aluminium ladders voordeel STUNTPRIJS wolf electro wolf .electro maaier maaier tuinbank wclkoo e<>v TUINCENTRUM CLARKE GROOTJANS MEUBELEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN BEKAERT GAAS VOOR EEN o#-; hoveniersbedrijf POUWELSE De bouwmarkt djje naast een goed advies ook een goede service geeft BUCKS DECKER ™'NSS®HEtl Vlissingen Middelburg Goes wclkooi» 81 cm hoog slechts 79,50 102 cm hoog slechts 99.50 DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD Woensdag 29 april 1987 Host, Iris Hemerocalls. Vanaf volgende week PERKPLANTEN in een zeer uiteenlopend Berlagestraat 1, Vlissingen, 01184-65375^ _assortiment v. h. Kwekerij v. d. Meer ORIGINEEL ENGELS CHESTERFIELD BANKSTEL Prijzen: 3-zits v a. f 3.195,- 2-zits va. f 2.995,- 1-zits v.a. f 1.795,- 5 jaar garantie op leder en binnenvering. INDUSTRIE MODEL REFORMLADDER nieuwe goedgekeurde uitvoering met uitge bogen basis 2x14 treden tot 6.75 lang van 435r nu 35Q. 2x12 treden tot 5.75m.lang van 369.- nu voor ELEKTRISCHE HEGGESCHAAR Bij aankoop van een STRIMMER, type D 609 of VERTIKUTEERMACHINE, type LR 400 ontvangt u tijdelijk een TUINSTOEL GEHEEL GRATIS! STRIMMER MAXIPLAST® groen geplastificeerd rechthoekig gaas TE 32 W TE 35 CSK van vuren latten met een stevig metalen, zwart gelakt onderstel lengte: 150 cm zithoogte: 45 cm Gildeweg 8, tel. 01184-14330 Grenadierweg 19, tel. 01180-35844 Zaagmolenstraat 1, tel. 01100-30035 Tafel i voor tuinmeubelen DE I AAM - DE VLISSINGER Middelburg, Lange Viele 75, 01180-12001 nieuwe meubelen Vlissingen, Zeilmarkt 20, 01184-15212, nieuwe en gebruikte meubelen 289.- ^Kia^nkoopvaneen H%eGS400Ueen ontvangt u tijdelijk Black Decker, type GS 400. Voor snel en probleemloos snoeien! Vermogen: 400 watt. Met veilig heidsschakelaar en beschermkap. 2 Te- gensnijdende veilig heidsmessen. Lengte: 30 cm. Van 189,- 169.- 69.- Block Decker, type D 609. De oplossing voor het korthouden van borderranden e.d. Vermogen: 200 watt. Toerental: 11.000 t.p.m. Snijbreedte: circa 23 cm. ELECTRO-MOTORMAAIER "WOLF-WöLFLING-SUPER" Geluidsarm. Met kabelgeleider, motorrem en vetligheidschakeloar. Goud maaibeeld door scherpe voronstalen messen. 32 cm. ELECTRO-MOTORMAAIERS "WOLF-CARRERA" Voor kleine- en middelgrote ga zons. Met grasvangor, inhoud 30 liter. Hel "Triplex" maai on grasvang- sysleem zorgt voor optimale maai ten grasvangprestaties, zelfs bij nat gras. 34 cm. ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 6 ITI6i EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond maandagmorgen gesloten, donderdag koopavond maandagmorgen gesloten, donderdag koopavond Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maandag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDEL BURG, tel. 01180 - 81000. Do. 30 apr. t/m v\o. 6 mei aagtfkfrkf Gereformeerde Gemeente. Prelaat w eg 17. Zo 9.30 oil 19 uur: ds. .1. Banijcns. 14 uur leesdicnsi. arnfmuidfn Gereformeerde Gemeente in Nederland. I.angebee- kestr. 16. Zo. 9.30. 14.30 en 19 uur: ds. W. Ycrhocks. Hervormde Gemeente. Ned. Hervormde Kerk. \larki 10. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. P..I. Visser. Aalburg. bigcfkfrkf Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: dlu. Jorriisma. eoll. orgelfonds. domui r(. Gereformeerde Kerk. Noordsiraal 13. Zo. 10 uur: ds. W.C'.A. Wesierveen, 19 uur: ds. A.W. Mol. Rootiis-Kathoiieke Kerk II. Willibrodits. Badhuis weg 4. Elke Ie en 3e zo. om 8.45 uur. gapingf Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur en 19 uur: ds. C.H.B. VYeijs. H.A. grijpskfrkf Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraal 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen, Kinderuescndiensi. 19 uur: ds. A. Jobsen. Hervormde Kerk. kerkring 26. Zo. 10 uur: dhr. Van do Bork. Vlissingen. 