Vier dagen 'Rondom de Zuiderzee' *v: L. MARINISSEN EERSTE DAG TWEEDE DAG DERDE DAG VIERDE DAG VAN DEN BERGE PM Voskamp Win een gratis dag naar de Cf teling met deze bloemenpuzzê JEEL EwExSmm 7,90 2,15 1.75 EEN FANTASTISCHE INDRUK UIT EIGEN LAND U PROEFT HET VERS CHIL GAZELLE**/ WILD EN GEVOGELTE: DE BOEREN-SCHARRELKIP en dat kunt u proeven! Tevens: canelloni lasagna mousaka tomatensoep en kreeftensoep Woensdag 29 april 1987 Boekingen bij de Zeeuwse A.N.V.R.-reisburo's: juwelier A Joden/Christenen Baanlozen Handwerkbazaar Zendingsavond Bevrijding Zandmars Welkomdienst Astma Fonds BREEWEG 17-24 Echtscheiding Wild konijn braadkuikens - Parelhoenders - Kuikenbouten - Kipfilet - Soepkippen - Kipperagout - Hazepeper van verse pasta gemaakt U PROEFT HET VERS CHIL Rommelmarkt Speciale wimpel Herengracht i Woensdag: GEHAKT H.O.H. 500 1Q1? gram. Ojilu RUNDERGEHAKT 500 d QR gram Deze week: Vrijdag: BIEFSTUK 100 O cc gram Vrijdag en zaterdag: PAPRIKA SAUCIJSJES 500 R 45 gram SLAGERIJ BOUWMAN Maasstraat 68 MIDDELBURG Hele week: Aanbiedingen geldig hele week: VARKENSLAPPEN 500 gram NASIVLEES 250 gram ZIGEUNER SCHNITZELS 100 per gram SCHOUDERHAM 100 110 gram IjlU BACON (eigen) 1°° qc gram IjDU EIGEN ZEEUWS SPEK gram IjUU EIGEN SELLERY SALADE 150 1 QR gram lj%lw de faam Voor onze lezers hebben we weer een zeer aantrekkelijke reisje in de aanbieding; deze keer een vierdaagse trip langs prachtige stekken en plaatsen aan de Zuiderzee. Op maan dag 1 juni wordt vertrokken, donderdag 4 juni komt het ge zelschap rijk aan indrukken in Zeeland terug. Ook nu heb ben we een scherpe prijs kun nen calculeren: f 475,—. De toeslag voor een éénper soonskamer bedraagt f 60,—. U kunt boeken bij de Zeeuwse ANVR reisbureaus, met inlevering van on derstaande bon. - Het Zeeuwse ge zelschap vertrekt vanaf de opstapplaatsen via de Van Brienenoordbrug in Rotter dam naar Vleuten voor de koffiepauze. Daarna wordt de jongste provincie Flevoland bezocht en via Almere komen de reislustigen terecht in het natuurgebied De Oostvaar- derplassen. In Lelystad wordt vervolgens de expositie 'Nieuwe Land' bekeken, waar de wordingsgeschiedenis van het IJsselmeer uit de doeken wordt gedaan. De oude veer boot Zierikzee-Katseveer na bij Lelystad is de plaats waar de lunch wordt gebruikt. De ze boot is fraai gerestaureerd en doet dienst als drijvend restaurant. Na de lunch gaat de tocht verder over de be faamde dijk Lelystad- Enkhuizen naar Noord- Holland, waar een bezoek wordt gebracht aan een uniek stuk Nederland: de Zaanse Schans. De eerste overnach ting vindt plaats in een hotel in Bergen aan Zee. - Het fraaie Hol landse polderlandschap is het eerste decor dat de reizenden de tweede dag 's ochtends kunnen aanschouwen. We noemen: de Schermer-, Beemster- en Wierlngermeer- polder en de Afsluitdijk als eer ste hoogtepunten. Bij het mo nument van ir. Lely wordt een fotostop gemaakt, waarna het karakteristieke Friesland op doemt. Na aardewerk in Mak- kum, het pittoreske Hindeloo- pen (lunch) en de middag in het mooiste deel van Fries land -de Aldfaers Erfroute- be reikt u Exmora. Daar wordt een bezoek gebracht aan het Woord- en Beeldkerkje met, een uniek diaroma over het scheppingsverhaal. Ook heeft u gelegenheid om de beroem de Drabbelkoekbakkerij te be zoeken. In de hoofdstad Leeu warden wordt overnacht. AMZ-Reizen, Walstraat 32, Vlissingen, Tel. 01184-19710 