Om er even uit fezv/n... e,ight ZEEUWS FILMCIRCUIT j wel koop C3QE1QSQI3QE3E] DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 april 1984 Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Ui WIJZIGINGEN bij- voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). Dansen op New Orleans in 's Heerenhoek ÏTQA e S set 2 Jrüfi TIME STANDS STILL (Megall Az Idö) Discotheken opgelet! TOI! .♦□ISCOTRDNIC Binnenkort in Goes j Vlechtschermen, iso x iso cm j Weikoopprijs f 29,- I Overlapschermen, iso x iso cm Weikoopprijs f 33,75 Schaarbekken, 60 cm Weikoopprijs f 19,75 DANSEN "RIVERSIDE COMBO" "THE FENDERS" ZWEMPARADIJS ZEELAND LMtu fe/vs G essert^°Ppe' G Zondag geopend 12.00-20.00 uur Donderdag tot en met woensdag) Jack Terri (John Travolta) is ge tuige van een mysterieus autoon geluk in de film BLOW OUT. Nadat er een band klapt verdwijnt een auto in een rivier. Jack duikt het water in en redt Sally. De an dere inzittende, een bekend poli ticus is dood. Op de geluidsband die Jack heeft .opgenomen vlak voor en tijdens het ongeluk kan hij duidelijk een schot horenAI- hamhra II Vlissingen, woensdag 20 uur, vrijdag 23 uur. LA TRAVIATA is Franco Zeffi- relli's bewerking van Verdi's ge lijknamige opera. In de hoofdrol len zijn te zien Teresa Stratas en Placido Domingo. Alhambra II Vlissingen, zondag 21.30 uur, maandag en dinsdag 20 uur. De Charlie-Chaplin film HET KONINKRIJK VAN DE LACH voor dc kinderen in Filmhuis Meccano Middelburg, zaterdag 15 uur. Wicked Lady THE WICKED LADY gaat over een dame die zich in het Wilde Westen redt door verleiding, dief stal en moord.... Alhambra II Vlissingen donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 19 uur. In WARGAMES veroorzaakt de scholier David (Matthew Brode- rick) met zijn huiscomputer pa niek in het centrale computercen trum van de Amerikaanse raket basis. Via de telefoon heeft hij zijn computer verbonden met een an dere. die een lijst met computer spellen op het beeldscherm van David projecteert. David vindt de toegangscode voor het spel 'Wereld-kernoorlog', niet welen- de dal hij daardoor een echte ker noorlog kan ontketenen. Grand Theater Goes, donderdag en vrij dag 20 uur, zaterdag en zondag 19 uur, zondag 14 uur. Danny de Munck en Willeke van Ammelrooy in Ciske de Rat. CISKE DE RAT (Danny de Munck) is een jongen, die na de scheiding van zijn ouders bij zijn moeder moet leven. Hij wil echter veel liever bij zijn vader en diens vriendin zijn, omdat zijn moeder hem het leven ondraaglijk maakt. Alhambra I Vlissingen, donderdag vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en /21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur, maandag, dinsdag en woens dag 14 en 20 uur. 0 SEX OP HET PLATTELAND is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. De Walt Disney film ROBIN HOOD is nu Nederlands gespro ken. Robin Hood en Kleine Jan vechten tegen de gemene Prins Jan en moeten hun vriend, Broe der Tuck uit de gevangenis be vrijden.... Alhambra II Vlissingen, zondag 14 uur. Rechercheur De Cock (Joop Do- derer) en zijn assistent Vledder (Ron Brandsteder) moeten in MOORD IN EXTASE een reeks moorden oplossen die zijn ge pleegd na een bloedige overval op een geldtransport. Grand Theater Goes, zaterdag en zondag 21.30 uur. SCHOT IN DE ROOS is porno. Grand Theater Goes, zaterdag zondag 21.30 uur. maandag, dins dag en woensdag 20.00 uur. KAMERMEISJES MET WULP SE WENSEN is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. De Hongaarse film TIME STANDS STILL laat zien wat er omging in de generatie die op groeide tijdens en na de Hon gaarse opstand in 1956. De vader van de hoofdpersoon is gevlucht, waardoor zijn zoon geen medicij nen mag studeren. Filmhuis Mec cano Middelburg, zaterdag 20.30 uur 't Beest Goes, vrijdag 2Cf.30 uur, De Piek Vlissingen, vrijdag 21 uur. Niagara (met Marilyn Monroe) Al tijdens de wittebroodsweken smeedt de bruid plannen om zich van haar echtgenoot te ontdoen in NIAGARA. Deze melodramati sche thriller annex natuurfilm met in de hoofdrollen Henry Hatha way en Marilyn Monroe is te zien in Meccano Middelburg, zaterdag 23 uur. Wargames Time stands Stil! Een veelbelovende jonge advo- kaat is getrouwd met de dochter van zijn baas. Hem staat een gou den toekomst te wachten. Maar dan