to HELMO BOETIEK Minister Van Kemenade afwezig Middelbaar Technische School Vlissingen feestelijk geopend Hifi fgr DOE-HET-ZELF! Antieke klokken-winkel op Middelburgs Damplein IDEAAL VOOR ELKE MAN BIJOU Verzamel hel leuke Bij elke beker vruchten- yoghurt. VAKANTIEREIZEN B. MIDAVAINE DATSUNj AUTO DATSUN DIJKWEL BV FA. ROOVERS HIELD TUINMEUBELSHOW Boek nü uw vakantie bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK POP EN FILM IN 'DE BEUK" SPEEL/DOE MEE INSTUIF IN PAASVAKANTIE CV-INSTALLATIE en zelf- bouwpakkettei ETNA 795,- INDESIT 569,- DIJKWEL BV RHEUMA COLLECTE WERD 'N SUCCES l een verantwoorde keuze in stijl en techniek. Reeds vanaf 875»,- NIEUWE DEALER Gas- en Loodgietersbedrijf GASFORNUIS WASAUTOMAAT INDESIT KOELKAST voor zijn werk, vergaderingen MEDEDELING Per 1 april a.s. wordt de zaak overgenomen door de heer A. J. Peetere Wij danken onze cliënten voor het genoten vertrouwen. Jac. de Bruin Zn. B.V. L. Viele 26 - 34 Vanaf bovengenoemde datum hopen wij U op 'n pret tige manier te ontvangen in de zaak, welke wij van de heer Jac. de Bruin hebben overgenomen. Heer en Mevr. Peeters L. Viele 26 - 34 Middelburg KHAKL 28 90 hlousesZ8"yu rokken59.00 TERLENKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.- SPIJKERBROEKEN EN KAKIBROEKEN. de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG |ivvo Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALC HEREN 'n Bondsspaarbank Omdat de crisissfeer in het kabinet der mate op de spits liep, kon de minister van onderwijszaken, dr. J.A. van Kemenade, vorige week de officiële opening van de Vlissingse MTS niet voor zijn rekening nemen. Jammer. Haar ondanks dat is de opening toch in een bijzonder plezierige sfeer verlopen. Als plaatsven anger van de minister verscheen de heer W.A. Weekenborg, direkteur van de direktie lager- en middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van onderwijs en we tenschappen. Hij ontving uit handen van de estafette ploeg de sleutel van het nieuwe school gebouw, die de avond vóór de opening uit Den Haag was opgehaald. Met deze sleutel van behoorlijke afmetingen "ontsloot" de heer Weekenborg de school door het omdraaien van de sleu tel in het slot van een ludieke installatie en daaropvolgend een druk op de knop. Bé Voor alle zekerheid. Nieuwendijk 35-37 Vlissingen waardoor een ingenieus apparaat, door leerlingen en leraren van de MTS zelf vervaardigd, in werking werd gesteld. Duidelijk werd via de werking van het apparaat hoe de leerlingenstroom die aan begin van het eerste kursusjaar, bestaande uit leerlingen van LTS-ers en MAVO, later uitstroomt in vier ver schillende richtingen, bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en weg- en waterbouw. Er werd ook duidelijk gemaakt dat een aantal leer lingen van de MTS verder gaat studeren. Uit de rede van minister Van Kemena de, die door drs. Weekenborg werd voorgelezen, werd duidelijk, dat men zich op hoog niveau zorgen maakt om de drop outs van het MTO en de jonge ren van 16-18 jaar die wat betreft het onderwijs, in de knoei zitten. Een ak- tuele kwestie is de verruiming van doelstellingen en toelaatbaarheid bij het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen kort zullen de minister en de staatsse- kretaris een beleidsnota toezenden met daarin verwerkt enige gedachten inzake samenhangende onderwijsvoorzienin gen. Een aantal projekten om een bedrijfs- technische differentiatie heeft bijzonder veel aandacht op dit moment en staats- sekretaris De Jong heeft laten weten de helpende hand te willen bieden bij het voorbereiden en het begeleiden van de ze projekten, alvorens men ze invoert op alle technische scholen. Door deze dif ferentiatie hebben gediplomeerden uit het lager beroepsonderwijs meer kansen op een succesvolle studie aan een MTS. De minister wees er op, dat voor dege nen die vanuit het LBO komen en geen kans maken op een MTS te komen, nóg geen voorzieningen zijn getroffen. De Aankomst van de estafetteploeg vanuit Den Haag, met de sleutel van de officiële opening. heer Van Kemenade is van mening dat ook voor deze groep - die dus een aan sluiting heeft gemist - in het MTO een aangepaste onderwijsvoorziening zal moeten