HELMO BOETIEK Op Hemelvaartsdag veertiende motorcross in Oostkapelle BIJOU Middelburgse Concert- en Gehoorzaal weer Weens café r )?ocPn Spektakulaire motor-happening in duingebied UIT 1000 KOFFERS 29.- B. MIDAVAINE IN EIGEN PRODUKTIE BIJ "GROEP PAPILLON Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS SAIARISREKEMNG 22.- MUZIEK EN FILM IN "DE BEUK" LEZING YOGA EN MEDITATIE MANIFESTATIES IN GROTE KERK VEERE ROOVERS LEER MOTOCROSS ZOMERAVOND-ORGELCONCERTEN IN NIEUWE KERK MIDDELBURG ||I||PI«H blouses28.90 II!" C 1* rokken59.00 III - terlenka k "4 broeken. m spijkerbroeken en khakibroeken. 79e jaargang no. 20 - woensdag 18 mei 1977 ZEEL>^X uw salaris via een spaargirorekening ËPg bij de Mi\ ZEEUWSE NUTSSPAARBANK 9 DIJKWEL B V. -wansia Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN IÖ0YERS SCHOENEh V J nieuwe modellen en de nieuwste modellen Lois-Levis enz. - 59.00-66.00 TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINCER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WAECHI Rl iST ha 10 lil botulsspaarbimk Op Hemelvaartsdag - 19 mei a.s. - orga niseert de MAC "Scheldegouwen" in het Oostkapelse duingebied voor de veer tiende keer een motorcross. Dit evene ment op motorsportgebied, trekt altijd enorm veel belangstelling, ondermeer vanwege de grote deelname door beken de motorrenners. Er wordt meestal zwaar geknokt om een eerste plaats en daar het terrein beslist niet gemakkelijk is, is een felle cross een jaarlijks terugkerend ge noegen voor de duizenden toeschouwers. Evenals de vorige twee jaren wordt ook dit keer een kampioenscross gehouden voor renners in de 125 cc klasse senioren. In die klasse komen 50 renners aan de start, 26 renners van de KNMV en 24 van de NMB. Zoals bekend werken de twee Op Hemelvaartsdag 19 mei a.s. organi seert "De Beuk", Herengracht 52, een optreden van "Jonny's Rock and Roll Band", dat sinds kort vernieuwd is met de Amerikaanse bassist Foy Stulz en de Belgische leadgitarist Danny Lademag- her. Verder is de bezetting als vanouds: Jonny Caljouw - vocals, Ad Meeuwse - fender piano, Eugene Den Hoed - gi taar, Kees Meerman - slagwerk. Aan vang: 21.00 uur, entrée 3,50. Verder komt twee dagen later, 21 mei a.s., de film "Serpico". Deze film is ge baseerd op een waar gebeurd verhaal van de wanhopige strijd van agent Ser pico tegen corruptie van de Amerikaan se politie. Van begin af weigert hij steekpenningen aan te nemen, wat hem tot vijand maakt van collega's en on derwereld. Na 5 jaar wordt het hem te veel en stapt hij met zijn verhaal naar de New York Times. De daaruit voort vloeiende artikelen vallen geheel ver keerd. Tijdens een overval wordt Serpi co neergeschoten, waarbij het nooit is bewezen of hij getroffen werd door een kogel van de overvallers of van zijn "collega's". Deze thriller begint om 22.00 uur, entrée is 3,00. motorsportbonden sinds vorig jaar nauw samen. De kampioenscross wordt verreden in twee series, daarna komt een herkansing en tenslotte de finale. Grote kanshebber in de 125 cc kampioenscross is onget wijfeld Henk Pauw uit Apeldoorn die vorig jaar op hetzelfde circuit een twee de plaats veroverde achter Dinand Zijlstra. Enkele van zijn grootste kon- kurrenten zijn: Peter Groeneveld, Wim de Brink en Henk van Mierloo. Van de zijde van de NMB-rijders zal de meeste weerstand te verwachten zijn van Leo Brans. In de 250 cc junioren komen een 9 tal Zeeuwen aan de start: Louis Murre uit Hansweert, Sjaak Meulmeester uit Koudekerke, Jan en Frans Bouten uit Vlissingen. Leo Ovaa uit Souburg, Jan Berendsen uit Vlissingen, Jaap Verton uit Haamstede, Hans Witte uit Middel burg en Peter de Kunder uit