Hoe hoog staat Hans van der Togt op uw irritatie-ladder? Marten Toonder Mr. Margreet Dolman hervat advocatenpraktijk Jasperina: Jong g boeit volle zalen C\ HOGE HAARGROEI KAALHEID IS VAAK TE VERHELPEN 'Gekkin van de gracht' springt eruit L KRAKERS SCHAARSTE WIE IS GAST NUMMER DRIE? Poludieke partij eüéouiont Nederlandse acteurs halen altijd adem midden in de zin DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 januari 1986 Bij deze Televisie is niet alleen uitgevonden om ons te informeren en te amuseren, maar ook en vooral om ons lekker te ergeren. Wat is leuker dan je in gemeenschap op te windenEn heus niet alleen over televisieprogramma's en televisiepersonen! Lees vandaag alles over de irritatie-ladder op uw RURpagina die u wellicht ook weieens irriteert. Tot RUR. e RUR-INTER/VIEW-PEILING Waar ergert u zich weieens (of liever: vaak) aan? Aan de Operatie boeventronie Is het te combineren? Werken aan een carrière als actrice, tegelijkertijd moeten zorgen voor man en kinderen en ook nog aandacht besteden aan diverse zeurende vriendinnen? JASPERINA DE JONG, respectievelijk de GEKKIN VAN DE GRACHT, doet haar best. Althans in haar theatershow, waarmee ze momenteel in de pro vincie volle zalen amuseert. ONBEPERKT RIJSTTAFELEN ,,De Blauwe Haan' Profiteer van alle gemakken van de taxi 12600-13200 Soloshow Verkeerde lach Het weer van de week volgens Mieke Telkamp Boter braden RON o Stuur m de Informatie Brochure van het N H.C JAN LENFERINK RUR-INTER/VIEW-PEILING RUR-INTER/VIEW-PEILING RUR-INTER/VIEW-PEILING RUR-INTER/VIEW-PEILING RUR-INTER/VIEW-PEILING RUR RUR-AAN-HUIS- no. 17 Keizersgracht 382 1016 GA Amsterdam Overname zonder bronvermelding is niet toegestaan. K j Ui cc Ui cc 3 cc O Z Ui O. 3C UJ cc cc 3 CC Opgebroken straten? De kop van Herman Wigbold? Haar in de wasbak? Bevroren autosloten? Kinderspeelkwartier? Spuitbus leuzen op marmeren gevels? De Hifi-toren van uw buurman? Het snurken van de buurvrouw? Kruisraketten in de achtertuin? De deftige jasjes dasjes van Hans van der Togt? Het weer van de laatste dagen? Enfin, er is ongetwijfeld wel iets of iemand waaraan of aan wie u zich ergert. En u bent vast niet de enige. Laat ons eens weten wat u dwars zit. Welke ergernis besluipt u nu al jaren? Van welke irritatie zou u graag eens verlost zijn? Wie of wat wekt uw dolle woede? Schrijf ons. De beste, origineelste en leukste brieven drukken we af op de RURpagina. Het onderzoeksbureau in- 33 c 33 33 m 33 m ter/view gaat de komende we ken bekijken welke irritaties on der u en uw landgenoten groeien en bloeien. Op basis van die on derzoeken publiceert de RURpa gina elke veertien dagen een zoge naamde irritatie-ladder: een Z top vijf van ergernissen, zoals u die voelt en ervaart. z O 33 C 33 Schrijf ons dus: R URpagina, Kei zersgracht 382, 1016 GA Amster dam. m 33 m S anu 0Nni3d-M3iA/a3iNi-ana ONni3d-M3iA/a3iNi-ana DNin3d-M3iA/d3iNi-ana ONni3d-M3iA/b3iNi-ana 9Nin3d-M3iA/a3±Ni-ana Het Nederlandse politieke front is weer een ludieke par tij rijker: de Hollandse de mocratische luddieten. Doel is het bestrijden van de computeromdat deze helse apparatuur arbeiders in werklozen verandert. De naam van de kersverse partij wordt ontleend aan the ludds, een groep gemas kerde mannen met zoveel toe komstvisie dat ze de vorige eeuw in engeland de eerste mechanische weefgetou wen vernielden. Op dit mo ment bestaat de partij alleen nog uit de twaalf oprich ters. Aan een computer