komen, De minister van onderwijs liet via de heer Weekenborg verder weten dat het wellicht interessant is voor de Vlissingse MTS mee te doen met Engelse colleges. De opening van de school werd door vele belangstellenden bijgewoond. Na afloop van de officiële opening splechtigheid werd een rondwandeling door de school (vorig jaar gereedgeko men) gemaakt. Overal in de school hin gen bordjes die naar de verschillende studierichtingen verwezen. Voor de op en dag op 23 maart en de schoolreüriie op 26 maart bestond enorme belangs telling. Vrijdag I april organiseert "Open de Beuk" een optreden van de popgroep Sweet D'Buster. Sweet D'Buster. vorig jaar juli voor het eerst in De Beuk. is momenteel in de studio voor het opne men van een (tweede) l.p. In het kader van een promotietournee door Neder land zal de Nederlandse succes-formatie ook "De Beuk" aandoen. Zij nog even vermeld dat het niet om een 1 april mop gaat. Voor de mensen die het nog niet 'weten, volgt hieronder nog even de be zetting: Bertus Borgers - saxofoon, Ro bert Jan Stips - elec. piano/orgel, Paul Smeenk - gitaar, Herman Deynum -,bas, en Hans Lafaille - drums. Aanvang 21.00 uur, toegang 5,-. Zaterdag 2 april draait in "De Beuk" de film "Little Big Man" van Arthur Penn met in de hoofdrollen Dustin Hoffman en Faye Dunaway. Deze "komische" western gaat over de 121-jarige Jack Crabb (Dustin Hoffman). In zijn leven heeft deze bejaarde cowboy al heel wat meegemaakt. Hij groeide op bij de Cheyenne Indianen, waar hij vanwege z'n moed de naam Little big man kreeg. Hij vocht zij aan zij met generaal Cus- ters. was een gevreesd scherpschutter en' maakte de slag bij Little Big Horn mee. Deze en andere zaken maken hem tot de meest verwaarloosde held uit het Wilde Westen of lot de grootste leugenaar aller tijden. De verrukkelijke film, dank zij de uitstekende creaties van Dustin Hof fman. Aanvang 22 uur. Toegang 3,50. Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 Met het voorjaar en de zomer komt ook weer de tijd van het heerlijk lekker luie ren in de tuin. Wat is er nu beter dan zulke luie dagen door te brengen in fijn tuinmeubilair, zoals dat bijvoorbeeld te zien was op de kortgeleden gehouden tuinmeubelshow van de fa. Roovers uit Middelburg. Deze zaak, gevestigd op nr. 31 van de 'Lange Delft-promenade, showde op 24, 25 en 26 maart j.l. in de foyer van het City theater wat er zoal op tuinmeubel- gebied te doen is. Dat is niet gering. Er is een veelheid aan materiaal op de markt, waarvan de fa. Roovers bijzon der veel in voorraad heeft. Of had, want het loopt storm in de verkoop van tuin meubelen. Vooral naar de houten meu bels is erg veel vraag op dit moment; ook de tuinmeubels in de z.g. fin de siècle stijl doen het uitstekend. Mochten er nog veel mensen zijn die denken aan een simpele stoel en bijbe horende tafel, die kunnen daarvoor bij Roovers uitstekend terecht maar ook degenen die denken aan een wat uitge breider verzameling kunnen er hun hart ophalen: parasols, comfortabele vouws toelen en stretchers, barbecue's, kleine zwembaden, rubberboten enfin, tot en met koelboxen toe heeft Roovers in de winkel. Voor wie de komende zomer leuk, lek ker thuis in de tuin wil bivakkeren: een kijkje bij Roovers, Lange Delft 31 loont bepaald de moeite. Grote speel/doe-mee instuif in Dauwen- daele en Magistraatwijk. Tijdens de paasvakantie organiseert Kultureel Werk "de Havman" grote speel-/doe-mee instuiven in Dauwen- daele en de Magistraatwijk. De instuiven worden gehouden op: woensdag 6 april in het Ontmoeting scentrum (Dauwendaclc) van 10.00-11.30 uur voor 4-7 jarigen en van 14.00-16.00 uur voor 8-12 jarigen, donderdag 7 april in wijkgebouw "het Zuiderbaken" (Magistraatwijk) van 10.00-11.30 uur voor 4-7 jarigen en van 14.00-16.00 uur voor 8-12 jarigen. De toegang bedraagt 0,75 per kind. Tijdens de speel/doe-mee instuiven valt er van alles te beleven, o.m. kleien, ver sieringen maken, gezelschapsspelen doen, tafeltennissen, biljarten, zelf pan nekoeken bakken, limonade drinken, kermisspelen, en met elkaar een groot wandkleed maken. Ook zal er kontinu een filmvoorstelling zijn bij de instuiven voor 8-12 jarigen. Kortom een groot speel- en doefeest