HELMO BOETIEK VEEL ACTIVITEITEN ROND KINDERBOEKENWEEK t mossel# DOE-HET-ZELF! Thema: "Wat je droomt ben je zelf" B. MIDAVAINE ffV A BANKGIROREKENING e\A° WIIMTERVAKAIMTIE FESTIVAL REISBUREAUS VAN FRAASSEN - DE MAGNEET - 1 LISS0NE LINDEMAN \s ,w 79e jaargang no. 41 - woensdag 12 oktober 1977 t \qjoot?* uw salaris via een bankgirorekening bij de ZEEUWSE BONDSSPAARBANK WT-j <st* V Kinderboekenbeurs rn ass najaarsbal CV-IIMSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN GASFORNUIZEN GASHAARDEN etc. GASGEISERS SANITAIR etc. LANGZAAM WASSER KOELKAST tijdelijk 475— REGENTON AANSLUITING SPAARWEEK BIJ DE RABOBANK SKIL BOORSET MET HULPSTUKKEN VAN 402.20 VOOR 298 DAUWENDAELE Uit voorraad leverbaar nieuwe Toyota Crown 2600 Lux. voor een speciale prijs Kom langs en maak een proefrit met deze geweldige automobiel Auto Centrum Walcheren b.v. DONDERDAG 13 OKTOBER - SCHOUWBURG MIDDELBURG IL i A TcRLEIMKi J V*: - V '5 BROEKEN 1 nieuwe mc 'S* 4 kleuren SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES enT-SHIRTS grote keuze v.a.15.90 LANGE DELFT «1, MIDDELBURG. De Faam W AARIN I NOMI N ..GROOI W AI C'HKRI N" IN OMMIN \l II Ml I I ISSIN(,| R Ml IS Hl IS ()|'(l| H| W I 111 KIN - ,0* •n\,v Ook dit jaar weer de nodige belangstel ling voor de aktiviteiten rondom de Kin derboekenweek. In Middelburg hebben andermaal Boekhandel Fanoy, de Stich ting Sociaal Kultureel Werk en de Openbare Bibliotheek een samenwer kingsverband aangegaan, mede door het succes dat vorig jaar werd behaald in de ze, dat een zeer aantrekkelijk program ma, boordevol boek-jolijt heeft opge steld. Centraal staat het speciaal voor de Kinderboekenweek geschreven boekje: "Wat je droomt ben je zelf' van Paul Biegel, vandaar dat dromen een belang rijke plaats inneemt dit keer. Tol 23 september h,ebben kinderen van Middelburgse basisscholen gedichten, proza en illustraties gemaakt naar aan leiding van het thema dromen. De re sultaten daarvan zullen in De Faam van woensdag 19 oktober te zien zijn, al thans een gedeelte ervan. n.l. het mate riaal dat door een speciale jury voor pu- blikatie is uitgekozen. Wim Hofman, schrijver/illustrator, mevr. C.J.H. van Rheenen. hoofd opleiding jeugdbibliot- hekaris en W.J.Th, van Holstein van het R.P.C. hebben zitting in de jury. Alle binnengekomen inzendingen zijn overi gens te zien op de Kinderboekenbeurs. Van 17-21 oktober worden in alle Middelburgse stadswijken "Droomfees ten" georganiseerd met medewerking van Sandra Heidens en Edo Douma en Willem Joppe met het poppentheater Parcival. De Droomfeesten worden ge houden in: 17 oktober 10.00 - 11.00 uur. 4 - 6 jaar, 14.00 15.30 uur. 6 - 12 jaar. Openbare Bibliotheek. Molstraat 13. 10.00- 11.30 uur. 6- 12 jaar. 14.00- 15.00 uur. 4 - 6 jaar. Wijkgebouw Nieuw en St. Joosland. 18 oktober 10.00 - 11.30 uur, 6 - 12 jaar, 14.00 15.00 uur, 4 - 6 jaar, Wijkgebouw Nassaulaan. Nieuw Middelburg. 19 oktober 10.00 - 11.30 uur. 6 - 12 jaar. 14.00- 15.00 uur, 4- 6 jaar. Wijkgebouw Ontmoetingscentrum Dauwendaele. 20 oktober 10.00 - 11.30 uur, 6 - 12 jaar, 14.00 15.00 uur, 4 - 6 jaar. Wijkcentrum Zuiderbaken. Magistraatwijk. 