voor de ledenadministratie is dan ook vooralsnog geen drin gende behoefte. Zaterdag 18 januari jl. kwam er na 47 jaar een einde aan de vele en vreemde avonturen die Tom Poes en Ollie B. Bommel generaties lang in de krant beleefd hebben. Het 177ste en laatste verhaal werd besloten met het huwelijksdiner ter ere van heer Bommel en zijn bruid buurvrouw) Juffrouw Doddeltje. Voor taan zal Tom Poes geheel alleen met zijn knapzak door de wijde wereld moeten trekken. In Greystones (Ierland), waar hij al twintig jaar woont, gaat MARTEN TOONDER (73) met ingang van heden het iets kalmer aan doen. NEEMT U HET BOMMEL ÜIEP IN UW HART NIET EEN BEETJE KWALIJK DAT HIJ DE GEBORGENHEID VAN HET HUWELIJK HEEFT VERKOZEN BOVEN HET AVONTUURLIJKE STRIPLEVEN Margreet Dolman/Paul Haenen Paul Haenen/Paul Haenen Bob Guttering/Paul Haenen Vanaf 28 januari is MR. MARGREET DOLMAN (bekend van radio en televisie) twee weken lang in de Amster damse KLEINE KOMEDIE te bewonderen als ADVO CAAT. In haar toga ('Met niets eronder, dankuwel') zal ze op de planken van het kleine theater aan de Amstel diverse zaken behandelen. MR. MARGARETHA ESTER DOLMAN EN HAAR BENEDEN BUURMAN luidt de titel van de nieuwe serie shows, gegrepen uit het leven van Margreet Dolman, een creatie van PAUL HAENEN. In deze nieuwe reeks zal ook de figuur van de benedenbuurman, de vijfmaal getrouwde BOB GUTTERING, een belangrijke rol spe len. Een rol trouwens, die óók door Paul Haenen zelf gespeeld wordt. Maar voordat u meent in een one-man-show terecht te komen: DOKTER VALENTIJN, de oude vriend van Margreet Dolman, en BENNIE GUTTERING, de werk loze zoon van Bob, vinden hun gestalte in DAMMIE VAN GEEST. Waarom is mevrouw Dolman trouwens in de advoca tuur gedoken? Haenen: 'Ze was allang afgestudeerd, maar vroeger kon ze haar mens-zijn nauwelijks kwijt in haar prak tijk. Dat is nu heel anders. Vandaar.' 'Nee, hoor. Helemaal niet. Ei genlijk heeft het dertig, veertig jaar geduurd voor dat hij zover was. Hij heeft er altijd omheen gedraaid. Hij probeerde het wel, .maar schrok er steeds voor terug.' UIT VERLEGENHEID MIS SCHIEN? 'Ja, dat heeft er veel mee te maken. En ik ben bang dat hij ook erg egocentrisch is.' IN DEZE MODERNE TIJD HAD HIJ NIET HOEVEN TROUWEN. EEN LAT-RELA TIE OF ZOIETS WORDT OOK GEACCEPTEERD. 'Daar is hij veel te conserva tief voor. Zo heeft zijn goede vader hem niet opgevoed. Nee, dat kan niet voor een heer van zijn stand.' MOGEN WIJ NOG OP EEN KLEIN BOM MELT JE HO PEN? 'Tja, daar vraagt u teveel, eigenlijk. Dat ligt in de toe komst. Ik hoop er het beste van.' .TOCH IS HET ZIELIG VOOR TOM POES. WAT MOET ER VAN HEM WORDEN? 'Die is weer even ver als hij was. Hij begint weer op nieuw. Avontuur is voor hem avontuur.' HIJ VOELT NIET DE BE HOEFTE OM ZICH OOK TE SETTELEN. IN GEZEL SCHAP VAN EEN POEZE- D AM ETJE? 'Nee, nee. Daar is hij nog te jong voor.' Lieden met een boeventro nie hebben boevenstre ken. Met deze theorie in het achterhoofd worden in een gevangenis in texas de uiter lijk meest gehavende types door een plastisch chirurg geopereerd aan haak- en platgeslagen neuzen, bloemkooloren en litte kens in het gezicht. Het resultaat is verbluffend. Van de ruim duizend ge opereerde gedetineerden kwam naderhand slechts an derhalf procent opnieuw bij de rechter op bezoek. Normaliter ligt dat percenta ge in Texas boven de dertig procent. INGEZONDEN MEDEDELING: INDONESISCH RESTAURANT TOKO Stationstraat 20-22 Middelburg - tel. 35914 