERKE 7623«GALGEWEG r

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 13