21 oktober 10.00 - 11.30 uur, 6 - 12 jaar, 14.00 15.00 uur, 4 - 6 jaar. Dorpshuis St. Laurens. Elke deelnemer ontvangt na afloop van het Droomfeest een leuk boekwerkje kado. Op woensdag en donderdag 26 en 27 ok tober wordt in de Middelburgse Schouwburg een Kinderboekenbeurs ge houden in de foyer. De Nederlandse uit gevers van kinderboeken laten daar zien wat er zo allemaal te koop is op dit ge bied. Kinder- en jeugdboeken in over vloed. De Openbare Bibliotheek verzorgt er een stand met literatuur over kinderen jeugdboeken en boekhandel Fanoy zorgt voor aanvullend materiaal op het oeuvre van de uitgevers met Franse, Duitse en Engelse prentenboeken. Tevens kan men de tentoonstelling "Prenten Praten" van de Dienst Boek en Jeugd bezichtigen. Tijdens de Kinderboekenbeurs natuur lijk weer tal van aktiviteiten: Sandra HOTEL-RESTAURANT de gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Heidens en Edo Douma zullen in sa menwerking met wethouder M.A.L. Hubregtse op woensdagmorgen (10.00 uur) de opening van de beurs verrichten. Edo zal bezig zijn met de kinderen met video apparatuur. Poppentheater Parvi- cal laat de poppen van het theater zien en vertelt erbij wat je er allemaal mee kunt doen. Op de beurs ook een lees hoek en ,een voordrachts- of voorlees hoek waarvan waarschijnlijk auteurs van kinderboeken zoals. Dolf Verroen. Miep Diekmann. van Wijckmade en de illustratoren Gijs Mertcns en Max Velt- huys, winnaar van het Gouden Penseel 1977. ook gebruik zullen maken. Alle basisscholen hebben een uitnodi ging gekregen voor de boekenbeurs. Het vervoer van en naar de scholen zal plaatsvinden per paardetram. Behalve scholieren van de basisscholen zijn ook scholieren van andere scholen welkom: het is immers ook Boekenweek voor de Jeugd? Uiteraard zijn ouders, leerlingen van de Pedacs en onderwijzers en lera ren eveneens welkom op de boeken beurs. De evenementen op woensdag beginnen om 10.00 uur en duren tot 21.00 uur met een pauze van 17.30 - 19.00 uur. Op donderdag begint de beurs om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Donderdagavond om 19.00 uur begint in de Schouwburgfoyer een ruilbeurs van boeken, voor jongeren van 1.2 jaar en ouder. Om 20.00 uur begint een Candlelight show, een disco show afge wisseld met gedichten, dansen etc. ge dichten, door de deelnemers zelf ge maakt, kunnen, ano niem, in de brie venbussen van Boekhandel Fanoy, Burgpromenade of de Openbare Bi bliotheek. Molstraat 13. worden gede poneerd. Een voordrachtskunstenares zal de gedichten t'jden ié how voorle zen. Muzikale medewerking van Disco Dayan uit Middelburg Zuid. Deze Candlelight show is tevens het besluit van de aktiviteiten rondom de Kinder boekenweek. De wijkvereniging Zuid te Middelburg houdt zaterdar 5 oktober, aanvang 20.30 uur, in het Wijkcentrum Zuiderbaken een groot najaarsbal. De muziek zal worden verzorgd door The Bleu JKEANS Big Band. een for matie van 14 man, die voor de eerste in het openbaar zal optreden en de beken de Lazy River Jazz Band, onder leiding van Johan Sinke. Dè big band speelt van 20.30 tot 22.00 uur. Daarna is de beurt aan het dixyland-orkest. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden van de wijkvereniging. Gas- en Loodgietersbedrijf Verkoop en installatie van o.a. uit voorraad leverbaar met verwarming nu weer voorra dig. wassen zoals vroeger, zuinig met water, stroom en zeep. 175 ltr. tafelmodel van j' 660,— met automatische overloop ge makkelijk zelf te monteren op uw regenwaterafvoer in 70, 80 en 100 mm uit voorraad leverbaar. „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bU ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MlDDELBURGTel. 