- Podi ïum Kenyjiiascnri ten STRANDHOTEL VLISSINGEN f 5 Fil ms Expositie Kinder en jeu -<V Doe mee aaude gezelligste wijncursus. De Distel Zoutelande Ga eens Distelen.J D.J. VAN DER HOOFT axel De Faam en DeVlissinger worden gelezen. DE FAAM - DE VLÏSSINGER Woensdag 29 januari 1986 MIDDEN- Z EE LAND 14 1 k WARM-WINTERMENU SÏËHT DE ECHTE CHINESE SPECIALITEITEN! ain* JKUS adverteren is bekend blijven Op veler verzoek zal MAGNETISEUR-GENEZER Noordstraat 43, 4571 GC Axel tel. 01155-1192 Ook 's maandags weer zitting houden in KOUDEKERKE. GITAARLESSEN koopjeshoek 2e verdiep ca. 100 bankstellen modern, rustiek eiken en klas siek, gestoffeerd met lederlook, leder, velours en weefstof (prij zen die enorm meevallen) ca. 45 salon- kasten modern en klas siek eiken ca. 20 salon tafels uitlopende showmodellen 1985 25 tot 50% kor ting op de kata- logusprijs Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg MIDDEN- Z.l I LAND 1 (JM-R/ICin \N DONDERDAG l-OT IA Ml I WOENSDAG Rita Woutersc en Tcssy Moerenhout van de toneelgroep Bent. De toneelgroep Bent speelt 'Slag in 't water'van Yves Navarre met onder andere Rita Wouterse en Tessy Moerenhout. Schouwburg Middelburg, vrijdag 20 uur. Een firma, gespecialiseerd in luxe-artikelen, bedenkt een recla mestunt om de verkoop van zwembaden te stimuleren. In plaats van poppen huurt zij twee mannequins en een dressman. Het drietal moet gedurende de zo mermaanden in de etalage de aan dacht van het publiek trekken, ge huld in badpakken volgens de laatste mode. Navarre wil met dit stuk tonen hoe de relatie tussen mensen zich kan ontwikkelen. Gaandeweg gaan zij bovendien geloven in de illusie dat zij wonen in een wereld vol luxe. Als de zo mer voorbij is en de opruiming begint worden ze teruggeworpen in hun oude wereld. Carolien van Gastel speelt 'Hands upvan Dario Fo. Regie: Franca Rathe. Minitheater Mid delburg (Verwer ijst raat) zaterdag 20.30 uur. Het stuk ontstond in de zomer van 1985 in Italië, in samenwer king tussen Franca Rama en Ca rolien van Gastel. Onder de titel 'Hands Up' werd een drietal frag menten verzameld: 'Het ontwa ken' - over de stress van het dage lijkse leven; 'De Verkrachting' - het relaas van sexuecl geweld en 'Michele lu Lanzune' - een Sieili- aans verhaal. Caroline van Gastel kan worden gerekend tot een Da rio Fö-kenner bij uitstek. Ze werkte jaren bij de Nieuwe Scène 0*5- in Belgie en nadien in Italië met het Tcatro Stabile di Torino en Dario Fo. Regelmatig bracht zijn ook werk van Fo in Nederland op de planken. %j i Het Orlando Kwartet Hel 'Orlando Kwartet' bestaat uit Charles Andre Linale - viool; Heinz Oberdorfer - viool; Ferdi nand Frblich - altviool en Stefan MetZ r cello. Concertzaal Middel burg, dinsdag 20 uur. Dit in Nederland gevestigde kwar tet ontleent zijn naam aan de zestiende eeuwse componist Or lando di Lasso. Het maakte zijn debuut in 1976 en verwierf sinds dien naam door grote prijzen op concoursen weg te slepen, waar door het nu tot een toonaange vend ensemble behoort in de lijn van de Europese kamermuziek traditie. In Middelburg speelt het Orlando Kwartet onder meer wer ken van Haydii en Bach. KINDERBOEKEN (door Jan Smeek ens) In het voorwoord bij de tweede uitgave van hun sprookjes (1819) schrijven de gebroeders Grimm dat ze weinig op hebben met mo dieuze en gewild geestige bewer kingen van de oude verhalen. Ja- nosch, die veel aan de twee te danken heeft (en dat ook wil we ten), heeft zich toch aan DE KIK KERKONING gewaagd en hij neemt daarin een kort maar veel zeggend voorwoord op: 'Elk ver schil met een sprookje van de ge broeders Grimm met een zelfde ti- lel is geen