Indonesisch - Javaans rijsttafelbuffet 23 gerechten 1 9.75 per persoon. Verwarmd terras Keuken open tot 23 00 uur Markt 53 Middelburg Tel 01180-13739 TAXICENTRALE MIDDELBURG B.V. ring en nacht service telefoon (01 180) Arnesteinweg 15 4338 PD Middelburg Hoe gaat het met de Gekkin 'Fantastisch. De zalen zitten altijd vol. Het is iedere avond een feest voor het publiek. En voor mij. Ik doe in mijn eentje een musical. Er komen ver schillende figuren op het to neel, die ik dan zelf creëer.' Wat zijn voor jezelf de hoogte punten? 'Het Oratorium: zes minuten lang klassiek zingen. En het Mariene-Dietrichnummer. Dat zijn twee complete tegen stellingen. Bij het eerste moet ik me vreselijk concentreren om het goed te doen, want ik ben natuurlijk geen echte ora toriumzangers. Het tweede gaat me heel makkelijk af, maar heeft een gigantisch ef fect. Dat vind ik grappig: dat je nauwelijks je best hoeft te doen en toch zo'n succes hebt. Het hele programma zit trouwens vol enige momenten.' Geen enkel vervelend mo ment? 'Nee, dat is onmogelijk. Dat sta ik niet toe, hè. Maar je kunt soms een verkeerde lach krij gen. Om een extreem voor beeld te noemen: als je plotse ling je broek uittrekt zijn er altijd mensen die gaan lachen. Dat noem ik een verkeerde lach.' In april sta je met je show in Carré in Amsterdam. Dat is toch de droom van iedere ar tiest. 'Hè, hou toch op. Een heleboel artiesten hebben iets van 'O, Carré, Carré, dat is het bittere einde voor ieders carrière'. Dan rijden ze er de avond voor ze moeten optreden even langs en gaan er 's middags al rondkij ken. Dat gezeur over Carré. Het is gewoon een zaal. Meer niet. Er zijn grotere zalen. Ik sta er al sinds '68 geregeld. Het is verrukkelijk, hoor, en het personeel is er fantastisch. Maar dat eeuwige gedoe van 'O, Carré', daar kan ik niet tegen.' We worden overspoeld met one-woman-shows de laatste jaren. 'Dat zal ook wel weer over gaan.' Maar hoe komt dat, denk je? 'Nou, ik stel mezelf daar even buiten, want ik doe het al vanaf 1970. Ik denk, dat het een kwestie is van jezelf werk ver schaffen. Als je met een pianist ergens gaat staan, met drie zwarte wanden, een microfoon en een vaas naast je, dan heb je al een soloshow. Dat is goed koop. Mijn show is duur. Er werken negen mensen aan mee. Het is echt theater, met prachtige decors. Overigens heb ik niets tegen die solo shows.' Er zijn mensen die neerkijken op theater dat 'vermaak' biedt. 'Daar wind ik me niet meer over op. Ik kijk neer op theater dat géén vermaak biedt, dat niet boeit. Dat alleen gevoelens Jasperina de Jong: Niet zeuren over Carré. Het weer leent zich bij uitstek voor een goed glas wijn bij de open haard, een goed gesprek of een spel met vaart. Ik voel mij vooral weer kits met een goede hand bij bridge. Gezelligheid te midden van sfeervol antiek, met goede vrienden en fijne achtergrondmuziek. van een regisseur of een dra maturg blootlegt. Ik las laatst een interview met een toneel regisseur die zei dat hij een stuk deed omdat hij zich tegen zijn vader wilde afzetten. Dat zijn toch gekken! En dan die mensen die vinden dat ze het publiek iets moeten méédelen. Wat denken ze wel! Het pu bliek mag best tot nadenken worden geprikkeld, maar in wezen zijn acteurs en toneel makers daar niet voor. Wij zijn er om het publiek een goede avond te bezorgen. Met een lach of met ernst, maar een goede avond.' Hoe doen de Nederlandse ac teurs het in jouw ogen? 