Middelburg drie dagen uit de bol Tiende jazz-festival JASZ HET ECHTE ICA FRANSE Ij7 STOKBROOD HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN leiier BIJOU Programma-overzicht 30 APRIL KONINGINNEDAG De Faam Vanaf nu bakt Jamin echt op z'n ffans 99,- Gapinge Nachtmarkt VUtoSERV»"^G Etablissementen wandeling MIDDELBURG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR ZOMERSHIRTS FORMEN, RICHI TOT ZIENS. DEZE WEEK IN Vlissingen kampioen Vliegen Kindergedich ten Walcheren Rubrieken We hebben onze prijzen nog lekkerder gemaakt UNIEKE REIS VOOR WIE EIGEN LAND WIL ONTDEKKEN D« Faam ZEELANDS GROOTSTE SORTERING IN sport-, reis- en rolbags in kanvas en nylon, veie SPEC tAt-E „mhbeoing Woensdag 29 april 1987 88e jaargang no. 17 oplage 22.150. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de vlissinger. totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie/advertenties: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-81162, privé; c, c. v. d. srkamp, 01184-79548. redaktie: ad hanneman. 01180-81170. Koninginnedag Centrum Kinderspelen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar op de Markt (10 uur). Prijsuitreiking (12 uur). Middelburg Vlag hijsen door Scouting Middel burg met muzikale begeleiding door MTV '69 (9 uur). Felicitatie rede door burgemeester mr. Chris Rutten en samenzang. ONDA zorgt voor de muzikale begelei ding (9.15 uur). Jeugdtriatlon voor de jeugd van 7 tot 14 jaar in en rond het zwembad 'Poelendae- le'. Aanmelden kan nog in het zwembad (9-12 uur). Carillon bespeling op het carillon van de Lange Jan door de stadsbeiaardier (12-13 uur). Monumenten wandeltocht over een route van 5 of 10 kilometer. Start bij het Abdij-restaurant (13.30 uur). Feestmiddag voor ouderen en hun familieleden in de Schouwburg (14 uur). Oranjeconcert op het Abdij plein door ONDA-Middelburg en de Juliana blaaskapel. Bij slecht tweer vjndt dit plaats in de Nieuwe Kerk (14.30 uur). Optreden van het Goese jeugdcircus 'Hogerop' op de Markt (14.30 uur). Gezinsactiviteiten-speurtocht van af de Vischmarkt (15 uur). De monstratie breakdance op de Markt (16.30 uur). Balonnenop- tocht. Start vanaf de Markt (19 uur). De Markt in beweging. Ma- joretten en dansgroepen presente ren een wervelend programma. Medewerkenden: dansgroep 'Wa- lacra' en de majorettengroepen de Bright stars, de Eurostars en de Blue Diamonds Dauwendaele (20 uur). Oranjebal in dansschool Van Staveren aan de Blindehoek (20-01 uur). Vuurwerk vanaf de Haven- dijk (22 uur). Openluchtfilm op het Damplein. Vertoond wordt de film 'Ruthless people' (22.30 uur). "verfijnde tafelsfeer" Kom kijken naar onze NIEUWE COLLECTIE DRINKSERVIEZEN tijdelijk: 30 DELIG DRINKSERVIES "SCHWEIZ" op Walcheren Morgen is het weer zover. Koninginnedag. Heel Nederland viert feest en als het weer natuurlijk een beetje meezit, beleven duizenden er een extra plezierige dag aan. Vanzelfsprekend blijft Walcheren niet achter bij die nationale festiviteitendag. In vrijwel iedere stad, dorp of gemeente begint de dag wel met een reveille of klokgelui, zijn er kinderspelen, optochten met versierde fietsen, steppen en driewielers en wordt de dag muzikaal opgeluisterd met vrolijke tonen van de harmonie, fanfare of drumband. Om die nationale feestdag te