Zeeuwse bus naar Holland Festival Open Dag Zeekadetten Speelgoedzaak Goudswaard nu Intertoys-specialist uit C? liet zakenliart 'Ik ken ook mensen die niet in een Duitse wagen rijden' te piiiiiiiiiiiim Groeneveld heeft ook een bril voor Kefte JAW Houdt Groeneveld voor ogen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 OSSETONG MET MADEIRA BRAM ABRAHAMSE, DEALER VAN AUTO'S UIT OOSTEUROPA Derde Wereldmarkt Volleybal Interland De Ruyterjaarmarkt Jubileum prestatieloop Huldiging kampioenen Kaarten popevenementen Ronde Veerse. Meer Raaa Veere Sport voor blinden Openluchtdienst Cursus 'Aktief Balans' Protest strafkorting Speeltuinvereniging 30 jaar PCOB Vlissingen Accordeonavond gewijzigd Minder voor buitenlanders BMD in Souburg PCOB Middelburg Handwerkbazaar Roldoorbreking BMD in Arnemuiden Asfaltering Kaaienroute Zandstroomcontact Nieuwkomers Kunst en eten Windturbine Haymanmanifestatie Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Uit in Zeeland, het provinciale theaterbureau, heeft in het kader van het Holland Festival een trip naar een uitvoering van Globe op het programma staan. Op zaterdag 11 juni kunnen vijftig personen met 'Uit' mee in een bus naar Eindhoven. Globe speelt samen met de Wooster Group uit New York het stuk North Atlantic (met een kni poog naar de musical South Paci fic van Rodgers en Hammerstein) Het stuk speelt aan boord van een vliegdekschip. De Eindhovense schouwburg is speciaal voor dit werk aangepast. Muziek en vormconvenlies zijn afkomstig uit de musical. De huisschrijver van de Wooster Group. Jim Strahs, verzorgde het script. Regiseuze is Elisabeth le Compte, bekend van de trilogie Three Places In Rhode Island. Het thema in de voorstelling is de paranoia van de Amerikaanse soldaten, die op een voor hen ex otische plaats als Brabant of Sa moa, zich moeten voorbereiden op de oorlog. Taalverschillen ver oorzaken verwarrende situaties. Amerikanen spreken Nederlands en Nederlanders spreken Ameri kaans. De Uit in Zeeland-bus vertrekt op zaterdag 11 juni om 17 uur. Kaar ten kosten f 30,- over te boeken op nr. 33.40. 74.138 (Rabo bank) ten name van Uit in ZeelandMiddel burg. Opstappunten zijn Vlissin- gen, Middelburg en Goes. De voor stelling in Eindhoven loopt van 7 tot en met 18 juni. Van vrijdag 20 tot en met dinsdag 24 mei houdt het Zee- kadctkorps Scheldemond een pinksterkamp op het Veerse Meer. Het korpsschip, een binnenvaartschip van 40 meter lengte, zal hiervoor ligplaats kiezen aan de Veerse Dam ter hoogte van Resto Vrouwen polder. Op Zondagmiddag zijn be langstellenden welkom aan boord om het schip te bezich tigen en kennis te maken met de activiteiten van de zeeka detten. Deze open dag is ook bedoeld voor jongens en meis jes van 12 tot 17 jaar, die overwegen lid te worden van het korps. Zij moeten wel een zwemdiploma bezitten. Normaal ligt het korpsschip in de Eerste Binnenhaven in Vlissingcn. Iedere zaterdag is daar een bijeenkomst waar de kadetten roeien, zeilen en in structie ontvangen in allerlei nautische aangelegenheden. Daarnaast onderhouden zij zelf alle schepen. Verdere inlichtingen over het Zeekadetkorps zijn tijdens de open dag te verkrijgen, of te lefonisch bij de heer A. Moer man, 01180-36014. tfATIERUB RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS - VERS CHIJNT E> Vanaf morgen, donderdag 19 mei, prijkt er aan de gevel van speelgoedzaak Goudswaard aan de Nieuwe Burg in Mid delburg het bord 'Inter- toys/Goudswaard'. Dat bete kent dat de Middelburgse speelgoedzaak aangesloten is bij de nationale organisatie In- tertoys, een waarborg voor vakmanschap, service, gewel dige collectie, attractieve aan biedingen, lage prijzen en bovenal fijn winkelen. De combinatie Goudswaard en Intertoys verhogen alleen maar deze garantie. Gouds waard is al twintig jaar een begrip op speelgoedgebied in Middelburg en omstreken. deling gemaakt. Er zijn andere gondola's aangeschaft en het ge heel is opnieuw opgesteld tot een