HELMO BOETIEK Lein Kaland te gast in Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg Nü glazen literfles van130 ièT*' DOE-HET-ZELF! 22.- 29.- BIJOU r- B. MIDAVAINE Viering dag der vrijheden in Vlissingse MTS: Groots gebeuren voor iedereen die maar zin heeft BUITENLAND GELD ROOVERS LEER "De Beuk" Zomermanifestatie van SKW op Damplein in Middelburg SPECIALE KOFFER-ETAGE 79e jaargang no. 26 - woensdag 29 juni 1977 Bewogen portretten in zwart/wit en kleur Madurodam, 25 jaar de grootste SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" Uit duizend koffers kunt u kiezen in onze Reistassen Prijzen 49,- van 20,tot LANGE DELFT 44 MIDDELBURG SEGEERSSTRAAT 4a the ringlings en uw reis- en K bagage verzekcri ngjSVj! van de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK KHAKI. blouMs28.90 rokken59.00 TERLENKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN KHAKIBROEKEN. de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-66.00 TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANQE DELFT 61. MIDDELBURG. Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN OMMYA I II MM Dl II SS ING IR Hl ISA W.HI is OPGI HI II Hl Rl N En daar is dan plotseling een expositie in het Zeeuws Kunstenaars Centrum van Lein Kaland uit Vlissingen. Een opmer kelijke expositie die bestaat uit een aan tal etsen, foto-kleurpotloodtekeningen en foto's, die door een boeiende visie van Lein Kaland op de beweging van de mens, tot kleine "documentaires" zijn geworden, stuk voor stuk verstilde bewe gingen. Dat geldt in de eerste plaats voor de etsen, verder ook voor de tekeningen, waarvoor hij als ondergrond een foto ge- bruikte, later ingevuld met kleurpotlood, daarmee de beweging die hij laat zien nog eens extra aandacht gevend. In de gang van het ZKC en in de achterkamer han gen een aantal fraaie foto's, waaruit op weer een heel andere manier een zekere bewogenheid spreekt. Academie Lein Kaland is afkomstig uit Vlissingen, waar hij de middelbare school bezocht en gedurende zijn schoolperiode al dui delijk opviel bij zijn prestaties op teken- gebied. Mede op aanwijzingen van zijn leraren, o.a. Naerebout en Menken, ging hij na het behalen van zijn einddiploma naar Arnhem om daar aan de kunstacademie verder te studeren. Het volgend jaar hoopt Lein Kaland eindexamen te doen te Arnhem in de vakken grafiek, foto grafie en tekenen. "Ik heb het schilderen laten vallen, opzettelijk" zo vertelt Lein Kaland "al was dat nu niet tot groot genoegen van de docenten. Ik voel meerechter veel minder toe aangetrok ken als tot de grafiek en de fotografie. Vandaar dat ik me op die richting heb toegelegd. Wat mij vooral boeit is de beweging. De menselijke beweging. Vandaar dat dat ook het hoofdthema is van mijn tentoonstelling in het kunste naars centrum een expositie waar ik heel blij mee ben. Ik heb wel eens het een en ander gedaan op de kunstmarkt, maar dat is natuurlijk nietje ware. Dit is veel fijner. Die beweging waar ik zo van ben gecharmeerd komt vooral tot uitdruk king in de etsen die er hangen en in de foto-tekeningen." Vervaagd N Hiervoor in de plaats zijn kleuren geko men. De manier waarop Lein Kaland de beweging tot uitdrukking weet te bren- Weinig of geen toeristische at tracties in ons land worden zo frequent bezocht als het kleinste stadje ter wereld, Madurodam. Het bestaat dit jaar een kwart eeuw en in die tijd heeft het ruim 23 miljoen bezoekers binnen zijn poorten gehad. Ongeveer 125 miniaturen zijn samengebracht rond het vliegveldje en tussen de spoorbanen en de havens. Prinses Beatrix opende Madurodam op 2 juli ,1952 en sindsdien is zij bur gemeester van het stadje. Het stamkapitaal voor de bouw van Madurodam werd ter beschik king gesteld door de familie Ma- duro uit Willemstad (Curaao). Dat was ter nagedachtenis aan hun enige zoon George, die heldhaftig streed als reserve-lui tenant der Huzaren in de eerste dagen van de oorlog. Maduro stierf in 1945 in het concentratie kamp Dachau. Het bedrijfsleven kreeg nadien grote interesse voor het dorpje, dat thans ook ver buiten de Nederlandse grenzen bekendheid geniet. Er is wel eens gezegd dat Madurodam het beeld geeft van Holland op zijn best. Elk bouwwerkje is met verfijnde nauwkeurigheid