1233Q Onder het motto "Het is weer spaarweek bij de Rabobank!" houdt de Rabobank van 17 tot en met 21 oktober a.s. weer haar jaarlijkse Spaarweek. Het doel van de Spaarweek, die inmiddels al een be grip is geworden, is het bevorderen van de spaarzin. Ook vandaag de dag kan het sparen nog steeds worden gezien als het stap voor stap opbouwen van een bezit, dat later goed van pas kan komen, of met andere woorden: vandaag al re kening houden met de financiële be hoeften van morgen. Of het nu gaat om het sparen om iets "achter de hand" te hebben, sparen op korte of lange termijn, of vermogensop bouw door sparen, de Rabobank heeft tal van spaarvormen, aangepast aan de HOBBYHUIS Vrijlandstraat 47, Middelburg (in het winkelcentrum) uw raadsman voor: piano's, Middelburg, tel. 01180-27684 POPPE-LEDI KANTJE Het schommelledikantje op de foto is al aoor twee generaties gebruikt en het is vandaag nog net zo goed als toen het jaren geleden thuis in de werkplaats gemaakt werd. Het bedje is niet alleen sterk, maar ook zeer aantrekkelijk voor kinderen. Een ingebouwde muziekdoos speelt een leuk wiegeliedje. Gemakkelijk om te maken met Craft tekening no. 1164, welke alle details op ware grootte geeft. De negen houten onderdelen zet u eenvoudig met wat schroeven en lijm in elkaar. U kunt de tekening bestellen door storting van 7,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI 1164. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een hondehok (Fa/VI 463, 7,50), een broeikast (Fa/VI 2342, 15,-), een decoratieve klok met slinger (Fa/VI. 1339, 10,-) en een klassiek bureau (Fa/VI 1307, 10,-). individuele wensen en mogelijkheden van de cliënten. Tijdens de Spaarweek wil de Rabobank bovendien nog eens extra de nadruk leggen op het feit, dat zij veel waarde hecht aan een persoonlijke behandeling en dat zij de relatie bank-cliënt niet strikt zakelijk ziet. Ook nu weer staat het gezin centraal in de Spaarweek. Voor de ouderen is er een prachtige kalender met fraaie opnamen die gemaakt zijn in het Openluchtmu seum bij Arnhem. Evenals bij de vorige kalender staan op het voorblad de maanden november en december van dit jaar afgedrukt. Zo kan men de ka lender al meteen ophangen en gebrui ken en daarbij ruim twee maanden ge nieten van 12 verkleinde afdrukken van de opnamen uit het Openluchtmuseum. Het Openluchtmuseum heeft ook model gestaan voor de bouwplatenset, die on getwijfeld weer gretig aftrek zal vinden bij de jeugd. Vorig jaar ontvingen de jongens en meisjes ook bouwplaten, waarmee ze een compleet Rabobank- dorp konden bouwen. Dat was zo'n succes, dat werd besloten dit jaar weer een set te laten vervaardigen met deze keer boerderijen, molens, schaaps kooien en dergelijke uit het Openlucht museum. De afmetingen van de bouw werkjes zijn van het zogenaamde HO- formaat, zodat ze kunnen worden ge bruikt bij treinemplacementen, autora cebanen en alles wat aan speelgoed op hetzelfde formaat is gebaseerd. CROWN 2600 Mercuriusweg 25. VLISSINGEN, Tel. 01184-12866-14421 - wintersportkleding en uilrusting - show van skikleding - muziek - demonstraties - GRATIS KWIS MET MOOIE PRIJZEN - prachtige kleurenfilms, dia's, foto- en huidverzorgingsspecialisten. AANVANG 19.30 UUR. WERVELEND PROGRAMMA. T VOLLEDIGE INFORMATIE OVER WINTER VAKANTIE- EN WINTERSPORTGEBIEDEN wordt U gegeven door de VL ISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Entree kaarten verkrijgbaar op bovenvermelde reisbureaus a 5,-- inkl. consumptie. Gratis busvervoer vanaf Vlissingen en Goes.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1