besluiten zijn er de Oranjebals met of zonder Oranjebitter, in Vlissingen is er een taptoe en Middelburg gooit er zelfs een daverend vuurwerk tegenaan. Een drukke dag met talloze activiteiten dus, voor zowel jong als oud. Eveneens een bijzonder mooie gelegenheid om eens een 'rondrit' in de omgeving te maken en de feestvreugde te aanschouwen die in andere plaatsen heerst. Dit programma overzicht toont wat er allemaal op het gebied van Koninginnedagviering te beleven is. Het geeft in ieder geval mogelijkheden genoeg. SERVICE KWALirtlT GARANTIE IANGE DELET 50 MIODEIBURG 01180 13221 Op het Damplein draait de Stich ting Filmtheaters Middelburg in het openlucht de film 'Ruthless People' met Bette Midler en Dan ny de Vito in de hoofdrollen, aan vang 22.30 uur. Trefcenter Wedstrijd voor de mooist versier de fiets voor kinderen tot 10 jaar (12 uur). Inleveren slagzinnen voor wedstrijd. Kinderfilms, gratis koffie met gebak en ranja voor de kleinsten (gehele dag). Looporkest de 'tophats'. Rad van Avontuur, waarbij de deelnemers kans ma ken om 100 procent van hun boodschappen met een maximum van 200 gulden terug te ont vangen. Klarenbeek Kinderspelen op het sportveld van SSGM voor de 4- tot 8-jarigen. Voor de 8- tot 12-jarigen door de wijk Klarenbeek. Op het sport veld: draaiorgel en muziek van MTV '69. (9.30-11.30 uur). Prijs uitreiking (12 uur). Fietspuzzel- tocht voor het hele gezin. Inschrij ven vanaf 14 uur bij de SSGM. De tocht is ongeveer 15 kilometer lang en onderweg een drankje met koek (14-16.30 uur). Prijsuitrei king 17 uur). Horeca-activiteiten Alassio: Optreden van 'The origi nal Jawari Haihetic rototon street- parade'Jazzmuziek ('s avonds). Bloesbak: Eddie Walker. Blues, ragtime, swing, Gitaar en zang ('s avonds). De Geere: John Caljouw met band ('s avonds). De Mug; On'wijs. Popmuziek uit de jaren 60 (13 uur), 't Roosje: The Bo bo's. Rock and Roll, rockabilly en skiffle (20.30 uur). Wijk verenigingen Eigen haard Rondgang door de buurt met ver sierde fietsen. Medewerking door drumband Bluè Spirit (9.30 uur). Kinderspelen aan de Oude Werfstraat (10-12 uur). Zeskamp. Inschrijven vanaf 10 uur in het buurthuis (14-17 uur). Prijsuitrei king (20 uur). Zuid Optocht met versierde fietsen, voorafgegaan door de Euroband (9 uur). Aansluitend prijsuitrei king op het plein van de Rent- meesterschool (10.15 uur). Kin derspelen op het plein van de Rentmeesterschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (10.30 uur). Dauwendaele Optocht met versierde fietsen, voorafgegaan door muziek en de Blue Diamonds majoretten (9 uur). Kinderspelen in het winkel centrum (9 uur). Het Zand Mini play-back show voor kinde ren van 4 tot en met 7 jaar (9.30-11.30 uur). Play-backshow en disco voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De activiteiten worden gehouden in 'De vergulde baars' (9.30-11.30 uur). Rondgang door de wijk door muziekkorps Johan Friso (9.30 uur). Sint Laurens Op de Warande: Kleuter- en kin derspelen (10 uur). Optreden ma- jorettenvereniging 'Dauwendaele' (13-13.30 uur). Meerkamp met 8 teams, samengesteld uit de diverse straten (14-16 uur). Prestatieloop over 220 en 5300 meter. Inschrij ven vanaf 16.30 uur (17 uur). Wijkcentrum: Rad van avontuur voor de kinderen (19 uur). Feesta