toeval'. Hij heeft blijkbaar niet alleen zo zijn eigen gedachten over de op vatting van de broers, maar houdt op deze manier ook alle discussies over het voor en tegen van bewer ken ver van zich vandaan. En het zou best nog eens kunnen zijn, dat Jacob en Wilhelm van harte zouden instemmen met zijn versie van "hun" sprookje, want hij heeft er iets heel moois van gemaakt. De eerste zin is al meteen raak: 'Nog niet zo lang geleden, toen al les al precies zo was als het is,...' De jongste en groenste zoon van een kikkerkoning is een vermetele waaghals. Elke dag laat hij zijn luchtbel van zonnegoud naar bo ven stijgen om hem precies op tijd, met nog amper een tiende van een millimeter tot het wate roppervlak te vangen. Maar zelfs een kikkerprins heeft niet zoveel geluk of dat moet een keer fout. Nadat een meisje van hem de belofte heeft losgekregen dat hij met haar zal trouwen, pakt ze in de allerlaatste seconde de wegzwevende bal. leder ander ziet in zoveel toevalligheden geen toe val meer, maar de kikker wil van zijn belofte af. Hoewel zijn stren ge vader hem op zijn verantwoor delijkheid heeft gewezen, pro beert hij toch op allerlei slinkse manieren van hel meisje af te komen. 3 Gezellige avondjes uit, waar bij u veel wijnkennis opdoet en vooral wijnen proeft. De cursus start op woensdag 19 februari in Bistro Het Groot Paradijs. Bel voor een gratis brochure TlllïS 01180-26764 of T\ WfTV SVH 079-511014. Hij neemt haar zelfs in de borst- klem...zc wordt lichter en veran dert in een knappe groene kikker prinses: en eenmaal per maand zochten ze de oude kikker koning op en luisterden naar zijn strenge woorden. Wat hij ook kwaakte'. 'Janosch' bewering dat het ver haal zich nog niet zo lang geleden afspeelde valt niet moeilijk te controleren. Maar zijn prachtige tinten groen en het warme, uit bundige geel roepen toch vooral een onderwaterwereld op van ge luk en volmaakte rust. Kleuters zullen van het verhaal genieten en oudere kinderen van de grap. Wie graag foto's of dia's maakt heeft een boeiende hobby waar veel aan te beleven valt; de keuze van het onderwerp, het zoeken naar een goed standpunt, het vin den van een juiste vlakverdeling, enzovoort. Daarna komt het vaak spannende moment dat we de fo to's of dia's ophalen bij de foto- vakzaak, en is er het plezier om al die goed gelukte foto's. Maar dan is de vraag: Wat gaan we ermee doen? Verdwijnen ze in een la waar ze af en toe eens uitge haald worden, of doen we er meer mee? In het onlangs verschenen boekje 'Meer doen met foto 's en dia's" worden vele tips en ideeën aangereikt om eens iets anders met het fotobezit te doen dan het alleen maar in een la te stoppen. Deze fotogids is in kleur uitge voerd, en er staan veel foto's in die duidelijk illustreren wat er al lemaal met de verzameling foto's en dia's is te doen. Zo treft men voorbeelden aan over de vele ma nieren waarop het huis met foto's is te verfraaien. In een apart hoofdstuk over het foto-album is te lezen hoe men een boeiend journaal kan samenstellen. Ook met dia's bestaan veel mogelijk heden. Zo komt men bijvoor beeld precies te weten hoe van een diaserie een aantrekkelijk klank beeld is te maken. Ook over het werken in een donkere kamer wordt veel informatie gegeven. Hel boekje kost om en nabij de 5.50 hoek Golden Tulip Strandhotel Vlissingen serveert u in onze serre een Grootmoeders Groentesoep Stamppot Veldsla (het winnende recept van onze Zilveren Garde-winnares) Ouderwetse Griesmeelpudding met bessensapsaus, Koffie met lekkernijen incl. glas wijn 32,50 per persoon Reservering gewenst. Golden Tulip Strandhotel (iOI 1)1 N riu.ll' 