gebeurt er iets dat zijn carriè re bedreigtTHE VERDICT in FILMHUIS MECCANO MID DELBURG donderdag en vrijdag 20.30 uur. In 1967 reden we met een gangetje van twintig kilometer door de binnenlanden van Frankrijk. Bloedheet. In een dorp stapten we met een man of dertig af bij een The Verdict café annex slagerij. Huub Zilver berg, Huub Harings en ik waren de laatsten. De anderen pakten allemaal drinken uit de winkel. Dat was lauw. Wij wilden koud drinken hebben. "Oui, oui", dat begreep hij wel. Wij naar achter en, naar een vriescel. Daarin hin gen varkens en stonden kratten bier die de baas daar zolang had ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: J. de La Hayzc, Seisdam 22. 28574. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, 37393. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt. Julianalaan 7. 12225. Zo. tot 24 uur: J.A.B. Cra mer, Gerbrandystraat 6, 65498. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak. W.N. Ostermann, De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten beschikbaar. Souburg. Nieuwland, Amemuiden, Middelburg-zuid: za. tot 24 uur P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13. Middelburg. 01180-15810. Zo. tot 24 uur: Th. Bloos, Kanaalstraat 70. Oost-Souburg, 01184-61212. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker. Dorpsstraat 2, Oostkapelle, 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke. 01186-1760. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol- gend: L.v.d. Boogert. Vrijland straat 79. 27471. Vlissingen: Souburg. C. van Pere straat I, 61593. TANDARTSEN; G.H.P.J. Miljoen. Eemstraat 3, Oost-Souburg, 01184-61530. Spreekuur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur. DIERENARTSEN Dierenartsenpraktijk Oostkapel le, Oude Domburgseweg 33A-tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts, Vlissinaen, 01184-14699 b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg. 01184-60860 Het hele weekeinde bereikbaar. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18 uur tot maandag 8 uur: P.J. van Ginkel, Pres. Roosevelt- laan 232, 12775. Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: T. Bltimers. Meulpad 23. Koudekerke, 01185- 2864, b.g.g. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: C. Verheijen, Segeersweg 24, Middelburg. 01180-34901. b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande, en Westkapel- le: N. de Back. Boomgaard 22, Koudekerke. 01185-1318. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: R. Scheele. Co- lijnstraat 97. Vlissingen, 01184- 65896. Vlissingen-stad: R.F. Roose-Hey- dens, 01184-65763. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: K.J. Overakker. 01184- 67128. Donderdag tot en met woensdag) De Zeeuwse groep WANNES RAPS brengt folkmuziek met in vloeden uit polka's, mazurka's walsen en andere muziekstijlen. Tevens zingen Aaike Jordans (mandoline, bas, cither). Aagje Feldbrugge (viool, harmonica, mandoline). Kees Simons (accor deon.' clarinet, gitaar), Cees de Jonge (bas. elektrisch gitaar), en Ad Lijnse (slagwerk) a capeila.. Razzmatazz Oost-Souburg, zater dag 21 uur. Kaarten: 01184-70881 Wannes Raps De gospelzanger JIM DENTON treedt op in dc Evangelische Kof fiebar Sjaloom, Serooskerke, za terdag 20 uur. Entree gratis. Percy Sledge De Amerikaanse blues-zanger PERCY SLEDGE die een aantal jaren geleden hoog genoteerd stond in de Nederlandse hitpara des met de song 'When a Man lo ves a Woman' is te gast in De Hooizolder Westkapelle zondag 17 uur. Kaarten aan de zaal. Het mandoline-orkest CON AMORE verzorgt een sherry concert in de Trompzaal van Bri tannia Vlissingen, zondag 15 uur. Kaarten aan de zaal. Theatergroep PIEK speelt de ee nakters "Dialoog van een Prosti- tuée met een van haar Klanten" en "Ik had het me anders voorge steld". Het eerste stuk is geschre ven door Dacia Maraini en gaal over een prostituóe die zelf voor haar vak heeft gekozen en haar kleinburgerlijke klant. Doordat beiden hun emoties verdringen, ontstaat er een soort communica tiestoornis. In 'Ik had het me an ders voorgesteld' van F.X. Kroetz wordt het schijnwereldje van het echtpaar Willy en Martha be dreigt door de komst van een 'onecht' kind. Kuiperspoortthea- ter Middelburg, zaterdag 20 uur. Kaarten: 01180-13913 SAARTJE DEN