vervaardigd en is karakteristiek voor de geschie denis van Nederland. Maduro dam is opgetrokken op 18.000 vierkante meter grond. In het hoogseizoen is het dringen gebla zen, maar de toeristische stormen die het stadje in de afgelopen 25 jaar heeft doorstaan, geeft zeker heid dat iedereen aan zijn trekken komt en dat op een stijgende be langstelling uit binnen- en bui tenland gerekend mag worden. (CONSU) Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland gen in het kleurgebruik stemt tot na denken over andere vormen van por tretfotografie. Immers: het hoofd van de mens (om maar eens een onderdeel van het lichaam te nemen) staat immers zel den of nooit langer dan een fraktie van een sekonde in dezelfde stand? Gezien dat feit zijn de fototekeningen van Lein Kaland "juistere portretten" dan de meeste verstilde atelierfoto's. Ook in zijn etsen is de beweging het allerbelan grijkst, daarbij meestal vervat in sche ma's en strukturen. Bewogen De serie foto's die Lein Kaland expo seert vragen weer een heel andere be nadering. Ook hier is sprake van bewe ging maar dan in een andere betekenis. Duidelijk komt naar voren dat er sprake is van "een bewogen zijn" en "een voe ling hebben met". Vooral het portret- werk is mede dank zij de voortreffelijk gekozen lichtval, buitengewoon gaaf en karakteriseert de gcportretterde perso nen onmiddellijk. In de achterzaal van het kunstenaarscentrum vindt de be zoeker een serie experimenten met infra rood materiaal. Dit was de eerste keer dat Lein Kaland met dit soort materiaal werkte. En meteen al een aardig succes. In deze ruimte is ook een kollektie foto's te zien van de Middelburgse veiling, maar dan in een toch wel aparte stijl. Wat me bij de foto's wel van 't hart moet: een klein tikje retouche hier en daar vanwege de stofjes zou -zeker bij infra rood opnamen- geen kwaad kun nen. Voor de rest is het -zoals gezegd een bijzonder interessante expositie, die nog tot en met 14 juli duurt. Een be zoekje zeker waard. Het zal voorzeker niet de laatste keer zijn dat we van Lein Kaland horen. Magere Chorodrank Ill*11 V HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLF.RINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen 1>U ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 SEMI- V.BODEM BOOT MET VEILIGHEIDSCOMPARTIMENT Hier is een bijzonder praktische boot van 2,95 m lang. De gesloten zitting in hel midden bevat lucht en geeft daardoor een extra stuk veiligheid. U kunt de boot maken van watervast multiplex en wat houten planken en -latten. Het bouwen is vereenvoudigd door de bodem uit één stuk te maken en de kon- ventioncle ribkonstruktie weg te laten. Door het ontbreken van een midden naad wordt het geheel uitzonderlijk sterk en waterdicht. De boot is gemak kelijk geschikt voor een 5 of 7,5 PK motor. Hij is ca. 122 cm breed, 43 cm diep en weegt ca. 55 kg zodat u haar op uw auto-imperial kunt meenemen. Tekening nr. 1643 geeft u alle nodige details en de belangrijkste onderdelen op ware grootte. U kunt de tekening bestellen door storting van 20.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen onder vermelding van Fa/Vl. nr 1643. Na ontvangst uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een vogelbad met plantcnrck (Fa/Vl 529, 6.50), een picnictafel met baldakijn (Fa/Vl 1680, 10. een plan tenbak op wielen (Fa/Vl. 402. 6.50) en een klaptafel voor het terras (Fa/Vl. 606, 8. Zaterdag 2 juli speelt de Engelse groep "Squeeze" in De Beuk. De groep die de zg New Wave muziek maakt die te ver gelijken is met Punk en Hard rock, met dit verschil dat deze soort muziek met meer enthousiasme en harder gebracht wordt. Deze groep die al verschillende platen heeft gemaakt speelt op dit kon- sert enige nummers die op een nieuw op te nemen LP staan, geproduceerd door de bekende John Cale. Dit konsert is het eerste dat in Nederland wordt gegeven tijdens een nieuwe toemee waarbij alle grote centra worden bezocht. De bezet ting: Chris Difford, Gilson Lavis, Harry Kakoulli, Glenn Tilbrook en Julian Holland. Aanvang 21.00 uur. Entree: 5,- p.p. Op 1 juli a.s. wordt op het Damplein te Middelburg een Zomermanifestatie ge houden als afsluiting van de speelweek georganiseerd door de afdelingen de