opvallend overzichtelijke presen tatie met leeftijdsgroepeninde ling. Om dit te realiseren is de zaak drie dagen voor het publiek gesloten geweest. Maar vanaf donderdag 19 mei staat Intertoys/Gouds- waard weer helemaal klaar voor zijn klanten, die nu kunnen profi- de Intertoys-produkten. Als illus tratie van de aantrekkelijke aan biedingen voert hij aan: "Kortge leden kon ik een grote partij plu chebeesten aanbieden tegen bij zonder aantrekkelijke prijzen. In enkele dagen was ik het grootste deel kwijt. Ik had er zelfs nog niet eens mee geadverteerd. Ik was er zo doorheen. De partij had wel driemaal groter mogen zijn". En voor wat de aansluiting bij In- Een fraai en gezellig zondags- gerecht, dat in een handom draai kan worden gemaakt, omdat U er kant-en-klare ge kookte ossetong voor ge bruikt. Vraag vooral de slager om de plakken tong lekker dik te snijden, het is tenslotte niet voor de boterham maar voor het avondmaal. 8 plakken gare ossetong (het mogen er ook wel meer zijn), 50 gr. boter, 1 uitje, 2 eetlepels tomatenpuree, 35 gr. bloem, 4 dl. bouillon en Madeira (u kunt dit in handige keuken flesjes kopen), peterselie. Snipper de ui zeer fijn en fruit dit heel zachtjes in de boter, zorg dat de ui niet bruinbakt. Stuif de bloem erover, laat dit verder fruiten, al roerend tot de bloem licht goudbruin is. Roer de tomatenpuree door de bouillon (die U van een blokje kunt maken) en giet dit, even voorverwarmd, al roerend bij de bloem. Blijven roeren tot dit bindt. Op smaak brengen met de Madeira, eventueel peper en zout. Laat de plakken tong hierin warm worden en strooi er peterselie over. U kunt hier bijvoorbeeld rijst bij eten en sla, maar ook aardappelpuree en een andere fijne groente. Bel dagelijks de telefonische receptendienst: 070-26.23.11. doordat Goudswaard het voor recht kreeg om met de Intertoys- specialisten te mogen samenwer ken, moest er heel wat aan zijn zaak veranderen. Er bleek een geheel verkeerde routing in de zêak te worden gehanteerd. Goudswaard besloot om het ge hele interieur te veranderen en aan te passen aan de Intertoys-in- zichten, hoewel zijn zaak pas in 1979 een grondige verbouwing en uitbreiding had ondergaan. Niets 'in de zaak is op zijn plaats geb leven. Er is een geheel andere in teren van de 'ren' prijzen van In tertoys, exclusieve aanbiedingen tegen scherpe prijzen. Maar tijdens de openingsdagen heeft Goudswaard nog veel meer te bieden. Niet alleen de Intertoys 'Ren' prijzen worden gehanteerd, maar talrijke aantrekkelijke ope ningsaanbiedingen zijn er te krij gen. Goudswaard streeft er naar zijn klanten zoveel mogelijk tege moet te komen. "Als mijn nten er niet mee gebaat zijn, ben ik er zelf niet mee gebaat", stelt hij nuchter vast. Goudswaard verkoopt al enige tijd tertoys betreft zegt de Middel burgse ondernemer die samen met zijn vrouw en drie vaste me dewerkers in de zaak werkt, "Ik had er vijf jaar eerder aan moeten beginnen". De familie Goudswaard begon in 1969 een speelgoedzaak aan de Korte Noordstraat. In 1974 ver huisde het bedrijf naar de huidige panden aan de Nieuwe Burg 30-32. Deze zaak werd in 1979 fors uitgebreid. De aansluiting bij In tertoys is voor Goudswaard een bekroning van bijna 20 jaar vak manschap en ondernemersbeleid. Een automerk verkopen uit een land dat bestempeld wordt als 'de vijand van Nederland', kan dat? "Dat kan zeker", zegt Bram Abrahamse, de Lada-dealer voor Middelburg en omstre ken. Hij bekijkt het puur zake lijk. Bovendien is de ene dienst de andere waard. "Wij verko pen deze wagen in Nederland en Hoogovens levert plaatstaal aan Rusland. Éénderde van het Lada-plaatstaal komt uit Ymuiden", legt de 35-jarige ei genaar van auto Renton uit. Behalve Lada-dealer voert hij ook Zastava, een in Fiat-licen tie gebouwde auto uit Joego slavië. In april 1977 begon Bram Abra hamse een autoreparatiebedrijf aan de Dampoortweg in Middel burg. Een half jaar later werd hij al door Lada uit Groningen be naderd