automerken ABC VAN DE ZUIDKAAP NAAR DE NOORDKAAP Opel presenteert drie actiemodellen Productie overeenkomst Austin Rover en Honda Heeft het zin banden te wisselen? DE NIEUWE DIESEL VAN MITSUBISHI in COLT EN LANCER \x O S V GE De Faam D^flSSINGER worden gelezen. Op heel Walcheren. <sf onnn onnn J8.895,- 22.495,- 16.895,- 20.495,- TRAMPER B.V. TRAMPER C.V. van bougie tot bumper wetenswaardigheden uit autoland Van onze autoredacti CARAVAN VRAAGT OM ANDERE SCHOKDEMPERS wie niet adverteert wordt vergeten Woensdag 2 mei 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER ODYSSEY 84 DE SPROOKJES ZIJN DE WERELD NIET UIT DE GESTAALDE PERFEKTIE Mik QUALITY CIRCLE PRODUCED Uw Mitsubishi dealer: Goes: Verrijn Stuartweg 6, tel. 01100-30768 Vlissingen: Mercuriusweg 29, tel. 01184-19051 AUTOBEDRIJF RIJK BV DIJKWEL BV CITROEN AUTOBEDRIJF KLIP Oodqe Gerbrandystraat 4. Vlissingen 01 184-65496 AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERBO FA. DE DREU CO pony LADA GARAGE RENTON Louis se Auto b.v. gj DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST WONDERGEM MELSE AUTOBEDRIJF CEVAAL TOYOTA Middelburg 01 18012865 Gildeweg 1 3 Auto-Poppe Walcheren B.V. VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. AUTO-AKTUEEL The AFRICA-ARCTIC CHALLENGE lijke gevallen kan een wis seling inderdaad nuttig zijn. Daarbij mag echter niet kruiselings worden gewis seld. maar voor links moet naar achter links en voor rechts naar achter rechts, opdat de draairichtingen gehandhaafd blijven. Overigens geldt echter: wie werkelijk profiel en boven dien brandstof wil besparen, die kan beter voor de juiste bandenspanning zorgen. Waarbij 0,2 tot 0,3 bar boven de in het instructie boekje aanbevolen druk zeer zeker een gunstig effect heeft. Begin april zijn de Canade zen Garry Sowerby en Ken Langley van Kaap Agulhas bij Kaapstad, Zuid-Afrika vertrokken voor een 21.000 kilometer lange trip naar de Noordkaap in Noorwegen. De twee avonturiers willen hun trip, waarbij 18 landen in 3 Continenten worden aangedaan, in 25 dagen vol tooien, teneinde in het Guinness Book of Records opgenomen te worden. Het voertuig van het team Odyssey 84 is een GMC Suburban met constam vierwielaandrijving; de krachtbron is een V8 6.2 li ter Detroit Diesel Allison motor. De tiMC Surburban is aangepast aan de veelei sende onderneming, onder meer middels versterkte (handgeschakelde) vierver- snellingsbak, achteras, op hanging en cardanassen. Verder heeft de GMC aan boord keuken, toilet en slaapbanken. Verschillende divisies van General Mo tors, waaronder Detroit Diesel Allison hebben steun verleend bij het prepareren van de auto en de organisa tie van het projekt. Op de routebeschrijving komen landen als Zambia, Tanzania, Kenya. Nairobi, Oeganda, Egypte, Koeweit, Turkije, Duitsland en Noorwegen voor. De twee ondernemende Canadezen hebben al een fikse reis op hun naam staan, toen zij in 1977 een reis rond de wereld maak ten: zij legden de 43.000 km. in 74 dagen af. Na Odyssey 84 staat ook de deelname aan de Peking - Parijs rally op het program ma. Wie iets met zijn auto wil trekken, laat een zogehe ten trekhaak monteren. Dat is een niet alledaags karwei, maar er zijn bedrij ven die zich in het monte ren van trekhaken hebben gespecialiseerd. Zodoende is de consument bij die ge specialiseerde bedrijven over het algemeen ook wat goedkoper uit. En als de trekhaak is ge monteerd wil men er ook iets mee trekken. Hét meest eenvoudige aan- hangwagentje, de boot- trailer, de travelsleeper, de' caravan en