zaterdag 26 mei Souburgse jaarmarkt in het teken van de sport Nikon De nieuwe Nikon FG-20. Méér Nikon voor minder geld! VERSCHOORE g 5' a 3 a met sportdemonstraties GÖt£ 110% KORTING SUURMOND C m m A 09 r w (S CD 0e Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. OP ALLE VOORRADIGE VERLICHTING! ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING DICK SCHINKEL ASSURANTIËN C/> CD CD MEDEWERKING TALRIJKE VERENIGINGEN De SöuWirgse jaarmarkt, die zaterdag van negen uur 's morgens tot vijf uur in de middag ih de Kanaalstraat (tussen Paspoortstraat en Braamstraat) wordt gehouden, staat deze keef in het teken van de sport. Tussen de kraampjes die de plaatselijke middenstand 'bemannen' zullen ook een aantal sportverenigingen acte de présence geven, niet alleen met propagandamateriaal maar vooral met demonstraties. Ruim honderd kramen worden in de Kanaalstraat, die die dag voor alle verkeer wordt afgesloten, opgesteld. Als 'demonstratieterrein' is de ruimte bij liet voormalig gemeentehuis en het braak liggende stuk grond aan de Vlissingsestraat aangewezen. Nikon Voor u op de jaarmarkt met Paspoortstraat 23 Souburg tegen diverse leuke artikelen aantrekkelijke prijsjes. SPECIAALZAAK Kanaalstraat 21-23 OOST-SOUBURG Tel. 01184-61218 JJUIRHA**7 Evert Huson. dc pr-man van de commissie activiteiten van de Ne ringdoende Middenstanders in Souburg (Nemidso), is bijzonder ingenomen met liet grote aantal sportverenigingen dat medewer king verleent aan deze voorjaars- markt die nu nog alleen in de Ka naalstraat wordt gehouden. Het ligt echter in het voornemen van de Nemidso-commissie om de najaarsmarkt nog uitgebreider op te zetten. Deze zomer wordt een aanvang gemaakt om van de Pas- poortstraat Promenadegebied te maken. En als dat tijdig gereali seerd is, zal ook deze straal in het najaar bij het jaarmarktgebeuren worden betrokken, verzekerde Evert Huson. Het organisatiecomité: Ad Doornen, Frank Thielen, Evert Huson en Jan Kik (John Siwabessy) De middenstanders komen zelf ook met een aantal attracties. Bakker Stuurwold staat onder meer aan de straat oliebollen te bakken en het Trimhuis laat zien hoe honden worden getrimd. Het Guusuus. het kerkelijk jeugdwerk in Souburg, heeft in een tiental kramen evenzövele at tracties waarvan een schiettent en ballcngooien de hoofdschotel vormen. De georganiseerde rijschoolhou ders werken aan de jaarmarkt mee met een volledig ingericht exa menlokaal waar de bezoekers gratis een theorie-examen kunnen afleggen met gebruik making van de Excom 2001. Dc motorclub 'De Uitlaat' geeft demonstraties op het braaklig gende terrein aan de Vlissingse straat. een spektakel dat zeker veel belangstelling zal trekken. Ook de Greensox. de honkbalclub uit Middelburg, is van de partij. De honkballers komen met een grote kooi, 3 bij 21 meter, naar Souburg. Daar kunnen de bezoe kers een honkbalknuppel hante ren en proberen dc ballen te slaan die door een ballenwerper worden 'afgeschoten'. De modelvliegtuigclub 'Delta' komt met eifkele vliegtuigbou wers naar de jaarmarkt .en aan de hand van video-films kunnen vluchten van de modellen worden bekeken. Voorts worden er simultaan schaakwedstrijden gehouden, ei zijn judo en jiu-jitsu demonstra ties. een fitnesscentrum toont bo dybuilding en aerobicdancing, ei zijn wedstrijden op hometrainers, dc korfbalverenigingen werken mee en ook de plaatselijke dam vereniging ontbreekt niet. De liefhebbers van sjoelen komen ook aan hun trekken. De plaatse lijke sjoelvereniging is ook van de partij. Niet met de 'normale' sjoelbakken maar met enkele al ternatieve exemplaren die overi gens ook de nodige behendigheid vereisen. De kringloopwinkel 'De Cirkel' zal laten zien hoe zij van gebruikte voorwerpen en mate rialen weer 'nieuwe' of andere produkten maakt. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er weer een gezellige en attractieve jaarmarkt van te maken. Zaterdag 26 mei. Kanaal straat, Souburg, 9-17 uur. Professionals fotograferen met NIKON! Dat kunt u ook. 2jaar garantie Scherpe prijzen uitgebreide voorlichting St. Jacobsstraat 15 Badhuisstraat 60 Vlissingen De wereldberoemde, geavanceerde micro-electronica van Nikon is optimaal toegepast in deze makkelijk hanteerbare 35 mm spiegelreflexcamera. Visuele- en akoestische signalen maken het u moeilij kom fouten te maken! Automatisch, óf ingesteld op handbediening... uw opnamen zij n altij d helder en van professionele kwaliteit. 11 Traploos instelbare sluitertij den van 1/1000 tot 1 sec., zelfontspanner tot 10 sec. en een automatisch gestuurd flits-systeem, dat zijn maar enkele van de vele mooie eigenschappen die de aantrekkelijk geprijsde FG-20 in zich heeft. Vraag uw Nikon-specialist om uitgebreide informatie, óók over de motor-drive, speedlight en lenzen uit het gigantische Nikon- accessoire-assortiment. tf/AonJfCgj - U bent gezien met 'n Tl fi) i S0U&UR6 LICHT UIT BLIK Div. kleuren 29.95 man of vrouw echtpaar echtp. - 1 knd. echtp. - 2 knd. echtp. - 3 knd 72.40 142.89 ƒ176.70 ƒ210.52 ƒ244.32 GEEN EIGEN RISICO Nevenstaande premie is voor een 3e klasse verzekering voor ziekenhuis en specialis tenhulp incl. fisiotherapie en pol klinische hulp (onbe perkt). TARIEF 1 984 PREMIE HUISARTS MEDICIJNEN 80% VERGOEDING Acceptatie tot 59 jaar. De premies zijn gebaseerd op een leeftijd tot en met 44 jaar. Daarboven een kleine toeslag. man of vrouw echtp echtp. - 1 knd. echtp. - 2 knd. echtp. - 3 knd. 27.72 49.28 69.85 89.95 ƒ110.05 Kind boven 1 6 lichte toeslag ld garanbe ühd wa NDflPV zefcertiad Paspoortstraat 1 8 Oost-Soubürg tel. 01 184-64455

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 8