SEIKO KOOP JE BIJ JUWELIER VAR DE REE. DE ERDDTSTE KDLLEKTIE VDREEBV 3.95 4.50 Goudswaard 16 BLOEMENHAL POUWELSE Speelgoedzaak EN CARRERA vanaf 119, 42STE INTERNATIONALE BOULEVARDLOOP GELOK Woensdag 26 oktober 1977 F BDDDOO 2 bos Fresia van 6,— NU VOOR 1 bos Kaschrysanten 1 bos Fresia NU VOOR Burgpromenade 30-32 MIDDELBURG Tel. (01180) 13340 L. Marinissen verse braadkuikens kuikenbouten kipfilet soepkippen kipperagout wilde eenden patrijzen fazanten hazen hazeruggen hazebouten reerug reebouten ook hebben wij Hollandse en buitenlandse kaassoorten Dieëtkaas Dieëtvoeding Vers gebrande noten V.N.R.- reformvoe- ding En natuurlijk hebben wij U nog veel meer te bieden. Komt U zelf overtuigen wij zullen U graag ontvangen L. MARINISSEN 12— 14V Trafo 3320 (Type 3301 PRIVÉ GELD LENEN. LAHR CO. ENNIA ZIE ONZE TOONZALEN Ju-Con-Ji STALEN RITSEN 10 GULDEN STOMERIJ MAARTENSE MARTINS AUTOMATIEK Weet alles van schoenen. juweliers - diamantairs - horlogers quartz dag en datum 490.- automatisch dag en datum 225,- quartz dag en datum 475,- quartz dag en datum 356,- automatisch dag en datum 255.- quartz dames 440,- quartz digitaal ekstra plat 370,- quartz dames 450,- MIDDELBURG MARKT 29 Westerscheldestraat 50. Tel. 13112. En onze standplaats op de Markt. Bij aankoop van een BRUIDSBOEKET 20 corsages cadeau Gaarne verzorgen wij uw BRUIDSWERK, ZAAL en AUTOVERSIERING. GRAFWERK enz.' '"al - HANDEL IN WILD EN GEVOGELTE en Delicatessen Wagenaarstraat I3-I5 MIDDELBURG tel. OU80- J4943 Uw persoonlijke lening is snel geregeld. Wij verstrekken u leningen zonder verdere verplichtingen. Overname lopende leningen mogelijk. Assurantiekantoor Korte Noordstraat 6-8 MIDDELBURG Tel. 01180-25391. Gevolmachtigde Ook voor al uw verzekeringen en hypothe ken. FLE1SCHMANN Noordpoortstraat 2 MIDDELBURG Tel. 01180-12093 IGNIS DROGERS 2.1 kg. inhoud van f 551,- NU349," MARIJNEN WASAUTOMATEN 17 programma's van 889.— NU599,- OLIEGEVULDE RADIATOREN Reeds vanaf.99,- ZANLjSSI KOELKASTEN 225 liter van 749 - NU498,- ZANKER WASCOMBINATIE van 1578 - NU1175, DIVERSE AANBIEDINGEN IN DIEPVRIESKISTEN EN -KASTEN JUDO CONDITIETRAINING MODERNE JIU JITSU JONG EREN van I l jr. t/m 14 jr. 18.30 uur. IILRLN vanaf 15 jr. 19.30 uur. DAM I S voor aangepaste training en zelfverdediging vanaf 15 jr. 20.30 uur. Iedere woensdaaavond in de Sportzaal ie SI.ROGS KI.RKL. Tel. inlichtingen: .1. de Harios» 01180-28228. WIJ ZETTEN IN BROEKEN VOOR MAAR naast postkantoor Middelburg Markt - Middelburg Telefoon 01180-26275 BELEGDE BROODJES Zaterdag 29 oktober a.s. organiseert de afdeling atletiek van de Vlissingse Sportvereniging Marathon voorde twee- en veertigste maal haar Internationale Boulevardloop van Vlissingen. Deze wedstrijd met zijn 42 edities is de meest gelopen atletiekwedstrijd in Nederland en is in de loop der jaren in Zeeland bijzonder populair geworden. Niet alleen in Zeeland, ook in België heeft hij een bijzonder goede naam, wat wel rrtage blijken uit het feil dat er ieder jaar w^er enkele honderden Belgische atleten naar Vlissingen komen om aan de Boulevardloop mee te doen. Ook dit jaar zal er voor het ongetwijfeld talrijke publiek weer veel te genieten zijn op de Vlissingse Boulevard. Voor zien van het commentaar van de beken de speaker Pierre Eysackers. zullen dit jaar voor hel eerst alle categorieën aan de start verschijnen, van pupil tot en met ior. van 8 jaar tot en met 60 jaar. Bij elkaar enkele honderden atleten. De wedstrijden beginnen om 13.45 uur: start en finish zijn op de boulevard Plvertsen naast het Strandhotel. De toe gang voor het publiek is uiteraard gratis. Direkt na afloop van de wedstrijden, rond de klok van half vier. wordt er voor de niet-atleten een prestaticloop gehou den welke gaat over heel de Boulevard en zo'n 4 km lang is. Aan deze presta- lieloop doen ook altijd vele Belgische supporters mee en moet eigenlijk door iedere prestatieloper gelopen worden. De deelnamekosten aan deze prestatie loop bedragen 2.50 p.p. Men kan zich inschrijven op het sekretariaat ter plaat se, dat gevestigd is in de badcabine van het badslrand Voor ieder die de 4 km binnen het half uur volbrengt is ook dit jaar weer een herinnering aanwezig. Was hel tol nu toe altijd een medaille, dit jaar moeten de organisatoren noodgedwongen een herinneringsvaan uilgeven. Bij de brand welke enige lijd geleden in Culemborg o.a. een medaillefabriek geheel in de as legde gingen ook de medailles van de Boulevardloop verloren, alsmede de matrijzen en hei stempel. In de korte tijd die restte, bleek geen enkele fabrikant in staat de benodigde medailles te leveren. Toch hopen de organisatoren evenals vorig jaar. toen er zo'n 600 deelnemers aan de prestaticloop waren, ook dit jaar velen aan de start te mogen verwelko men.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 11