11( VI I I s Boulevard Evertsen 4 4382 AD Vlissingen Tel.: 01 184 - I 22 97 -Hsm Om mee te nemen maar óók om van te genieten in ons CHINEES-INDISCH RESTAURANT* fa M ,,C)lla/l C) (W DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 een kombinatie van heerlijk wandelen langs Zeelands mooiste stukje kust en een culinair be zoek aan De Distel. Iedere dag een 4-gangen menu voor 25,—! Tevens een a la carte keuze met vele specialiteiten. Ons Disteltje Gebakken wijting, frites, worteltjes. Plate te verkrijgen van 12.00 tot 17.00 uur voor f 10,—. HOTEL RESTAURANT HOt-WND m WESTKAPELSEWEG t TEL 01186-1210/2040/2051 HOTELS 4374 ZG ZOUTELANDE bij: Leo v.d. Ketterij Privé- en Duo-lessen Tel. 01 180-26341 Omloop 22 Middelburg pot PODIUM IN T KORT Paul van Vliet met zijn one man show 'life'. De Prins van Oranje Goes, donderdag en vrijdag 20 uur. Concertzaal Zierikzee. zaterdag 20 uur. m *Paul van Vliet *De Zeeuwse Komedie speelt 'De zwevende gloeilamp' van Woody Allen voor de laatste keer. Vestzaktheater Vlissin gen, vrijdag 20.30 uur. *'Iron Sight' is een nieuwe Middelburgse hard-rock- formatie die bestaat uit Peter Domisse - drums; Bert Hoo- gerheijde bas/zang en Jack van Belle - gitaar. Kasteel van Batavia Westkapelle. vrijdag 21.30 uur. *'The Stingrays' is een Engel- se band die bestaat uit punks en rockers die originele rocka billy spelen. De Piek Vlissin gen, vrijdag 22 uur. *The Stingrays *'Big Flame' is een Engelse formatie die baar teksten on dergeschikt maakt aan de mu ziek. In bet voorprogramma speelt de Goese formatie 'De- bumanization'. 't Beest Goes, zaterdag 22 uur. *'Hellolse' is een bard-rock formatie uit Rotterdam die bet land afreist om baar lp 'Cosmogony' te promoten. The Cavern Middelburg, zon dag 15.30 uur. "Helloise Scène uil de film Ghaiuli die de komende week is le zien in Lleclro Ie Middelburg. Zeeuws Museum/Nat uurhistorie Oostkapclle. De natuur in Zee land met onder meer acht meter zeeaquaria en fossiele schelpen zoeken en vinden in Zeeland. Te vens natuurschildèrijen van diver se (internationale) kunstenaars. Dieren in de natuur. Dagelijks van 10 tot 17 uur (tot en met zon dag). Zeeuws Museum (Kapittelzaal van het Abdijcomplex) Middel burg. Bekroonde ontwerpers zes jaar Kho Liang Ie prijs. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur. Tevens Lidy Hoewaer, 'Scot tish Hills' veertig delen sanitair- porseiein, zwart en groen.(Tot en met vrijdag). Balans 17, Middelburg. Werken van zeventien kunstenaars. Woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 17 uur, zaterdag van 11 tot 16 uur. Stedelijk Museum, Bellamypark 19. Vlissingen Jon Marten, schil derijen. Dinsdag tot en met vrij dag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, zaterdag van 13 tol 17 uur. Kunstuitleen, Kuiperspoort 22, Middelburg Geert Baas, schilde rijen, dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17 uur. Iguana (Bellamypark) Vlissingen, Levende reptielen, amfibieën en insekten. Dagelijks geopend van 14 tot 17.30 uur. Galerie "De Wijnstock", (Bel- linksiraat 32) Middelburg. Mar ten Molema, Gouaches en teke ningen. Donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur. Zaterdag van 11 tot 12.30 en van 14 tot 17 uur. De Vleeshal, Middelburg. Tom Puckey. Nieuwe beelden. Dins dag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur, zondag van 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum, (Achter de Houttuinen 30). Mid delburg. Peter Koole, schilderij en. Dinsdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Donderdaga vond van 19 tot 21 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg, Anneke Ruimschotel touwplastic- ken. Donderdag tot en met zater dag 14 tot 17 uur. Galerie Moreno (Paul Kru- gerstraat 61) Vlissingen. Werken van diverse kunstenaars. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur. Lange Noordstraat 56, Middel burg Gera Dauvillier, schilderij en, aquarellen en kunstfoto's, maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg Wil lem Vader schilderijen, aquarel len en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Vitrines van de Kunstuitleen, Kui perspoort 22, Middelburg. Sonja Bessel ink, p I ex i g 1 a so b j eet en Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek, Koustccn- sedijk 7, Middelburg. 'Menno Si mons tussen toen en nu'. 31 janu ari, aanvang 13.30 uur. La Reine (Lange Zclke), Vlissin gen, Cynthia Schot ten en Joyce Mij veris. Beeldhouw- en houtsnij werk. Tijdens openingsuren kof fieshop. (Tot en met zaterdag). PORNO 'Sex in de hoogste klas'. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23.30 uur. I K/l( II I VAN DONDERDAG IOI 1 Ml I WOENSDAG In 'Miami supercopsmet Bud Spencer en Terence Hill. Alham bra I Vlissingen, donderdag en i maandag tot en met woensdag 20 uur, vrijdag en zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. Een FBl-agent en een voormalige collega gaan op zoek naar de buil van een kipnapping, groot 20 mil joen dollar. Zij achtervolgen Joe Garret, die na elf jaar gevange nisstraf vrijkomt. Garret wordt echter vermoord en de moorde naar blijkt plastische chirurgie te hebben toegepast en zijn naam is veranderd. De ontknoping van het verhaal komt pas als de gewe zen FBI-agent (Bud Spencer) een beeldschone jongedame heeft ontmoet. 'Invasion USA' met Chuck Norris. Alhambra II Vlissingen, donderdag en maandag tot en met woensdag 20 uur, vrijdag 19, 21.30 en 23.30 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Pas als de Russische spion Rostov het huis van Hunter (Norris) heeft verwoest, blijkt deze zijn terugge trokken leventje op te geven om actief de spionage-aetiviteiten van de Russen weer te bestrijden. De Russen-hebben nogal veel noten op hun zang en zijn van plan Amerika te verwoesten. Ze dui-1 ken op als politie-agentcn en schieten groepen van de bevol king neer. Ze zitten verspreid in dorpen en steden door heel Ame rika. Liet leger en de politiekorp sen staan machteloos. Hunter tenslotte lukt het om met een listig plan Rostov in de val te lok ken. Hunter heeft het andermaal in z'n eentje geklaard. RESERVEREN? Alhambra Vlissingen 01184-12260 Electro Middelburg 01180-30235 Grand Theater Goes 01100-15165 Meccano Middelburg 01180-30235 GEPROLONGEERD 'De dream', een Friestalige film, draaide lot voor kort in Meccano te Middelburg. Nu in 't Beest te Goes, vrijdag 21 uur. 'Back to the future', na vele weken Alhambra nu in Grand Theater Goes, donderdag en maandag tot en met woens dag 20 uur, vrijdag en zater dag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. 'The Goonies' is verhuisd van Goes naar Alhambra II Vlissingen, zondag 14 uur. Terence Hill en Bud Spencer in 'Mi ami supercops'. Chuck Norris in Invasion to USA. 'La liistoire official' met onder andere Norma Aleandro en Hec tor Alterio. Regie Luis Puenzo. Meccano Middelburg, donder dag, zondag, dinsdag, woensdag 20.30 uur en vrijdag en zaterdag 20 uur. Deze Argentijnse film wordt beti teld als de beste film die in 1985 werd gemaakt. Hij behandelt de kwalijke dingen die zijn gebeurd tijdens de militaire dictatuur in dat land. Een - overigens politiek weinig bewuste - lerares geschiedenis komt door vragen van leerlingen, een gemartelde vriendin en een geadopteerde dochter er achter wat zich werkelijk heeft af gespeeld in het Argentinië van de militairen. De film is een aanval tegen de passiviteit. De lerares wordt dan ook gedwongen om op een bepaald moment een keuze te maken. Na de voorstelling kan men terecht bij een informatie- kraam van Amnesty Interna tional. 