cVR Ur Met de bus naar de hemel VOOR X KLASSE ZEEVERSE vis Schoolfoto uit de oude doos OPLEIDINGEN POT AXEL, EEN ZAAK VAN UITERSTEN mini en maxi vraag 't mooiste dat italië in huis heeft JOH.STEVENS Toeristisch Vlaanderen op zoek in Zeeland I© Basiskennis Computerkunde Cobol-programmeur verfijnde, moderne woninginrichting enkele voorbeelden van eigentijdse kijk op charme pot in axel, groot in klassiek DE FAAM DE ZEGEN ZEEVISHANDEL |©Rijkserkend praktijkdiploma De kunst van Art. 7. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedach ten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (Gr. 202; B.W. 1408 v.; Sr. 53, 54. 98, 111 v., 240 v., 261 v., 418 v.). Met grote wijdopen ogen keek Ronald mij aan. Zijn nat donker bruin haar zat keurig gekamd, terwijl zijn gezichtje glom als een spiegel. Hij kwam net uit bad en zat nu bij mij op schoot. Over een kwartier zou ik hem naar zijn bed brengen, maar nu mocht hij nog even naar Sesamstraat kijken op de televisie. Daar had hij vanavond helemaal geen interesse in, leek het wei- Blijkbaar speelden er allerlei ge dachten door zijn hoofdje en zat hij. ventje van drie en een half jaar oud. met een groot probleem. "Opa. moet je luisteren", zei hij. "is andere Opa nu naar de hemel gegaan?" Die Opa, hij noemde hem wel eens 'kale Opa', was en kele dagen geleden in het zieken huis overleden. Om de kleine jongen niet al te hard te laten schrikken hadden zijn vader en moeder daar zo normaal mogelijk over gedaan. Ook hadden ze bewust het woord 'dood' niet gebruikt. "Ja Ronald", antwoordde ik. "ik denk wel dat Opa van Keulen naar de hemel is gegaan". "Is hij daar met de bus naar toe gegaan?" vroeg hij. "Ik wil ook met de bus naar de hemel", zei hij voordat ik antwoord op zijn vraag kon geven. Mamma zegt dat Opa nóóit meer bij ons terugkomt", ging hij ver der. "Vindt hij het daar dan zo fijn. Opa?', vervolgde hij. "Tja Ronald, dat weet ik niet zo pre cies, maar in ieder geval komt Opa van Keulen nooit meer te rug", moest ik bekennen. "Is Oma van Keulen daarom zo bedroefd, omdat ze Opa nu niet meer kan zien?" ging hij onver moeid door. Zijn ogen schitterenden nu, want er waren nu toch wel een paar problemen opgelost, vond hij blijkbaar. "U gaat toch nog niet naar de he mel hè" vroeg hij. "Neen hoor Ronald. Opa gaat voorlopig nog niet naar de he mel", antwoordde ik. "Maar jij gaat wel weer eens naar het ziekenhuis?" Van de U-vorm was hij zonder erg weer overge gaan in de jij-vorm. "Ja Ronald. Opa gaat wel weer eens naar het ziekenhuis". De vragen moeten bij Ronald na melijk altijd volledig in het ant woord worden opgenomen. Met ja of nee neemt hij nooit genoe gen. Dan blijft hij net zo lang doorgaan tot je tenslotte zegt: "Ja Ronald. Opa gaat nietOpa gaat wel Als je het toch vergeet dan gaat hij je. zo klein als hij is, verbeteren. Dan is zijn kommentaar: "Zeg dan Opa: "Ronald hoeft nog niet dit of Ronald mag juist wel dat...." Eerst geboren in het hart van God Om daarna op aarde te leven. Ons leven wordt niet bepaald door het lol God heeft het bestemming gegeven. Iedereen heeft zijn eigen weg te gaan Als je vraagt naar de Heer gaat Hij vooraan! Ook moeten we voor de ander leven Door wat van onszelf te geven De Heer geeft je dan zijn ZEGEN 'Dat is Goddelijke Kracht Die brengt je een VREDE Zoals je nooit had verwacht! Numeri 6:22-28 MANNA "Opa", vroeg hij na een poosje van diep nadenken, "is de hemel vlak bij de Hema?" Hoe komt zo'n kind toch op die gedachte, vraag ik me af. Misschien omdat de klanken van beide woorden op elkaar