Nieuwtjes de autowereld VW on twerpt beste autogordel HuncUrsmarck Saab stabiel OPEL BEK0KD DE LUXE staat voor u klaar bij: bv TISSINK NIEUW AUTOBUMPERSYSTEEM BIEDT TE KOOP AAN Automobielbedr. „Delta' W0NDERGEM MELSE G.P.M. JANSSENS AUTOMOBIELBEDRIJF VLISSINGEN N.V. BANDE BETER KREATIVrTEITSWEDSTRUD "HET BUUT" Woensdag 26 oktober 1977 DATSUN VERHOOUT PRIJZEN NIEUWE ROVER NU OOK MET 6 CYL. MOTOR IN 9 MAANDEN 450.000 NIEUWE AUTOS VERKOCHT MEEIMEEM- PRIJZEIM Simca 1100 Spec. groen metallic1973 BMW 2002 Tii inka oranje met vele accessoires....,1974 Datsun Cherry 100 A de Lux, geel.. 1974 Opel Rekord 4-deurs 1900 automaat, wit met zwart vinyl dak 1973 Audi 100 LS 4-deurs, groen1974 Daf 55 met schuifdak, wit1972 Opel Kadett GL, brons1975 Toyota 1000 de Lux, geel1975 Opel Kadett Spec., groen met1974 Ford 1600 L, oranje1976 Vauxhall Chevette, zilver met1975 Opel Kadett Caravan, oker1975 Diverse goedkope inruilauto's, w.o. Opel Kadett, Datsun 1200 Coupé f AUTOBEDRIJF ALS LUXUEUS RIJDEN U LIEF IS. OPEL. GEMAAKT OM LANG PLEZIER VAN TE HEBBEN. De overtreffende trap van zuinigheid. Slechts 1 liter op 15,3 km (volgens DIN) gebruikt hij. Van die bijzonder goedkope dieselbrandstof. Tel daarbij de geringe VW-onderhouds- kosten en uw portemonnaie begrijpt 't al! Een revolutionaire diesel-motor. Wij bedoelen: de motor is pittig en snel. Schoon en stil. Geen spoortje van luiheid... wèl van 0-80 in 11,5 seconden En een top/kruissnelheid van 140 km. Revolutionair dus! Een echte Compact-VW. Ruim van binnen, Desterke maar klein met parkeren gel^t Volkswagenmotor is ook voor deze dieseluitvoe ring van de VW-Golf. Een echte gezinswagen, waar ook een koelkast gemakkelijk in gaat. Volkswagen, gewoon even rekenen -AUTO-AKTUEELAUTO-AKTU veiligheidsgordel Hel meest doeltreffende van alle autogordels is de door het VW-concern ontworpen Gordomatic. Deze conclusie komt uit verschillende in de VS gehouden onderzoeken naar voren. Het Amerikaanse ministerie van verkeer stelde in een vergelijkend onderzoek vast dat de inzittenden van een VW-Golf met de Gordoma tic driemaal minder kans op dodelijke verwondingen hebben als in een celfde soort auto met driepunts rolgordels. De Amerikaanse advies maatschappij "Economics and Science Planning" ver geleek de gordomatic o.a. met de Air hag en kende het passieve VW-veilighcidssys- teem een viermaal betere bescherming toe. Het "Highway Loss Data Institute", gevormd door Amerikaanse motorvoertui gen verzekeringsmaatschap pijen. vergeleek de aantallen verwondingen bij inzitten den van Golfs, voorzien van driepunts rolgordels en bij inzittenden van Golfs met de VW-gordomatics. Ook hier een ondubbelzinnig re sultaat: inzittenden van de Golf met Gordomatic heb ben 27% minder kans op verwondingen. De gordo matic is een verdere ontwik keling van de gebruikelijke driepuntsgordel. Het sys teem bestaat uit een diago naalgordel en een energie- absorberende kniesteun. die de knieën van de inzittenden beschermt. De gordel loopt diagonaal over de voorstoel. Het ene uiteinde is met een oprolau- tomaat onder de stoel be vestigd. het andere is met de deur verbonden. Zowel de bestuurder als de passagier worden bij het in- en uitstappen niet gehin derd. want de gordel van de Gordomatic zwenkt met de deur mee. Wordt de deur gesloten, dan trekt de gordel zich weer automatisch over het bovenlichaam. Het goede resultaat van de Gordomatic is zowel te dan ken aan het feit dat de auto mobilist de gordel altijd omheeft als aan de kniebe scherming door het knie kussen. dal in vergelijking met een heupgordel een biomechanisch