AMZ-Reizen, Damplein, Middelburg, Tel. 01180-16755 AMZ-Reizen, Westwal 13, Goes, Tel. 01100-27600 ANWB, Lange Geere 26, Middelburg, Tel. 01180-15155 ANWB, Markt 11, Terneuzen, Tel. 01150-17960 Reisbureau Brugge. Spuiplein 35, Breskens, Tel. 01172-1593 Holland International. Langeviele 7, Middelburg, Tel. 01180-27855 Holland International, Kreukelmarkt 4, Goes, Tel. 01100-27427 Holland International van Fraassen. Paul Krugerstraat 21, Vlissingen, Tel. 01184-17710 Holland International van Fraassen, Voorstad 18, Goes, Tel. 01100-20220 Holland International van Fraassen, Londensekaai 19, Middelburg, Tel. 01180-27758 Holland International van Fraassen, Westkolkstraat 36, Terneuzen. Tel. 01150-12251 Interver Reizen, Axelsestraat 15, Terneuzen, Tel. 01150-30251 Reisburo Müller Co, Boulevard de Ruyter 16, Vlissingen, Tel. 01184-12322 Reisburo Van Oeveren, Dam 3, Zierikzee, Tel. 01110-15036 Carlier Tours, Opril Grote Markt 2, Goes, Tel. 01100-20280 - De eerste indruk ken voor het Zeeuwse gezel schap op de donderdag ko- Advertentieblrd S>e/3e<^uZeJi men van het Pik- en Sneeker- meer. Via Heerenveen verlaat u Friesland en u komt dan in het waterrijke Noordwest- Overijssel. Het Hollandse Ve netië Giethoorn kan niemand die in deze provincie vertoeft overslaan; er wordt een één uur durend boottocht ge maakt. Deze eindigt in het mu seum voor muziekinstrumen ten De Speelman. Er zijn voor al instrumenten die vroeger werden gebruikt door straat muzikanten. Ook de lunch wordt in Giet hoorn gebruikt. U komt vervol gens in het heuvelachtige en bosrijke deel van Overijssel en via Deventer bereikt u het in de prachtige bossen gele gen Apeldoornse hotel, waar wordt overnacht. - Het hotel ligt vlak bij Het Loo, logisch dus dat u na het ontbijt dit koninklijk ver blijf bezoekt. In Hoenderloo staat de lunch klaar. Nijme gen, 's-Hertogenbosch en Waalwijk zijn de plaatsen die worden aangedaan op de te rugtocht naar Zeeland, maar dit niet eerder dan dat er een goed verzorgde af scheidsmaaltijd is gebruikt. Molens aan de Zaanse Schans Markante huizen in de Zaanstreek De Afsluitdijk blijft iets aparts gyp Introductie- yfp aanbieding Namida collier 5 mm, 42 cm met grijze en witte parels van f 109,- nu vóór f 89,- Lange Delft 40 Middelburg - tel. 13353 CI r \CJ r vr|endschapsrinsen J verlovingsringen vergoed groeibrijJant 1 Hartje van f met 0.24 crt. 1.345,-voor f 1.145,- 6 verschlltende zeveren ringetjes. Leuk hè. en omdat het verschillende maten zijn, passen ze altijd! Per 6 stuks f 39,50. Het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland pakt op donderdag 7 mei het thema 'Lezen joden en christenen dezelfde bij bel?' aan. Vier forumleden, twee joden en twee christenen, zullen onder leiding van mr. H.'M. Gelderblom-Lankhout spreken in het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Roozenburglaan in Mid delburg. De aanvang van de open avond is om 20 uur. Het bureau Baanlozen Service (BBS) gaat de komende maanden aandacht besteden aan specifieke zomeractiviteiten. Als start van de campagne is er op woensdag 6 mei een open middag lussen 13 en 16 uur in de Stadhuisstraat I in Mid delburg. Belangstellenden, organi saties en instellingen kunnen er informatie krijgen over onder meer kinderactiviteiten, strandbe- waking, telefoondiensten en be waakte fietsenstallingen die vooral in de zomer mensen kunnen ge bruiken. Informatie is te krijgen