vjolL 10% KORTING N D N ei NIEUW 't KOPEREN KETELTJE eMoi&wt BLOW-UP VOORDEEL TIPS mini en maxi (D DE BLAUWE HUN snelle vliet reis hum DEZE WEEK LU LU 't Zeepaardje 1 in Middelburg! ZEEUWS FILMCIRCUIT Meubelshow bij MAARTENSE meubel Stationsrestauratie Goes POSTTAPE CARD Adverteren bij de Faam - de Vlissinger zit U goed Woensdag 2 mei 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER KINDERBOEKEN WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN DIERENARTSEN: wijkverpleeg KUNDIGEN: 300.- tot 1000.- terug voor uw gebruikt bankstel en salontafel voor 1/2 prijs de^/lissingeb Op 5 en 6 mei bevrijdingsmenu Consummé belle Gabrielle Sole a la meunière Sorbet aux fruits Voor vele vis- en v/eesspecialiteiten naar de Stationsrestauratie, en betaalbare prijzen. De Post Tape Card... zegt het voort! KOST SLECHTS Fl. 5f95 op deZEELANDBEURS bij MARKIES PROMOTIES de PTC als introduktie O EZ tijdelijk voor O De Zeeuwse Muziekschool Grote veiling STEPT TG1S B nilH. .man IVoa" JrGLfË Lekker vroeg en goed ontbijten... Prima lunchen Zalig ambachtelijk bereid ijs eten... bij Coffeeshop Petit Restaurant BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN (van donderdag l/m woensdag De plaatselijke bijbelkring in Vlissingen speelt éénmalig het to neelstuk BEVRIJDING. Twaalf personen spelen mee. De inhoud: drie mensen die de oorlog mee maakten. werken op verschillende manieren aan de wederopbouw van hun land. Youth for Christ koffiebar (A. Gogelweg). Vlissin gen. zaterdag 20 uur. BRAM BEEKMAN, de Middel burgse organist, speelt werken van Boëly, Vierne. Bach. Grison en Lelebure-Wély. Ook speelt hij variaties op Wien Neerlands Bloed uil Fantasie Sonate van J.G. Bastiaans. Verder brengt hij een eigen variatie (uit 1983) op 'In een blauw geruite kiel'. De in 1949 in Vlissingen geboren Beekman behaalde verschillende onder scheidingen bij concoursen en maakte enkele plaatopnames. Het concert staal onder auspiciën van de Orgelcommissie Vlissingen. St. Jacobskerk Vlissingen. zaterdag 20 uur. Ter gelegenheid van Dodenher denking en veertig jaar bevrijd Zeeland, spelen het RESIDEN TIE BACHKOOR, HET RESI DENTIE KAMERKOOR en hel UTRECHTS SYMFONIE OR KEST de Messa de Requiem van Guiseppe Verdi. Hel geheel staat onder leiding van Gerard Akker huis. De solisten zijn: Sylvia Schlütter(alt mezzo). Robert Holl (bas), Horiana Branisteanu (sop raan) en Edmund Braham (tenor) Nieuwe Kerk Middelburg, don derdag 19.30 uur. Toegangsprijs ƒ12.50 (CJP en 65+ 10,- Kaarten aan de zaal en stadhuis Middelburg, 01180-26251 (tst. 410). CHARLES DE WOLFF verzorgt een orgelconcert met medewer king van VERA BADINGS (harp). Grote Kerk Goes, zaterdag 20 uur. Twee basgitaren, een koppel synthesizers, electronische per cussie, en casio, een viool en een enorme hoeveelheid effec- tapparatuur maken MEKANIK KOMMANDO uit Nijmegen tot een band, die niet alledaagse mu ziek speelt. De groep brengt me lodieuze muziek met een mystiek tintje, een mengsel dat de toe schouwers weet te boeien. Ze tre den op samen met TENT, die al te horen was in KRO's Rocktemple. De Piek Vlissingen. zaterdag 21 uur. Kaarten 10,— aan de zaal. HET AMSTERDAM LOEKI STARDUST QUARTET is in Zeeland geen onbekende meer. Het ensemble bestaat uit vier blokfiuitisten, die allen studeer den aan hel Sweelinck Conserva torium in Amsterdam. Behalve uit de barok en uit de renaissance speelt het kwartet ook heden daagse muziek. Ook bewerken ze popsongs. Concert- en Gehoor zaal Middelburg, zondag 16 