'Ik vind dat het vak totaal ver geten wordt. Je ziet nauwelijks meer een acteur die een rol kan spelen. Ik zag laatst De Appelgaard op de t.v. en daar hoorde ik weer acteurs midden in de zin een adempauze ne men. Dan denk ik: waarom is die pauze daar? Zijn ze hun tekst vergeten of zo? Ik vind dat zo slecht. Nederlandse ac teurs halen altijd adem mid den in een zin. Daar kan ik zo kwaad om worden. Het is ge woon een vak datje kunt leren. Als je een beetje gevoel en talent nebt, tenminste.' Wat gebeurt er met jouw pro- duktie na Carré? Is het dan afgelopen? 'Nee, we gaan volgend seizoen weer door. Dat kan bij com mercieel theater. Bij gesubsi dieerde gezelschappen kan dat nooit. Als die succes hebben met een stuk, moeten ze toch ophouden. Omdat er dan al lang weer iets anders is ge pland. Wij kunnen, bij wijze van spreken, nog even de boter eruit braden, tot ons plezier eraf is.' De heiligheid van de INDIASE KOE weegt zwaarder dan de veiligheid van de GOUVER NEUR VAN DEHLI. Tijdens een wandeling van een door een cordon van LIJFWACHTEN omringde GOUVERNEUR KAPUR, stoof een DOLLE koe op het gezelschap af. De lijf wachten lieten de STERKE ARMEN rusten. Kapur liep een SHOCK en een reeks KNEUZINGEN op. EN HIJ IS OOK MEER HEI- TYPE VAN DE LONER LIJKT ME. 'Dat in ieder geval, ja.' IK HEB BEGREPEN DAT DE DRUK VAN EEN DAGELIJK SE STRIPAFLEVERING U BEGON TE BEZWAREN. 'Ja, dat was het vooral. Er komt een tijd dat je elke dag precies die portie toch een beetje teveel gaat vinden. Het is ook een grote druk.' U BENT EEN UITERST GE DISCIPLINEERD MENS, DUS U ZULT WEL WAT BLIJ VEN DOEN. IK DENK DAT U NIET ANDERS KUNT. 'Nee, ik kan niet anders. Om te wennen is het nu wel pret tig om even helemaal niks te hebben, maar op den duur zal me dat niet bevredigen. Het is erg leeg, natuurlijk.' DOOR UW STRIPS BENT U OOK ALS LITERATOR ER KEND. WIJ ZOUDEN EEN ROMAN VAN UW HAND GRAAG TEGEMOET ZIEN. 'Aan zoiets denk ik, ja. Of ik het kan, weet ik niet. Maar ik zou het erg graag proberen. Het is iets waar je je hele leven lang wel aan denkt - alleen kom je er nooit toe, omdat er geen tijd is.' KOMT ER OOIT NOG EENS EEN NIEUW BOMMEL TOM POES-VERHAAL? 'Het zou best kunnen dat ik dat toch weer ga doen. Die ruimte wil ik graag houden, omdat ik het natuurlijk wel erg leuk vind.' UW BOMMEL-STRIPS ADE MEN EEN SOORT KELTI SCHE SFEER VAN GEHEIM ZINNIGHEID. HOE GROOT IS DE INVLOED VAN IERLAND HIEROP GEWEEST? 'Niet groot, hoor. Die sfeer was ér al, lang voordat ik hier woonde. Het is eigenlijk een wereld op zichzelf, die in mij zit - niet buiten mij - en die ik hier heb herkend. Het is een omgekeerde, wereld. Plotseling denk je: hé, dat heb ik allemaal al meege maakt De amerikaanse geneesmid delenfabrikant upjohn heeft grote consternatie teweeg gebracht onder het kale deel van de mannelijke bevol king. Eén van de produkten, een pil tegen te hoge bloed druk, blijft een uitstekend haargroeimiddel te bevat ten. Gebruikers zagen met het dalen van de bloeddruk de haargroei stijgen. Sinds die ontdekking scoort het middel prima op de zwar te markt. De verkoop is zelfs vervier voudigd. Negentig procent van de pillen wordt verpulverd, met alco hol tot een papje bereid en vervolgens op de kale krui nen gesmeerd. Ondanks het feit dat het onderzoek naar de veiligheid van de pillen nog op geen stukken na is afge rond, zijn naar schatting toch al zo'n dertigduizend man nen helemaal in de wolken. Een weelderige haardos blijkt belangrijker