w&m HELMO BOETIEK In Middelburgse Schouwburg werd Kinderboekenweek groots gevierd roovers speciaalzaken ROOVERS LEER ROOVERS IJZER DOE-HET-ZELF! ffV t BIJOU Geslaagde boekenbeurs voor de jeugd OVERS SCHOENEN B. MIDAVAINE mossels v middelburg ACHTSTE NACHT VAN "SCHELDEGOUWEN" MÉÉR RENTE u (((((HENRY POUSSEUR r/!jr Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding en.... lage prijzen! Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen VERKOOP FABRIEKSPARTIJ VLOERBEDEKKING Op "jacht" naar een nieuwe tas? ZEEUWSE BONDSSPAARBANK y 79e jaargang no. 44 - woensdag 2 november 1977 Hoog krediet lage aflossing 15.000,- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) "S t. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31. MZIEK UIT DE ROMANTIEK Gas- en Loodgietersbedrijf DE GAS- EN SANITAIR SPECIALIST met de grootste sortering in Middelburg CV-INSTALLATIE en Bouwpakketten ATAG AFZUIGKAP SENTRY GASBOILER 115 liter kompleet met inlaat combinatie van 655,— tijdelijk 499,— LEUKE WIEG VOOR BABY KARNA VALSJUBILEUM IN MIDDELBURG-ZUID Op 5 en 6 november a.s.: SERVICE TAPIJTEN B.V; De tassenzaak van Zeeland op uw spaargeld bij de SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT «1. MIDDELBURG. De aam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN De Kinderboekenweek zit er weer op. Helaas zullen velen zeggen. Niet in de laatste plaats de jeugd, die in deze perio de rondom de Kinderboekenweek tal van aktivi- teiten heeft kunnen meemaken, op vele plaatsen in den lande. In bijna alle grote en grotere plaatsen is wel een manifestatie geweest of zelfs een boe kenbeurs, zoals dat ook in Middelburg het geval was. Daar werd een en ander gepresenteerd in de schouw- burg. De werkgroep die zich voor al de boeken week aktivitelten heeft ingezet en an dermaal In uitstekende samenwerking met de Openbare Bibliotheek, heeft zich geducht van haar taak gekweten en het mag buitengewoon verheugend worden genoemd dat de boekenbeurs klaarb lijkelijk bij een groot aantal jongeren weerklank heeft gevonden, hetgeen tot uiting kwam in een drukbezochte beurs, die besloten werd met een Candlelight disco show, vorige week donderdag avond. Een groot aantal scholieren was er ge tuige van hoe Sandra Heidens en Edo Douma als koningin en koning de boe kenbeurs openden, daarbij geassisteerd door wethouder M. A. L. Hubregtse als Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl. per mnd in handen ca. 197 12.000 ca 247 1 5 000 ca 297 18 000 ca 347 21 000 ca f 397 24 000 ca 44 7 27 000 ca 497 f 30 000 ca. 547 33 000 Looptijd 96 maanden ca 247 25.000 ca 297 30 800 ca 347 j 35 000 ca f 397 40 200 ca 497 50 400 ca 597 61 000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) "Hoge Magistraat". De koning kon niet lezen, maar middels een door de wet houder voorgelezen toverspreuk, kwam daar j al snel verandering in. Een speels begin van de Kinderboekenbeurs, waar de bezoekers, gelukkig ook veel oudere jeugd en volwassenen, bovendien nog konden kennismaken met poppenspel en video, nadat een omvangrijke kol- lektie "leesvoer" die de verschillende uitgevers ter tafel hadden gebracht. Het zou ondoenlijk zijn om alle boeken te noemen die op de beurs de revue passeerden, maar voor een enkel boek toch graag een uitzondering. Bij uitge verij Junk verscheen een boekje "Het blikkerende uniform", geschreven door Rita van Bilsen, geïllustreerd door Sally Cedar. Dit verhaalt over een koning die een boosaardig soort gewoontes aan de dag legt, die te maken hebben met het indrukwekkende uniform dat hij pleegt te dragen. De buitenkant van de man. Als hij - voorzien van uniform vol glitter en glamour - door de straat van de smid Tom