19 uur: voorganger nog niet bekend. hoocf.l.andf. De Christengemeenschap. Kapel san Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingstlienst. KI I FRSKFRKF Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Otte uil Qapingc. KOI DIM RM Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. A.N. Verheul te Spijkenissc. 19 uur: dhr. P.A. 1 rimpe te Middelburg. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein I. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. R. van Btiyren. nifuw- fn st. jooslan» Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds I) I Ilienseh, jeugddienst. oostkapfllf Gereformeerde Kerk Zionskerk. Duinweg 36A. Zo. 9 uur: ds. AWW de Ruiter, kindernevendienst jongste en oudste groep. 19 tmr: ds. I I..1. van Dijk te Lewedorp. ru i hi m Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. D.l Hienseh. gezinsdienst. sfrooskfrkf Gereformeerde Kerk Ds. van W'omveslraat 41. Zo. 10 uur: ds. .1.1 .Mant/. Ro/enburg. 19 uur: ds I..J.G. I.lkel. Middelburg. ■sint t.aurfns Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Van C'it- terssir. 69. Zo. 10 uur: ds. A. Ruys ie Elden. ■souburg Gemeente Simt. Rillhemscsiraat 43A Zo. 10 uur: lofprijzingtidicnst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Ge meenle. Zo. Kanaalstraat 9.30 uur: ds I'. Melse. Oranjeplein. 9.30 uur: ds. M.j. de Jong. Koudekei- ke, 19 uur: dhr. H. Hondius. Bej. tehuis "De Zoute Viever". Dongestr. I. zo. 19 uur: dlu. K. Walhout. Streekziekenhuis Walcheren. Koudekei kseweg 88. /o. 10 uur: ds. Joosse. Rooms-katholieke Kerk. Za. Zoute Viever, Don gestr. I. 9 uur. Zo. Martinuskerk. Kerklaan 19, It) uur: parochiekoor. ffrf Gereformeerde Kerk Kaai 53 Zo. 9.30 uur: ds. L.Th. Witkamp, Serooskerke. 19 uur: ds. J. Noord- hol'. 's-Gravenpolder. Hervormde Gemeente. Gróte Kerk. Oudèstr. 26. Zo. 11 uur: ds. Olie uit Gapinge. vi.issingfn MFLISKFRKF Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. 1 11. de Kok, viering H.A., knd. 4-7 jr.. coll. diaconie en kerk. 19 uur: ds. Th. de Kok. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: dhr. Jorriisma. coll. hospitaal kerkschip De Hoop. middflburc Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatieavonden worden gehouden op do. 20 uur. i.h.v. lam. Niesing, Ilerberdsland II. Baptisten Gemeente. Kapel Bree. Zo. 10 uur: ds. M. L/inga. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk. Lange Noordsiraat 62. Zo. II uur: ds. Postema. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Utiissing-Van Beers. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gereformeerde Gemeente m Nederland. Westerkerk, Armcniaans Schuit vlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: lecsdiensten. Gereformeerde Kerk Zo. Geuiigeniskerk. Adt. Lau- wcryszstraat 6. 9.30 uur: ds. I..J.G. IJkcl. 17 uur: ds. W.M. de Bakker, Hofpleinkerk, Hofplein. 9.30 uur: ds. W.M. de Bakker. 14.30 uur: ds. I J.G. I Jkcl. De Hoeksteen, Roo/enburglaan 22. 9.30 uur: ds. P. Paulüs, SoW-dicnst. 19 uur: kapt. W. Llhorst, wcl- komdicnsl. Gereformeerde Kerk t Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. de Graaf. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: prof. dr. N.'lBakker uil Amstelveen, Koorkerk, Koorkerkhof. 10 uur: ds. K. Hendrikse uit Zierikz.ee m.m.v. de cantorij. Oost kerk, Oost kerkplein, 10 uiii: ds. M. de Boer, jeugddienst m.m.v. Hoeksteen-combo. 17 uur: ds. P..I. Visset uit Aalburg, gerei, bondsdietlst. Ontmoet ingskerk. Oosterseheldesiraai, 10 uur: ds. O. Llscntun. Tho maskapel, Vrijlandslraut, 17 uur: ds. I'. Pattlus - S.O.W dienst. De Hoeksteen, Koo/enhurglaan 22. 9.30 uur: ds. P. Pattlus. S.O.W.-dienst. 18.45 uur: we|komstdienst. Kerkgenootschap tier Zevende-dags Adventisten Doopsgezinde Kerk, lange Noordsiraal 62. Za. 10 uur: bijbelstudie. II uur: eredienst: ds II.G. van Rijn. l ener des Hei/s. Hoogstraat 18-20. Zo. 10 uur: luite nante II. Pmtcnstcin. 19 uur: luitenante M. Kruithof. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Ketk. Sim- pelhtiissiraai Zo. 9.30 uur: dlu Ricmens en 17 uur: dhr. De Leur. Remonstrantse kring Midden-Zeeland. Koorkerk. Koorkerkhof. Zo. 10 uur: ds. K Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS. Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: C. van der Zanden. Anglicaanse, Kerk. The Missions to Seamen. Schelde- poort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion. 19.30 uur: F veiling Prayer. Bet hue Pinksterkerk. Vrijdomwcg I. Wo. 19.30. vr. 19.30 uur, zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijk Gereformeerde Kerk. Kastcelstr. 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomwcg I. Zo. 9.30 iiur: ds. M.C. Postema. Evangelisch lutherse Gemeente. Wnlstrant 23. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente. Marnixkork. Matnixplciii 41 Zo. 9.30 en 16 uur. Geen gegevens ontvangen be treffende voorganger. Gereformeerde Kerk tVrijgemaakt). De I an noystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: lecsdienst Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. .lacobskerk. Oude Markt, 9.30 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Mak- kinga. Jolianncskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. de Nooij, 19 uur: ds. Kalksma. Open Hof. Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. 17 uur: ds. Makkinga. De Schaapskooi. Papegaaien burg I. 9.30 uur: ds. Krijger, 19 uur: ds. de Nooij. Jehovah's getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishocckstraat 534. Zo. van 10 teil 12 uur. do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeeksiraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30. di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van tie Heiijgen der l aat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Hei Anker". Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 mn II.G. van Rijn, H.A. federatieve gereformeerde hervormde wijkgemeenle I ammerenhiirg. De Schaapskooi. Papegaaienburg I. Zo. 9.30 uur: ds. C.M Krijger. 19 uur: ds. A.V. de Nooij. Kring-leer-dienst. l eger des Hei/s. Dr. Stavermansiraat 39. Zo. 10 en 17 uur. Pinkstergemeente. Pinksierkapel. Lmmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds, W..I. Lcntink. Wo. 19.30 tfur: opwekkingsdiensl. ds. W..I. Lcntink. I'rttrcsianlse Ziekenhiiispusloraal Streekziekenhuis Walcheren. Koudekei kseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Zo. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. II uur: eigen zanggroep, 19 uur: sa menzang. 'let Reede. Kottdekerkseweg 81. za. 17 uur. Lieve Vronwekerk. Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: I amhemtskoor. zo. 9.30 uur: Dameskooi. Ilethesda St. Joseph ziekenhuis. Koudekei kseweg 88. zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente tterêa. Openbare basis school "De Stellepil". Kleiweg I, zo. 10 uur: sa menkomst. Volle Evangelie Gemeente "Idadt'lfia". Vrou wentrant 5. Zo. 10 uur: samenkomst. röuwfm'oi.di r Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 9. Zo. 9.30 en 14.30 mui: geen gegevens ontvangen be- 1 Heffende voorganger. wfstkapfi.l.f Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uui: ds. Spaans, 19 uur: ds. De Lang. Serooskerke. zoutfi.andf Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willebror- dusplcin 3. Zo. 9.30 uur: ds. P.G. Vcllckoop, doop- diensl. eoll. Zeeuwse instellingen. Rooilis-Kutholieke Kerk. Willebrorduskerk. Bosweg I. zo. 10 uur. garden Cius Een fraaie, bijzot ie, bijzonder comfortabele set van Hartman. ,'j hi-J il versterkt, yl Volledig weerbestendig. Verstelbaar in 5 standen. 125,- Volkunststof, ovaal 130x90 cm. Hg'S ÓPH t3f^' Volledig weerbestendig, J plftP i voorzien van 2 stelpoten. 169,V /f. StO" voor de halve prijs! BR1ELLE - Slagveld 2. tel. (01810) 13888 DINTELOORD - Havenweg 71, tel. (01672) 3206 MIDDELBURG - Kleverskerkseweg 53. lel (01180) 13759 OUD BEIJERLAND - Julianastraat 43. tel. (01860) 12259 Dl R O T I R O I N t VAKUINKEL

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 16