Voskamp es uit de autowereld Rijden zonder reserve band? TUlNHFRnSTBRING RN SIERHEKKEN Gazelle fietsen fijne fietsen GROTE PRAKTIJKTEST FIAT FIAT 131 HONDA SS 50 P.J. KLAASSEN EN ZN. BV. LITTOOIJ EN OLTHOFF Groentehal Schout GAZELLE slechts 1599,— binnenkort opent J. C. BAARS VLJSSINGSESTR. 48-50 F W oensdag 3 augustus 1977 ZE ZUN ER WEER PUUR NATUUR GEDROOGD ONZE SPECIALITEIT van de nieuwe OOGST - Seisweg 46 - 48 MIDDELBURG Bij aankoop van 'n nieuwe bril maken wij gratis van uw oude bril 'n zonnebril. Onze zaak op de Burg Promenade 9 is wegens VAKANTIE GESLOTEN t/m 15 augustus Onze zaak in het Winkelcentrum Dauwen- daele, Vrijlandstraat 61, Middelburg BLIJFT GEOPEND Wij zijn U gaarne van dienst compleet met knipperlichten, 2 spiegels remlicht op voor en achterrem vol benzine en 1 jaar garantie RIJWIEL- EN BROMFIETS HANDEL Seisweg 45 - 47 - Tel. 14596 MIDDELBURG 's woensdagsmiddags gesloten De snelle drukkers staan steeds voor U klaar voor al uw NU OOK KLEIN OFFSET Kant-en-klaar- modellen Eerste klas vakwerk Snel en goedkoop Ga naar: l. warmissen verse braadkuikens kuikenbouten kipfilet soepkippen kipperagout ook hebben wij Hollandse en buitenlandse kaassoorten Dieëtkaas Dieëtvoeding IVers gebrande noten V.N.R.- reformvoe- ding En natuurlijk hebben wij U nog veel, meer te bieden. Komt U zelf overtuigen wij zullen U graag ontvangen L. MARINISSEN Deze week prima Zeeuwse AARDAPPELEN Per kist40 ct. kg. WEGENS VAKANTIE van 8 tot 16 augustus GESLOTEN. Breeweg 47, MIDDELBURG Nieuw in Middelburg m LEY LAND KOMT MET ALLEGRO 1500 AUTOMAAT MIJLPAAL VOOR CITROEN GS HOBBYHUIS DOE HET ZELF DROOGBLOEMEN Bloemisterij P. Labruyere FOCUS OPTIEK ZIE OOK ONZE EXCLUSIEVE COLLECTIE ZONNEBRILLEN 1977. iS GEBOORTEKAARTJES HUWELIJKSE AARTEN BRIEFPAPIER REKENINGEN en/.., enz. voor circulaires, "rekeninger. briefpapier Spanjaardstraat 47 - Middelburg Telefoon 0H80- 12438 HANDEL IN WILD EN GEVOGELTE en Delicatessen Wagenaarstraat I3-15 MIDDELBURG Tel. Oil 80- 14943 Winkelcentrum Dauwendaele Middelburg, tel. 11834 'Vt/knflbiir Wj; Breeweg 17-24 MIDDELBURG Telefoon 01180-13187 Leyland komt op de markt voor middenklasse auto's met een Allegro 1500 4- deurs special automaat, een wagen die 14.750. excl. btw moet kosten. Dit bete kent een meerprijs van 910,- voor de automati sche versnellingsbak in ver gelijking met de handge- schakelde Allegro 1500. De standaarduitvoering is uitgerust met mistlampen, hoofdsteunen, veloursbe- kleding en een vinyl dak. De motor levert bij 5500 toeren 68/Din pk., naar de mening van de fabriek ruim vol doende om de auto, die 762 kg. weegt, goede rij- en ac- celeratieëigenschappen te geven. Sinds de introductie van de Citroen GS en de verkiezing tot "Auto van het Jaar 1970", is de verkoop in NKEDERLAND VAN DEZE MIDDENKLAS SER. DIE NET ALS DE Citroen DS indertijd en de Citroen CX nu. is uitgevoerd met hydro-pncumatische vering, steeds in een stijgen de lijn geweest. De uitzonderlijk goede ver koop van dit jaar, ruim 50% hoger dan in 1976, had tot gevolg dat Citroen Neder land op 11 juli j.l. de 50.000ste order voor dit mo del kan noteren. ra i De laatste tien jaar hebben technici de autoband breder en robuuster gemaakt. Thans echter wordt hard ge werkt om één band te ver kleinen of z.elfs helemaal te doen verdwijnen: de reserve band. Zo'n 20 a 25% van de Amerikaanse auto's worden in 1977 al uitgerust met een opvouwbare reserveband; als binnenkort de 1978 modellen uitkomen, zal ook de nieuwe "veiligheidsband" zijn intre de doen. Hoewel de/.e beide banden heel wat plaats in de koffer ruimte besparen, vormen zij slechts een tussenfase op de weg naar de uiteindelijke verdwijning van de reserve band. Dat zal volgens Goodyear in de Verenigde Staten echter pas in de jaren 80 gebeuren. Uit studies is gebleken dat de verbruiker vandaag de dag