dan even tuele negatieve bijwerkin gen,'zoals bijvoorbeeld een te lage bloeddruk. Er staan dit jaar weinig paar den in de gang, geen enkeling heeft er behoefte aan een bloemetjesgordijn te zijn en ook borstjes met worst jes zijn nog niet gesignaleerd. De oplettende luisteraar heeft het vast gemerkt: het is dit jaar armoe troef in carna- valsplatenland. Voorgaande jaren werden de eerste krakers al maanden te voren de ether in geslingerd. Nu moet het zottemansfeest op 8 februari losbarsten en zijn we amper met enig hos- materiaal geconfronteerd. Af en toe valt een vers produkt te beluisteren als het derde been van van der steen door vader abraham, alles mag man van de baghwhan door nico haak eil kom op, we zetten alles op z 'n kop door de deurzakkers. Geheide toppers als andré van duin en corry van gorp ontbre ken. Is carnaval een uitstervend verschijnsel of ligt de oorzaak misschien in hilversunï? Volgens carnavalsdeskundo- loog willem van schijndel, helft van het elf jaar bestaan de en dus jubilerende feestduo Deurzakken op volle toeren. de deurzakkers, is het laat ste van toepassing: 'Het is zon de, maar in veel gevallen wordt de produktionele kant van de platen verwaarloosd. Het moet allemaal zo goed koop mogelijk, waardoor het benodigde lekkere tintje net niet bereikt wordt. Gevolg is weinig animo bij de arties ten.' 'Verder is het een kwestie van verkeerde planning. Wij zijn vorig jaar mei al aan de plaat begonnen, hebben keihard ge werkt aan een professionele produktie, zijn in november uitgebracht en staan nu dus één in op volle toeren, snapt u wel?' De ware carnavalist zal er niet echt mee zitten. Hij hoeft ten slotte maar een paar teksten uit het hoofd te leren om toch alles mee te kunnen lallen. De aanslag komt wat vroeg dit jaar, want onze derde gast is ermee klaar. Wel was het een hele belasting voor hem - hoe dat kwam, zegt hij zaterdag in RUR met zijn volle stem. Bijna niemand beseft wat het bete kent om kaal te zijn. Om je oud te voelen voor je het bent. Tegen kaalheid zou mets te doen zijn. Toch is er wel degelijk een blijvende, natuurlijke oplossing. De methode van be handeling. Man nen verlie zen hun haar INGEZONDEN MEDEDELING meestal boven op het hoofd. Deze kaal heid, die ontstaat door overgevoelig heid voor mannelijke hormonen, kan verholpen worden. Hoofdhadr dat T groeit op de zij-en achterkant is hier voor ongevoelig en kan I worden ingeplant op ,je kaie piek. Medisch volko menverantwoord. Haartransplan- tatie is de enige blij vende oplos- v V 5in9 voor kaalheid.Pijnloos uitgevoerd doorerva ren chirurgen. Het Nederlands Haartransplan- tatie Centrum heeft m de 10 jaar van zijn bestaan duizenden patiënten behan- deld, tot hun volle tevredenheid. Bovendien wordt een levenslange garantie gegeven. Meer zekerheid kan niemand u bieden. Meer informatie? Vul de bon in en stuur hem naar het Nederlands Haartransplantatie Centrum Of bel tijdens kantooruren di t/m za 030-312634. Bmnen enkele da gen ontvangt u,volkomen vnjblij- (nhC)) vend, de informatie. Nachtegaalstraat 31. Utrecht. v/d Bcg y o Zend mi jw videoband systeem VHSDBetamaxGVC 2000.' H Naam AdresI- PostcodeWoonplaatsTelf Ik betaal f 30.- statiegeld aan de postbode (rembours). Bij retournering van de band I wordt dn bedrag terug gestort. Minus f 5.- verzendkosten Nede'iands Haartransplantatie Centrum. Nachtegaalstraat 31.3581 AB Utrecht.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 15