x> mm xm:- HELMO BOETIEK Zeeuwse vissers-in-spé wonnen scholenvijfkamp roovers speciaalzaken ROOVERS LEER ROOVERS IJZER DOE-HET-ZELF! Boeiende Goeting-expositie in Middelburgse Vleeshal PARAPLU'S in vele vrolijke kleuren BIJOU OVERS SCHOENEN GERT DE MEYER IN MIDGARD B. MIDAVAINE DATSUN middelburg AUTO DATSUN DIJKWEL B.V. .Uï "DRAMATISCHE EXPRESSIE" MET NIEUWE DOCENTE Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen 20,- PVDA-BUURTSPRAAK ZEEUWSE BONDSSPAARBANK 79e jaargang no. 40 - woensdag 5 oktober 1977 1E HYPOTHEEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 Zaterdag a.s.: SKELTERRACE IN XAPELLE t. DELFT Middelburg Lange Delft 31. Gas- en Loodgietersbedryf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" fir <Jc tuiccinccn Kijk kc/bfil Vanaf bij de SHETLAND TRUIEN 29,75 TERLENKA *_»I BROEKEN j nieuwe modellen en f\ J kleuren69.— 4 'J SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN I de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT 61. MIDDELBURG. De Faam \N WKI.N OPlïI SOM I N ..GROOT WU.CHHRFV OMMIN I II Ml I VI ISSINGI K Ht'ls WVIII IS OP Gl HI I I \l III K'| Vorige week donderdag werd weer de traditionale vijfkampdag gehouden voor vijf verschillende visserijscholen. De Zeeuwse Visserijschool in Vlissingen fungeerde ditmaal als gastheer voor ge lijksoortige scholen uit Den Helder, Katwijk, Stellendam en Urk. Elke school had een groep van 25 scholieren gestuurd (deelnemers supporters) die door de direkteur van de Zeeuwse Visserij school werden verwelkomd. Ook de voorzitter van de school, de heer J. de Jonge, bur gemeester van Arnemuiden, voerde bij de openingsceremonie het woord. Rente v/a 8,1%. 1% afsluitprovi- sie. 2 jaar vast. Bij 5 jaar vast is de rente: 8,25% of 8,5%. Op 120 maanden 10.000/ 142 15.000 204 25.000/ 333 30.000 400 40.000/ 534 Op 180 maanden 10.000/ 118 20.000/ 224 30.000/ 326 40.000/ 435 50.000/ 544 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd flnanc. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg Behalve een sportief treffen is een vijf kampdag - die overigens voor het eerst in Vlissingen werd gehouden - verder belangrijk voor het aankweken van een saamhorigheidsgevoel tussen de vissers- mannen-vanstraks. Een basis als het ware voor een - in later stadium als een heid optredende Nederlandse vissersge meenschap. Een groot gedeelte van de vijfkamp-ak- tiviteiten speelde zich af in en om. de Zeeuwse Visserijschool aan de Adr. Coortelaan. waar werd gestreden om het hoogste puntenaantal in het schieman nen, visherkennen' en nettenboeten. Hierbij kwam het vooral aan op de technische vaardigheid en theorie. Sport in zuiverste vorm kwam te pas bij een zwemestafette en een zaalvoetbal-toer nooi. Uiteindelijk bleek het team van de Vlis- singse school het beste, zodat dit team als eerste eindigde met een puntentotaal van 21. Een van de onderdelen van de vijfkamp was: visherkennen. Dramatische expressie is een vorm van ontspanning die de laatste jaren .bij steeds grotere bevolkingsgroepen aan slaat. In Zeeland was het vooral Edo Douma die zich de laatste tijd met de dramatische expressie bezig hield, in sa menwerking met het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel. Doordat Edo Dou ma zelfstandig gaat werken, stopt hij met de kursusse& dramatische expressie, waardoor vanuit het ZCA naar een nieu- 1 Het leek even stil te zijn geworden ron dom het Motor Racing Team Zeeland, doordat een belangrijk evenement dat dit Team organiseert door de onge schiktheid van het steeds gebruikte cir cuit geen doorgang kon vinden. In plaats