Bekende merken Totaal: 1523 goedkoper Vrije Produkten Totaal: Ji65 179 79 349 159 249 995 995 WITWASMIDDEL INWEEK- EN VOORWASMIDDEL Sf199 WASVERZACHTER 1500 ml., Vrij Produkt199 VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL 30o ..„v, p^.99 ALLESREINIGER 750 ml., Vrij Produkt169 WAS CLEAN 499 PAKKET NU il'Wnm' SLAGERIJ E®3 JAC Veilig hekje lAIJi ROBIJN wasverzachter 1450 ml. JIF 300 ml ANDY 750 ml 249 Het bewijs SPAANSE MANDARIJNEN DEIMONTE BANANEN HOLLANDSE PREI ZILVERMERK KOFFIE CHOCOLADE BL0KREEP GOLDEN DELICIOUS VERSE KUIKENBOUTEN MAGER VARKENS BRAADSTUK KILO NIEUWE L.P. KINDEREN VOOR KINDEREN Bloemen m**"' WH" CHRYSANT Woensdag 26 oktober 1983 Een scherpere kleurenfilm DE FAAM - DE VLISSINGER KALANCHOË U zult het nauwelijks geloven. Maar het is waar. Voor één tientje koopt u nu een pakket was- en schoonmaakmiddelen. Vijf Vrije Produkten met de kwaliteit van de grote merken. Zo'n Was Clean Pakket is maar liefst 5 gulden goedkoper dan de bekende merken. Dat kunt u bikkelhard ver gelijken. En dan te bedenken dat die bekende merken bij ons al vlijmscherp zijn geprijsd. Dus, 629 geen getreuzel. A«r Uw Was Clean Pakket staat klaar. 146 1S Seleverd: rnerk- kwaliteit simpel Voor de liefhebbers van de kleinbeeldfotografie is er groot nieuws: Kodak intro duceerde 'de scherpste kleurennegatieffim, die er ooit heeft bestaan!'. De Kodacolor VR 100 film maakt het technisch moge lijk om van een negatief grote en scherpe vergrotin gen te maken. Met deze film komen de eigenschappen van de moderne klein- beeldcamera's goed tot hun recht. Deze film maakt deel uit van een reeks die begint met de traditionele gevoeligheid van ISO (ASA)IOO en doorgaat met de gevoelig heden ISO 200 en 400, om tenslotte te eindigen met de supersnelle Kodacolor VR 1000 film. waarmee men onder de moeilijkste om standigheden nog goede fo to's kan maken. Het werkpaard uit de reeks zal ongetwijfeld de VR 200 worden. Met zijn hogere gevoeligheid compenseert deze film de iets geringere lichtsterkte van de veelge bruikte zoom-objectieven. In kwaliteit doet deze film nauwelijks onder voor die van de VR 100. Voor de liefhebbers van sport en aktie levert de VR 400 tot nu toe ongekende mogelijkheden. Hij is veel scherper dan zijn voorgan ger, de gewone 400. De korrelstructuur van de VR film is veel fijner en boven dien geeft deze film aan merkelijk frissere kleuren bij het vergroten. De vooruitgang van de kwaliteit van deze nieuwe kleurenfilms komt o.a. door de uitvinden van de DIR technologie. In gewoon Ne derlands komt deze tech niek erop neer dat alleen de werkelijk belichte zilverha- logenide-kristalletjes wor den ontwikkeld. Bij de tot nu toe gevolgde techniek werkte de ontwikkelaar een beetje te enthousiast, en nam in het voorbijgaan ook de er omheen liggende, dus niet belichte, kristalletjes mee. De gevolgen waren nadelig voor de scherpte en de zuiverheid van de kleu ren. Immers de naastlig gende kristalletjes kunnen zich in een andere kleuren- laag bevinden. Bij de DIR techniek wordt tijdens het ontwikkelen een remmende stof afgescheiden, die de overijverige ontwikkelaar afremt. Niet alleen wordt hierdoor de scherpte beter, maar ook de zuiverheid van de kleu ren. Bovendien worden nieuwe kleurstoffen, toege past, die op zich reeds