hogere be scherming biedt. Het VW-concern heeft on dertussen ca. 90.000 voer tuigen met deze Gordomatic uitgerust. Het kost in Ne derland als meeruitvoering voor de Golf tussen de j' 345' en 730 (incl. BTW), af hankelijk van het model. De technologische afdeling van Essochem Europe Inc. heeft een nieuw energie-ab sorberend bumpersysteem ontwikkeld, dat eenvoudig is en als voordelen een lage kostprijs, een laag gewicht en kleine afmetingen heeft. Het is gebaseerd op een klein onderdeel van synthe tische rubber, dat gemakke lijk en goedkoop te fabrice ren is volgens de normale standaardmethodes op de gebruikelijke machines. Dit onderdeel is gemaakt van gevulcaniseerde ethyleen propyleen terpolymeer, die door Essochem onder de merk aam Vistaion op de markt wordt gebracht. Uitgebreide proeven heb ben aangetoond dat het bumpersysteem herhaalde botsingen tot 8 km per uur kan doorstaan zonder zelf beschadigd te worden of zonder dat er schade aan de auto wordt veroorzaakt. Ook door de Voikswagenfa- brieken werden proeven ge daan met hel Golf-model. 'Het systeem staat automo bielfabrikanten ook een be hoorlijke flexibiliteit toe met betrekking tot het ontwerp: zij kunnen het toepassen voor een ruime keuze van bumpcrmodellen en carros seriemodellen. Dit is een belangrijke kostenbesparen de factor ingeval van mo- dclwijziging. Het systeem is vrijwel niet onderhevig aan veroudering en vervangt duurdere en meer ingewikkelde toepas singen zoals hydraulische systemen. Het kan in tegen- Datsun Nederland B.V. heeft per I oktober j.l. de prijzen van de 160/I80B modellen met ca. 2% tot 4% moeten verhogen. De steeds stijgende waarde van de Ja panse yen ten opzichte van de Nederlandse gulden is de oorzaak van deze prijsver hoging. Alle auto's welke vóór 1 ok tober j.l. zijn gekocht óaar later worden afgeleverd, zullen door Datsun Neder land B.V. voor de oude prijs worden geleverd. stelling tot deze ook roesten of lekken. met Din pk bij 5000 Op de "Motorfair 1977", die dit jaar voor het eerst in Londen wordt gehouden, worden "de nieuwe 6 cilinder Rover modellen geïntrodu ceerd. Het zijn de Rover 2600 en Rover 2300, uiterlijk sterk gelijkend op de 8 cilin der Rover 3500, "Auto van het Jaar 1977". Dc komst van deze nieuwe 6 cilinder modellen werd reeds bij de introduktie van de Rover 3500 aangekon digd. De motor is geheel nieuw, de eerste die sinds hel samengaan in Leyland verband door Rover is ont worpen en ontwikkeld. De motor is een 6 cilinder in-lijn met aluminium cilinderkop. bovenliggende nokkenas en 2 SU-carburateurs. De Rover 2600 heeft een in houd van 2597 cc en een vermogen van 136 Din pk bij 5000 RPM. De Rover 2300 heeft een inhoud van 2350 cc en een vermogen van 123 RPM. Verwacht wordt dat de Ro ver 2600 volgend jaar ook in Europa leverbaar zal wor den. De Rover 2300 komt een jaar later voor de export beschikbaar. Detais%De- tails omtrent uitvoering en prijs zijn nog niet bekend. Voor British Leyland bete kent de introduktie van deze nieuwe 6 cilinder uitvoerin gen van dc Rover in de U.K. een belangrijke aanwinst. Er kan nu voor de "Auto van het Jaar" een keuze gemaakt worden uit 3 types. Naast deze primeurs toon den de Leyland Cars Distri buteurs op de "Motorfair 1977" 53 Leyland-modellen en als extra altraktie enkele zeer speciale uitvoeringen als: De TV "Saint's" Jaguar X.I-S met de "st 1" registra tie; Een "Silver Jubilee Land-Rover"; De duurste auto ooit gebouwd bij Ley land. namelijk een speciale uitvoering van de Daimler Limousine. In dc eerste negen maanden van dit jaar werden er in ons land hijna 