vond met Rad van Avontuur en muziek. Voor de jeugd is er een aparte zaal met disco (20.30 uur). Nieuw- en St. Joosland Luiden van de kerkklokken (8 uur). Opening van de feestelijkhe den met medewerking van het Nieuwlands dameskoor en ONDA (9 uur). Rondgang door het dor,, met versierde fietsen, voorafge gaan door ONDA en de majoret ten vereniging 'De Klavenettes' (9.15 uur). Ballonnenwedstrijd bij de muziektent (9.45 uur). Presta tieloop (10 uur). Kinderspelen rondom de kerk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (10 uur). Aanvang keuren van de versierde gevels (10.45 uur). Rijden met sje zen rondom de kerk (13-17 uur). Play-back show (13.45, 14.45 en 16.15 uur). Majorettenshow (15.45 uur). Rondgang met sjezen door het dorp (17.15 uur). Voet balwedstrijd (19 uur). Kinderbingo-ronde in het dorps huis (19 en 20 uur). Rondgang door het dorp door ONDA en de Klavenettes (19.30 uur). Prijsuit reiking in het dorpshuis (20.30 uur). Oranjebal in het dorpshuis (21 uur). Veere Aubade vanaf de Grote kerk door muzikanten van 'Veere's Genoe gen'. Carillonmuziek vanaf de stadhuistoren (8.30 uur). Optocht door Zanddijk, vanaf Nieuw San- denburgh en rondgang van 'Veere's Genoegen' (ca. 9 uur). Kinderspe len rond het Praethuus. Tandem- tocht met verrassingen op de Markt (14 uur). Damcompetitie op reuzen-damborden. Prijsuitreiking en Oranjebal in het verenigingsge bouw. Optreden van de Fiësta Band (20 uur). Klokgelui (8 uur). Kinderspelen bij het verenigingsgebouw (9.30 uur). Muzikale rondwandeling door 'Veere's Genoegen (10.30 uur). Volksspelen bij de 'Schotse Hoek' (13.30 uur). Prijsuitreiking (19.30 uur). Feestavond in het teken van de 'Pats-Boem-Show' (20 uur). Domburg Klokgelui en rondgang van herau ten te paard en met koets (8.30 uur). Rondgang door het dorp door brassband 'Apollo'. Concert door 'Apollo' op de Markt, met aansluitend een toespraak door burgemeester Diepenhorst (10.15 uur). Gezamenlijke activiteiten met traktatie voor de kinderen. Spelenmarkt op de Markt en om geving. Grote play-back show, Schuttershof (19.30 uur). Oostkapelle Klokgelui (8 uur). Reveille door 'Crescendo' met aansluitend een rondgang door het dorp (9 uur). Start optocht met versierde wagens en fietsen (10 uur). Sprinkussen op het voetbalveld (vanaf 10.30 uur). Ballonnenwedstrijd, voetbalveld (11.15 uur). Wijkenspel op de Hal ve Maan en het voetbalveld, met onder meer skirace, zeephelling, mastklimmen, paaKverpen en een vlottenrace (13.30 uur). Mini play back show voor kinderen tot en met 10 jaar (19.30 uur). Daarna zijn de ouderen vanaf 10 jaar aan de beurt. Kamperland Puzzelsurftocht vanaf de Schots man. Inschrijven tussen 11 en 12 uur. Start 12.45 uur. Inlichtingen: 01180-11430 of 01184-65725. Arnemuiden Reveille vanaf de kerktoren (7.55 uur). Klokluiden en vlaggen uitste ken (8 uur). Vertrek versierde op tocht vanaf Noordwalpleintje rich ting Haven. Aankomst Haven en start ballonnenwedstrijd (9.30 uur). Duiven lossen (9.45 uur). Optreden 'Arne's Genoegen' (10 uur). Verenigingen voetbaltoernooi op de sportvelden (10-16 uur). Rondgang door het dorp door 'Ar ne's Genoegen' (10.15 uur). Zeep kistenrace op de helling van Tuin dorp (11 uur). Familie fietspuzzel- tocht, start vanaf Burgemeester Hackslraat (12 uur). Uitgebreide kinderspelen in de Burgemeester Hackstraat (13-16 uur). Optreden 'Arne's Genoegen' in de Burge meester Hackstraat (14 uur). Touwtrek festival op het veldje aan de Clasinastraat om de 'Oranje Wisselbeker (17.15 uur). Prijsuit reiking van de diverse evenementen in verenigingsgebouw 'De Arne' aan de Rademacherstraat (18 uur). Serooskerke Opening dor klokgelui en bazuin geschal vanaf de toren (8 uur). Eie ren zoeken voor de groepen 3, 4 en 5 (9.30 uur). Fietspuzzeltocht voor groep 6, 7 en 8 (10 uur). Spelen op springkussen voor kleuters en peu ters in de 'Zandput' 10.15 uur. Kin dertheater in de 'Zandput' voor kleuters en peuters (11 uur). Rond gang door het dorp door EMM (13.45 uur). Aanvang middagpro gramma met onder meer juklopen, biersjoelen, wedstrijden in cirkel tandems, touwtrekken (14 uur). Groot Oranjefeest in de 'Zandput' met medewerking van 'De Bagan- ten' (20.30 uur). Uitreiking prijzen (21 uur). Aagtekerke Oriëntatierit voor auto's, brom fietsen en motoren. De start is van af het Dorpsplein (8.30 uur). Op tocht van versierde fietsen en kar ren vanaf de Agathastraat. Het ge heel wordt muzikaal in gang gezet door 'Juliana's blaasorkest' uit Vlissingen (13 uur). Kinderspelen op het Dorpsplein (13.45 uur). Spelen voor deelnemers vanaf 12 jaar, eveneens op het Dorpsplein (16 uur). Uitslag puzzelrit in Ami- citia (19 uur). Play-backshow met medewerkitlg van Disco Martin (20.30 uur). *I)e koningin tijdens haar bezoek vorig jaar in Zeeuwsch- Vlaanderen. foto peter verdurmen Het is nog even wachten, maar als de voorspellingen van de Jazz Aktiviteiten Stich ting Zeeland -beter bekend als JASZ-bevvaarheid worden gaat van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 mei Middel burg volledig uit de bol en swingt het in de monumen- tenstad volledig de pan uit. Het bijna traditionele jazzfestival staat weer voor de deur en mede omdat JASZ zelf tien jaar 'jong' is belooft het weer een spektakel van jewelste te worden. "Een hele klus om alles in kannen en kruiken te krijgen", vertelt Hans Hamelink, de voorzitter van de speciaal daartoe in het le ven geroepen festivalcommissie. "Aan dit hele evenement hangt natuurlijk een prijskaartje en dat moet vanzelfsprekend even op ta fel worden gelegd. Om precies te zijn een bedrag dat rond de 80.000 gulden ligt". Gelukkig kon dank zij de steun van provincie, gemeente en parti culiere bedrijven, de horeca, de vereniging van ambulante handel en de Ceremoniemeesters dit geld op tafel worden gelegd. "Het wordt ook een moeilijk festival", vervolgt Hamelink. "Tenminste in die zin dat de meeste mensen het vorige festival nog vers in het geheugen ligt. Wat dacht je van Chris Barber? Een absolute topper. Dat betekent dus dat elk volgend festival nóg beter moet zijn". Gezien het program ma dat de festivalcommissie brengt is dat gelukt. "Kwalitatief net zo goed als een Chris Bar ber", verduidelijkt Hamelink, "en deze keer met een duidelijk aantal 'extra's". Die extra's bestaan dan uit een gi gantische alukoepel van 900 vier kante meter die op de Dam wordt geplaatst en waarin tal van activi teiten plaats gaan vinden. In die tent (met houten vloer) een podi um een dansvloer een platenbeurs en uiteraard professioneel bedien de corners