Hayman, Nieuw Middelburg, Nieuw en St. Joosland en St. Laurens van het SKW-Middelburg. De vijfde afdeling, Jongerencentrum Midgard, draagt vooral in de Zomermanifestatie haar steentje bij. De speelweek wordt afge sloten met spelletjes op het Damplein, die in het teken zullen staan van de mid deleeuwen. Programma. Om 12.00 uur 's middags gaat de zaal van start. Op het pleintje bij de leilinden zullen enkele kraampjes geplaatst wor den met spullen die ook in de midde leeuwen al te koop waren, voornamelijk etenswaren. De verkoop van deze spul len gaat door tot 17.00 uur. Om 12.00 begint ook de troubadour (Flerman Er- be) al zingende aan zijn wandelingen over het Damplein Men probeert ook nog naarstig een kwakzalver, een bede laar en een marskramer te vinden. Om half twee komen de kinderen vanuit de wijken naar het plein waar om 14.00 uur een wagenspel wordt opgevoerd. Om 15.00 uur is er poppenkast voor de kin deren die klaar zijn met hun spelen, ge bracht door het poppentheater Jakkus. Om 15.30 uur treedt de groep Mariton op (v/h Snarenspul), met oude Vlaamse en Nederlandse liederen. Om 18.00 uur is er dan een gezamelijke broodmaaltijd waarvoor elk zich kan laten inschrijven tot 15.00 uur. Om 19.00 uur wordt de dag besloten met een optreden van Cracker Hash, die oude volksmuziek ten gehore zal brengen. Bij slecht weer wordt het programma afge last. Nicu wend ijk 35-37 Vlissingen koffers voor elke reis, in elke maat, voor elke smaak, in elke prijs. Dit is pas echt een koffer kiezen. Bovendien deskundig advies gebaseerd op jarenlange ervaring. Ritskoffers vanaf tot 60, Koffers met riem vanaf tot 195, Tientallen modellen, oersterk, licht in gewicht en met enorme bergruimte. Ideaal voor elke reis. HET LEDERHUIS de zaak op de hoek Onder auspiciën van de werkgroepen "Profoesoe" en WOR (Werkgroep Op vang Rijksgenoten) respectievelijk uit Vlissingen en Middelburg, wordt op za terdag 2 juli in de gemeentelijke MTS aan de Vlissingse Marconiweg een spe ciale avond georganiseerd vanwege De Dag der Vrijheden, een Surinaamse feestdag. Niet alleen voor Surinamers echter. Charles Romney, Surinaams op bouwwerker haast zich te verklaren dat bij de viering van de Dag der Vrijheden iederéén welkom is die maar belangstel ling heeft voor het Surinaamse folkloris tisch gebeuren. Feest "Het is de bedoeling dat deze viering een soort sociaal-kulturele avond wordt, zonder dat er overigens van dit gegeven iets dwangmatigs uitgaat. We willen proberen om met elkaar een spontaan, gezellig feest te maken, waarin we wat (weer wat) dichter bij elkaar komen te staan. Vandaar ook dat het niet de be doeling is om alleen Surinamers op het feest te krijgen. Nu de gemoederen ron dom het huisvesten van de Rijksgenoten wat bedaard zijn, wordt het tijd dat er ook eens wat aandacht wordt besteed aan de andere aspecten, waarbij voorop moet staan dat de Surinamers, hoe ver schillend ook van etnische oorsprong en religie, elkaar recht in de ogen moeten kunnen blikken, ook dat is een doel van De Dag der Vrijheden." Alma Gardeslen Grote trekpleister op de Viering van de Dag der Vrijheden, zal ongetwijfeld de inmiddels vermaarde Alma Gardeslen zijn, die in een wervelende show tal van folkloristische Surinaamse bevolkings typen zal uitbeelden. Deze vrouw is een zang-, dans- en voordrachtskunstenares die het publiek gedurende enkele uren met eeh one-woman-show zal amuse ren. Alma Gardeslen woont in Den Haag, al gedurende vele jaren, maar dat belet haar niet om in hart en nieren Su rinaamse te zijn. Eén en ander blijkt ook duidelijk uit haar optredens. Enige tijd geleden trad ze op in de tv produktie als moeder van een Surinaams gezin. Dansen Na het optreden van ALma Gareslen is het de beurt aan The Ringlings die ver tot in de kleine uurtjes Latijns Amerikaanse muziek ten gehore brengen waarbij ui teraard fijn gedanst kan worden. Al met al beloofd het een uitstekend sfeertje te worden op die 2e juli in de MTS. De aanvangstijd is 20.00 uur, de toegangs prijs bedraagt per persoon: 7,50. Na dere informatie bij Charles Romney, tel. 01184-16420 (Bachten Komme) of op nr. 01180-13991 (Welzijnsraad Middel burg). bondsspaarbank

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1