450.000 (om pre cies te zijn: 449.831) nieuwe personen en combinatieau- to's verkocht. Verdeeld naar merk waren GISSINGEN, Jildeweg achter de Miro dIDDELBURCKinderdij. deze verkopen als volgt: Alfa Romeo 6.223 American Motors 194 BMW 8.093 Chrysler totaal 30 460 w.v.Chrysler V S235 Simca 30.051 Sunbeam174 Citroen 24.052 Datsun 19.186 l'iat (incl. Autobianchi) 23.952 l ord totaal 48 014 w.v. Lord Europa48.009 General Motors totaal 62.905 w.v. G.M.V.S1.589 Opel 57.246 Vauxhall 3.931 Honda15.629 Lada 4.431 Lancia532 w.v. Austin/Morris/Prin- cess 8.013 Mini 8.908 Triumph 949 Jaguar/Daimler254 Rover 66 Landrover/Rangerover 149 Mazda18.603 Mercedes-Benz 6.652 Mitsubishi 10.837 Peugeot29.385 Polski Fiat 326 Porsche Reliant Renault Saab Skoda Subaru Toyota Volkswagen totaal w.v. Audi Volkswagen Volvo totaal w.v. Daf Volvo Zastava 140 210 37.299 1.841 1.986 901 24,339 38.279 7.478 30.800 16.534 2.665 13.869 408 In december van dit jaar zal het clubhuis "Het Buut" aan de Beatrixlaan te Vlis- singen zijn 10-jarig bestaan vieren. In dit kader zal een wedstrijd worden gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. De bedoeling is. dat men iets tekent, schrijft of maakt, waarin "Het Buut" als onderwerp centraal staat. Deelnemers moeten hun werkstuk vóór 25 november a.s. inleveren in "Het Buut", voorzien v,an naam. adres, leef tijd. jongen/m'eisje. Een jury zal de bin nenkomende werkstukken per leeftijd beoordelen. Dc prijswinnaars zullen op de te houden "Open Avond" op 7 de cember bekend worden gemaakt. Alfetta Gt d. rood 1976 16950.— Alfa Sud Ti wit 1975 9950.- Alfa Sud Ti metallic groen 1975 9950,— Alfa Sud L oranje 1975 8950.— Alfa Sud L oranje 1 975 8950.- Alfa Sud L blauw 1975 8950.- Alfa Sud L rood 1974 6750.— Alfetta 1.6 blauw1975 10750.- Alfetta 1.8 d. rood 1973 6250.— 1300 G.T. Junior Coupé rood 1973 8250,- Fiat 132 G L S. groen 1974 6950,- Mini 850 blauw1976 5950,— Mini Clubman groen 1974 3950,— Simca 1005 L S groen 1976 6750.— Opel Commodore G S blauw 1975 13250.- V W K70 Lux met blauw 1973 4950,- Alfetta GTV ivoor 1977 met fabrieksgarantie 4.500 beneden nieuwprijs. STATIONSSINGEL 12-POSTBUS 17 KAPELLE (ZLD)-TEL 01102-1416 INRUIL, FINANCIERING MOGELIJK Lambrechtstraat 19 Tel. 01180-13029 en 25467 Middelburg Volmaakt uitgekiende ophanging en vering geven Saab een enorme wegvastheid. Geen „vliegneigingen" vermeer u optrekt. Geen*,duik neigingen" wanneer «xernt. Ontdek zelmèt verschil tussen een auto en een Saab in een ont hullende proefnt. FIRST IN SAFETY Saabdealer voor Walchere Serooskerke. tel. 01189 - 1766 In de Opel Rekord de Luxe voelt u zich meteen thuis. Door z'n zit- komfort, z'n funktionele luxe, z'n ruimte - ook achterin - kan dat ook niet anders. Maar ook het njkomfort door o.m. de nieuwe wielophanging, het nieuwe veersysteem en het minimum aan windgeruis geven dat zelfde gevoel van rust. Voeg daarbij uw keuze mogelijkheid uit de uitgebreide serie*) benzine-en Dieselmotoren en u hebt uw Opel Rekord de Luxe zoals u dat wenst. Maak snel een proefrit. 17 ltr.N (Normale benzine), 1.9 ltr.N, 2.0 ltr N, S (Super- benzine) en E(in- jektiemotor) en 2.1 ltr. Diesel. Pres. Rooseveltlaan 772, Vlissingen. Tel. 01184- 1 71 00, Vert. 01183 - 6 26 93, 01192 - 16 60 Ruime financieringsmogelijkheden aanwezig. De VW-Golf Diesel makkelijk te onderhouden. Alle onderdelen zijn eenvoudig bereikbaar. Dat scheelt de monteur arbeidstijd en 0 kosten. auto-poppe Vlissingen Middelburg Gildeweg (bij de Miro) Zuidsingel tel. (01184) 19610 tel. (01180) 26351 m

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 18