HELMO BOETIEK Tot en met 7 december a.s. Duncan Willie exposeert in Zeeuws Kunstenaars Centrum Sint Nicolaas roovers speciaalzaken ROOVERS LEER ROOVERS IJZER DOE-HET-ZELF! Verkoop kinderpost zesels weer gestart i t OVERS SCHOENEN B. MIDAVAINE mossels Hfc;> MEER RENTE DE BESTE SINTERKLAAS SURPRISES BIJ middelburg "DE BEUK" Man Vrouw-Polis ffV IDEEEN VANMDEEEN VAN SINT NIC<K%SINT NICO LAAS IDAndig \LAASJD EEËNv poistasje \f?EEÊN VAN SIN ZEEUWSE BONDSSPAARBANK Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding en.... lage prijzen! Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen "DE KLOS" VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE KINDERKLEDING de Bruyne 79e jaargang no. 47 - woensdag 23 november 1977 op uw spaargeld bi j de Hoog krediet lage aflossing 15.000,- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) VOOR BEHANG HOBBYHUIS DAUWENDAELE GOEDKOPER DAN U DENKT Komt naar MIDDELBURG op zaterdag 26 november a.s. |l. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31. Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten GASFORNUIS tijdelijk 799,— ERRES WASAUTOMAAT tijdelijk 1049,— GEKLEURDE WASTAFELS slechts 149,— TOILETKAST voor 119,— Omdal even vaderen moeder belangrijk zijn. Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen! DE BERDINI'S met hun grandioze KINDER-CIRCUSSHOW komen naar Middelburg GRATIS KINDERVOORSTELLING BONNEN VERKRIJGBAAR IN DE MIDDELBURGSE ZAKEN kenbaar aan het raambiljet mm SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA V /I BROEKEN i nieuwe modellen en f\ J kleuren69.— r.'J SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN I de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANQE DELFT tl, MIDDELBURQ. De Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VI.ISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN In het Zeeuws Kunstenaars Centrum, Lange Noordstra'at 59 te Middelburg, exposeert tot en met 7 december a.s. de uit Schotland afkomstige Duncan Wylie. Het uitgangspunt in het werk van deze nog vrij jonge kunstenaar zijn alledaag se, traditionele objekten van aardewerk, zoals bijvoorbeeld: theepotten, vazen, schalen, kannen, piantenhangers, etc. Deze zijn niet alleen te zien op de expo sitie in hun uiteindelijke keramische vorm; er zijn ook een aantal schetsen die keramiek als thema hebben. Legio zijn de schetsbladen van Duncan Wylie met daarop afgebeeld de theepot, telkens weer in andere vorm en uitvoering, met evenzovaak terugkerend de typische Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl per mnd in handen ca. 19712.000 ca. 247 15.000 ca. 29718 000 ca 34 7 ƒ21000 ca 397 24 000 ca 447 27 000 ca 497 30 000 ca 54733.000 looptgd 96 maanden ca 247 25 000 ca 297 30 800 ca 34 7 35 000 ca f 397 40 200 ca 497 50 400 ca 597 ƒ61 000 looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) ronde belijning. Van Duncan's hand ver der ook een aantal andere schetsen met' als onderwerp: de vrouw. Duncan Wylie werd geboren in Edin burgh. waar hij in 1967 ook een acade mie voor Beeldende Kunsten bezocht. Een korte periode slechts, daarna ging hij in de leer bij de keramist David Co- hen. Van 1969 tot 1970 had hij samen met de beeldhouwers Franek Boczarsky en Robert Laing een eigen studio. Na die tijd volgde hij een gespecialiseerde cursus in keramiek onder leiding van prof. James McKinnell aan de academie voor Beeldende Kunsten te Edinburgh (van 1970 - 1973). In 1973 kwam hij naar Nederland en werkte daar op de experi mentele afdeling van De Porceleyne Fles in Delft. Daarna volgde een werk zame periode in Heusden (Het Kera misch Werkcentrum) en in 1976 kwam hij bij Jan van Leeuwen in diens studio te Middelburg. Vandaar dat het niet zo verwonderlijk is dat Henny van Leeu wen-Schrijver deze tentoonstelling opende. Duncan heeft zich inmiddels in Middelburg gevestigd. Hij nam aan een respectabel aantal exposities deel, zowel in Schotland als in Nederland. Zo op het eerste gezicht lijkt de expositie minder dan deze in feite is. Langs de wanden van het Centrum handie voor het gen een groot aantal werkbladen van Wylie' merendeel het thema "theepot" laten zien. Het is vooral de plastische vorm van de schetsen die ze zo opval lend maakt. Wylie is dan ook een "ruimtelijk kunstenaar", een keramist, Vrijlundstraat 47, Middel|jj|jrg- (in hel winkelcentrum) 0 Aankomst aan de Beatrixbrug bij de gedenknaald om 13.45 uur, onder de vrolijke klanken van "ONDA", Nieuwland. 