waar voor het natje en droogje kan worden gezorgd. "Maar dat is natuurlijk niet al les", stelt Hamelink. "In eerste instantie hadden wij die tent op de Markt willen hebben. We heb ben toen gesprekken gevoerd met de vereniging van ambulante han del en daar kleefden nogal wat be zwaren aan. Staande die vergade ring kwam het idee naar voren om er een nachtmarkt aan te koppe- Donderdag 21 mei: Muziektent op de Dam. Officiële opening door de commissaris der Koningin dr. C. Boertien (20.15 uur). Dutch Dixie Machine (20.30 - 21.30 uur). Pasadena Roof Orchestra (21.45 - 24.00 uur). Dutch Dixie Machine (00.15 - 01.00 uur). Vrijdag 22 mei: Muziektent op de Dam. Jacqueline and the Tophats (15 - 15.45 uur). Salt Lake Jazzband (16 - 16.45 uur). Swingchroom (17 - 18 uur). Posiepauzevooreenhappieeneenslokkieeneendutje (18 - 21 uur). Ginger Pig New Orleans Jazz Band (21 - 21.45 uur). Aunt Hagar's Gang (22 - 22.45 uur). Ginger Pig New Orleans Jazz Band (23 - 23.45 uur), Aunt Hagar's Gang (24 - 00.45 uur). Ginger Pig New Orleans Jazz Band (01 - 02 uur). Etablissementenwandeling De Waeckende Boey; Lazy Rivier Jazz Band. Meccano: Cuisi ne Cajun. The Oldies: Burgundy Street Jazzmen. La Folie: Sal- juco. Bloesbak: Eddie C. Campbell. Alassio: Lazy City Jazz Band. Bar American: Matchbox Bluesband. De Geere: Jacque line and the Tophats. De Herberg: Maaike Nicola and Friends. De Vriendschap: Square Jazzband. Seventy Seven: De Mug: Paradise Jazzband. Avond/nachtmarkt met vele strandwerkers Zaterdag 23 mei: Muziektent op de Dam. Blue Jeans Big Band (11-12 uur). Bur ton Greene Quartet (12.15 - 13.15 uur). Big Band Utrecht (13.30 - 14.30 uur). Introduction (14.45 - 15.45 uur). Ginger Pig New Orleans Jazz Band (16 - 17 uur). New Orleans Music Company (17.15 - 18.15 uur). Bob Long California Band (20.30 - 21.45 uur). Sami Swoi (22 - 23.30 uur). Lilian Boutté and her Music Friends (23.45 - 01 uur). Streetparades in de binnenstad van 13 - 17 uur Old Time Freewheelers, Eerste Bergse Jazz Straat Orkest Bran- daris, New Orleans Music Company, Original Jawari, Haihep- tic Rototon Streetparade Jazzband, Mardi Gras Jazz Band, Ef- kes anders Jazzkapel, Juggets Jazz Band. len. Alles compleet met standwer kers en toeters en bellen. Dat geeft dus een extra dimensie aan zo'n festival. Verder zijn er verge vorderde plannen om op de vrij dag een extra koopavond in te las sen. Nou alles bij elkaar 'leeft' Middelburg dan voor de volle honderd procent". Het Jazz-programma liegt er trouwens óók niet om. Gerenom meerde bands en groepen uit Ne derland, Engeland, Duitsland, België, Zweden, Amerika en zelfs uit Polen. Stijlen variërend van dixieland tot moderne jazz en Ca jun. De streetparades op zaterdag waarbij het voor het publiek een opgave zal zijn om niet met de muziek mee te swingen. "Alle maal toppers", stelt Hamelink re soluut vast. "Let op mijn woor den: als het 'eerste Bergse jazz straatorkest Brandaris' bezig is, zet die de hele stad op z'n kop. Wat die jongens doen houd je niet voor mogelijk". Voorafgaand aan die streetpara des vindt op vrijdag de haast le gendarische kroegentocht plaats. "Etablissementen wandeling" heet dat voor het komende festi val. "Het klinkt wat beschaafder, maar de pret is er niet minder om". Zaterdag 