HELMO BOETIEK Toneeladviseuze Lenie Hendrikse geeft toneeltraining voor amateurs Eén jaar Lange Delft promenade werd feestelijk gevierd DOE-HET-ZELF! ffV Thema-tentoonstelling "Zeeuws Landschap" in ZKC Hifi Cursus in Kloveniersdoelen te Middelburg B. MIDAVAINE mossel DANSLES MEER RENTE M Heerlijk lichte tassen Tassenzaak BIJOU t TOT EN MET 5 JANUARI A.S. DANSSCHOOL JANVIER ZEEUWSE BONDSSPAARBANK KERSTNACHTDIENST IN LUTHERSE KERK Improvisatie GRATIS CONTROLE AUTOVERLICHTING KERST IN "OPEN DE BEUK" Voor op reis voor shopping.., 18,- KORFBALINSTUIF 79e jaargang no. 51 - woensdag 21 december 1977 I op uw spaargeld V- h bij de f3 p—i s Hoog krediet lage aflossing 15.000,- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) en vele andere doeleinden. Tassen met veel aparte vakken. Vanaf DE ZAAK OP DE HOEK de Bruyne Gas- en Loodgietersbedryf CV-INSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten GASFORNUIS tijdelijk 799,— ERRES WASAUTOMAAT tijdelijk 1049,— ATAG AFZUIGKAP slechts 275,— Aanvang nieuwe cursus DINSDAG 3 JANUARI in de Concert en Gehoorzaal te MIDDELBURG Inschrijving vrijdag 30 december van 19 - 21 uur in de Concert en Gehoorzaal Singelstraat 13, Middelburg of telefonisch overdag 01100-20176 Goes Middelburg Zierikzee Jacob Valckeplein 4, Goes KERSTBAL el-restaurant SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANQE DELFT 61, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN fry/-4 re 1 jM p 0 m Er komen steeds meer mensen die iets aan toneel willen gaan doen. Er zijn in deze regio al een groot aantal amateur toneelverenigingen die zo nu en dan maar toch met een zekere regelmaat voorstellingen geven die bij het publiek goed in de smaak vallen. Geen wonder: toneelspelen is bijo bijzonder leuk om te doen en als je eenmaal op de planken staat en het loopt allemaal een beetje leuk, kun je er al gauw niet meer buiten. Toch is er - dat blijkt telkens weer- een groot verschil in toneel en toneel. De een ligt het toneelspelen duidelijk meer dan de ander. Er wordt nogal eens snel ge dacht: Ik sta op de planken dus ben ik acteur. Maar dat gaat natuurlijk niet helemaal op. Voor men een aardig stukje toneelspel kan weggeven, komt er toch nog wel het een en ander kijken. "Er komt zeker heel wat om de hoek kijken", beaamt Lenie Hendrikse,"Het is al een heel verschil of je iemand voor je hebt op een toneel die wat aan to neeltraining gedaan heeft of iemand die er "zomaar" op is gekomen. Juist voor de mensen die graag iets van de grond beginselen aan de weet willen komen Zaterdagavond 24 december a.s.. om half tien wordt in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel te Middelburg weer een kerslnaehldiensl gehouden. .Hiermee wordt een oude typische Lutherse tradi tie door de Evang. Lulh. gemeente van Middelburg in ere hersteld. Voorzanger in deze dienst zal zijn ds. C.F.H. van Tuyll van Serooskerk.en en voorts zullen muzikale medewerking verlenen: Liesbeth Binkhorst, viool, Jos Verpoorten, orgel en W. van Otterdijk, zang. Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. J 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl. per mndin handen ca f 19712 000 ca. 24715.000 ca f 297 18 000 ca 34721.000 ca. 397 24 000 ca. 44727.000 ca. 49730.000 ca. 54733.000 Looptijd 96 maanden ca 24725.000 ca. 29730.800 ca. 34735 000 ca. 39740.200 ca. 49750.400 ca. f 59761.000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) van het toneelspelen, geeft het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel in sa menwerking met het Middelburgs Theater een cursus van 12 weken in de Kloveniersdoelen te Middelburg, waar bij ik als cursusleidster fungeer. We gaan proberen om in die periode