0 Rondrit door de stad met medewerking van het Trompetterkorps "Juliana", het jeugdkorps "Johan Willem Friso" en de drumband van MTV '69. 0 Ontvangst in het stadhuis op de Markt om 14.45 uur, m.m.v. "ONDA", Nieuwland. St. Nicolaas hoopt weer heel veel kinderen met hun ouders in Zeelands hoofdstad te begroeten. iemand die objekten maakt en dat in zijn tekenwerk overduidelijk laat meespre ken. Tevens blijkt uit het vermogen om ruimtelijk te kunnen schetsen de grote liefde voor zijn vak: de rondingen van de potten zijn met een bijna "wellustige" hand neergezet. De schetsmatige op bouw van de tekeningen is bijzonder boeiend, het konstruktieve lijnenspel is een kompositie op zich en doordat Duncan vrij veel werkt vanaf een gee lachtige ondergrond, spreken de donke re lijnen nog eens extra. Al even boeiend is het keramiek dat Wylie laat zien: vazen, spiegelranden, schalen en olielampen. Veelal uitge voerd in kleurstellingen als bruin/oker met blauw. In de vazen en de spiegels zitten menselijke Figuren verwerkt als ornamenten, die een beetje doen denken aan de barok. Wie de keramiek van Duncan Wylie wat langer bestudeert. HOTEL-RESTAURANT" de gelegenheid voor nel nouden van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Lange Delft 17, t.o. Citytheater n ziet ook in de glazuren allerlei taferelen ontstaan. Of dat opzet is of toeval: boeiend is het in elk geval. Openingstijden ZKC: dinsdag t/m za terdag van 14.00 - 17.00 uur; woensdag avond bovendien van 19.30 - 21.30 uur. In de Lange Viele te Middelburg zetelt sinds kort een geheel nieuw kinderkle- dingzaakje, genaamd "De Klos". Het is opgezet door twee dames uit Middel burg, mevr. R. van Bakergem en E. Rau- camp. Gezien het feit dat de kinderkle ding z%de laatste jaren zo enorm duur is geworden, realiseren vele ouders zich des te meer dat het eigenlijk erg zonde is om de kinderkleding die vaak maar een paar jaar wordt gedragen, simpelweg omdat de kinderen er dan zijn uitgegroeid - weg te gooien. Bij De Klos bestaat nu de mogelijkheid om de gedragen kleding aan te bieden, mevr. Van Bakergem houdt op zaterdag zitting voor het aankopen van die kle ren. die dan wat later in de zaak te koop worden aangeboden. Uiteraard moeten de te koop aangeboden kleren er wel goed uitzien en bovendien heel zijn. In de rekken langs de wand hangt in middels al aardig wat kleding. En dat ondanks het feit dat De Klos nog maar enkele dagen oud is, Er bestaat dus klaarblijkelijk wel behoefte aan een dergelijke winkel. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om ook nieuwe kleren te kopen in De Klos. Deze kollektie wordt een dezer dagen nog sterk uitgebreid zodat ruime keus mogelijk is. Verder heeft De Klos (zo genoemd om dat het een experiment is en je inder daad met zoiets de klos kunt zijn) een leuke sortering speelgoed. Met name het houten speelgoed is goed vertegen woordigd. evenals een collectie poppen en speelgoeddieren. Het houten speel goed is veelal blank en zo het al van een kleurtje is voorzien dan toch met een verfstof die absoluut gifvrij is. Voor de kinderkamer verkoopt De Klos verder nog leuke bruine en witte schapevach ten. In de beginperiode is De Klos geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ge durende de koopavonden in de binnen stad zal de zaak ook geopend zijn. met Grill en draaispit merk Pelgrim type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens consumentengids de beste wasautomaat, van 1372, kompleet met mengkraan en sifon van 191,60 Allibert met verlichting, 3 deuren. 