loopt, wordt deze het slachtoffer van konings boosaardigheid door een futiliteit. De dochter van de smid, be gaan met het lot van haar vader, zorgt ervoor dat het uniform van de koning verdwijnt, waardoor de koning in een andere verschijning te voorschijn komt. Een nieuwe en heel andere. De man blijkt dan opeens heel beminnelijk te kunnen zijn. In dit verhaal is een duide lijke moraal verwerkt die de kinderen goed aanspreekt: mensen zijn aan de buitenkant vaak heel anders dan ze van binnen zijn of - zo men wil - andersom. Het verhaal doet onmiskenbaar sprook jesachtig aan, een wereld die voor een kind juist zo goed toegankelijk is, maar laat tevens een stuk echte wereld zien. Een waardevol boekje dat kinderen met plezier zullen lezen. Van de hand van Jenny Wagner en Ron Brooks is het boek "Borre en de nacht zwarte kat" dat verscheen bij uitgeverij Lemniscaat. Het gaat over de hond Borre en zijn vrouwtje Roosje die na de dood van Roosjes man samen zijn achtergebleven en het uitermate goed hebben samen. Tenminste: dat vindt Borre. Dan duikt plotseling de nacht zwarte kat op die het rustige kalme le ventje van de twee dreigt te verstoren. Borre moet daar niets van hebben en doet al het hondsmogelijke om het vrouwtje ervan te overtuigen dat ze ge noeg aan hem alleen heeft. Uiteindelijk is het toch de kat die ervoor zorgt dat het zieke vrouwtje beter wordt.... Ook hier weer duidelijk een soort parabel waarin gezegd wil zijn dat ook iets of iemand anders belangrijk kan zijn. Ook dit boek is zéér geschikt voor kinderen die bo vendien ook aan de illustraties enorm veel plezier zullen beleven. Dat geldt trouwens ook voor het overgrote deel van de kinderboeken die op deze kin derboekenbeurs te zien waren, veel boeken zijn naast lees- ook echte kijk boeken geworden. Ook de allerkleinsten kwamen op de beurs aan bod: bij uitgeverij Querido bv. Wandelkerk Middelburg. Do. 17, vr. 18 en za. 19 nov. Meer dan 15 komposities veelal nederlandse premières, ook twee nieuwe werken van Xenakis. Medewerkenden: Ned. Sax. kwartet; Frank van Koten, hobo; de slagwer kers Michel de Roo en Luuk Nagtegaal; Frances-Marie Uitti, cello; Musique Nouvelle uit Luik; Henri Pousseur; de pianisten Geoffrey Madge en Gerard Bouwhuis. Jeugd en Muziek Zeeland, Nieuwe Haven 43, Middelburg. Tel.: (01180) 12556. M.m.v. Nos-radio en het Belg.Ned. C.V. HOTEL-RESTAURANT de gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhmtr. Lange Dene 1U, Middelburg Tel. (01180) 13490 Lange Delft 17, t.o. Citytheater n verscheen een boekje van Miep Diek- mann met tekeningen van The Tjong Khing getiteld "Wiele wiele stap". Op een speelse manier, in dichtvorm die opvallend leuk in het gehoor ligt en die de kleintjes dus al vlug mee kunnen doen, vertelt Miep Diekmann allerlei - zeg eigenlijk maar duizendenéén-din getjes uit het dagelijkse belevingswe reldje van het kind. De tekeningetjes la ten duidelijk zien wat de tekst zegt. Op merkelijk dat er zoveel raken dingen in gezegd worden die je zo op het eerste gezicht niet in de kleine kinderwereld zou plaatsen. Zoals verwacht kon worden, bestond er voor de voorleeshoek ook goede be langstelling temeer daar kinderen zelf mochten voorlezen. En dan nog voor een microfoon, zodat de hele schouw burgfoyer kon meegenieten van het boek. De boekenruilbeurs werd even eens een succes. Stuk voor stuk punten die aanleiding zijn om ook in volgende jaren ruim aandacht te besteden aan de kinderboekenweek waarbij het zoek licht eens extra op het kinderboek wordt gericht hetgeen in een tijd waarin de te levisie ook voor kinderen een zo be langrijke rol speelt - bepaald geen over bodige luxe genoemd kan worden. Zaterdag 5 november a.s. geven