uur. Kaarten 6,— (kinderen 3.50) aan de zaal. Zeeuwse groepen als de H- GANG, EX Q's en SPASSMO- DIQUE spelen in 't Beest te Goé^ op zaterdag 12 uur. Vanaf 22 uur NACHT UND NEBELE(toegang 6,- KRO's ROCKTEMPLE maakt radio-opnamen met Zeeuwse popgroepen. De Piek Vlissingen, zondag vanaf 16 uur. Toegang gratis. IRENE SCHWEIZER verzorgt een concert in de serie '1 lel derde pedaal" van de Stichting Nieuwe Muziek. Kuiperspoort Middel burg, zondag 16 uur. Kaarten 7.50. WILLEM PARCIVALspeelt 'Jan is niet goed bij zijn hoofd'. Parei- val Middelburg, woensdag 14.30 uur. Kaarten 5.50 (reserveren 01180-15111). EXTERIEUR NU IT gaat over een jonge musicus Leo die zijn draai nog niet goed heeft kunnen vinden. Hij trekt in bij zijn vriend, een schrijver. Daar ontmoet hij Cora, een zelfstandige jonge vrouw die met haar taxi door Pa rijs rijdt. Plotseling is Cora ver dwenen - voorgoed uit Leo's leven. De Piek Vlissingen, don derdag 21 uur. Kaarten 5.— aan de zaal. BLOW UP is een film van Mi chelangelo Antoniono. Mecano Middelburg, donderdag 20.30 uur, 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. De Piek Vlissingen. maandag 21 uur. VANONDER DE BOMEN is een paddestoelenboekje dal onlangs werd uitgegeven in Middelburg. Zes medewerkers werkten mee aan de totstandkoming van dit boekje (88 pagina's). L. Boon ver zorgde drie gedichten en drie mi niatuurtekeningen. H. Clarijs maakte vier gedichten. De foto's maakte J. Flohil. Schilderijen^net het onderwerp paddestoelen maakten M. Mey en A. van der Velden. Ph. Bakx interviewde een vergiftigde en schreef een myties verhaal. Het boek - de prijs is niet bekend gemaakt - is verkrijgbaar bij de boekhandels Fanoy en Bruna en café Meneer Jansen Middelburg: za tol 24 uur M Reijerse, Seiswcg 29. 13456. (Visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur M.S.J. Engelen. Noord- weg 214, 12460. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tol 24 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, 12233. Zo. tol 24 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1. 68021. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Be zoek spreekuur zonder afspraak: W.N. Ostermann, De Kempe- naerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten be schikbaar. Souburg. Nieuwland, Arneniuiden. Middelburg-Zuid: Za.: Th. Bloos, Kanaalstraat 70 O-Souburg. 01184-61212. Zo.: P. Kodde. Ou de Vlissingseweg 13 Middelburg. 01180-15810. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo. en ma.: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, 01189-2523. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18 uur lot zo. 24 uur: F. van Eede. Casembrootstraal 24 Westkapcl- le. 01187-1234. West- en Midden-W alcheren: B. Bouwense, Valken isseweg 14, Biggekerke: 01185-2190. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en. en zondag II tol 12 uur ATI. Oort. Tobagolaan 6 Vlissingen. 01184-78290. Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen, Markt 69. 