2 laden, van 199,zo lang de voor raad strekt „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by om terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 CRAFT TRA n5P0I>t CO SPEELGOED TRANSPORTAUTO-OPBERGKIST Dit is nu eens een speelgoedauto zoals u ze maar weinig in de winkels aantreft. Het is tegelijkertijd een boeiend stuk speelgoed en een handige opbergruimte voor het kléinere speelgoed als de dag teneinde is. Zij wordt gemaakt van een 6 mm dikke triplexplaat van 122 x 122 cm en wat houten latten. U hebt de keuze uit 6 of 10 wielen. Geschikte wielen kunt u van Karweipost betrekken. Op tekening nr. 1292 vindt u de onregelmatig gevormde delen op ware grootte zodat u ze gemakkelijk op het hout kunt overtrekken. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,- op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 1292. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie: een vogelkasteel (Fa/Vl. 1314, 10 -)' een wieg (Fa/Vl. 2104,10.-), een inklapbare, verrijdbare tennistafel (Fa/Vl. 2943. 12,50) en een model van een Engels oorlogsschip, "Sovereign of the seas" (Fa/Vl. 1050. 20,-). In het komende weekeind is er weer vo lop activiteit in het jongerencentrum "Open de Beuk". Om te beginnen: vrij dagavond 25 november treedt er de groep Matchbox met een rock and roll program. De reeds 5 jaren bestaande groep heeft over werk niet te klagen. In Engeland gaat er haast geen avond Het was mevrouw M. Westerhout-Spar- rentak, die in het Vlissingse postkantoor vorige week dinsdagmorgen de eerste kinderpostzegels kocht in de speciale stand die daarvoor op het postkantoor is ingericht door dames van de Stichting Vlissingse Vrouwen Raad. De verkoop van Kinderpostzegels is weliswaar een projekt van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen maar deze weet zich telkenmale geruggesteund door de da mes van de SVVR dat een speciaal plaatselijk ko nité heeft voor de verkoop. Behalve in het postkantoor worden ook kinderzegels verkocht in het Scheldek- wartier en in een aantal winkels in Paauwenburg. Ook in Middelburg vond een dergelijke eerste verkoop - happening plaats. Het was ook daar de echtgenote van de bur gemeester. mevr. T. D. Wolters-Blaau- wijkel. die de eerste kinderzegels kocht. In de hal van het Middelburgse post kantoor is door leden van de UW Middelburg een speciale stand inge richt. Behalve de kinderzegels worden er in de stands ook allerlei wenskaarten ver kocht, met schilderijen van Rembrandt erop, afbeeldingen van wandkleden en Oud Hollandse tegels. In Vlissingen is de standverkoop in postkantoor en win kels tot 1 januari 1978. dagelijks van 09.00 - 12.00 uur. in Middelburg kan men terecht van 09.45 - 12.00 en van 12.30 - 16.00 in het postkantoor. Op de donderdagen van 09.45 - 17.00 uur. Ge durende de periode 12 t/m 17 december staat ook een kinderzegelstand in de zaak van V D in de Lange Delft. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld over een zestal sektoren maar telkens duidelijk bestemd voor kinde ren. Het grootste aantal projekten dat met gelden uit de kinderzegelverkoop wordt gesteund ligt binnen onze lands grenzen, al zijn er enkele projekten die erbuiten liggen. Van de opbrengst van de aktie 1976 bijvoorbeeld werd een deel bestemd voor Vijvervreugd Mid delburg ten behoeve van een nieuwe speeltuin. voorbij of de groep treedt wel ergens op. Daarnaast trad de groep veelvuldig op in Denemarken, België en Nederland. Aanvang optreden in Middelburg: 21.00 u. Toegang 5,-. Zaterdag 26 november, om 22.00 u„ is er een filmvertoning. Gedraaid wordt de film "Lenny" van Bob met Dustin Hoffman en Valerie Perrine, die in Fosse1 Cannes de prijs voor de beste actrice kreeg uitgereikt. I b ASSÜHAN 1 IfcKANTOOR Achter 't Hofplein 9 Middelburg Telefoon (01180) 1 52 03 De evenementencommissie M'75 organiseert op donderdag 29 de cember in de Schouwburg te Middelburg een Bij aankoop ter waarde van 5,— ontvangt u één waardebon. Twintig waardebonnen geven recht op een GRATIS TOE GANGSBEWIJS Bonnen inleveren en plaatsbespreken: maan dag 19 december van 9-12 ütlr in de Schouw burg, Molenwater. Middelburg. uw raadsman voor: piano's, Middelburg,'tel. 01180-27684 I ^^°CSoe3oof,<w)oCaocgoi^'ocg^ Lange Delft 44/Segeersstraat -• Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1