bij het BBS, telefoon 01180-35790. De UW (Unie van vrijwilligers) houdt woensdag 6 mei tussen 10 en 13 uur haar voorjaars- handwerkbazaar. Dat gebeurt in De Boog aan de Herengracht 52 in Middelburg. De dames van de handwerkclubs hebben de afgelo pen maanden hard gewerkt om leuke artikelen te kunnen aanbie den. De opbrengst van die dag is bestemd voor het aanschaffen van nieuw materiaal.' De predikanten ds. E. Wandik en ds. J. Kombo, die werkzaam zijn in Irian Jaya, zullen op woensdag 6 mei spreken over hun zendings werk. Dit is voor het eerst in de ge schiedenis van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten dat twee predikanten ons land be zoeken en een aantal keren in een samenkomst zullen voorgaan. De samtnkomst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente aan de Se- geersstraat in Middelburg en begint om 19.30 uur. Ds. C.G. Vreugdenhil zal de vertaling ver zorgen. ln Middelburg wordt de bevrij dingsdag op 5 mei gevierd met een bevrijdingswandeltocht vanaf het Abdijrestaurant. De afstanden be dragen 5, 10, 15 en 25 kilometer en de start is om 11 uur. Van 14 tot 17 uur vindt de traditionele kinder-rommel-do-markt op de Markt plaats en rond 19 uur is de mogelijke intocht van de harte- wens van de brandweer: de Magi- rus uit 1931Om 19.45 uur is er op de Markt een grote muzikale show met medewerking van Juliana, Jo- han Friso, MTV'69, Euroband, Blue Spirit en ONDA-Nieuwland. De Wandelsportvereniging 't Zand uit Middelburg houdt op zaterdag 2 mei voor de twintigste keer haar jaarlijkse wandelmars. De start en finish zijn bij het wijkgebouw De Vergulde Baars aan de Baars jesstraat in Middelburg. Om 10 uur starten de lopers voor de af stand van 40 kilometer, om 12 uur die voor 25 kilometer en tussen 13.30 en 14 uur de lopers voor de afstanden van 5, 10 en 15 kilome ter. Na afloop is er een medaille. De maandelijkse welkomdienst wordt op zondag 3 mei gehouden in De Hoeksteen in Middelburg. De aanvang is om 18.45 uur. Voorgangers zijn luitenant H. Puttenstein en de heer W. van Riet. Het thema van de dienst is 'Een bevrijdende ontmoeting'. Het muzikale gedeelte wordt ver zorgd door De Zuiderzangers on der leiding van J. Heuseveldt en het Welkombo. Dit jaar is er voor de bestrijding van astma, bronchitis en longem fyseem negen en een half miljoen gulden nodig omdat wetenschap pelijk onderzoek, voorlichting en directe hulp moeten doorgaan. In de week van 11 tot 17 mei wordt hiervoor gecollecteerd. Daarom vraagt het Nederlands Astma Fonds mensen die in die week twee uurtjes voor de patiënten willen opofferen om de huizen langs te gaan met de 'bus'. Opgaven kan bij mevrouw G. Woltering, To rentrans 46 in Middelburg, tele foon 01180-35019. MLT OU TEVREDEN UtT FIETSEN OAAN? SCHAFT U DAN EEN De vrouwencontactgroep Kujh heeft iemand van de Maatschap pelijke Dienstverlening Walcheren uitgenodigd om te komen spreken over de problemen die echtschei ding met zich meebrengt. De in formatieochtend wordt gehouden in het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in Middelburg en duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Er is een kinderoppas aanwezig. Wagenaarstraat 1 3 1 5 en 16 HANDEL IN WILD- GEVOGELTE- DELICATESSEN EN REFORM Het Middelburgs Muziekkorps houdt op zaterdag 2 mei een grote rommelmarkt in de voormalige Ford garage aan de Zusterstraat in Middelburg. Tussen 9 en 16 uur is