lijken? "Neen Ronald", zei ik, "de hemel is niet vlak bij de Hema en je kunt niet met de bus naar de hemel". Ik vond dat ik dit wel kon zeggen, tenslotte had hij die oplossing zelf gevonden. "Met de trein dan?" vroeg hij met opgetrokken wenkbrauw. "Neen. ook niet met de trein. Hoe het dan wel gaat zullen we je later wel vertellen als je groot bent", ant woordde ik met het bekende smoesje. "O", was zijn kommentaar. terwijl hij in diep gepeins verzonken was. "Opa van Keulen is dood hè?" vervolgde hij plotseling. Ik schrok even, want dat was nou het woord dat we wilden verzwij gen. Het was toch al zo'n gevoelig mannetje. "Ja jongen. Opa van Keulen is dood", kon ik slechts beamen. "Kom Opa", zei hij toen met een glimlach op zijn gezicht, "nu gaan Ronald en Opa samen naar Se samstraat kijken hè?' "Goed Ronald", antwoordde ik geheel volgens de door: hem ge stelde regels, "nu gaan Ronald en Opa samen naar Sesamstraat kij ken". Leen van Zijderveld. 1974 JAAR W 1984 AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! DONDERDAG EXTRA VOORDELIG OP DE MARKT. maximaal bereik tegen minimale kosten de\^lissinger AAP, NOOT, MIES. Deze week een foto uit 1923 van de christelijke school in Oost-Ka- pelle, anno 1923. Mevrouw J. Brasser-Mclse stuurde ons deze foto. De inzendster woont aan het Dorpsplein 17 in Koudekerke. Zij noemt ons de volgende namen. Bovenste rij: Simon den Hollan der. Jo Janse, Joh. Adriaanse (Overl), Andre Geertse, Bram Wattel (overl.) Piet de Voogd. Jan Zwemer, Jaap Zwemer, Izak Zwemer, Lein Adriaanse (overl.) Meester P. Cornelisse Tweede rij: Juffr. Pelle, Kaatje ln 't Anker, M. Kerhove, Trijntje Geertse, Jaantje Kerkhove, Maatje Janse, Krina de Voogd (overl.) Mina Melse. Jannetje Melse (Inzendster) Pietje Nieme- nc, Jaantje Zwemer. Derde rij: Jaap Louwerse. Jan Molenbroek. Lou Biemene, Chris Verhage (Overl.) Ko Riemens, Willem Louwerse, Wz, Willem Louwerse Az. H. Wondergem, Voorste rij: Jaap Verhage, Jan Verhage. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. De foto kost ƒ7,50. U kunt betalen met een cheque of met geld. Be taalt u met geld dan de brief aan tekenen. Betaalt u met een cheque dan deze svp op naam van onze fotograaf Ruben Oreel. Bij het geld svp dit knipsel voegen. Ons adres: De Faam-De Vlissinger, Postbus 5017,4330 KA in Middel burg. •.FORMATIERUBRIEK OVER MET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT A De Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen bezoekt dezer dagen Zeeland om "de noorderbu ren iets meer van Oost-Vlaanderen te laten kennen, door middel van een uitgebreid gamma brochu resZo zijn vertegenwoordi gers van het bureau van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 april op het Spuiplein in Vlissingen van 13 tot 18 uur, 's vrijdags reeds vanaf negen uur. In Middelburg is het gezelschap voorlichters van dins dag 17 tot en met donderdag 19 april op de Markt. Dinsdag en woensdag van 13 tot 18 uur en op de marktdag (donderdag) van 9 tot 18 uur. Om de geïnteresseerden wat meer wegwijs te maken in deze Belgi sche provincie worden wedstrij den gehouden, bestaande uit vra gen over Oost-Vlaanderen. Aan de hand van foto's kunnen de vragen - na enig speurwerk - wor den^beantwoord. De uitslag wordt bekend gemaakt op de laatste dag dat de informatie heeft plaatsge vonden. dus zaterdag in Vlissin gen en donderdag in Middelburg. De prijswinnaars kunnen rekenen op een verzorgd weekeindje in een Belgische plaats of andere aan trekkelijke prijzen. De Belgen zijn te vinden in een Infocar. Werken met een computer is