om het dealerschap van deze Rus op zich te nemen. "Hoewel ik aanvankelijk niet van plan was om me aan een merk te binden, was dat aanbod wel aan trekkelijk. Verschillende rijks diensten rijden namelijk met de Lada. En voor die rijksdiensten, zoals Waterstaat, zou ik dan het onderhoud verzorgen. Erg lang twijfelde ik eigenlijk niet". Langzaam bouwde Abrahamse zijn bedrijf op. Eerst werkte hij alleen met zijn vrouw Anja. Nu heeft hij een goed geïnstrueerde ploeg monteurs, zodat er in totaal vier mensen werken. Zijn bedrijf is trouwens nu gevestigd aan de Noordmonsterweg 4 in het indus trieterrein in Middelburg. "Ik ben één van de weinige gara gehouders die in Middelburg bleef', knikt Abrahamse naden kend. De meesten verhuisden als gevolg van het gemeentebeleid naar Vlissingen. Daar zijn immers de voorwaarden gunstiger om een garagebedrijf te houden". Niettemin gaat het Abrahamse voor de wind. Lada en Zastava liggen in een prijsklasse(ongeveer tien tot veertienduizend gul- den)die alleszins aantrekkelijk is. En daarbovenop lijkt het oude argument om geen Oosteuro peaan te kopen omdat het zo moeilijk is deze wagens bijvoor beeld tijdens vakantie in het bui tenland te laten repareren, achterhaald. Zelfs in Duitsland stijgt het marktaandeel. En in België wordt vooral de Lada zeer frequent gekocht. Bram Abrahamse heeft echter nog een stok achter de deur. "Bij ons komen niet uitsluitend mensen voor onderhoud met auto's die ze hier kochten. Ons parool luidt: de namen van mensen zijn belang rijker dan het merk van hun auto. Ook al om die reden zou ik het niet in mijn bol halen om met mijn bedrijf naar Vlissingen te verhuizen. De meeste dealers huizen in Vlissingen. En veel mensen uit Middelburg kopen de auto daar, maar vertrouwen het onderhoud aan ons toe". Toch nog even terug naar de auto uit het land van 'de vijand'. "Ik kan me vooistellen aai sommigen geen auto uit het Oostblok willen kopen. Maar ik kom ook mensen tegen die nu nog steeds niet in een Duitse auto willen rijden. Maar zakelijk gezien geldt er voor mij slechts één criterium. Bij een auto moet de verhouding tussen prijs en kwaliteit in evenwicht zijn". Bram Abrahamse (foto John Siwabessy) De Tear-Fund werkgroep Wal cheren houdt zaterdag 28 mei van half tien tot vier uur een Derde Wereldmarkt met rommel, twee de handskleding, tear-craft-arti- kelen en een informatiestand. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een technische school in Nepal. De Nederlandse damesploeg speelt zaterdag 21 mei een inter land tegen de volleybalsters van Canada in de sporthal De Kruit- molen in Middelburg. De wed strijd begint om 16 uur. Het is de derde wedstrijd in een serie van drie partijen die de Nederlandsen tegen de Canadesen spelen. De wedstrijd in Middelburg is de laatste. Vrijdag 20 mei is het weer gezellig druk in Vlissingen. Tegen de 20.000 bezoekers worden dan verwacht op de De Ruyter Jaar markt. De markt biedt onder meer talrijke aardige artikelen, een luchtkasteel voor de jeugd, een krentebrood voor één gulden en er is een standwerkersconcours. Burgemeester drs. Th. J. Wester hout opent de markt vrijdagmor gen om half tien officieel. Tegen vijf uur is deze zesde editie van de De Ruyterjaarmarkt ten einde. Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan houdt de atletiekvereni ging Dynamo '70 een jubileum- prestatieloop in Domburg over vier en negen kilometer. Het par cours gaat voor een deel door het natuurgebied Westhove en Hoog duin. Start en finish zijn nabij het strandpaviljoen aan het einde van de Badweg in Domburg. De start voor deze prestatieloop is 19 uur. Vlissingen huldigt zijn sportkam- pioenen op maandag 30 mei in de burgerzaal van het stadhuis. Tij dens die feestelijke bijeenkomst - aanvang 19.30 uur - is er een ex positie over de behaalde kam pioenschappen. Gehuldigd wor den Vlissingers die vorig jaar in teamverband of individueel een kampioenschap behaalde. De VVV-kantoren in