MiMDEmuiie T ZEEPAARDJE s?ic*ïtc'v International Yacht Paints UW GEHELE BOOT BINNENSTAD BLAUW KRUIS SINAASAPPELS VERSE ZEEVIS PUUR NATUUR nu 500 ct. Mister Steam is bij ons niet te huur... MAARTENSE TAPIJT VERS UIT ZEE WARM UIT DE PAN I(ook zoutloos) Woensdag 16 februari 1977 uit Alcira, de zonnigste streek van Spanje, stuk voor stuk gestempeld met SOL, dat is de garantie voor: Zoet - vol sap - zonder pit De beste Spania Sinaasappels Speciaal geselecteerd en gepakt voor G. de Visser, Vlissingen. Van groot tot klein voorradig bij uw Fruitspecialist Fa. v.d. HIELE-NIJSEN U weet wat U koopt. kabeljauw, wijting, schelvis, schol, schar, tong, makreel, haring, garnalen enz., enz. (alle soorten filets) LEKKERBEKJES, WIJTING, SCHOL, SCHAR, HARING, MAKREEL 1 e kwaliteit Stokvis en Zoutevis Voor al Uw INDISCHE en CHINESE GERECHTEN kunt U bij ons terecht, o.a. vele soorten rijst zoals Amerikaanse, Su rinaamse, Siam rijst enz., enz. Tot ziens bij uw Vishandel Vlasmarkt 7 Middelburg tel. 01180 - 14526 KROMME V\ 1 l. jf /I g* u |f L.AHGE VIBlbR J MASSIEF EIKEN PARKET VOORDEEL PRIJZEN showvloer aanwezig P. de Klerk VOOR UW Baby-uitzet Pos.foundations Baby- en Kleuterkleding Kinderwagens Wiegen Boxen Commodes enz., naar BABYHUIS EIGENGEMAAKTE JAM VAN oas lekker kunt U schilderen met International Yacht Paints onder en boven water, hout en metaal, de kiel en de mast. Spruyt heeft alles in voorraad. Bent U meteen verzekerd van een welvarend seizoen. pas lekker NU EXTRA VOORDELIG 500 gram vruchten zoek maar uit 1 flesje Opekta van 590 ct. met het recept erbij. Uw Fruitspecialist Fa. L. v/d HIELE-NIJSEN MIDDELBURG VLISSINGEN Lange Viele 41-43 Kerkstr. 4-6 Met Mister Steam maakt MAARTENSE uw tapijten weer als nieuw. Koop bij MAARTENSE uw tapijt, wij maken dit na jaren GRATIS schoon. Heeft U al reeds tapijt van Maartense? even een berichtje en wij komen. Dit doet weer Won.inr. Langeviele 41-43 Middelburg Kerkstraat 4-6 Vlissingen Kromme Weele 15 Middelburg 01180- 26721 b.g.g. 14796 Langeviele. Middelburg tel. 01180-14108 GEDROOGDE z Mister Steam is een handige reinigingsma chine die dankzij een uniek procédé uw tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt reinigt sneller èn grondiger dan elke andere methode al het vuil wordt verwijderd (niet verspreid zoals bij shamponeren! géén gebruik van shampoo, dus geen kleverige resten in het tapijt na reiniging reiniging met Mister Steam houdt het tapijt langer schoon en verlengt de levensduur een begrip voor Zeeland. Plein 1940 23 - Tel. 01180-26874 Middelburg, 's Maandags gesloten. Dameskapper meer in trek De Nederlandse dameskappcr beleeft goede lijd'en: deze zomer kreeg hij meer bezoeksters in zijn salon dan in vorige jaren. De indruk bestaal dat ook clit na jaar deze trend zich zal voortzetten, al dus de heer I. M. Luchies. marke ting-manager Coiffure van l'Oréal Ne derland. Ili| baseert zich daarbij niet al leen op positieve geluiden vanuit de kappersbranche zelf, maar ook uil een sterk stijgende verkoop van haarverzor- gingsproduklen aan de kapsalons. Voor een van de belangrijkste verzorgingslij nen. Keraslasc. ligt de verkoop op dit moment 200 hoger dan het vorige jaar. De voornaamste oorzaak van de toene mende belangstelling voor de kapper lijkt de verandering in de haarmode die zich de laatste jaren gelijdelijk aan vol trok en die deze zomer versterkt door kwam. Daarbij verschoof de aandacht van een sterk verzorgd totaal-kapsel naar een haarmode die veel meer ruimte laat voor individuele vrijheid en indivi duele veranderingen. In die nieuwe lijn is de basis-coupé van het haar het be langrijkste: de vrouw kan dan met be hulp van de föhn thuis zelf de basis coupé naar hartelust aanpassen en ver anderen In de kapsalon is die verande ring merkbaar aan een "groeiende vraag