de markt geopend en zijn er onder meer slaginstrumenten te koop. Wie nog wat heeft om in te leveren kan bellen naar 01180-15618. Efteling wordt dit jaar nog mooier! Er zijn in dit familiepark dit jaar tienduizenden extra bloemen ge plant. Het zijn er zoveel dat het nu al één grote bloemenzee is. En zo zal het ook de rest van dit jaar blij ven, want er zijn nog ontelbaar veel knoppen die wachten met open gaan tot er nog meer mensen ko men. Als je dit jaar naar de Efteling wilt gaan, is hier een prachtige kans om helemaal voor niets Efteling te bezoeken. In het volgende stukje staat tussen de twee blokjes een kort verhaal over de bloemen in Ef teling. Er staan ook zes bloemen namen in. Niet alleen zomaar het woordje pinksterbloem maar soms is de bloemennaam verstopt tus sen andere letters in. Zo zit er bij voorbeeld een bloemennaam in de woorden 'fakir is'. Als je de zes bloemennamen onder elkaar schrijft in de volgorde waarin ze in dit artikel voorkomen dan geven de eerste letters van die bloemen de naam van een plaats waar je in de Efteling veel waterplezier kunt be leven. Schrijf deze naam op een briefkaart en stuur die naar Efte ling, Postbus 18,5170 AA Kaatsheu vel. Er zijn voor goede inzenders maar liefst vijftig gratis tochten per trein naar Efteling beschikbaar, dus een hele dag plezier in de Efteling inclusief de treinreis. Zo'n tocht per trein is zo leuk dat de Efteling vorig jaar de meest-populaire bestem ming was van het hele NS-Dag- tochtenprogramma. Stuur je oplos sing wel in vóór 1 juli 1987. BLOEMENPRACHT "Zorg er alsjeblieft voor dat er dit jaar veel pinksterbloemen bloeien." Dat zegt de tuinbaas van de Efteling tegen zjjn mede werkers. "Vooral bij de fakir is veel kleur nodig. En ook by de roosters van de gondoletta-vy- ver. Daar kan je royaal bollen zetten. Als die in een koude nacht schade oplopen zien we later wel weer. Maar je past er wel op dat de Efteling dit hele jaar door één kleurige bloemen zee wordt." Varen tussen de duizenden bloemen die bloeien langs de gondel baan met al die kleuren en geuren..., ook dat is genieten in de Efteling. De bloemen van Holland zorgen ook vooreen kleurige noot in het fantasti sche poppenspel van Joop Geesinks Carnaval Festival. De Efteling is dit seizoen omgetoverd in een bloemen zee. Middelburgs burgemeester mr. Chris Rutten heeft dinsdag na mens Hare Majesteit de Koningin een speciale wimpel uitgereikt aan de Koninklijke vereniging 'Uit het volk-voor het volk' en de Oranje vereniging Sint Laurens. Deze spe ciale wimpel werd uitgereikt ter gelegenheid van het 50-jarig huwe lijk van H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard en is toege kend aan alle Oranjeverenigingen die 50 jaar of ouder zijn. De staatssecretaris van WVC heeft de stichting Verpleeg- en Rusthui zen Zeeland vergunning verleend door de bouw van een tijdelijke voorziening naast het verpleeghuis De Herengracht in Middelburg. Dit gebouw krijgt een capaciteit van 25 bedden voor psycho geriatrische patiënten en moet worden opgeheven zodra het nieu we verpleeghuis in de Zeeuwse hoofdstad is gerealiseerd. De bouw begint in mei. De oplevering wordt in september of oktober verwacht. Tegelijkertijd zal het oude gebouw van De Herengracht gerenoveerd worden. 7 VERSTE VLEESHAAL JE LEKKER DICHTBIJ I TELEFOON 01180-27466 100 1 CC t r

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 10