een grotere zuiverheid hebben. Het eiland Madagskar is de bakermat van deze plant, die tot de familie van de Cras- sulaceae behoort. De stevi ge, vrolijk gekleurde huis genoot is het gehele jaar door te koop en bij een goe de verzorging kan men er lang plezier van hebben. Vroeger bloeide deze plant alleen in februari en maart, maar dankzij de moderne teelttechnieken is de Ka- lanchoë nu het hele jaar bloeiend te koop. De allerbekendste soort is de Kalanchoë blossfeldia- na. Hij heeft vlezige, grof- gekartelde bladeren die glimmend of matgroen zijn. In voorjaar en zomer vraagt de plant veel licht. Fel zon licht is echter te veel van het goede, want dan wordt het blad roodachtig. Als een echte vetplant houdt hij niet van veel water. Volop gie ten is dan ook zelden nodig. Vooral in de winter kan met weinig water worden vol- WUZUNZO BRUTAAl DAI BEKENDE MERKEN [RWLVAN WEGTREKKEN 0M0 2 kik BI0TEX 500 gram mi254 verpakt is stukken 2 kilo, Vrij Produkt Satsuma, nieuwe oogst, net ca. 1 KILO deze week Verkrijgbaar in onze filialen met een groente-afdeling. Prijzen geldig t/m 29 oktober 1983. KILO KILO pak 250 gram, gemalen, vacuum verpakt, Vrij Produkt 85 gram, melk, puur of hazelnoot, Vrij Produkt 2 KILO Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij. Prijzen geldig t/m 29 oktober 1983. 2 KILO TOT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT ISII BRUTALE KRUIDENIER VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG BlauwejJijk 74 staan. Eens in de drie weken bijmesten met kamerplan- tenmest. Er worden veel mooie krui singen aangevoerd met ro de, gele, lila en oranjekleu rige bloemen. Bekend zijn 's Gravenmoers Glorie en Hendrik van der Dussen. Zij krijgen dezelfde behan deling als Kalanchoë bloss- feldiana. Nog niet zo lang geleden was de Chrysant een echte najaarsbloem, die als het ware de herfst inluidde. Tegenwoordig is deze snij bloem het gehele jaar door te koop en is hij van zijn herfst-image af. Het gewas .kent een zoge naamde jaarrondcultuur. dat wil zeggen dat Chry santen het gehele jaar door worden gekweekt. Het is een oud gewas dat in het Verre Oosten al 500 jaar voor onze jaartelling werd gekweekt. In Japan is de bloem nog steeds erg popu lair en worden diverse delen van de plant in de Japanse keuken gebruikt. Wij gebruiken hier de Chrysant niet voor culinaire hoogstandjes, maar popu lair is hij wel in onze lage landen en dat is begrijpe lijk. De Chrysant in een sterke snijbloem en er is een veelheid aan kleuren en vormen die het soms moei lijk maakt een keuze te doen. Dankzij intensief kruisings- werk kan er gekozen wor den uit o.a. enkelbloemige, grootbloemige, pomponty pen, "spiders", de zoge naamde spinchrysanten, etc. Aanvankelijk was de kleu renrijkdom seizoengebon den en zag men b.v. in het voorjaar de witte, gele en roze Chrysanten en in het najaar de bruine, rode en bronskleurige. We zien deze bloemen nu het gehele jaar door in alle kleuren. /Nieuwe^ .1 Produkten! JJ Mothercare heeft een vei ligheidshekje ontwikkeld dat de veiligheid van de jongste spruit in huis ver hoogt. Het hekje is van hout en gemakkelijk te plaatsen. De breedte is verstelbaar van 70.5 tot 98 cm, de hoogte bedraagt 70 cm. Het hekje kost 115.-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 17