HELMO BOETIEK mu Tiende Internationale Culinaire Salon van Zeeland werd groot succes Polaroid direkt-klaar camera's. D RTl DOE-HET-ZELF! Web brengt interessante groepsexpositie in Vleeshal BIJOU Zeeuwse koks kwamen goed voor de dag Man Vrouw Polis B. MIDAVAINE J+V mossel v ersl :ee Rel NOG TOT EN MET A.SZONDAG EXPOSITIE VAN OUDE GRAFIEK EN TOPOGRAFIE PRIJSVERLAGING Nu nog slechts f JAZZ-"TOPPERS" IN ZOUTELANDE FILM IN 'DE BEUK' Hoog krediet lage aflossing <4 79e jaargang no. 49 - woensdag 7 december 1977 MÉÉR RENTE op uw spaargeld (i bij de ZEEUWSE BONDSSPAARBANK Polaroid EE 33 Bovendien: 30,GRATIS aan Polaroid-artikelen FOTO - FILM Omda eve i t vader en moeder n belangrijk zijn. Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen! de Bruyne 15.000,- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) Gas- en Loodgietersbedryf CV-IIMSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" DE BERDINI'S met hun grandioze KINDER-CIRCUSSHOW komen naar Middelburg GRATIS KINDERVOORSTELLING BONNEN VERKRIJGBAAR IN DE MIDDELBURGSE ZAKEN kenbaar aan het raambiljet BEZOEK DE SPECIALE KOFFER ETAGE VAN a mi SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT «1, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ■BI Voor de tiende achtereenvolgende keer werd de Culinaire Salon van Zeeland gehouden. Dit keer in het Scheldekwar- tier. Voor het eerst. Grand Hotel "Bri tannia" bleek niet langer ruim genoeg om alle inzendingen te kunnen herberg en, zodat naar een nieuwe ruimte moest worden omgezien. Al in de paar voor gaande jaren dat de bekende Salon de Zélande werd gehouden, moest de expo sitieruimte in "Britannia" worden uitge breid met tenten voor alle inzendingen. In de grote zaal van Het Scheldekwartier stond vorige week dinsdag het hele spul bij elkaar en het moet gezegd: het was werkelijk een lust voor het oog. De indi viduele inzendingen van groepen, instel lingen en niet te vergeten die van de leerlingen plus daarbij nog de stukken uit de showklasse en de speciale kaasscho tels, deden de vele bezoekers het water in de mond lopen. Burgemeester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen opende de salon 's middags officieel. Later op de avond volgde een koud buffet en de dag erna werd in het kader van de Zeeuwse salon een wed strijd oester openen gehouden, waarbij tv-presentator Berend Boudewijn aan wezig was. Het is opmerkelijk met hoeveel enthou siasme de deelnemers aan de Culinaire 1 HOTEL-RESTAURANT de gelegenheid voor net houuen van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Salon van Zeeland te werk gaan. Men kan eigenlijk wel stellen dat de kwaliteit van de inzendingen elk jaar weer beter wordt, al kun je dat natuurlijk tot in lengte van jaren blijven zeggen. Wellicht dat"het beter is om te zeggen, dat het niveau over het geheel genomen in een woord "uitstekend" is, al zullen er zo hier en daar wel eens een paar schotels zijn. die er nu niet zo geweldig uitsprin gen. Een salon als deze biedt aan vele koks en leerling koks de mogelijkheid om te la ten zien wat er aan vakbekwaamheid onder hen leeft. Temeer, daar men lang niet overal in het dagelijkse werk datge ne kan leggen wat men eigenlijk zou willen. Voor de bezoekers is het leuk om eens een indruk te krijgen wat er zo allemaal gemaakt kan worden. Immers: een steeds groter wordend aantal mensen eet meer dan vroeger "buiten de deur" en op een manifestatie als de Salon van Zeeland valt heel wat te leren, al was het alleen maar door je ogen er goed de kost te geven. Kleur en fleur te over op de show en in het uitgebreide juryrapport staat te lezen dat de jury van mening is dat ook op het smaakgebied uitmunten de resultaten zijn behaald. Wat vooral van belang was: het gebruik van verse materialen. Juist daarin zijn de deelne mers goed geslaagd, al valt zoiets be paald niet mee. Ook dit keer weer een internationale salon: voor de zesde keer. De deelne mers waren afkomstig uit: Nederland, België, Duitsland en Engeland. Zelfs was er een groep koks uit Ierland met een fraaie inzending. Als men beziet dat de Salon de Zélande 10 jaar geleden in De Standaard Boek- en Kunsthandel Van Benthem en Jutting te Middelburg houdt van 3 december tot en met 6 ja nuari een zeer interessante verkoop-ex positie van Oude Grafiek en Topogra fie. In