'Montenegro' met Susan Ansprach, Eiland Josephson, Per Oscar- son, John Zacharias, Svetoz.ar Dvetkovic en Patricia Geiin. Regie: Du- san Makavejec. Meccano Middelburg, vrijdag en zaterdag 22.30 uur. Rijk zijn is niet alles. Zij verveelt zich en de beide kinderen uit dit mo delhuwelijk brengen ook al weinig afwisseling voor haar. De enige vro lijke noot in die zee van geld is een seniele grootvader die denkt dat hij Buffalo Bill is. Deze man wordt echter angstvallig verborgen gehouden voor de omgeving. Maar de kruik gaat net zo lang te water tot ze barst. Ze komt door toe val in contact met de Joegoslavische gemeenschap, die propvol emotie zit. Haar leven verandert op slag. Ze beleeft zelfs een kortstondige ro mance met Montenegro, een knappe man die haar meer laat voelen hoe leeg haar leven eigenlijk wel is. 'Gandhi' met onder andere Ben Kingsley en Edward Eox. Electro Middelburg, vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag 20.30 uur. Deze film verhaalt drie uur en vier minuten over het leven van Mohan- des K. Ghandi, wiens ideeën over geweldloosheid een brede aanhang vonden. 'Ou the waterfront' wordt getoond in hel kader van 'Cinema/heek' met in de hoofdrollen Marion Brando. Regie: Elia Kazan. Meccano Middelburg, maandag 20.30 uur. 'HannaK. 'met onder andere Jill Clayburgh. Gabriel Byrne en David dennen. Regie: Constatine Costa-Gavras. Electro (ZVU) Middelburg, woensdag 20.30 aar. De Amerikaanse Jodin Hannah Kaufman voltooit haar rechtenstudie in Jeruzalem en raakt bij de verdediging van een Palestijn betrokken. Ondanks haar verhouding met de Israëlische procureur-generaal wordt zij verliefd op haar cliënt. Het proces tegen deze Selim krijgt nationale bekendheid vanwege de problematiek van Palestijns bezit in de door Israël bezette gebieden. Ondertussen tracht de jaloerse procureur- generaal op allerlei manieren de ware bedoelingen van Selim verdacht te maken. Het kiezen voor de Palestijnse of Israëlische kant laat Costa- Gravas in deze film aan de kijker over. 'Dance, sacred and profane' van Mark en Dan Jury. Kloveniersdoe len Middelburg, dinsdag 20.30 uur. Een Antropologische studie over Amerikaanse subculturen en rituelen, met bijzondere aandacht voor de Indianenrituelen. Te zien is hoe de Zonnedans van de Sioux-indianen wordt uitgevoerd. Voorbij de pijn grens ontmoet hij in ijle sferen de Grote Witte Geest en komt zo oog in oog te staan met zijn Schepper. Deze film is tijdelijk geïmporteerd en is op een aantal plaatsen in Nederland te zien. Zo ook in M burg. 'Meisjes in extase'. Grand Theater Goes, vrijdag 23.30 uur. 'In de bun vim de ringRegie: Ralph Bakshi. Meccano Middelburg, zaterdag en zondag 15 uur. Bilbo, zijn neef Frodo, de wijze 'Stapper' Aragon, de mutant Gollcm, de vreemde Tovenaar Gandalf en de angstaanjagende Zwarte Ruiters. Belaagd door Balrog en zijn wrede Orks gaat Frodo op weg naar het land Mordor waar de Ene Meester-Ring in het vuur van de Doemberg moet worden geworpen om daarmee de kwade macht die de ring op de eigenaar uitoefent te vernietigen. De verfilming van de meesterlijke tri logie van Tolkien heeft jaren op zich laten wachten door technische be perkingen. Deze zijn nu overwonnen; liet resultaat is een enerverend 'sprookje'. Niet geschikt voor al te jeugdige kijkers.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 9