ga zo maar door. Allemaal zaken wel ke voor rekening komen van de paardekrachten in onze personenauto. En het zijn er weer honderddui zenden die de komende weken en maanden over onze wegen trekken. Wat talrijke automobilis ten zich daarbij niet of nauwelijks realiseren is dat een aanhangwagen de auto verandert. En die verandering kan voor de verkeersveiligheid ernstige gevolgen met zich bren gen. Dit gevaar kan wor den weggenomen door het laten monteren van aan gepaste schokdempers. En ook dit is een specialistisch werk. Het zijn de ook gespeciali seerde bandenbedrijven die op dit vakgebied over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikken. Zij adviseren de autocon sument en zorgen voor deskundige montage. Bovendien kunnen de bandenspecialisten aan het slijtagebeeld van de banden zien wanneer schokdempers aan vanging toe zijn. ver- Austin Rover en Honda hebben in Londen een pro- duktieovereenkomst gete kend betreffende het project XX, de nieuwe 'executive' auto, welke gezamenlijk ontwikkeld werd door de twee bedrijven. Deze laatste stap in het project XX is het resultaat van het tekenen van de sa- menwerkings-overeen- komst tussen de twee be drijven in november 1981 en de ontwerp- en ontwik kelingsovereenkomst in april 1983. De produktie overeenkomst werd uil naam van Honda getekend door de Executive Vice President. Noboru Okamura en namen na mens Austin Rover door de Chairman en Chief Execu tive. Harold Musgrove. Binnen het project XX zijn zowel voor Austin Rover als voor Honda geheel ver schillende modellen ont wikkeld met een eigen identiteit, uitgaande van een gezamenlijke techni sche basis. Modellen die de kenmerkende identiteit van de twee bedrijven zullen versterken, terwijl zij elk van de partners de voorde len bieden van samenwer king op het vlak van tech niek en produktie. De belangrijkste kenmer ken van de produktie over eenkomst zijn: 1. De produktie van de Austin Rover XX zal plaatsvinden in de Cowley fabriek en de produktie van de Honda versie van de XX zal geconcentreerd worden in Honda's Sayama fabriek. Beide firma's zullen ook el- kaars versie produceren; 2. De produktie zal starten aan het eind van 1985. De produktie van de Austin Rover versie bij Sayama en de Honda versie in Cowley zal begin 1986 plaatsvin den; 3. De Honda versie die gebouwd wordt door Austin Rover in Cowley zal ver kocht worden door het Eu ropese Honda dealemet en de Austin Rover versie, ge bouwd door Honda zal ver kocht worden door het dea- lernet van Austin Rover in Japan en Australië; 4. In de andere delen van de wereld zullen auto's verkocht wor den welke zijn gebouwd in de fabriek van de verko pende maatschappij. Tal van sprookjes blijven in de automobilistenwereld hardnekkig de ronde doen. Zo zijn velen nog steeds van mening, dat het goed is de motor na een winterse kou de start eerst warm te laten draaien, veiligheidshalve met vergrendelde deuren te rijden en een motor voor normale benzine te voorzien van super omdat het beter zou zijn. Tot deze technische dwa lingen behoort ook het ad vies de wielen met regel matige tussenpozen te wis- slijtage gunstig zou beïn vloeden, waardoor de le vensduur van de banden zou worden verlengd. Dit wisselen, zegt men, zou kruislings moeten geschie den, het beste met inbegrip van het reservewiel. Dus bijvoorbeeld zo: reserve wiel rechts achter, rechts achter naar links voor. links voor naar links achter, links achter naar rechts voor en rechts voor terug in de kofferruimte. lopen. Zowel de inwendige structuur als het profiel zelf passen zich namelijk aan de draairichting aan. Wisselt men de wielen, zodat ze daarna andersom draaien, dan moeten de banden die aanpassingsfase opnieuw doorlopen en dat betekent gedurende die tijd extra slijtage. 