01180-12134. Vlissingen: Papegaaienburg, Pa pegaaienburg 24-26,01184-66345. VERLOSKUNDIGE: Van donderdag 18 uur tot dinsdag 8 uur: P.J. van Ginkel. Pres. Rooseveltlaan 232, 01184-12775. Dierenartsenpraktijk Oostkapei- le, Oude Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Het gebeurt niet zo vaak dat een Russisch kinder- of jeugdboek in het Nederlands vertaald wordt. Des te opmerkelijker is het dat de eerste twee boeken die de nog maar kort bestaande uitgeverij Simon uitbracht, uit Rusland af komstig zijn: ZONSVERDUIS TERING van Albert Lichanov en EEN TROEP WOESTE WOL VEN door Vasilj Bysov. Het laatste boek speelt zich voor een belangrijk gedeelte in 1943 af. De partizaan Levtsjoek raakt aan het front gewond en krijgt op dracht door de Duitse omsinge ling te breken. Met de hulp van een oude voerman moet hij pro beren een zwaargewonde para chutist en Klava, de zwangere ra- diotelegrafiste van zijn onderdeel, in veiligheid te brengen. Alleen Levtsjoek overleeft de gevaarlijke tocht.... samen met de intussen geboren baby, Viktor. Dit ongemeen spannende boek begint en eindigt echter met hel bezoek dat Levtsjoek 30 jaar na de oorlog brengt aan Viktor, die hij sind§ die bange dagen niet meer gezien heeft. Al in het eerste hoofdstuk slaagt Vasilj Bysov erin hel verhaal neer te zetten en een geloofwaardige hoofdpersoon lot leven te roepen. Levtsjoek is geen onverschrokken held. maar Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts. Vlissingen. 01184-14699, b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg, 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: za. en zo. W. Steenbergen. Noordweg 353. Middelburg. 01180-37238 (b.g.2. 12228). Middelburg-zuid en Arnemuiden: za. en zo. J. de Vries, J.P. Borcel- straal 8. Middelburg, 01180-34924 (b.g.g. 14366). Kouderkerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: za. en zo. R. de Visser. Zuid straat 14 Zoutelande, 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: za. en zo. R. Scheele, Colijnstraat 97. Vlissin gen. 01184-65896. Vlissingen-stad: za. en zo.: M.E.W. Jansen-van Rens, 01180- 27583. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: T.J.A. Meerman. 01184-66734. Zo. en ma. A.J.v.d. Velde. 01185-2780. mens die door de omstandighe den gedwongen iets uitzonderlijks doel. Dat maakt het kinderen vanaf een jaar of twaalf mogelijk zich met hem te identificeren waardoor een emotioneel clement toegevoegd wordt aan de feitelijke informatie die ze al hebben over de Tweede Wereldoorlog. Oorlog wordt daardoor meer dan alleen sensatie en fantasie. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat dit boek niet eerder ontdekt is (het verscheen al in 1974 in Rusland). Het houdt je van de eerste tot en met de laatste bladzijde gevangen. Ook in de hoofdstukken waarin de schrijver het verhaal bewust even slillegt. Een Troep Woeste Wolven door Vasilj Bysov Uitgeverij Simon, Den Haag, Prijs f 18.50 Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen. en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tol 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en "met zaterdag 14 tot 17 uur. Antiquités B. de Witte, Middel burg PETRA VAN KALKAR te keningen. Dinsdag tot en met za terdag 10 tot 18 uur. (tot 30 april). Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Zeeuws Museum Middelburg JAC. JONGERS. Grafisch werk tussen kunst en reclame. Werkda gen 10 tol 17 uur,, 's zaterdags Ï3.30 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen L.G. HACCOU (aquarellen). J.F. SCHUTZ (schilderijen) en J.G. GREVE jr. (tekeningen). 19e eeuwse maritieme gezichten rond Vlissingen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. 's zaterdags 13 tot 17 uur. Kloostergangen Abdijcomplex Middelburg VERZET EN VER- VOLGING^ 1933-19NU en ZEE LAND 1940-1945. Over oorlog en verzet. Werkdagen 10 tot 13 en 14 tot 17 uur. Zaterdag 5 mei 18 tot 21 uur. Groencentrum Nieuwland, Nieuw en St. Joosland, PAULA BRANDS (poppentheater Dolp- hijn) replica's van antieke pop pen. Dagelijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater dagmiddag gesloten. De Schotse Huizen Veere. VER KNOCHT EN NIET TE SCHEI DEN, tentoonstelling over de ver bondenheid van het markizaat Veere en Oranje. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Tot en met 15 mei. Vleeshal Middelburg DAVID VAN DE KOP sculpturen, en HANS BIEZEN foto's en tenten. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg EEN TEKEN AAN DE WAND, affiches van voorkeur en weerzin. Dinsdag en donder dag van 10 tot 17 uur. woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 Nieuwstraat 25. Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN, ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. QC00009SOOCOCOOCCCGCCCOOOOCOCO boven maartense tapijt, plein 1 940, middelburg bij aankoop nieuw bankstel uit onze voorraad ook uw tafel-stoelen, wandmeubelen zijn geld waard bij aankoop nieuw. ^OOOeOSOQOCOMCOOSOOOOSOOOOOöOOOOBCOOOOOCOOOOOOOOOOea maximaal bereik tegen minimale kosten hoek (Gelegen aan buszijde station Tel. 01100-27482 licht gebonden bouillon met kip en garnalen gebakken zeetong ravigotte saus bramenmoes, cognac, jus d'orange en klein bolletje ijs van 22r7~fTvoor 1 Br~ De Post Tape Card - PTC is een nieuw artikel. Wensen, groeten, berichten op een 2x5 minuten tape in te spelen. In een verzenddoos te versturen naar familie, vrienden, kennissen of zaken relaties, Toevoeging zelfklevende put-in-label mogelijk om foto, kaart, tekening e.d. mee te sturen. maakt bekend dat de inschrijvingen voor het kursusjaar 84/85 voor leerlin gen uit de gemeente Vlissingen mogelijk is t/m 15 mei. AMVM: Instrumentaal/ vokaal: Algemene Muzikale Vorming Muziekschool: doel groep: leerlingen basisonderwijs 2e en 3e leerjaar. De folders worden op elke basisschool uitgereikt. Lestijd 30 min per week. vrijwel alle instrumenten, alleen voor hobo, saxo foon, slagwerk en solozang vinden de lessen in Mid delburg plaats. Voor uitvoerige informatie verwijzen wij naar de prospektus welke U kunt aan vragen bij de centrale administratie tel. 01 180- 33095 (9.00-12.00 uur en 13.30- 16.00 uur). Voor Uw regio kunt U nader advies en inlichtingen verkrijgen bij: Rayon-direk- teur Ger. Blom tel. 01 1 84-1 2928 (iedere dinsdag van 14.00-1 5.30 uur). van Zeeuwse boeken op 9 mei te Laren (NH). Catalogus bij ons ter inzage, ook verzorgen wij Uw koopopdrachten op de veiling. Vlasmarkt 7, Middelburg CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Plein 1 940 no. 1 5 Middelburg GEOPEND VAN 8.00-21.00 uur Sfeervol familierestaurant Voor een gezellig etentje Voor vis- en vleesgerechten Alle dagen geopend en betaalbaar! Markt 53, Middelburg, tel. 01180-1 3739 Donderdag 3 mei Meccano Middelburg 20.30 u. Vrijdag 4 mei 't Beest Goes 20.30 u. Zaterdag 5 mei Arkgebouw Rilland 21.00 u. Maandag 7 mei de Piek Vlissingen 21.00 u. 8 dg. Nassereith Tirol ƒ499.p.p. Inelhalfpkamer douche-toilet, en mooie excursies. Nu elke maandag buspendels naar Salou app. v.a. 280.— p.p. per eigen auto 1 70.— per app. Aanbieding Benidorm 9 mei 1 1 -dg. vliegreis app. vanaf 495. Dagtochten: 8 mei winkelen Aken 29.50 1 0 mei Bloesemtocht Betuwe 60. Incl. koffie-gebak, lunch, entree openluchtmuseum en diner. 1 5 mei Havens Antwerpen en Abdij Averbode 52.50 incl. koffie-gebak, lunch en rondleiding. U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuze. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100-20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 11