de cursisten van alles en nog wat bij te brengen op het gebied van zelfpresen tatie, stemgebruik, vormgeven en bewe ging, concentratie (iets heel belangrijks op het toneel), het luisteren naar je tegenspeler, het inleven in de rol die men gaat spelen, het alert reageren en het gebruik van ruimte en materiaal. Al met al moet dat ertoe leiden dat de kur- sisten straks in hun eigen vereniging wat geloofwaardiger kunnen optreden". Een deel van de cursus omvat de im provisatie maar ook worden vaststaande teksten uit gewone toneelstukken ge bruikt. Het belooft zeer zeker een aan trekkelijke cursus te worden, waar iedereen die er maar zin in heeft heel wat wetenswaardigs kan wegslepen,. Het amateurtoneelspel hoeft dan beslist niet langer een "simpel opdreunen van de tekst" te blijven, maar het kan echt boeiend toneelspel worden met vloeien de bewegingen, kortom een spel met acteurs die zeker zijn van zichzelf. Wie er meer van wil weten kan terecht bij Lenie Hendrikse. lel. 01180-12676 of bij Jacques Jacobsen. tel. 01180-26046. De cursus begint op 12 januari '78, duurt 12 weken en valt telkens op de donderdag avond. Zaterdag j.l. was het een jaar geleden dat de Lange Delft-promenade in Middel burg werd qcopend. Dit jarig jubileum kon natuurlijk niet onopgemerkt voor- In het belang van de verkeersveiligheid voert de A.N.W.B. ook dit jaar weer de actie "Zicht op Licht". Van 19 tot en met 23 december a.s. kan men op het technostation van de ANWB op het industrieterrein aan de Arnesteinweg 30 te Middelburg gratis de afstelling van de autoverlichting laten controleren. Zo nodig zal men de verlichting ook bijstellen. Men kan hiervoor op ge noemde data tussen acht uur 's morgens en half vijf's middags terecht. Of een dergelijke controle nu wel zo nodig is? De A.N.W.B. heeft in de 13 jaar dat men dit werk reeds doet, bij ruim anderhalf miljoen auto's de verlichting gecorrigeerd! Zaterdag 24 december brengt 'Open de Beuk', Herengracht 52, Middelburg, een primeur voor Zeeland, nl. een optreden van Jan Akkerman-band. Akkerman wo'dt al jaren beschouwd als een van de beste gitaristen in Nederland. Hij kwam voor het eerst tot nationale bekendheid als gitarist van de groep 'T- he Hunters'. Brainbox was een andere groep, waarvan naast Akkerman ook Kaz Lux en Pierre v.d. Linden deeluit- maakten. Eind '69 stopte Akkerman met Brainbox en later ook Pierre van der Linden. Ze vonden elkaar terug in 'Fo cus', samen met Thys van Leer. Focus was de eerste Nederlandse groep die echt doorbrak in het buitenland, c.q. Amerika. Akkerman vergaarde een gro te internationale schare fans. Begin '76 stopte hij ook met Foóus en ging platen maken. Zo, werkte hij hard aan een lp., kortweg 'Jan Akkermans' genoemd. Hij wordt op die plaat begeleid door de Ak kerman - band, waarin Jochaim Kühn - keyboards, Cees v.d. Laarse. bas, Bruno 19.— 22.— 25.— enz. tot 80.- Lange Delft 44. hoek Segeersstraat 4a. Middelburg Castelucci drums en Neppie Noya, per cussie. Aanvang concert 21.00 u. Toegang 12.50 (voorverkoop 10,-). Aanvang 26 december, tweede kerst, wordt in De Beuk' de film "Bof' van regisseur Claude Feraldo gedraaid. Een Franse arbeider van middelbare leeftijd besluit met werken te stoppen en van het leven te gaan genieten. Hij wil ook zijn zoon van de zinloosheid van diens werk overtuigen maar deze geeft vooralsnog de voorkeur aan het leven als loonslaaf. Nadat pa zijn neurotische vrouw uit de weg heeft geruimd, trekt hij bij zijn zoon in en deelt diens vrouw met hem. Samen met een winkeldievegge en een straatveger trekt het drietal naar het zuiden op zoek naar geluk en vrijheid. Aanvang 20.30 u. toegang 3,-. Zondag le kerst is de Beuk