totaal worden er een zeventigtal kaarten en prenten tentoongesteld, waaronder verschillende van Zeeland uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Daarnaast zijn er vele gravures met bloemen, vogels en vlinders uit de ze ventiende en achttiende eeux te bewon deren. automatisch ingebouwde flits kleurenfoto's in een minuut, zwart-wit in sekonden Vraag snel een demonstratie met gratis kleurenfoto FIRMA Ook op maandagmiddag geopend. Nieuwendijk 35 - 37 VLISSINGEN Goes begon als onderdeel van de Hore- ca'oeurs, moet je je toch gaan afvragen of het volgend jaar weer een grotere salon wordt. Is dat zo, dan zal straks ook het "Scheldekwartier" geen soulaas meer kunnen bieden. Prijswinnaars werden: Seniorklasse: Ereprijs S. Jobse Schouw burg rest. Middelburg, le prijs C.P. Tel le Britannia, Vlissingen. Kaasklasse: le prijs S. Jobse rest. Schouwburg, Middelburg. Showklasse enkelingen: le prijs C.G. Brown, Stanly Woods, Orpington. In het Str.eefkerkse Huis te Zoutelande taat het nu onder de nieuwe eigenaar en van Damme een "Mekka" worden voor de liefhebbers van jazz. Ook de liefhebbers van andere soorten muziek zullen van tijd tot tijd aan hun trekken kunnen komen. Ben van Damme wil namelijk met ingang van vrijdag en za terdag a.s. gedurende de wintermaan den, op gezette tijden diner - dansants organiseren' Op 9 en 10 december a.s. is de Jazz formatie van Owen Bryce te gast in het Streefkerkse Huis. Owen Bryce is een zeer bekend f.guur in jazzkringen, hij fungeerde onder meer als jurylid in Sopot (Polen) bij een jazz festival en ook op radio en TV is hij een graag geziene gast. Voor de Frans - Afrikaanse TV heeft hij gedurende een aantal jaren ook jazzles gegeven' In de nabije toekomst wil men Pia Beek naar Zoutelande halen, de Dutch Swing College Band en ook Trio Louis van Dijk. De eerste avonden zullen onge twijfeld een succes worden, in elk geval wél wat de belangstelling betreft: de za terdag is uitverkocht, voor de vrijdag zijn nog maar enkele plaatsen beschik baar. Zaterdag 10 december a.s. draait in "De Beuk" te Middelburg de film "Catch 22" van Mike Nichols, met Alan Arkin. Or son Welles, Anthony Perkins, John Voight e.a. Regisseur Mike Nichols heeft van het boek "Catch 22" van Joseph Heller een anti-oorlogsfilm gemaakt, zoals er maar weinig zijn. Het is een venijnige, soms dwaze, steeds boeiende satire op de bloedige waanzin die oorlog heet. Op indringende wijze, maar met veel hu mor, toont Nichols hoe de logica van de waanzin het lot van de mensen in de oorlog bepaalt. De rolbezetting is sterk. Aanvang 22.00 uur, toegang 3.— Gezien de grote belangstelling voor het optreden van de Jan Akkerman-band op zaterdag 24 december is besloten vanaf donderdag 8 december de entreekaarten in voorverkoop te geven in "De Beuk". 10.— aan de zaal 12.50). at b ASSUHAN 1 IE KANTOOR Achter 't Hofplein 9 Middelburg Telefoon (01180) 1 52 03 De inzending "And in the Beginning" kreeg de persprijs. Juniorklasse: le prijs C.J.P.M. Philip- sen, Horeca vaksch.,Eindhoven. Koud buffet: le prijs Team Alpha Ho tel, Amsterdam. Prijs originaliteit: Heinrich Hill Hat- ting(D) Beste buitenlandse inz.: Cheefs and Cooks Circle, Londen, Team Ierland. Groepsinzendingen: le prijs 5e jaars leerl. Streekschool Zeeland Middelburg. Instellingsklasse: le prijs A.W. Sengers, Alphen a/d Rijn. Prijs originaliteit: M. van Zundert, Streekschool Breda. Prijs dieetschotels: D. Schinkel, Ter Reede, Vlissingen. De persprijs werd toegekend aan de in zending "And in the Beginning....", een kaasschotel die de bezoekers op geheel eigen wijze het verhaal van de zondeval in het paradijs vertelde. De wedstrijd oester openen werd ge wonnen door de heer T. Francke uit Middelburg, die het presteerde 30 oes ters in 3.32.7 minuten vakkundig te openen. Hij kreeg uit handen van wet houder Adan van Vlissingen een bokaal uitgereikt en hij mag ook naar Ierland, waar binnenkort het wereldkampioens schap oester openen wordt gehouden. Tweede werd de Middelburger L. Maassen. Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl. per mndin handen ca. 19712.000 ca. 24715 000 ca. 29718 000 ca. 34721.000 ca. 39724.000 ca. 44727.000 ca. 49730 000 ca 547 33 000 Looptijd 96 maanden ca. 24725.000 ca f 297 30 800 ca f 347 35.000 ca. 397f 40 200 ca. 49750 400 ca f 597 61 000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheék) HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER-en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOEHETZELVERS" kunnen b(J one terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 KERSTDECORATIE. Dit model van een plattelandskerkje kan de sfeer bij u thuis vergroten tijdens de kerstdagen. De bijgeleverde ramen zijn in "glas en lood"-motief en als de verlichting is ontstoken, zal het ook tijdens de avonduren een prachtige decoratie vormen. Een ingebouwd muziekdoosje dat een kerstlied speelt, maakt het geheel compleet. Het kerkje is ca. 18 cm. breed, 24 cm. lang en 38 cm. hoog en kan dus worden gemaakt van een paar stukjes hout. Tekening no. 1209 geeft u alle noodzakelijke werktekeningen op ware grootte. U kunt de tekening bestellen door storting van 8.— op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. 1209. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie: o.m. een inklapbare, verrijdbare tennistafel (Fa/VI 2943,12.50), een model van een oud Engels oorlogsschip (Fa/Vl 1050, 20.— een speelgoed transportauto-opbergkist (Fa/Vl 1292, 8.-) en een poppenhuis (Fa/Vl 1146, 16.50). r\ uw raadsman voor: piano' s, vleugel s, orgel: Middelburg,'tel. 01.180-27684 Goes, tel 01100-27258 Nog tot en met 11 december a.s. a.s. ex poseert in de Middelburgse Vleeshal van het Stadhuis, de groep Web' Corrie Blaas, Henny Huser, Liesbeth Huser, Jeroen, Inge van der Kooij, Robert Maaskant, Joke Noest, Ramanandra, Lienke Reijnhoudt, Cor Ruissen Ronald Vonk en Jan van Westen tonen er recent werk. Het is ook dit keer een leuke ten toonstelling waarbij terdege rekening is gehouden met het feit dat het een groep stentoonstelling is, dat wil zeggen dat de geexposeerde werkstukken elkaar be paald niet in de weg hangen, al hangt er zo bij elkaar wel heel wat. Bijzonder blij kan het publiek zijn met een tentoonstelling als deze, temeer daar er veel "eerlijk" werk tussen zit. Helaas nog wat kaf tussen het koren' maar dat schijnt nu eenmaal niet te voorkomen te zijn. Alhoewel" het moet toch mogelijk zijn voordat een expositie begint, het werk eventueel in gezamenlijk overleg' met de deelnemers, nog eens te bezien. Een vraagteken is in dit kader te plaatsen bij een serie foto's met betrekking tot "Janine" van wie bovendien een serie kleurenfoto's van zeer aanvechtbare kwaliteit in een album (ter kennismaking zijn opgeborgen. Trouwens het hele foto-oeuvre dat op de expositie te zien is, verdient hooguit het predikaat "matig tot dor". Jammer want ook de fotografie kan in vele gevallen een middel bij uit stek zijn in de beeldende kunst. Maar er staan zoveel aantrekkelijke De evenementencommissie M'75 organiseert op donderdag 29 de cember in de Schouwburg te Middelburg een Bij aankoop ter waarde van 5,— ontvangt u één waardebon. Twintig waardebonnen geven recht op een GRATIS TOE GANGSBEWIJS Bonnen inleveren en plaatsbespreken: maan dag 19 december van 9-12 uur in de Schouw burg, Molenwater, Middelburg. dingen tegenover. Uitspringers op, deze Webtentoonstelling zijn onder meer het werk van Joke Noest: gekke figuurtjes op een ondergrond van geelbruin papier, zoals die ook te zien zijn in haar boekjes. In vaak heel simpele voorstellingen schetst ze een wereldje waarin van alles en nog wat gebeurt en kan gebeuren. Ramanandra is en blijft nog steeds de man die mystiek en werkelijkheid tot een ademloos geheel weet samen te voegen, cybernetica is hem eveneens niet vreemd. Opvallend Ramanandra's kleurgebruik en de fijne stilering in zijn werkstukken. Lienke Reijnhoudt exposeert een aantal keramiekfiguiirti«>«. mensen in minia tuur, van weergaloze perfektie en vorm geving. De figuurtjes blijken ook bij de bezoekers van de tentoonstelling goed aan te slaan: het merendeel is reeds ge merkt met de bekende rode stip: ver kocht! Al met al: een goede expositie van groep Web die hiermee laat zien dat een groepsexpositie ook in positieve zin mo gelijk is. De Vleeshal is geopend dagelijks van 10.00 - 18.00 uur, op zondag van 14.00 - 18.00 uur. Toegang vrij. Op de verschil lende werkstukken kan hij aankoop sub sidie worden verkregen. Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, MIDDELBURG DE ZAAK OP DE HOEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1