3. Wanneer, door welke oorzaak dan ook. aan de vooras de stuurgeometrie zich iets heeft gewijzigd, waardoor dus wielvlucht of sporing niet meer kloppen. Dit advies deugt niet. En wel om vier redenen: 1. De verwachte gelijkmati ge profielslijlage vindt he lemaal niet plaats. Want hoe men de wielen ook wis selt - de binnenzijde blijft binnen en de buitenkant blijft buiten. In plaats van de wielen te verwisselen, zou men de banden op hun velgen moeten draaien om een ge lijkmatiger slijtage van het profiel te bewerkstelligen. Doch een dergelijke fre quente demontage en mon tage kost geld en doet bovendien de banden geen goed. 2. Een band wordt op zijn as in de loop van de tijd inge- dan herkent de vakman dit duidelijk aan het banden profiel. Hetzelfde geldt bij een defecte schokdemper. Wann,eer men de wielen re gelmatig wisselt, gaan deze waarschuwingssignalen verloren. 4. Is het werkelijk wel zo prettig wanneer alle vijf banden ongeveer tege lijkertijd aan vernieuwing toe zijn? Zal menigeen dan niet de hoge kosten van een totale vervanging wat uit stellen? En misschien zelfs te lang achterwege laten? Is het niet beter om per keer bijvoorbeeld slechts twee banden te moeten vervan- gen? Eén uitzondering moet wel worden vermeld. Er zijn auto's waarbij ten gevolge van hun constructie de voorbanden sterker aan de buitenkant en de achter banden sterker aan de bin nenkant slijten. In dcrge- Aan het begin van het ver koopseizoen brengt Opel in Nederland drie speciale mo dellen op de markt in de Corsa, Kadett en Ascona serie. Deze aktiemodellen zijn voorzien van extra ac cessoires en worden met een financieel voordeel voor de klant aangeboden. CORSA SWING Gebaseerd op hel 3-deurs basismodel en voorzien van een 1.2 S motor, is de Corsa Swing uitgerust met vele opties zoals: quartz klok, gelaagde voorruit, portier- vakken, sportwielen, 4- spaaks stuurwiel, ruitewis- ser achter, dag/nacht bin nenspiegel. 165 SR 13 ban den, console en bescher- mstrips op de flanken. Bovendien ook nog hel Swing pakket, bestaande uit: dashboard en vloerbe dekking in de kleur bruin, sportieve bruin/beige bin- nenbekleding met nieuw dessin, rode biezen, luxe armsteunen en deurpane len. De geadviseerde catalogus prijs van de Corsa Swing is 16.565,- incl. BTW. KADETT GLS Gezien het succes van de vorige Kadett GLS, die eind 1983 in beperkte serie op de markt kwam, wordt er in april, mei en juni zowel in 3-als 5-deurs uitvoering we derom een GLS in produk tie genomen. Gebaseerd op de Kadett Special met 1.2 S motor heeft de GLS 13 op ties. waaronder: Berlina bekleding, 175/65 x 14 banden, quartz klok, 4- spaaks stuurwiel, GLS stri ping, getint glas en portier vakken. De GLS is leverbaar vanaf Opel Corsa Swing 19.890,- en het voordeel voor de klant bedraagt ruim 1200 gulden. ASCONA TOURING De basis Ascona met 1.6 S motor dient als basis voor de Touring versie die als 4- en als 5-deurs leverbaar is. Naast het Touringpakket, bestaande uit Berlina be kleding, speciale platte wieldoppen, deluxe grille en raamlijsten, heeft deze Ascona ook nog 185/70 x 13 banden, mistachterlicht, portiervakken. 