Vlissingen en Middelburg verkopen kaarten voor popevenementen elders in het land. Toppers waarvoor de WV kaarten verkoopt zijn het Pinkpopfestival op 23 mei in Ge leen, het concert van David Bowie op 25 en 26 juni in het Feye- noordstadion en voor Doe Maar op 4 juni in de Veilinghal te Goes. Verder liggen er op de kantoren kaarten klaar voor de concerten van Supertramp op 8 juni in Am sterdam, Daniël Sahuleka op 28 mei in de sporthal Oost-Souburg en het artiestengala (met Lee To wers, Anita Meyer en Donna Lynton) in de Zeelandhallen in Goes op vrijdag 20 mei. De windsurfvereniging Zuid- West-Zeven houdt op zondag 12 juni een groots plankzeilevene- ment, de Ronde van het Veerse Meer, die voor de derde keer plaatsvindt. Er is een prestatie tocht over 25 kilometer en een snelheidswedstrijd over veertig kilometer. Gestart wordt naast camping De Schotsman in Kam perland. De Pali-Mailservice to sailing vaart mee om uitvallers op te pakken. Voor informatie 01180-13781. Veere's Genoegen kan in de toe komst de muziekbladen neljeS opbergen in een eigen kast. Deze muziekvereniging kan namelijk kasten kopen uit het dorpshuis De Zandput in Serooskerke. die des tijds werden aangeschaft voor het muziekkorps EMM uit Seroos kerke. EMM heeft echter elders een repetitielokaal. De kasten kosten Veere's Genoegen 3000.— Dit punt onder meer staat ter bespreking op de agenda van de gemeenteraad in Veere, die vandaag (woensdag 18 mei) vergadert in het stadhuis. Verder buigt de raad zich over het opne men van een bepaling in de alge mene politieverordening om ver spilling van drinkwater ten tijde van schaarste tegen te gaan. Ook het plaatsen van een beeldje, dat is geschonken door de beeld houwster A.C.M. Goedbloed uit Veere, in een plantsoen (kosten 834,— staat op de agenda. De vergadering begint om half acht en telt vijftien agendapunten. De Lionsclub Walcheren houdt op zaterdag 28 mei een sportieve manifestatie met een gezellige avond als toetje in de Kruitmo- lensporthal in Middelburg. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Ons Zeeland, een orga nisatie voor blinden en slecht zienden, die onder meer een ge sproken blindenkrant uitgeeft. In De Kruitmolen kan van 13 tot 17 uur worden deelgenomen aan schaken, badminton, tennis, bow ling, petanque, tafeltennis en wandelen over de Middelburgse Bolwerken. Zeeuwse bedrijven stelden prijzen beschikbaar waar- ondér twee reizen naar Engeland. Ook is er die middag een boeken beurs. Tijdens het avondpro gramma treden het dansorkest Enterprise en De Zusjes Wouterse gratis op. Deelnemers aan de sportmanifestatie dienen op vrij dag 20 mei inschrijfformulieren af te halen bij C.P. Meijers aan de Grenadiersweg 15 in M'ddelburg of bij het Strandhotel aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen. Zoetwatervoorziening Discussiëren over de zoetwater voorziening in Zuid-West-Neder- land kan op donderdagavond 19 juni in Kapelle. In motel De Caisson vindt een forumdiscussie plaats na korte inleidingen door ir. A.P. Vos van Rijkswaterstaat en ing. J.W. Busser van de dienst Landinrichting. De bijeenkomst begint om acht uur. Traditiegetrouw wordt op eerste Pinksterdag, zondag 22 mei, een bijzondere pinksterviering gehou den in het openluchttheater van het park Toorenvliedt aan de Koudekerkseweg in Middelburg. Dit eucumenische gebeuren gaat uit van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Middelburg. Voorgangers zijn ds. L.A. Nell, hervormd predikant en ds. L.J.G. IJkel, gereformeerd predikant. De samenzang wordt begeleid door de brassband ON- DA onder leiding van A."P. Rotte. Janus Mondeel verzorgt de solo zang. Bij ongunstig weer wordt uitgeweken naar de Ontmoe- tingskerk aan de Oosterscheldë- straat. De dienst begint 's avonds om zeven uur. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni wordt voor het eerst in Zeeland de cursus 'Aktief Balans' (spierba- lansmassage) gegeven. Ieder die interesse heeft in spierwerking en de massagetechnieken voor een natuurlijk evenwicht in het li chaam, kan zich opgeven. In De Schakel, Bachtensteene 14 te Middelburg leren deelnemers in twee volle dagen de basiskennis van deze techniek. Voor informa tie: Cor de Weerdt, Arnemuiden. 01182-1823. De werkgroep Belangenbeharti ging Uitkeringsgerechtigden is het niet eens met burgemeester en wethouders van Vlissingen over strafuitkering bij WWV/RWW- uitkeringen. Het college meldde onlangs in de raad dat er weinig protesten ingediend worden tegen opgelegde strafkorting. Volgens de werkgroep is dit antwoord niet ter zake doende, omdat de meeste betrokkenen de procedure van een protest te lang vinden. De ge meente zou haar beleid moeten veranderen rekening houdend met de huidige werkgelegen- heidsen arbeidssituatie, aldus de werkgroep. Ter gelegenheid van het dertigja rige jubileum houdt de speeltuin vereniging 'De Stad' op zaterdag 28 mei een receptie aan de Paar- destraat in Vlissingen tussen 15 en 17.30 uur. De Protestants Christelijke Oude renbond afdeling Vlissingen houdt donderdag 26 mei weer een ledenvergadering. Op het pro gramma staat onder meer een voordracht met dia's over voet verzorging door de pedicure me vrouw Davidse uit Vlissingen. Deze vergadering, waar ook niet- leden welkom zijn. begint om half drie en vindt plaats in het jeugd- gebouw van de Petruskerk aan de dr. Ottestraat. De Accordeonavond die de Stich ting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen had vastgesteld is ver schoven naar 25 mei en vindt plaats in het dienstencentrum Bachten Reede aan de Vredeho- fiaan. De uitvoering van Accor- deola begint om 19.30 uur. Kaar ten zijn 's middags verkrijgbaar aan de zaal. Omdat de educatieve activiteiten voor culturele minderheden in 1982 niet meer dan 1750, hebben gekost, is de gemeente Vlissingen terug gekomen van een plan om voor die activiteiten een kwart ton op tafel te leggen. Eer der werden deze scholingen on dergebracht bij de Stichting Wel zijn buitenlandse Werknemers Zeeland, die onlangs ophield te bestaan. Overeenkomstig de kos ten in 1982 stelt de gemeente nu voor het bedrag van vorig jaar aan te houden, namelijk ƒ1750,— Onder meer dit onderwerp be spreekt de commissie voor finan ciën vandaag (woensdag 18 mei) tijdens de vergadering om 17 uur in het stadhuis. De Brede Maatschappelijke Dis cussie over Energie vindt op dins dag 7 juni en dinsdag 14 juni plaats in De Zwaan te Oost-Sou burg. Tijdens de eerste bijeen komst wordt informatie verstrekt over energie en het beleid dat ge voerd wordt en over het onlangs gepubliceerde Tussenrapport van de Stuurgroep. Tijdens de twee bijeenkomsten wordt er gediscus sieerd en staat het vormen en ui ten van een mening centraal. Aanvang beide keren is 20 uur. Een modieuze bril van bekende ontwerpers. Het Optiek- Gilde heeft oog voor de laatste ontwikkelingen. Volgt de inter nationale mode op de voet. De collecties worden met zorg samengesteld en opgebouwd uit een internationaal aanbod. De Groeneveld-opticien is in het bezit van de modernste oog- meetapparatuur. Correcte bediening en oprechte interesse voor het vak, zijn kenmerken van de Groeneveld-opticjen. De grootste trots is het enorme assortiment. Van prettig voordelig tot hoogst exclusief. Modebrillen voor jong en oud. Op alle correctiebrillen 1 jaar gratis garantie! Welkom. Bij de Groeneveld-opticien. Aangesloten bi| bet \foor zefeerheld en service. de Gilde-Opticien. Goes, Lange Vorststraat 106, tel. 01100-16678 Middelburg, Lange Delft 24 tel. 01180-12083 Vlissingen, St. Jacobsstraat 14, tel. 01184-12398 yxN iiüoiii^vai) c*-• v/uv-v/t/oow uui. t De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond houdt op woensdag 25 mei haar laatste ledenvergadering voor het vakantie-seizoen, in ge bouw De Schakel Bachtensteene 14 te Middelburg, aanvang 14 uur. Na het huishoudelijk gedeelte zal directeur D.A. Hazelaar van On derlinge Waarborgmaatschappij Ziekenfonds Midden Zeeland een praatje over het ziekenfonds hou den. Belangstellenden boven 50 jaar zijn van harte welkom. De UW afdeling Middelburg, houdt haar voorjaarsbazar op donderdag 19 mei van 9.30 tot 13 uur in het gebouw Herengracht 52 (sous-terrain) te Middelburg. Er is een grote keuze in fraaie en nuttige handwerken, vervaardigd door de dames van de 'UVV- handwerkclubs. Kleine geschen ken en bloemstukjes zijn eveneens voorradig. De opbrengst van deze bazar wordt besteed aan het ko pen van nieuwe materialen voor de handwerkclubs. 