daarvan heeft het bestuur gerrteend dit keer een ander soort evenement te moeten brengen en wel in de vorm van een Prominenten race. te houden op een asfaltterrein voor de nieuwe sporthal in Kapelle. Geen race op motoren dit keer. maar op skelters. Deelnemers zijn pro minente figuren uit de motorsport, o.a. Wil Hartog, Jack Middelburg, Boet van Dullemen, Adri de Korte etc.. die in het veld komen tegen mensen uit de sport journalistiek. Een en ander belooft al leszins een spannend gebeuren te wor den. De kartingwedstrijd wordt gehouden öp zaterdag 8 oktober a.s. en er wordt ge reden in drie klassen: 125 CC met ver snelling. 100 CC zonder versnelling en in de formules 2, 3 en 5. Er wordt 15 minuten gereden per klasse en elke klasse rijdt 3 manches. Kortom: een hele middag rijen kijkplezier. De training begint 's morgens om 10.00 uur. de wedstrijden beginnen om 13.00 uur 's middags. De toegangsprijs bedraagt 5,—terwijl er ook gezinskaarten ver krijgbaar zijn. De route naar het wedstrijdterrein wordt duidelijk aangegeven door pijlen, zodat het zeker niet moeilijk is. de plaats van het gebeuren te vinden. we kracht gezocht moest worden. Die is gevonden in de persoon van Lenie Hen- drik^s. Zij gaat werken vanuit het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming, waarin ze ook een gedeelte van haar werktijd gaat besteden. Lenie Hendriks, afkomstig uit het Lim burgse, volgde een opleiding aan de academie voor Woord en Gebaar in Utrecht,. "Ik hoop er iets leuks van te maken" zegt Lenie zelf over haar nieuwe ambacht, "dramatische expressie is iets heel be langrijks. De meeste mensen willen echter meteen resultaten zien: ik zou daarop kunnen zeggen dat je door ex pressie spelend bezig bent. en door je spel inzicht krijgt in mensen in je omge ving. V oorop staat dat men plezier in het spel moet hebben, spel dat zich uitstrekt over een heel terrein: we werken met muziek, met waardeloos materiaal, we doen bewegingsexpressie, werken met kostuums, we doen aan poppenspel en totaalexpressie. Heel wat dus." In Middelburg wordt dramatische ex pressie-les gegeven in de Kuiperspoort op dinsdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur en in V-lissingen in het Vestzaktheater op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur. HOTEL-RESTAURANT ie gelegenheid voor het houden \*an.Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Lange Delft 17, t.o. Citytheater n Foto: Lenie Hendriks. De kosten aan de cursus dramatische expressie verbonden bedragen 12,— per maand. Kinderen betalen j' 7,50. Gert begon op 10-jarige leeftijd gitaar te spelen en ging reeds enkele jaren later met protestsongs de straat op. Kort daarop verruilde hij de gitaar voor de banjo. Toen hij het banjo-spel eenmaal goed onder de knie had. ging hij weer verder met de gitaar, begon zelf num mers te schrijven en in clubs e.d. op te treden. Na diverse eerste prijzen op fol- ken bluesfestivals in 1973 en 1974 kre gen radio en TV hem in de gaten, wat resulteerde in een aantal optredens in Nederland en België. De avond in Midgard aan het Damplein no. 5 begint om half negen en de entree bedraagt 4.-. Kaarten ook in de voor verkoop. verkrijgbaar aan de bar in Midgard. HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 1233Ö KLASSIEK BUREAU Dit klassieke bureau komt door zijn fraaie, eenvoudige vormgeving tegemoet aan uw verlangen uw huis geheel naar eigen smaak in te richten. Het is ca. 92 cm hoog, 84 cm breed en 91 cm diep. Bovenaan zijn er drie of vier laden voor het opbergen van kleine spullen en enkele vakjes voor brieven. Aan de onderkant bevinden zich, achter de vier ladefronten, in werkelijkheid twee flinke laden van 10 cm. hoog. De 18 cm. brede plank is een goede plaats voor een kleine lamp, voor boeken en voor wat snuisterijen. Maak dit fraaie meubelstuk met behulp van tekening nr. 1307, werk het af met een klassieke finish en monteer porceleinen knopjes om het geheel compleet te maken. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,- op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI 1307. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een driedelige kast (Fa/VI. 1369, 10,-), een hondehok (Fa/Vl. 463, 7,50), een broeikast met plastic bedek king (Fa/Vl. 2342, 15,-) en een decoratieve klok met slinger (Fa/Vl 1339, Tot en met 9 oktober is in de Vleeshal te Middelburg een indrukwekkende expo sitie aan de gang van drie kunstenaars: Jan Goeting, Catharina Goeting-Stul- 30,— 35,— 40,— enz. tot 75,— Herenparaplu's vanaf 10,— 17,— 22. tot 42,- Opvouwbare herenparaplu's vanaf 20,- 25,- 35,- 40 - tot 75,- Lange Delft 44 Segeersstraat 4a MIDDELBURG tiens en Joep Goeting, van schilderijen, wandkleden en keramiek. Het gebeurt lang niet elke dag, dat men een dergelijke overzichtstentoonstelling voorgescho teld krijgt. Uit de schilderijen van Jan Goeting spreekt een duidelijke voorliefde voor dingen, kleine dingen soms en wel heel simpele. Zoals bijvoorbeeld in het werk over een Toscaans brood, dat door de verbeelding van Jan Goeting een aparte werking op de toeschouwer heeft, het is een brood geworden. De schilder weet zijn onderwerpen, en dat geldt ook voor zijn portretten, in een aparte sfeer te brengen, zodat ze allemaal een eigen story vertellen, een verhaal dat de moeite waard is. Ook de kleurvoering van Jan Goeting is bijzonder, vaak wei nig kleur maar veel tinten van een kleur, iets dat de werking van zijn schilderijen nog een extra dimensie verleent. Catharina Goeting-Stultiens laat een aantal fraaie wandkleden zien. gouaches en pastels die een bijzondere kijk verra den op de wereld rondom haar. Haar kleurvoering is soms ronduit poëtisch te noemen. Haar werkstukken zijn vaak In de reeks van bijeenkomsten in de wijk houdt de P.v.d.A.-afdeling Middelburg haar eerstvolgende "buurtspraak" voor het gebied van de binnenstad. Deze bij eenkomst, waarop de P.v.d.A. wethou ders, raadsleden en bestuursleden aan wezig zullen zijn, wordt morgen, don derdag 6 oktober gehouden in het ge bouw "de Schakel", aanvang half acht. Op de ."buurtspraak" bijeenkomst is iedereen uit de binnenstad welkom om zijn of haar mening, klachten, wensen enz. kenbaar te maken en een gesprek met de gemeenteraadsfraktie en het be- roto: Groot Toscaans brood duidelijker onder te brengen bij de kol- lages. Ze bestaan uit stukken van iets: van mensen, van dingen, toch stuk voor stuk duidelijk herkenbaar, al benaderen sommige werkstukken toch weer dicht de abstracte vorm. Joep Goeting toont een selekte sericke- ramiek, overigens wit van kleur met blauw, gebaseerd op mensen en dieren. Hij heeft - hoe kan het anders - een heel andere benaderingsvorm dan de twee andere "Goetings". Opvallend is de grote verscheidenheid in zijn werk, on danks het feit dat hij de dertig nauwelijk is gepasseerd. De koppen - of moeten we toch zeggen plastieken - diê hij laat zien zijn soms geabstraheerd, dan weer niet. Een expositie die beslist de moeite waard is om te bekijken. Een goeie keus van de Kulturele Dienst Middelburg, stuur van de P.v.d.A. aan te gaan. Oostperkweg 25 - Middelburg - tel. 01180-27687

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1