HOLLANDER voert het poppenspel 'Nu ben ik de Baas' uit voor kinderen van 7 tot 11 jaar. Kapel van St. Maarten Hoogelande, woensdag 1430 Kaarten aan de zaal. O 'Stuiverconcert' is de naam die de Oost-Souburgse muziekvereni ging VLIJT EN VOLHARDING geeft aan haar jaarlijkse uitvoe ring. Het orkest staat onder lei ding van P. de Rooij, en wordt ter zijde gestaan door de samenwer kende koren Soli Deo Gloria en De Iofstem. Na afloop is er bal met medewerking van de Flora- House Band. Van Duijvenvoorde- sporthal Oost-Souburg, zaterdag 20 uur. Kaarten aan de zaal. HENK VAN ULSEN leest het bijbelboek Job. De Hoogte Goes, vrijdag 19.30 uur. Kaarten aan de zaal. De Zeeuwse popgroep FINAL ACT brengt hdar repertoire ten gehore tijdens het Piek-Podium in de Piek Vlissingen, vrijdag 21 uur. Toegang gratis. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt 'Willie, de Clown' in Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. Leden van het theatercooperaüej in Serenade. HET THEATERCOOPERA- TIEF zet het nieuwste stuk van Hugo Claus - 'Serenade' - op de planken Schouburg Middelburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten": 01180-26251 toestel 410. WHY NOT is een Zeeuwse for matie die 'gespierde' rock speelt omlijst door een swingende po dium-act. De leden zijn Peter Veen (drums) Piet Meulmeester (gitaar), Rene Koole (gitaar, zang), Frankie Engels (toetsen) en Job de Microob (bas). De Piek Vlissingen, zaterdag 21 uur. Toe gang gratis. 'Wat gaan we doen' is de vijfde one man-show van PAUL VAN VLIET. Schouwburg Middelburg, dinsdag en woensdag 20 uur. Kaarten: 01180-26251, toestel 410. RIEN BALKENENDE (orgel) en Myra van Groenendael (viool) verzorgen een concert ter gele genheid van het opnieuw in ge bruik nemen van de gerestaureer de orgel van de Hervormde kerk. Op het programma staan werken van Albinoni, Thelemann en Bach. Hervormde Kerk Oost-Sou burg, zaterdag 20 uur. Toegang gratis. Liefhebbers van dansen kunnen zondagmiddag terecht in De Ge veltjes te 's Heerenhoek. De op wekkende muziek komt van The Old Jazz Maniacs. De leden van dit ensemble zijn allemaal vrije- tijdsspelers met een grote liefde voor de authentieke New Orleans, de oudste vorm van jazzmuziek. Het dansfestijn in 's Heerenhoek begint om drie uur. neergezet om af te koelen. Ik pakte tien flessen bier en twee grote flessen limonade. Ik liep naar builen, gooide de deur dicht en pakte m'n fiets. Het peloton was potverdomme net aan hel rij den geslagen. Wout Wagtmans, de ploegleider, zie: "Geef die flessen limande vast maar hier. Straks vallen ze uitje zak". Ik was blij dat ik ze kwijt was. want ik het hard moeten rijden om erbij te komen. Toen ik bij het peloton aanpikte, heb ik wel een uur zitten wachten tot Harings en Zilverberg terug waren. Eindelijk kwamen ze achterin het peloton. Ze hadden geen drinken bij zich. Ik vroeg: "Waar zitten jullie toch?". "Gij zijt een mooie draak". "Wat heb ik nou weer gedaan?" Ik had de deur van de vriescel dichtgegooid. Maar van binnen zat er geen klink op. De karavaan was voorbij en de mensen gingen weer naar huis. De kastelein/slager zag toen een gro te en een kleine race-fiets tegen z'n pui staan. "Verrek', heeft hij gedacht, en is naar de vriescel ge rend. Daar zaten ze, ineengedo ken van de kou. Dat is één van de vele anecdotes uit het boek 'Alleen op kop' een bundel interviews met beroeps wielrenners uit de jaren zestig. Knechten en vedetten vertellen in dit boek over hun vak: Jan Jans sen, Peter Post. Jos van der Vleu ten (van wie bovenstaand ver- haal)Henk Nijdam, Jo de Roo, Bart Zoet. Ab Geldermans, Huub Zilverberg en Joop Zoetemelk. De schrijver-wielrenner Tim Krabbé vond ervan: "De inter viewer Gijs Zandbergen is zelf wielrenner en dat merk je. De renners praten met merkbaar ple zier over hun vak, hetgeen tal van interessante details oplevert. Ge lukkig is het boek, verademend vrij van hinderlijk gezoek naar de mens achter de renner". "Alleen op kop" kost in de winkel 26,25. Maar is dankzij een rege ling tussen de. uilgever en de i :ip schrijver bij de auteur zelf te ver krijgen voor ƒ9.90. De schrijver woont in Leiden. Voor wie dat te ver is kan het ook per post wordt toegestuurd. Die mensen moeten dan 9.90 ƒ2.45 verzendkos ten 12.45 overmaken naar