nog niet rijp is voor rij den met wagen zonder re serveband. Men mag niet vergelen dal de automobilist de laatste 40, 45 jaar altijd een reserveband meekreeg van de fabrikant, en voor heen zelfs twee. En nu zou er d;.n sprake zijn .diezelfde automobilist zijn "veiligheidsgevoel" te ont nemen. Verder wordt aan getoond dat dc gemiddelde weggebruiker niet de minste angst heeft voor een lekke band. een klapband of wat dan ook. Maar op de vraag of men'zich op zijn gemak voelt in ccn auto zonder re serveband. reageert 90% van de ondervraagden negatief. De weinig gebruikte, ruim- tebesparende en lichtere re serveband dient als over gangsfase naar 'de volledige vervanging van de lekke band. Hierover bestaan verschil lende ideeën, maar de ont wikkeling van de band die nooit lek raakt, staat nog in zijn kinderschoenen. Toch is het idee niet helemaal nieuw. Al in 1936 introdu ceerde Goodyear een dub bele binnenband, die in 1938 als standaard uitrusting diende op enkele Chrysler modellen. Goodyear ontwikkelt op dit ogenblik een veiligheids band die zowel op oude als nieuwe wagens gebruikt kan worden. Het principe berust op een harde glasvezelring die rond de velg wordi ge monteerd. Bij een lekke band rust het wagengewicht op deze ring. Zodoende kan men rustig naar een garage rijden. In de Verenigde Staten pro duceert Goodyear al jaren lang een opvouwbare reser veband. Dit resulteert in minder gewicht en bijna dc helft meer kofferruimte. Dit is ook het geval hij de vei ligheidsband. Dc opvouw bare band wordt zodanig op een velg gemonteerd, dat het zijvlak naar binnen is ge rold. Heeft men de reserve band nodig, dan wordt deze gemonteerd en opgepompt. Op deze manier kan men nog even doorrijden, echter niet meer dan 80 km/uur. Het blijft dus een noodo plossing. Dc opvouwbare band is meestal van diagonale kon- struktie en zal in het uiterste geval gemonteerd kunnen worden in combinatie met een radiaalband. Daardooi kunnen er bij hoge snelhe den verschillen in wegge drag ontstaan, aldus de technici. De veiligheids- band. goedgekeurd door de bevoegde instanties, is iets kleiner in diameter en slechts half zo breed. In plaats van een spanning van 24 tot 28 psi, wordt de band opgepompt tot ongeveer 60 psi en is klinker hard. Hoelang het nog zal duren voordat de reserveband ver dwijnt, weet men niet. Iedere bandenfabrikant houdt zich momenteel hier mee bezig en dc autofabri kant blijft zoeken naar met hoden om liet wagengewicht te verminderen. Men kan een paar kilo uit het instru- mentenpaneel weglaten of plastic en licht metaal ge bruiken in plaats van staal of ijzer, maar er blijft momen teel in de kofferruimte nog altijd een dom gewicht over van 23 a 18 kg., nl. het ge wicht van een band. een wiel. een krik en gereed schappen die zelden of nooit gebruikt worden. Eigenlijk een "zware" veiligheid! .Met het doel de image van de Fiat 131 mirafiori verder te verbeteren, organiseert Fiat in ons land tussen 15 augus tus en 15 september een grootscheepse praktijktest. Er zullen 400 tcstauto's van hel type Fiat 131 mirafiori 1600 Special beschikbaar zijn voor deze gebruiker stest. Hiervan zullen er tij delijk 200 een speciale "G- ladiatore" uitvoering krij gen. duidelijk herkenbaar o.a. door de lichtmetalen velgen, voorzien van brede wagens. De testwagens wor den gratis beschikbaar ge steld. volledig verzekerd en met een eerste volle tank. Als enige tegenprestatie wordt na een weck rijden van de bestuurder/sfer ver langt dat een testformulicr nauwkeurig wordt ingevuld. De automobilist Hans Hu- genholtz treedt als campag neleider voor deze test op. Als "beloning" voor een correct en volledig ingevuld testformulier ontvangt dc inzender dan een schaalmo del van een Fiat 131. TEL. 01180-25589. DINSDAGMIDDAG GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 21