23 mei is het weer afge lopen. Vanaf 's morgens 11 uur tot 18.15 uur een reis door de jazz-tijd, met orkesten die begin nen met de stijl van Count Basic en eindigen met een optreden van de 'New Orleans Music Compa ny'. ("We hopen dat de tent er dan nog staat...") en 's avonds optredens van de Bob Long Cali fornia Band uit Amerika, Sami Swoi uit Polen en een verzameling van Amerikaanse-, Duitse- en Zweedse musici, Lilian Boutté and her music friends. Kaarten voor dit festival zijn verkrijg baar bij alle Bondsspaarbanken in Zeeland en de VVV-Middelburg. Grijpskerke Rondgang door EMM uit Seroos kerke. Optocht van versierde fiet sen, steppen en driewielers (9.30 uur). Opening van het Oranjefeest op de Speelweide door een afge vaardigde van het gemeente bestuur (10 uur). Kinderspelen op e speelweide (10.15 uur). Spelen voor volwassenen, eveneens op de speelweide, in de vorm van een driekamp, namelijk de nieuw bouw, het oude dorp en het bui tengebied (14 uur). Speciale attrac tie (volksdansen) (16.30 uur). Feestprogramma met verloting in de grote tent. Muzikale medewer king door dansorkest 'The new formation' (20 uur). Meliskerke Zanghulde door kinderen voor het gemeentehuis (9 uur). Kinderspe len bij 'Ons Huis' (9.30 uur). Zes kamp op het speelveldje achter de speeltuin (13.30 uur). Touwtrekken tussen mannen en vrouwen (16.30 uur). Prijsuitreiking zeskamp en touwtrekken (17.30 uur). Gezellige avond in 'Ons Huis' (20.30 uur). Bij slecht weer is er een alternatief festiviteitenprogramma in 'Ons Huis'. Vrouwenpolder Klokgelui en uitsteken van de vlag gen (8 uur). Kinderspelen op het sportveld (9 uur). Rondgang door 'Veere's Genoegen' (11.15 uur). Zeepkistenraces (14 uur). Fietspuz zeltocht voor het hele gezin vanaf het sportveld (15.30 uur). Gezellige bijeenkomst in de feesttent met prijsuitreiking (18-23.30 uur). MODE VOOR MANNEN korte kerkstraat 9 - goes tel. 01100-31112 Het eerste van vc Vlissingen werd afge lopen zondag kampi oen en promoveerde daarmee naar de hoofdklas. Onze foto graaf Ruben Oreel maakte een aantal fraaie foto's van de feestelijkheden na af loop van de wedstrijd. Hoe afwisselend is vliegen en zijn er zaken te doen op het weiland nabij Arnemuiden dat Vliegveld Midden- Zeeland heet. Machiel van der Baan (Vlieg werk Holland bv) in 'Uit het Zakenhart'. Geïnspireerd door een echte schrijfster van kinderboeken en een actieve begelei ding maakte de jeugd van de Frans Naere- boutschool in Vlissin gen prachtige dingen met letters. Vorm en gedicht, hand in hand in de rubriek 'gezien'. Hoe Walcheren zich ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog, daarover verhaalt Jan Zwemer deze week in zijn rubriek. Deel 3 heet: 'Vrouwenpolder'. Korte informatie, film, podium, expositie, le zen, kerkdiensten, me dische weekeinddien- 4 sten en voorlichting van gemeente en pro vincie. Vier dagen Nederland ver kennen: de mooiste plek jes bezoeken langs de Zuiderzee ofwel het IJssel- meer. Dat kan tegen een uiterst aantrekkelijke prijs dankzij een uniek samen werkingverband tussen deze krant -en haar partners- en de Zeeuwse ANVR-reisbureaus. Elders in deze krant vindt u de voordeelbon en uitgebrei de informatie over deze trip.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 1