Ferenc Hutyra, Fluit en Leen de Broekert, pia no, een concert van muziek uit de ro mantiek, in gebouw De Schakel, Bach- tensteene 14 te Middelburg. Aanvang 8 uur. van 370,— slechts 275, „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|| ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Afgezien van het mooie ontwerp, is dit echt een wieg waarvan de baby zal genieten. De wieg is draaibaar opgehangen aan een schommelend onderstel waardoor baby zich spoedig in slaap zal wiegen. De open zijden met spijlen geven voldoende frisse lucht. U zult zien dat u deze wieg gemakkelijk en snel kunt maken met behulp van tekening nr. 2104 waarop de verschillende onderdelen op ware grootte zijn afgebeeld. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,- op postrekening 35.67.600 van Karwelpost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 2104. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m. een klassiek bureau (Fa/Vl. 1307, 10,-), een poppeledikantje (Fa/Vl. 1164, 7,50), een Alexander grootvader klok (Fa/Vl. 1344. 15,-). Het a.s. karnavalsseizoen gaat voor Middelburg-Zuid (Magistratenwijk en Op 5 en 6 november a.s. organiseert de Middelburgse autoclub MAC Schelde- gouwen voor de achtste maal haar tradi tionele nachtrit, welke van start gaat onder de naam "de 8e nacht van Schel- degouwen". Deze grote nachtrit welke voor de sport- klasse een lengte heeft van 190 km en voor de tourklassen B en C 110 km' mag zich altijd in een zeer grote belangstel ling van de rittensporters verheugen. Zelfs van ver buiten Zeeland melden zich de deelnemers voor de grootste nachtrit welke Zeeland kent. Voor het eerst in de geschiedenis van deze rit heeft nu ook het medium radio en televisie van zijn belangstelling doen blijken. De Veronica Omroep Organisa tie heeft de organisatoren namelijk ver zocht deze rit te laten mêetellen voor de Veronica Bokaal. De winnaars uit alle klassen zullen door Veronia%Veronica t.z.t. worden verzocht mee te dingen naar de door deze omroep beschikbaar te stellen bokaal. Vanzelfsprekend zal Veronica dan ook bij de start aanwezig zijn. Zoals gewoonlijk voert de route voor de deelnemers over Walcheren en Noord en Zuid-Beveland, met als rustpunt de kantine van de AKF te Goes, waar alle deelnemers gratis zullen worden voor zien van koffie, soep en broodjes. Deze verplichte rust duurt l'A uur. Voor de tourklasse is deze rust in de kantine van de sporthal aan de Nassaulaan te Mid delburg. De deelnemers aan de tour klasse beëindigen hun rit bij de AKF te Goes, waar ook zij van de nodige mondvoorraad zullen worden voorzien. De start voor alle klassen vindt plaats tussen 19.00 en 21 uur op het parkeer terrein van het Trefcentrum te Middel burg. De deelnemers zullen worden weg gepraat door de bekende Zeeuwse wiel- rencommentator Wim Hendriks uit Hulst. De finish voor de tourklasse is te Goes en de finish voor de sportklasse ergens in Middelburg, maar dan is het intussen zondagmorgen 5 uur geworden. Bij alle bekende equipes die weer van start gaan zullen we dit jaar een zeer bekende equipe missen, n.l. de equipe- dhr. en mevr. Tuinman, die reeds drie maal achtereen winnaars werden in de sport-klasse. Zij hebben gemeend deze keer eens aan de andere zijde te moeten gaan staan en hebben zich dan ook spontaan ter beschikking van de orga nisatie gesteld om mede te helpen aan het tot standkomen van de 8e nacht van Scheldegouwen. Wie dit jaar niet zullen ontbreken zijn de onmisbare hulpen in nood, de wegenwachters van het rayon Kapelle. Zij zullen de gehele nacht be schikbaar zijn om eventuele pechvogels met raad en daad ter zijde te staan. De sportcommissie van de M.A.C. Scheldegouwen die reeds