HELMO BOETIEK Zaterdag de hele dag feest Middelburg viert éénjarig bestaan Lange Delft Promenade t mossel o v< sfeervolle Kerst roovers speciaalzaken R00VERS LEER ROOVERS IJZER DOE-HET-ZELF! m DANSLES OVERS SCH0EHEH B. MIDAVAINE MÉÉR RENTE DANSSCHOOL JANVIER middelburg M** 79e jaargang no. 50 - woensdag 14 december 1977 ZEEUWSE BONDSSPAARBANK 'SILVER NIGHTHOME' EN NIEUWE ACCOMODATIE JEUGDSOOS "SECOND HOME" Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding en.... lage prijzen! Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen NIEUWE MELODIEEN LUTEMGROEP KOOPT 3 NIEUWE VLETTEN op uw spaargeld bij de /r" IJoêés Aanvang nieuwe cursus DINSDAG 3 JANUARI in de Concert en Gehoorzaal te MIDDELBURG Inschrijving vrijdag 16 december maandag 19 december van 19 - 21 uur in de Concert en Gehoorzaal Singelstraat 13, Middelburg of telefonisch overdag 01100-20176 Goes - Goes Middelburg Jacob Valckeplein 4, Goes Zierikzee L. DELFT 48 - Middelburg Lange Delft 31. Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten GASFORNUIS tijdelijk 799,- ERRES WASAUTOMAAT tijdelijk 1049,- ATAG AFZUIGKAP slechts 275,— Hoog krediet lage aflossing 15.000- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) BEHANG VOORDEEL, BEHANG VOORDEEL, ROL6M. AFWASBAAR van 17,95voor 6,65 HOBBYHUIS DAUWENDAELE 1E HYPOTHEEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT «1, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ■Z. L- Inmiddels is het een jaar geleden dat- in de stromende regen - de Lange Delft Promenade in Middelburg, officieel door burgemeester drs. P.A. Wolters werd geopend. In dat jaar is er heel wat ge beurd, vooral de mensen van de stichting Lange Delft Promotion hebben niet stil gezeten. Ze hebben zich druk ■ingespan nen om telkens iets leuks te laten ge beuren op de promenade om zodoende het winkelend publiek wat vertier te bie den. In Middelburg is de promenade niet meer weg te denken. Straks wordt deze nog meer geaccentueerd door verschil lende kunstwerken die in het kader van de Contraprestratie regeling beeldende kunstenaars, op de promenade worden geplaatst. De plaatsing van het eerste beeld,"Tanja" van de Middelburgse kunstenaar Guido Metsers Polona, ge schiedt een dezer dagen. Wethouder Bergshoeff zal dit beeld onthullen. Dat gebeurt dan in de viering van het eenjarig bestaan op 17 december, 's morgens om 11.00 uur. De onthulling wordt omlijst door een show van Johan Friso van 10.30 uur tot 11.30 uur. De plaats van het nieuwe beeld is vlak voor de toekomstige C A vestiging. Van 14.00 uur - 16.00 uur geeft Juliana •een grote show weg en om 13.30 uur en om 15.30 uur zijn er kindervoorstellin gen in het City theater, met tal van leuke tekenfilms. Aan het jubileumviering is ook een wedstrijd verbonden: degene die de leukste, gekste of mooiste foto maakt gedurende de maand december op de promenade, krijgt een leuke prijs. Eoto's op een minimum formaat van 13/18 en maximum formaat van 18/24 cm inleveren vóór 1 januari '78 bij Harry Verschuure of A.A. van Pagee. Gedu rende de gehele zaterdag worden op de promenade leuke attenties uitgereikt aan het publiek. Er wordt aan de zijde van Lange Delft Promotions opgemerkt dat er wellicht het volgend jaar weer een aantal evene menten komen. Veel show, maar er Zaterdag 17 december gaat jeugdsocië- teit "Silver Nighthonie", Middelburgse straat 113 te Oost-Souburg weer van start in zijn nieuwe accomodate. De soos opent officieus in verband met het feit dat de verbouwing nog niet voltooid is. De officiële opening zal plaatsvinden in januari '78 met genodigden van o.a. gemeentelijk niveau, welzijnswerkers zowel beroeps als vrijwilligers, enz. uw raadsman voor: piano' Middelburg, tel. 01180-27684 Met steun van de gemeente Vlissingen werd in september jl. begonnen om het woonhuis aan de Middelburgsestraat 113 te Oost-Souburg om te bouwen tot een soos. Na drie maanden hard werken is men eindelijk zover, dat de soos kan gaan draaien. De grootste veranderin gen met deze verhuizing zijn: De omge ving (de bebouwing is dichter) en de ruimte. Vroeger hadden de jongelui van "Silver Nighthome" een soos voor hen alleen, nu moeten zij de ruimte delen met sociëteit "Razzmatazz". Als aktiviteiten voor de komende maanden staan op het programma: 2e Kerstavond van 19.3Q t/m 22.30 voor de leden; Nieuwjaarsreceptie voor