Nieuwdorp. Uit dit gezelschap zal Leo Ovaa onget wijfeld weer een forse poging in het werk stellen om de eindzege te grijpen, c.q. in de kop van het klassement te ein digen. De vele toeschouwers van vorig jaar zullen het weergaloze rijden van deze Souburger dat hij toen liet zien, beslist niet zijn vergeten. Mogelijk zorgen ook enkele andere Zeeuwen voor opvallend werk! In de 500 cc junioren verschijnt alleen Jan Witte uit Middelburg als Zeeuw aan de start. De overige vier en veertig ren ners in deze groep komen van buiten de provincie. Grote kanshebbers in de 500 cc jun. zijn o.a. Henk van de Mispel, die reeds een eerste en tweede plaats wist te veroveren dit seizoen, Johnny van Keu len uit Zwanenburg die vorig jaar derde werd in Oostkapelle en \V Anker uit Stolwijk die vorig jaar Hemelvaartsdag beslag legde op de eerste plaats. Al met al zit het er breed in, dat het op Hemel vaartsdag weer hard aan toe zal gaan op het zanderige circuit van Oostkapelle. Omdat het terrein in de laatste jaren flink wat zwaarder is geworden, mede Dinsdag 17 mei komt Ac. Maetreya Brc, een Filippijnse yogi, van de Sociaal-spi rituele beweging Ananda Marga in Middelburg. Zoals hij overal in de Be nelux doet zal hij een introduktielezing geven over yoga en meditatie in hotel "Suisse", Markt 55. Aanvang 19.30 uur. Bij voldoende belangstelling zal ook in Middelburg een kursus van start gaan. Sociaal gezien geeft Ananda Marga konkreet gestalte aan haar sociale en spirituele filosofie door middel van pro jecten zoals kindercrèches, kleuter- en lagere scholen. Automobielbedrijf Middelburg - Vlissingen .O* O KUNT U KIEZEN in onze speciale koffer-étage Koffers voor elke reis en voor elke prijs. In elke maat. Voor elke smaak. Sterk en licht. Merken als SAMSONITE. DEL SEY. SIM enz. Deskundig advies, gebaseerd op jaren lange ervaring. Ritskoffers vanaf tot 60, Koffers met riem vanaf tot 195, De Kofferzaak van Zeeland Lange Delft 44 Segeersstraat 4a - Middelburg door de deelname van een groot aantal zijspannen, die als het ware als ploegen te keer gaan, heeft het bestuur van Scheldegouwen gemeend dit keer geen zijspannen te laten rijden, ook al met het oog op het reeds volle programma. De training begint om 11.00 uur en duurt tot ca. 13.00 uur. De wedstrijden beginnen om precies 14.00 uur en die duren tot ongeveer 17.30 uur. Dan wordt de finish van de finale van de kam pioenscross 125 cc sen. verwacht. Direkt na afloop van de wedstrijden zal burge meester Diepenhorst van Domburg de prijzen uitreiken bij de jurywagen. De afdeling Oostkapelle van EHBO is de gehele dag aanwezig om bij eventuele ongevallen hulp te bieden. Wat betreft het parkeren zijn er alle mogelijkheden, omdat er een nieuwe parkeerplaats bij het crosstc<rein- ligt; in totaal zijn er nu twee grote parkings op nog geen twee honderd meter van het circuit. Al ver voor Oostkapell en worden automobi listen middels pijlene borden naar het circuit geleid. De Rijkspolitie zorgt voor verkeersbegeleiding de gehele dag. Uiteraard wordt ook dit jaar weer ge zorgd voor optimale veiligheid. De me dewerkers van Scheldegouwen zijn al enkele weken druk in de weer met het in gereedheid brengen van het terrein en het aanbrengen van de touw afzetting. Het bestuur van Scheldegouwen hoopt dat het publiek in deze meewerkt en er daadwerkelijk achterblijft en dat men ook wat nadenkt bij het weggooien van afval: hoe minder rommel er op het ter rein achterblijft, des te sneller zijn de mensen van Schelder gouwen, die toch al veel werk hebben verricht, klaar met het schoonmaken va,, net crossterrein! 