4-spaaks stuurwiel, getint glas, me tallic lak en van binnenuit verstelbare linker buiten spiegel. De 5-deurs versie heeft bovendien een achterruitwisser. De Ascona Touring is le verbaar vanaf 25.310,- en heeft een voordeel van ruim 1400 gulden. Normaal én diesel. Wat de nieuwe Lancer betreft, mag u veeleisend zijn. Of het nu uit privé- of uit zakelijke overwe gingen is. Het punt waarop de Lancer 1800 cc diesel nóg ekonomischer be gint te rijden dan de versies op normale benzine, ligt ver onderde20.000km. De nieuwe Lancer is er in twee 1200 cc benzineversies, in twee extra luxueuze 1500 cc versies en daarnaast zijn er die twee stille, soepele 1800 cc diesels. De nieuwe Lancer, vanaf De Lancer diesel is er vanaf Prijzen af Sassenheim inkl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. De nieuwe Colt gaat ook u gelukkig maken Wie u ook bent, wat u ook van een auto verwacht: ook voor u wordt een nieuwe Colt gemaakt De nieuwe Colt-serie omvat 3- en 5-deurs modellen, waaronder benzine versies met 1200 en 1500 cc motoren. Er is bovendien keus uit een 4- of 5-versnel- lingsbak of een auto maat. En dan is er de 1600 cc Turbo, een uitvoering die de bestuurder een top ervaring in auto rijden laat beleven. Naast de benzine versies is er nu tevens de ongekend soepel rijdende Colt diesel in 3- en 5- deurs versies. Met 1800 cc krachtbron. En al ver onder de 20.000 km komt hij goedkoper uit dan de benzine-versies. De benzine-versie rijdt u al vanaf De Colt diesel vanaf Prijzen inkl. BTW af Sassenheim. Wijz. voorbehouden. Als u veeleisend bent (en wie is dat eigenlijk met?) dan is de nieuwe Lancer de auto die volledig aan uw wensen zal voldoen. Het is een auto waar u absoluut geen omkijken naar hebt. Of het zou moeten zijn om hem te bewonderen. Hij is handzaam van afmetingen, maar nu eindelijk écht royaal van binnen en met een kofferruimte van maar liefst 420 liter. Ook voor u is er een nieuwe Lancer. Een auto die perfekt bij u past. Omdat hij elke es die u aan hem stelt, waarmaakt. De nieuwe Lancer is nu bij ons te zien. Ook deze opmer kelijke auto kunt u eventueel financieren via het umeke_ Mitsubishi Termijn Garant Plan. Bel voor informatie 05280-65566. Importeur Hart Nibbrig& Greeve B.V., Sassenheim, tel. 02522 -19000. MITSUBISHI BMW Industrieweg 27 29 Vlissingen Tel 01 184-14400. b g g 01 100-28545 dealer voor Walcheren Veerseweg 10 04 Middelburg 01 1 80-20955 Industrieweg 1 7 □aimatsu Vlissingen 01 184-13434 AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. Dealer voor Midden-Zeeland BLAAS EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12. Middelburg 01 180-12918 Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto s Industrieweg 19 Vlissingen 01 184-1 7736 official Gildeweg 20 telefoon 01 I 84 1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Ri|ksweg 60 Telefoon 01 182-1443 Nieuw en St Joosland Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01184-13995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 HYunooi Tevens dealer Subaru HYijno» Noordmonsterwey4 Middelburg Tel 01 180 3681 5 lastava TRAMPER VLISSINGEN C.V. Mercuriusweg 29. Vlissingen 01 184-19051 I OPEL AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV Vlissingen Tel 01184-17100 Kalverstraat 1 Middelburg 01 180-25851 O K inruilwagens - leasing Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 9810 l™""™'™ I Gildewég 1 6 Vlissingen 0118417130 Seisplem 5 Middelburg 01 180-33003 SA. Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen '"s Tel 01 184 1 5220 Klem Vlaanderen 97 Vlissingen 01 1 84-12916 lis-ingen (iiklcwcü 22 lel (II IN4-I9MO Pr Rooseveltlaan 768 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 13