naar "brushing', de nieuwe manier om een watergolf in te zetten zonder dat daar krullers aan te pas komen. Ook de kapper gebruikt daarbij de föhn om de basis-coupé in 4het gewenste model te brengen. Nederland/België De Nederlandse vrouw gaat normaal veel minder vaak naar de kapper dan vrouwen in andere landen. Onderzoek over 1975 loont aan dat in Nederland 190 var. alle vrouwen (boven de 12 jaar) meer dan 12 keer per jaar naar de kap per gaat. in België ligt dat percentage op 560. in Engeland op 330. Zes en veertig procent van de Nederlandse vrouwen gaat tenminste 6 keer per jaar naar de kapsalon: in België is dat 710. in Enge land 440. Twee en vijftig procent van de Nederlandse dames komt minder dan 6 keer per jaar bij de kapper: de cijfers voor België en Engeland zijn respectie velijk 290 en 390. Toch bestaat de indruk dat. over een langere periode bezien, de Nederlandse kapper weer aan populariteit wint. Al geruime tijd was een proces aan de gang waarbij een vrij groot aantal kapsalons de deuren moest sluiten. Maar dat pro ces is de laatste jaren aanzienlijk ver traagd. De cijfers zijn: in 1970 waren er nog 6390 dames- en gemengde kapsalons in ons land. in 1974 was dat met 90 verminderd tot 5840. in 1975 vloeide daarvan weer bijna 40 af tot een totaal van 5635. In 1976 ging de daling minder snel. Ten opzichte an het jaar daarvoor sloot "slechts" 20 zijn deuren en kwam het totaal op 5520. Verwacht wordt dat eind 1977 er nog ongeveer 5400 dames- en gemengde kapsalons over zullen zijn. Dit zou be tekenen dat het dalingspercentage over 1977 20 gaat bedragen. MFT DF BROMMFR DF C.RFNS OVFR. Reeds menigeen heeft met de bromfiets een plezierige vakantie in het buitenland doorgebracht. Dat betekent eel zien. snel verplaatsen en goedkoop rijden. Men dient er bij de plannen daarvoor wel rekening mee Ie houden, dal «Ie eisen ten aan/ten van documenten en bet gebruik van de brommer in de verschillende landen soms afwijken van die in Nederland. In vrijwel allev Europese landen stelt men een W.A.-verzekering verplicht. In Spanje moet aan de grens ook een geldige groene kaart kunnen worden getoond. Denemarken. Engeland en Zweden eisen verder een H.H.- kenteken en een internationaal rijbewijs, die verkrijgbaar zijn bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Den Haag resp. de A.N.W.B. Voor Engeland is bovendien een tijdelijke toegangsbewijs noodzakelijk, dat door de douane wordt verstrekt. vfrkffrsrfc.fi s. De bromfietser moet verder rek5ning houden met voor de brommer afwijkende verkeersvoorschriften in het buitenland. België: rijden op fietspaden verplicht: passagiers alleen bij bestuurder van 18 jaar en ouder: helm m.i.w. 1 oktober verplicht. Maximumsnelheid overal 40 km. Denemarken: rijden op fietspaden binnen de bebouwde kom verboden, daarbuiten verplicht: geen passagiers toegestaan. Maximumsnelheid overal 40 km. met H.H.-kenteken, en zonder .30 km. Opgelet: hebt U geen H.H.- kenteken. dan kan men U verplichten de bromfiets op een maximumsnelheid van 30 km. te laten afstellen! Duitsland: rijden op fietspaden verboden: volwassen passagier toegestaan bij aanwezigheid van handgreep en voetensteunen, kinderen beneden 7 jaar moeten in een speciaal kinderzitje. Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30. daarbuiten 40 km. Fngelnnd: stelt de bromfiets gelijk aan de motor, d.w.z. dat o.a. claxon en helm verplicht zijn: rijden op fietspaden verboden; passagiers toegestaan bij aanwezigheid van voetsteunen. Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 48 km. Frank rijk: rijden op fietspaden verplicht. Maximumsnelheid overal 45 km. Strenge controle en straffen! Italië: rijden op fietspaden toegestaan, geen passagiers. Maximumsnelheid overal 40 km.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 8