gi rorekening 2326054 ten name van Gijs Zandberaen. Zeeforel 5,2318. MN Leiden (tel. 071-217060). -■ A- KINDERBOfcKEN (door Jan Smeek ens) Eugen Sopko maakt prachtige prentenboeken en wie eenmaal aan zijn kleuren verslingerd is ge raakt, zal met spanning uitzien naar elk volgend boek. Bij uitgeverij De Vier Windstre- &enverschenen van de tot nu toe in ons land betrekkelijk onbekende Tsjech twee prentenboeken. Pas geleden de beroemde fabel van Aesopus DE MOLENAAR ZIJN ZOON EN HUN EZEL en eind vorig jaar het mooiste van de twee DRIE VRIENDEN GAAN OP REIS. Bruno, Alois, en Casimir zijn drie vrienden die elkaar elke woens dagavond in het café treffen. Zoals dat zo vaak gaat met wilde plannen, besluiten ze aan de stamtafel een zwerftocht te maken over het platteland. Ze kunnen dan meteen enige nuttige dingen doen voor de eenvoudige lieden daar. Hun kennismaking met de eerste de beste boer verloopt no gal wonderlijk. De man heeft een bok die het weer voorspelt. Nog groter wordt hun verbazing als de bewoners van de boerderij waar ze te gast zijn, ook nog een 'krui den-oma' hebben en een haan die de tijd aangeeft. Beseffend dat ze lijken op de ezel die weliswaar veel boeken draagt, maar daarom nog niet geleerd is, trekken de drie terug naar de plek waar ze horen: de stad. Dit wijze verhaal waarin Sopko kiest voor de eenvoud, is geschil derd in suggestieve, heldere kleu ren. Hier en daar geeft hij zijn poëtische illustraties een subtiel accent met een verduidelijkend lijntje. De Molenaar, zijn Zoon en hun Ezel is als geheel wat minder, maar ook in dit boek valt volop te genieten van de indrukwekkende kleurenrijkdom van Sopko. De Vier Windstreken is een nog niet zo lang bestaande uitgeverij die al een opvallende serie pren tenboeken heeft uitgebracht. Mooie verhalen die (soms laag geprijsd) door hun kwaliteit de Nederlandse prentenboeken- markt zeer verrijken. De Molenaar, zijn Zoon en hun Ezel en de Drie Vrienden gaan op Reis door Eugen Sopko. Uitgeve rij De Vier Windstreken, 's Gra- venhage. Prijs 17.90 Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen, en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Antiquités B. de Witte, Middel burg. PETRA VAN KALKAR te keningen. Dinsdag tot en met za terdag 10 tot 18 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes, aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuwland, Nieuw en St. Joosland PAULA BRANDS (poppentheater Dolphijn) repli ca's van antieke poppen. Dage lijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Galerie De Wijnstock Middel burg DIVERSE KUNSTE NAARS, eieren, ikonen, knipsels Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. DAVID VAN DE KOP, sculptu ren, en HANS BIEZEN, foto's en tenten. Vleeshal Middelburg. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur. Galerie Montparnasse, Middel burg BERNARD CHAROY lit ho's en olieverven. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18 uur. CHINEES-INDISCH RESTAURANT c I V DO DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Donderdag 12 april De Klomp, Ovezande 20.30 uur Vrijdag 13 april 't Beest. Goes 20.30 uur Zaterdag 14 april Meccano, Middelburg 20.30 uur Maandag 16 april De Piek. Vlissingen 21.00 uur Prima kwaliteit en afwerking De Grote Groene Vakwinkel voor Huis en Tuin, voorMens en Dier. Middelburg Kleverskerkseweg 53a ook goed voor U. Zee^nA Zaterdag 14 april speelt voor U het Aanvang 21.00 uur-Toegang vrij Verwacht 21 april: Voorkom teleurstelling. Boek tijdig uw perso neelsfeest of familiefeest met diner, snack, bowling, golfslagbed enz. enz. Nu tijd voor planning van SCHOOLREIZEN Voor KINDERPARTIJTJES vanaf 10 pers. spe ciale tarieven Zondag s vanaf 16.00 uur in het zwemparadijs extra voordelig GRILLEN in onze horeca-afde- ling. 1e vrijdagmorgen van deze maand recreatief zwemmen in het zwemparadijs voor moeders en PEUTERS. Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand speciaal recreatief zwemmen voor 50-plussers. Boek nu uw ZWEMARRANGEMENT voor het weekend van 4 en 11 mei en kampeer deze periode goedkoop met ZWEMCURSUS. Infor matie op de receptie tot 1 3 april. 01107-1555/2255 "aterd^a~Z°. LEl<kEFt R mp'9non'n ch. fjes IliiniüiF

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1984 | | pagina 10