in juli aan de organisatie van deze rit is begonnen, hoopt dat dit jaar de weergoden haar goed gezind zullen zijn en dat haar grootste vijand de mist ditmaal verstek zal laten gaan. Dauwendaele) een groots karnavalsjubi- leum worden. Elf jaar geleden (elf is het "kamavals- nummer") startte het eerste kaFnavals- feest in Middelburg-Zuid, terwijl in het komende seizoen de kamavalsrevue "LACH-IN" voor de tiende keer wordt gepresenteerd. Een dubbel jubileum dat de aandacht verdient. Dat het Middelburgse karnavalsgebeu- ren in de wijde omtrek bekendheid ge niet, moge blijken uit het feit dat op 11 november verschillende "Karnavals- prinsen" met hun omvangrijk gevolg naar Middelburg komen. Zelfs de kar- navalsvierders uit België zijn vertegen woordigd door een "Keizer" van het karnaval. Dit gezelschap is ook aanwezig op het Prinsenbal, waarmee op 11 november in het "Zuiderbaken" dit jubileumkarna- val zal starten. Het Middelburgse pu bliek zal dan kennis kunnen maken met de nieuwe "Prins-karnaval" en met de vernieuwde "Raad van elf'. De karna- valshits zullen niet uit de lucht zijn want naast de eigen hofkapel zijn er volop karnavals-musici uit de andere Prinse lijke hofhoudingen, dat betekent non stop muziek. In januari 1978 wacht Middelburg-Zuid nog een omvangrijk programma van ju- bileum-karnavalsfeesten, o.m. de tradi tionele kamavalsrevue "LACH-IN 1978", die ook voor de diverse bejaar den, tieners en voor de pupillen van "Vijvervreugd" wordt opgevoerd. Ver der nog de kamavalsoptocht met veel muziek en tenslotte het kinderkarnaval en als slot het grote karnavalsbal. Thans is er in Vlissingen een uitstekende gelegenheid om aan al uw tapijtwensen tegemoet te komen. Service Tapijten b.v. Oss-Rosmalen komt 2 dagen naar Vlis singen om u van deze grandioze gele genheid te laten profiteren. Service Ta pijten b.v. wist zich te verzekeren van een grandioze hoeveelheid wollen en nylon tapijt van uitstekende kwaliteit in meer dan 300 dessins, welke thans tegen fa- briekeprijzen aan de consument worden aangeboden. Ondanks de zeer lage prijzen volledige fabrieksgarantie van 3 tot 5 jaar. Hier enkele voorbeelden en prijzen uit het Service Tapijten b.v. assortiment. Nylon vilttegels 40x40 zelfklevend 0.89. Dikke hoogpolige tapijttegels, los te leggen per stuk 6.90. Vinyl op vilt 200 cm breed, per str meter 9.50 o.a. nylonta pijt in 3 modieuze tinten 4 m breed vanaf 29.50 p. str. m Pr. fraai gedessineerd origineel Engels bloemtapijt, kamerbreed vanaf 59.— per m. 100% wollen berber 400 cm breed vanaf 99,— per str. m. Zuiver wollen hoogpolig tapijt speciale prijs 139,— p.m. 400 cm breed. Verder huiskamertapijten v.a. 34 90, 39.90, 49 .90 enz. Te veel fabrieksaanbiedingen om hier te vermelden. Ook berbertapijt van 400 cm breed 72.50 p.m. Deze sublieme verkoop fabriekspartij vloerbedekking vindt plaats op vrijdag 4 november van 14.00-18.00 uur en zaterdag 5 november van 10.00-17.00 uur in Grand Hotel Bri tannia te Viiseingen. Reserveringen en levering op latere ter mijn mogelijk, betaling geschiedt na aflevering. Kom vrijdag en zaterdag en profiteer van dit unieke aanbod Kruisstraat, gem Rosmalen. Tel. 04192-4098 Hoofdshowroom 1 800 m2 Kantoor: Oss Thorbeckestraat 89 Tel. 04120-22006 uw raadsman voor: piano' Middelburg, tel. 01180-27684 Modecreaties uit heel Europa. Tas sen van grote klasse Groot assorti ment leuke enveloptassen. Leren tassen vanaf 67,tot 175,In imitatieleer vanaf 27,— tot 69,- Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg Bij Bijou 2 ingangen: 1 Lange Delft, 2 Segeersstraat naar de speciale tassenafdeling. Waar u vakbekwaam geadviseerd wordt.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1