de ou ders van 15.00-17.00 uur en voor de le den 19.30 uur; In januari zal! een grote aktiviteit georganiseerd worden. Dit kan zijn een discoavond, dropping, carna valsavond, dauwtrappen enz. Wat er in januari komt, is nog niet bekend. Daarnaast is er nog een reeks van kleine aktiviteiten, die in de soos zullen worden gehouden. Zo heeft de disco-groep 2 3 maal per maand een aktiviteit. De werkgroep publiciteit zal zich gaan bezig houden met het driemaandelijks blad SINIHO, infobul (informatiebul letin), jaarverslag 1977, enz. De openingstijden van de soos zijn iets veranderd en luiden als volgt: zaterdag avond: 19.30-23.30 uur, zondagmiddag: 14.30-17.30 uur, zondagavond: 19.30-22.30 uur. Vrijdag 16 december organiseert jeugd soos "Second Home", Oosterschelde- straat 1 te Middelburg een informatie/ discussie-avond over het werk van de vereniging Milieuhygiëne Zeeland. Als spreker zal aanwezig zijn de heer Ban- nink, die onder andere het onderwerp kernenergie aan de orde zal stellen. Aanvang 20.30. Vrij entree. Lange Delft 17, t.o. Citytheater wordt ook al gedacht aan een expositie van plasticken etc. Verder is men bezig met de planning van een geluidsinstal latie. Gezien echter het feit dat recente lijk een splinternieuwe straatverlichting is aangeschaft, zal dit nog even duren. Met ingang van het volgende kwartaal zullen de onderstaande melodieën op het speelwerk van het carillon van de Lange Jan. te Middelburg worden gezet: a. Hele Uren: balletmuziek uit "Rosa- munde" Schubert; b. Halve Uren: Roe meense dans. Bartok; c. Kwartieren: Als de grote klokke luidt (volksliedje) HOTEL-RESTAURANT ue gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en. feestavonden berekenen wij geer zaalhuur. Lange Delft i0, Middelburg Tel. (01180) 13490 met Grill en draaispit merk Pelgrim type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens consumentengids de beste wasautomaat, van 1372, van 370,— „DOE-HETZELVERS" kunnen bU ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl. per mndin handen ca. 197 12.000 ca. 24715.000 ca f 297 ƒ18 000 ca 34721.000 ca 397 24.000 ca. 44727.000 ca 49730 000 ca. 547 33 000 Looptijd 96 maanden ca 247 25 000 ca 297 30 800 ca 347 j 35.000 ca 397 40 200 ca 497 50 400 ca 597 61 000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) 8BKM 'KERSTSTAL MET MUZIEKDOOS Dit stalletje verhoogt de sfeer in uw huis tijdens de kerstdagen. Het geeft een basis van 26x 33 cm. en is ca. 23 cm. hoog. Karwcipost-tekening no. 1202 geeft de onderdelen op ware grootte getekend. De figuren kunt u in de winkel kopen en onder de kap kunt u een muziekdoosje monteren dat een kerstliedje speelt. U kunt de tekening bestellen door storting van 7,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VL. 1202. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.a.: een model van een oud Engels oorlogs schip (Fa/VL 1050,/ 20, een speelgoed transportagto-opbergkist (Fa:VL.1292,j" 8, een poppenhuis (Fa:VL. 1146, 16,50) en een kerst- decoratie, een kerkje, (Fa/VL. 1209,/ 8. De Lutemgroep te Middelburg, onder deel van Scouting Nederland heeft met haar kabouters en waterpadvindsters de jaarlijkse Ouderavond gehouden in de Aula van de Chr. Scholen Gemeenschap te Middelburg. Na de opening verzorgden de kabouters een songfestival, waarbij enkele moe ders als juryleden optraden. Hierna brachten de waterpadvindsters een ge varieerd programma met allerlei dansen en sketches ten tonele. Na de verloting in de pauze kwam de verrassing voor de padvindsters. In plaats van één vlet erbij, bij de reeds bestaande, komen er drie vletten op af betalingregeling bij.Door deze aanschaf is het mogelijk dat iedere bak een eigen boot heeft, waarin men kan roeien en zeilen. Voor het echter zover is, zal er door de groep nog hard gewerkt moeten worden om de boten voor mei 1978, vaarklaar te hebben. Behalve door een groot aantal ouders werd de avond ook bezocht door diverse vertegenwoordigers van andere scou tinggroepen. Vrijlandstraat 47, Middelburg (in het winkelcentrum) Rente v/a 7,8% op levensDasis. Rente v/a 8,25% op annuiteitsbusis. Rente 10-5 of 2 jaar vast. Op 120 maanden 10.000 142 15.000 204 25.000 333 30.000 400 40.000 534 Op 240 maanden 10.000/ 108,- 20.000/ 203,- 30.000/ 294.- 40.000/ 392.- 50.000 490.- Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1