het werk van de toekomst. Jos Linders is een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in computer opleidingen. Bij alle lessen zijn computers aanwezig. Binnenkort starten in Middelburg avond opleidingen voor: Een opleiding van 10 mondelinge en 10 schrif telijke lessen voor iedereen die mee wil kunnen praten over computers en automatisering. Deze kursus vereist géén speciale voor opleiding. Een twee-jarige opleiding, gesplitst in vier delen (modulenj, aansluitend op het tn dec. '84 af te nemen examen voor de eerste module. Een opleiding op Mulo/Mavo-niveau is vereist. NIEUWE LESMETHODE waardoor de lesstof beter wordt opgenomen en de leskosten belangrijk lager zijn. U leest er alles over in de studiegids. Bel voor alle vrijblijvende informatie: 03463-3222 of stuur de coupon aan: Jos Linders, Antwoordnummer 3101, 3760 WD Soesterberg. (oostzegel is niet nodig). Naam Adres Woonplaats Postcode Verzoek inf. over de opleiding nr(s): Instituut voor automatiseringsopleidingen 'n voorbeeld uit onze collectie daarvan is het Ita liaanse elco kanten-systeem, eindeloos te combine ren. vrij toepasbaar in de woonomgeving, goed ge coördineerd en multi-funktioneel: voor hifi-sets en boeken, bar. bureau, eettafel en bed. heel veel mo gelijkheden. in noten, champagne, zwart en wit. praat eens met onze binnenhuisadviseur, hij kan u helpen om uw woonplannen in te vullen, schetsmatig, maar ook heel konkreet. met fijne meubelen, wanden en tex tiel. pot. de grootste en meest exclusieve woninginrich ting van de benelux met klinkende namen waar u van ophoort: aurora, artifort, allibert, brunati. cas- sina, castelijn, castle-funrn., cidue, comfort, de scde, durlet, gelderland, giorgetti, hiilsta, interlit, knoll. kartel, kill-intern.. liibke, lattoflex, koekoek, leolux. miller, montis, pas-toe, poltrona-frau, pullman, raanhuis, saporiti, thonet. triiggelmann, interliibke. openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur zaterdag 9.30 tot 18 uur vrijdagavond koopavond van 18 tot 21 uur tel', ned.: Ol'l 55-2010 tel. bclgië: 0031-1155-2010 waar iedereen zomaar binnen mag lopen. kenmerkend voor pot in axel is, dat u er onder één dak uitersten vindt op het gebied van wooncultuur. uw eigen smaak verdwaalt hier niet in een overdaad aan gelijksoortige massameubelen.h pot kan u een interieur-advies geven dat afgestemd is op uw persoonlijke wensen en omstandigheden, niet alleen wat meubelen betreft, maar ook als het om een keus uit onze exclusieve collecties tapijten en woningtextiel gaat. 18e en 19e eeuwse "plattelandsmeubelen" uit enge- land staan model voor de ontwerpers van "repro" antiek engels eiken, voornaam en sfeervol, wind-gedroogd antiek, gefinished engels eiken, voornaamheid en sfeer ademend, nieuw gemaakt, maar voor de leek niet van echt antiek te onder scheiden, ideaal te combineren met echt antiek. alles traditioneel en op de oude ambachtelijke ma nier gemaakt, heerlijk om te hebben voor de lief hebber. pot in axel heeft een zeer uitgebreide collectie van deze prachtige meubelen, waaronder, machtig mooie, grote en kleine kastjes, secretaires, tafels en stoelen, te completeren met bijpassende bankjes, fauteuils en tafeitjes. t- V E.LCO l INI AR SYSTI M HET LINEAR SYSTEM VAN ELCO VEEL MEER DAN EEN KASTENSYSTEEM' EINDELOOS TE COMBINEREN VRIJ TOEPASBAAR IN DE WOONOMGEVING GOED GECOÖRDINEERD EN MULTI-FUNKTIONEEL VOOR HI-FI SETS EN BOEKEN. BAR, BUFIEAU. EETTAFEL EN BED IN NOTEN. CHAMPAGNE. ZWART EN WIT

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1984 | | pagina 14