'Roldoorbreking' is het onder werp dat centraal staat tijdens de koffiecontactmorgen van de vrouwencontactgroep Arnemui den op woensdag 25 mei. De bij eenkomst begint om kwart over negen. De werkgroep zelf verzorgt de inleiding. Kinderoppas is aan wezig. De Brede Maatschappelijke Dis cussie over energie vindt op don derdag 9 juni en dinsdag 21 juni plaats in Arnemuiden in het ver enigingsgebouw De Arne. Op de eerste datum wordt informatie verstrekt over energie en energie beleid. Ook wordt er informatie gegeven over het door de stuur groep reeds gepubliceerde Tus senrapport. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt gediscussieerd en staat het vormen en uiten van meningen centraal. Aanvang bei de keren is 20 uur. De vaste commissie voor advies en bijstand voor het verkeer van de Middelburgse raad vergadert vandaag (woensdag 18 mei) in het stadhuis (Maquettekamer) vanaf half acht. Er wordt een uitgebreid parkeer- en reisplan besproken en ook de asfaltering van de kaaien route staat op de agenda. Verder wordt uitbreiding van het betaald parkeren aan de Hoogstraat en Nieuwe Haven voorgesteld. De Vrouwencontactgroep 'Zand stroomcontact' in Middelburg houdt op woensdagmorgen 25 mei weer een bijeenkomst in De Vergulde Baars. Er worden dia's getoond van een reis door de Verenigde Staten. Aanvang half tien. B en W van Arnemuiden hebben de nieuwe inwoners uitgenodigd voor een kennismakingsbijeen komst op donderdag 19 mei. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om half acht. Hoewel de gemeente on langs de informatiegids Wegw ijzer heeft verspreid, neemt b en w aan dat er onder de nieuwkomers nog talrijke vragen leven, die tij dens het treffen op ongedwongen wijze kunnen worden beant woord. De eetgroep van het vrouwencafé Trui in Pand aan de Kerksteeg in Middelburg gebruikt weer een gezamenlijke maaltijd op donder dag 19 mei om 18 uur. Aanmel den: 01180-34289 (Willie Zwe- mer). Aansluitend is er om 20 uur een thema-avond met als onder werp 'De vrouw en haar beeld', over kunst. Het onderwerp wordt ingeleid met dia's. Op donderdag 2 juni treedt de eigen theatergroep Zilt op. De raad van bestuur van de PZEM heeft een krediet van een half miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf -3' wordt de molen in de loop van dit jaar in hel Vlissingse Sloegebied ge plaatst, naast 'PEP-2'. De Wind molen heeft een vermogen van circa 300 kilowatt. Het sociaal cultureel werk De Hayman in Middelburg laat de wijkbewoners van Dauwendaele en de Magistraatwijk op woens dag 25 mei kennis maken met een groot aantal activiteiten voor jong en oud. Deze kennismaking met het sociaal cultureel werk begint 's morgens om elf uur en eindigt om negen uur 's avonds. Er is van alles te zien op die dag. Zo zal de thea tergroep spelen, er is een fancy- fair, dia's en film over het club- en buurthuiswerk. Om drie uur 's middags is er een talentenjacht voor kinderen van zes tot twaalf jaar uit de Magistraatwijk. Om half vijf wordt het middagpro gramma gesloten met oplaten van ballonnen. Tijdens het avondpro gramma (aanvang 19 uur) treedt er onder meer een play-backgroep op, er is weer een fancyfair met knutselhoek en de volksdans groep voor twaalf- tot vijftienjari gen verzorgt een optreden. Verder is er een disco vanaf half acht. Deze presentatie wordt gehouden in het Zuiderbaken.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1983 | | pagina 7