voor de kinderen, waarbij de kinderen zelf aktief kunnen en mogen zijn. luxe uitvoering met grill, draai- spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts slechts539,- automatische ontdooiing 225 ltr. dubbeldeurs van 849,— tijdelijk „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 ----- *- SPORTIEVE GLADDEBOOT Door deze 3.6 meter lange gladdek boot zelf te bouwen, kunt u tegen geringe kosten de sensatie van het zielen beleven. De boot met zijn zeil van 7 m2 is gemakkelijk hanteerbaar voor beginners en de kleine cockpit heeft voldoende ruimte voor de voeten en laat een gemakkelijk zittende houding toe. Waterdichte schotten geven de zekerheid van meer dan 180 kg. drijfvermogen in elke positie. Karweiposttekening 1600 laat u zien hoe u de boot kunt bouwen uit slechts drie 6 mm. dikke multiplex platen van 122 x 244 cm. en wat houten latten voor het spantwerk. Met de werktekeningen op ware grootte en de uitvoerige konstruktiedetails is het bouwen van deze sierlijke boot een gemakkelijk karwei. U kunt de tekening bestellen door storting van 20,- op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening nr. 1600. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door ii bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een bagagekist voor de auto (Fa/Vl. 689, 6,50), een klassiek bureau (Fa/Vl. 1307, 10,-), een eenvoudige barbecue (Fa/Vl. 846, 6.50), en een leuke theewagen (Fa/Vl. 990, 6,50). Klokken, klokken en nog eens klokken, dat is wat je ziet bij Albert van Aalst op het Middelburgse Damplein. Niet zo maar klokken, bepaald niet. Het zijn an tieke klokken die hij verkoopt, klokken met een eigen verleden, of zich dat nu afspeelde in een Engelse pub of in de hal van een statig landhuis, de voorname kom af is de klokken aan te zien. De antieke klokkenzaak (Albert spreekt over een Klokkenatelier) is er nog maar kort en heeft derhalve nog weinig aan loop. Toch hebben al aardig wat kenners de weg naar hem gevonden, getuige ook de klokken die hij inmiddels ter restau ratie heeft binnengekregen. Albert van Aalst zat tot voor kort met een dergelijk bedrijfje in Breda, maar daar werd de sfeer hem te bar. Er zijn namelijk nogal wat beunhazen op het klokkengebied in Brabant, die er voor zorgen dat niet alles zo verloopt als het eigenlijk wel zou moeten. Met zijn op leiding die hij kreeg aan de Christiaan Huygensschool in Rotterdam staat Al- bert echter ook zijn mannetje in het AUTOMOBIELBEDRIJF Bijou heeft een enorme kollektie documenten mappen, documentenkof fertjes en clippertassen. In een veelvoud van modellen en [leuren o.a. wereld- merken Samsenite, Del Sey en Telstar. DE ZAAK OP DE HOEK Documentenmappen is skai vanaf 12, in leer vanaf27, Documentenkoffertjes V.a. 39,— - 250, Clippertassen vanaf20,249, LANGE DELFT 44 SEGEERSSTRAAT 4A MIDDELBURG Zeeuwse. In Middelburg had hij inmid dels een aantrekkelijk pandje ontdekt op het Damplein dat hij voor de inrich ting van een klokkenatelier geschikt achtte. Zijn voorliefde voor antieke klokken bracht hem ook in Engeland, waar hij op dat zeer gespecialiseerde terrein, ruime ervaring opdeed. In zijn zaakje, temidden van de grote staande klokken, lantaarntjes waarvan een aantal uit de 18e eeuw stammen, Comptoises etc. etc. voelt hij zicö dui delijk thuis, en is hij graag bereid om van alles en nog wat over zijn klokken te vertellen. Veel mensen kopen die klok ken als geldbelegging. Maar toch wor den vaak antieke klokken gekocht ge woon omdat ze zo mooi zijn, een aparte sfeer brengen, en stuk voor stuk precisie instrumenten. Behalve de klokken heeft Van Aalst ook nog wat kleinere spullen op antiekge- bied, zoals tin, koperwerk, wat meubels etc. Voor de echte liefhebber van een antieke klok is het Klokkenatelier op het Damplein beslist een waar dorado. Het nieuwe plaatselijke comité van het Nationaal Rheumafonds heeft succes gehad met zijn organisatie van de rheu- macollecte van dit jaar. Dankzij de me dewerking van 130 collectanten heeft men in Middelburg, zonder St. Laurens en N. en St. Joosland, totaal 9166,92 kunnen inzamelen, een bedrag dat aan merkelijk groter was dan in 1976.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1