gesloten b Achter 't Hofplein 9 Middelburg Telefoon (01180) 1 52 03 Wij wensen alle clientèle, vrienden en kennissen prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1978. bijgaan: er waren de nodige festiviteiten te doen op en om de promenade. De stichting Lange Delft Promotion was hier debet aan. Speciaal voor deze gele genheid gaven "Johan Friso" en "Julia na", vergezeld door majorctten een aan trekkelijke show, daarbij gadegeslagen door een groot aantal bezoekers van de I ,ange Delft Promenade. Ook bij het publiek blijkfdc/.e vorm van winkelstraat aan te laDe reacties bij de mensen aan wie de. vraag werd ge steld hoe ze de promenade vonden, wa ren over 't algemeen zeer positief. Het enige bezwaar dat men had was - een bekend feit overigens - dat er nogal eens lieden met de fiets over de promenade scheuren. Hoogtepunt van het hele gebeuren ron dom de jarige promenade was het ont hullen van het tweede beeld op de Lan ge Delft promenade, vervaardigd door de Middelburgse kunstenaar Guido Metsers. Het stelt voor een dame, Tanja, die lui zonnebadend in een ligstoel de aandacht trekt van het winkelend pu bliek. Naast haar is een lege stoel ge plaatst. speciaal voor de vermoeide man/vrouw. Het ziet er naar uit, dat er komende zomer wel een automaatje bij mag komen met: er is nog één wachten de voor U.... Wethouder A. Bergshoeff was de man die het beeld het daglicht deed zien. Hij deelde nog mee, dat ge probeerd wordt om vóór de zomer maanden de reterende 3 beelden op de promenade te krijgen, werkstukken van Bob Klaassen, Nico van de Boezem en Theo Maassen. Gedurende de festiviteiten reikten ma jorettes leuke attenties uit aan de win kelende mensen in de straat. Voor de kinderen waren er 's middags filmvoor stellingen in het City theater. Woensdag 28 december a.s. organiseren de korfbalverenigingen Swift en Ondo in de sporthal 'De Voorburch' te Mid delburg een korfbalinstuif. Deze instuif begint 's morgens om half tien en staat open voor allen kinderen van 7 t.m. 14 jaar. 's Morgens is er gelegenheid om aan diverse spelvormen deel te nemen en 's middags kan men op vier velden tegelijk korfballen. Om ongeveer vijf uur is de instuif afgelopen. Tijdens de lunchpauze worden er enkele films ge draaid. De toegang is gratis. Het is ge wenst dat de kinderen gymschoenen en boterhammen meenemen. met Grill en draaispit merk Pelgrim type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens consumentengids de beste wasautomaat, van 1372, van 370,— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ons terecht voor si hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 POPPENHUIS-MEUBILAIR Een poppenhuis vol meubelen voor uw dochter om mee te spelen, Tafels en stoelen, bedden en ook een fornuis. Een staande klok, kasten, een ijskast en nog veel meer. Tekening nr. 1186 geeft u alle meubelen op ware grootte, zodat ze gemakkelijk te maken zijn. Als u een klein handzaagje heeft, een scherp mesje en wat lijm, kunt u alle meubelen b.v. op de keukentafel maken. Alles is gemaakt van dunne plankjes en met de complete constructie-details zal het een genoegen zijn om het te maken. U kunt de tekening bestellen door storting van f 16.50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl 1186. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een speelgoed transportauto-opbergkist (Fa/Vl 1292, f 8,-), een poppenhuis (Fa/Vl 1146, 16.50), een kerstdecora- tie (kerkje) (Fa/Vl 1209, 8,-) en een kerststal met muziekdoos (Fa/Vl 1202, 7,50). uw raadsman voor: piano's, Middelburg,1 tel. 01180-27684 In het Zeeuws Kunstenaarscentrum te Middelburg wordt tot en met 5 januari 1978 een thema tentoonstelling gehou den waaraan een 22 tal Zeeuwse kunste naars meewerken. Het is een aantrekke lijke groepstentoonstelling waarbij - de naam van de expositie verraadt het al - het Zeeuwse landschap centraal staat. Ter gelegenheid van deze expositie is een boekwerkje uitgegeven dat dezelfde naam draagt: Zeeuws Landschap. Het is "volgeschreven" door een aantal Zeeu wen dat zich tussentijds overgeeft aan proza en poezie. Daarnaast staan een aantal schilderijen, etsen en tekeningen die op de expositie te bezichtigen zijn, als illustratie in het boekje vermeldt. Het zal nauwelijks uitleg behoeven dat dit boekje een uitgave is van het ZKC. Het zal geen uitzondering zijn dat er in de overvloed van werk die in het cen trum te zien, heel wat schuilgaat: goeie en minder goeie zaken. Het zou veel te ver voeren om alle werk apart te be schrijven. maar een enkele uitzondering dient gemaakt. Met name het werk van Ko de Jonge en dat van Theo Voorzaat springt eruit. Ko de Jonge is hier in de omgeving bepaald geen onbekende, zijn serie tekeningen met als thema Middel burgse voordeuren oogstte indertijd veel bekendheid. Ko wijkt daar in feite nog steeds niet vanaf, al heeft hij nu de sleutel als thema. Bijzonder mooi is zijn .compositie "Zomer in Domburg" waar in hij heel stilistisch in zwart en wit een aantal Duitse wagens tevoorschijn to vert, met daarbij - logisch - een hotel sleutel. Zijn pentechniek is buitenge woon gaaf, nuances zijn goed aange bracht, kortom het werk is boeiend. Theo Voorzaat, afkomstig uit Dreischor, Op vrijdag 23 december in de Concert- en Gehoorzaal. Voor oud-leerlingen is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. geeft blijk van een zeer aparte kijk op het Zeeuwse Lnadschap, voornamelijk door de soms bijna onheilspellende lichtval. Daarbij verweeft hij in zijn werk een sterk realistisch element, dat in bv. "Kerkhofje te Dreischor" door een herhaling van een landschap in een rioolpijp bijna het predikaat "magisch realistisch" zou kunnen dragen. Ook het 'Achterstraatje'van zijn hand is een knap stuk werk. Verder is het Zeeuwse landschap in ve lerlei vorm en kleur te bewonderen op deze expositie. Of het nu gaat om dorps en stadsgezichten, om een duinland schap of een zeegezicht, het is er alle maal terug te vinden. Het lijdt geen twijfel of deze tentoonstelling trekt vele bezoekers. Wat betreft het boekje: on geveer 16 "dichters en 5 schrijvers heb ben het boekje gevuld. Dichters staat in dit geval tussen aanhalingstekens omdat iemand die leuk met de Nederlandse taal weet om te springen, nog lang geen dichter is. Het ZKC had toch een wel wat strengere maatstaf mogen aanleg gen. Dat wil in geen geval zeggen dat hetgeen er aan poezie in het boekwerkje te lezen staat, nu beneden alle peil is. Dat bepaald niet. Gelukkig heeft men kans gezien een aantal toch wel kundige poëten aan het woordt te laten. Wat er aan proza in staat is qua gehalte beter. Met name een verhaal van Helma Wolf - Catz spreekt duidelijk aan. De illus traties zijn goed gekozen al is er weinig sprake van ondersteuning van de tek sten.Inhakend op het voorgaande zou men kunnen stellen dat de kombinatie van tentoonstelling en boek. toch een leuk initiatief is van het KCZ. Op deze manier komen heel wat mensen die zich met enerzijds de beeldende kunst en anderzijds met het geschreven woordt bezig houden, een beetje in publiciteit, al moet er voor gewaakt worden dat iedereen zomaar de kans krijgt om aan dacht van het publiek te eisen. BS Voor alle zekerheid. een verantwoorde keuze in stijl en techniek. Reeds vanaf 875*.- Nieuwendijk 35-37 Vlissingen de gelegenheid voor het houden van Uw bruilqft. familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1