4 juni - Uitreiking van de Visser Neer- landiaprijs. Deze belangrijke gebeurte nis die over het algemeen altijd in Brus sel of Den Haag plaats vindt zal deze maal in Veere geschieden, omdat de Stichting Delta Cultureel een niet on aanzienlijke bijdrage ontvangt. Deze prijs wordt toegekend aan personen en instellingen die zich op cultureel gebied verdienstelijk maken. De bijeenkomst wordt georganiseerd.door het Algemeen Nederlands Verbond te Den Haag. 10 juni - Veerse avond voor en door de bewoners van Veere, met medewerking van scholen, verenigingen en instellin gen van Veere. Toegankelijk voor be langstellenden. 17 juni - Concert muziek\ ereniging "Veere's Genoegen" onder leiding van Bram van Overbeeke. 25 juni - Concert Vlissingse Oratorium vereniging, met medewerking van en kele beroepsmusici. Dirigent Izaak Ruissen. Van Pinksteren tot half september is de toren voor het publiek toegankelijk. Kaartverkoop aan de kerk. Van juni t/m half september perma nente zomertentoonstelling "Delta, cul tuurgebied in historisch perspectief." Dit is een tentoonstelling over onder andere verdwenen en hedendaagse mo numenten in Zeeland, de geschiedenis van de grote kerk, de historie van Veere, torens in Zeeland, het werk van diverse instellingen zoals faunabeheer, visserij, cultuurtechniek en een overzicht van Zeeland in de 16e eeuw. Ook worden enkele fraaie Zeeuwse scheepsmodellen tentoongesteld. De zomertentoonstel ling wordt op 3 juni in besloten kring geopend. Voor de maand juni bestaat de Wissel tentoonstelling uit een keuze van fossie len, schelpen en mineralen uit het eigen bezit van de werkgroep geologie van het Koninklijk Zeeuws genootschap der wetenschappen. Een bijzondere expositie, die de hele zomer te zien is, bestaat uit de demons tratie van de slinger van Foucault. Deze slinger van 24 meter lengte is opgehan gen onder de toren door de Volksster renwacht "Philippus Lansbergen" te Middelburg. Tevens wordt het werk van de sterrenwacht nader belicht. HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|) one terecht voor al hun materialen Langevtele 62 over een termijn van 120 mnd. of 180 mnd. 10.000- 15.000,- 20.000.- 30.000- 40.000- f 120,02 f 180,03 f240,04 f360,06 f480,08 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg ALEXANDER GROOTVADERS KLOK De hoogte van deze elegante klokkast kan variëren van 194 tot 206 cm voor grootvader uurwerken met korte of lange slinger. De klokkast is tot in detail authentiek en zodanig van ontwerp, dat de amateur-houtbewerker haar ge makkelijk kan maken omdat er geen houtsnijwerk of ingewikkelde verbin dingen aan te pas komen. De imposante kop met de vier pilaren is een goed uitgebalanceerd onderdeel en de kast is zodanig geconstrueerd dat zowel massief hout als gefineerd materiaal of triplex kunnen worden toegepast. Naden en houtverbindingen worden bedekt door de deur en het lijstwerk. Een interessant kenmerk, dat u gewoonlijk slechts bij zeer dure klokken aantreft, is het venster aan beide zijden van de kop waardoor het uurwerk in actie te zien is. Tekening nr. 1344 geeft u alle nodige details en de belangrijkste onderdelen op ware grootte om deze prachtige klok te bouwen. U kunt de tekening bestellen ddor stortin&g van 15.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen onder vermelding van Fa./Vl. nr. 1344. Na ontvangst uw betaling volgt spoedige toezending van bet door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een bar (Fa./Vl. 935, 8. een klassieke zitbank (Fa./Vl. 499, 6.50), een wandklok (Fa./Vl. 360, 10. en een hondehok (Fa./Vl. 1580, 8. Op veelvuldig verzoek organiseert "GROEP PAPILLON" (Middelburgs Musical- en Operettegezelschap) op za terdag 21 mei a.s. in de Concert- en Ge hoorzaal (ingang Singelstraat) te Mid delburg, weer een Weense Avond. Koor en instrumentalisten, alle aange voerd door Jaap Edel én de eigen solis ten van "Groep Papillon", hebben in een korte periode van anderhalve maand, vier maal per week moeten re- peteren, om een geheel nieuw program- Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland L. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 ma in te studeren. Daartoe werd reper- toirkeuze gemaakt uit originele Weense volksmelodieën, filmmuziek en operet tefragmenten, zoals een grote koorse- lektie uit "Saison in Salzburg" van Fred Raymond en liederen uit onder andere: "Das Dreimaderlhaus" van Heinrich Berté op muziek van Franz Schubert, Viktoria und Ihr Husar" van Paul Abraham, "Wenn die Kleine Veilchen Blüh'n" van Robert Stolz, "Der Vo gelhandier" van Carl Zeiler en "Gaspa- rone" van Karl Millöcker. Met uitzondering van genoemde koor- selektie, werden alle door het koor uit te voeren werken voor koor bewerkt door Jaap Edel. Het instrumentaal-ensemblc bestaat uit: Jaap Edel, piano en accordeon, Charles Bouwens, viool en Peter Streefkerk, slagwerk. Solistische medewerking wordt verleend door de navolgende eigen solisten van Groep Papillon: Paulien Everse Ever- sen, sopraan: Cor Dekker, mezzo-so praan; Joke Hubrechsen, soubrette; Corry Bruggeman, chansonnière; Otto Dadema, bariton; Guus Mix, tenor en Wim Verschelling, tenor. Het program ma wordt gepresenteerd door Wim Verschelling. Tijdens het programma bestaat de mo gelijkheid om een hartig hapje te nutti gen en wijn te proeven (of desgewenst een ander drankje). Het officiële programma begint om 20.30 uur. Vanaf 20.00 uur gaan de deuren van de concertzaal open. Het instrumentaal ensemble verzorgt dan een Weens entree-muziekje waarbij de bezoeker, bij het genot van een kopje koffie en Weense Apfelstrudel, niet veel moeite zal hebben om zich te verplaat sen van Middelburg naar Wenen. Deze Joto van sopraan Paulien Eversen en violist Charles Bouwens werd vorig jaar genomen in het Weens Café. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij: Kunsthandel "De 4 Windekes", Lange Delft 90, Middelburg en Kunstnijver heid "De Oesterschelp", Gravenstraat 7, Middelburg. SCHELDEGOUWEN HEMELVAARTSDAG OOSTKAPELLE Aanvang training 11.00 uur. Wed strijden 13.30 uur. Volg de pijlen. Met de traditionele zomeravond-orgel- concerten, die ook dit jaar onder auspi ciën van de Stichting Orgelcentrum in de Nieuwe Kerk te Middelburg zullen plaats vinden, zal op dinsdag 31 mei a.s. een aanvang worden gemaakt met een con cert door de organist Feike Asma. Daarna zal, vanaf 14 juni tot en met 30 augustus, elke dinsdagavond het orgel in deze kerk door prominente organisten uit Middelburg en daarbuiten tot klin ken worden gebracht. Uit de bijzonder grote belangstelling die in het afgelopen jaar bestond, kan wor den afgeleid dat de concerten in een be hoefte voorzien en Middelburg als or- gelcultureel centrum kan gaan fungeren. Het British Columbia Boys Choir uit Vancouver, dat vorig jaar een duizend koppig publiek concerteerde, zal weer een tournee door Nederland maken en in de concertreeks op 26 juli optreden. Het programma van het openingscon cert op 31 mei door Feike Asma begint met een compositie van diens leermees ter Jan Zwart, de Toccata over ps. 146. Daarna Ricercare, J.S. Bach; Concerto in D, Ch. Avison en Sonate no. 5 (ge heel) Alex. Guilmant. Besloten wordt met enkele melodiebewerkingen, waar van tot slot gez. 135 "Dank, dankt nu allen God." Alle concerten vangen om 20.00 aan. uur

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1