VOORJAARSVIOLEN KWEKERIJ RIEMENS Focus Optiek WEER VOLOP de rijksoverheid vraagt DRUKWERK UTTOOIJ EN 0LTH0FF J.L.MOENS •AS BRICK BLOEMENHAL P0UWELSE ZN. FA. M.POUWELSE Zn. PRIMULA ACAULIS P. LABRUYERE Slagerij Blankenburgh kom naar HELDER: DIRVEN uw garantie voor kwaliteit helder en dirven opticiens lange delft 24 middelburg telefoon O 11 80-12083 t 'Q opzichter PRIVÉ GELD LENEN. DINER Voordelen van uw melkman A. STURM GESLOTEN CONSTRUC TIEBEDRIJF H. VERSLUIS MARTIN'S AUTOMATIEK Voor exclusieve bril mode ~-T F Woensdag 16 februari 1977 Bij LAHR CO. ENNIA „DELI" De snelle drukkers staan steeds voor U klaar voor al uw NU OOK KLEIN OFFSET Kant-en-klaar- modellen Eerste klas vakwerk Snel en goedkoop Ga naar: CENTRALE VERWARMING C.V. BOUWPAKKETTEN F 2500.-' i i PENSION MARJA en... nog THUISBEZORGD ook HEINEKEN PILS 0.3 ltr., 494c SISI-SINAS, n QQ KAAS, ZACHT BELEGEN, oc POMPELMOENTJE, ZONTOMAATJE, RAAK COLA, H fiQ RAAK BRONWATER A ftC GOUDA'S GLORIE HALVARINE, SARINA CHOCOLADEBOTER UW HOND HONDEN WORST HART, PENS en ander HONDEN VOER GRATIS BEEN Vleeshouwerij N.V.V. afd. Middelburg Diverse steenstrippen in gevlamd, rood en geel, zeer eenvoudig aan te brengen voor iedere doe het zeiver 4935 p.m2. 't Nieuwste van de Karwei Beurs, nu al in voorraad de puur natuur wand uit het kof fertje 28,95. "speciaalzaak" eschiere gortstraat 44 middelburg telefoon (01180) - 28741 Ga naar en natuurlijk ook naar de kiosk op de Markt. Die heeft een enorme sortering in groene als zowel bloeiende planten. Komt U gerust eens een kijkje ne men in onze Bloemenhal, het ver plicht U tot niets. BLOEMENHAL Haal 't voorjaar in huis (Bakkeruitjes) van de Zeeuwse klei uit eigen kwekerij Van uitzonderlijk goede kwaliteit en te gen een redelijke prijs koopt U bij het van ouds bekende adres BLOEMISTERIJ Telefonisch Geld lenen Binnen 1 dag gere geld! "INTERDELTA" NEDERLAND Postbus 412 MIDDELBURG Hoog van kwaliteit Vers van het mes Laag in prijs botermalse biefstuk500 gram 9 gld. mager hacheevlees500 gram 480 ct varkensfricandeau1 kilo 1250 ct varkensfilet1 kilo 1250 ct hamlappen1 kilo 1180 ct schouderlappen1 kilo 850 ct fijne riblappen1 kilo 960 ct ribcarbonade1 kilo 880 ct schoudercarbonade1 kilo 780 ct mager spek1 kilo 580 ct doorregen rookspek1 kilo 3 gld. varkensschenkel1 kilo 480 ct varkensribbetjes1 kilo 250 ct Kinderbril is geen verkleinde grote mensenbril k \v WINKELCENTRUM DAUWENDAELE VRIJLANDSTRAAT 61 MIDDELBURG TEL. 26233 BURGPROMENADE 9 MIDDELBURG TEL. 13248 Grote kollektie kinderbrillen. Tot 16 jaar onbreekbare glazen voor de prijs van gewone glazen. Ook leverancier van SKIBRILLEN NW' °0SterSeStr' 28' MIDDELBURG Tel- 01180 - 124% f* (mnl./vrl.) voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. de Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater Taak: controle op metingen en bemonsteringen van afvalwater van diverse industrieën en de uitwerking van de gevonden waarden t.b.v. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de betreffende lozingen; verlenen van assistentie bij laboratoriumwerkzaamheden. V-.-reist: diploma LTS (b.v.k. Procestechniek); rijbewijs BE. Laboratoriumervaring strekt tot aanbeveling. Standplaats: Middelburg. Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 1925,- per maand, met een uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd. Bovengenoemd salaris is exclusief een toeslag van max. f 30,- per maand en 7,8°/o vakantie uitkering. J Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 7-0243 0959 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe), zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. ló Uw persoonlijke lening is snel geregeld. Wij verstrekken u leningen zonder verdere verplichtingen. Overname lopende leningen mogelijk. Assurantiekantoor Korte Noordstraat 6-8 MIDDELBURG Tel. 01180-25391. Gevolmachtigde Ook voor al uw verzekeringen en hypothe ken. REPARATIE KUNSTGEBITTEN Sigarenm. Vlasmarkt 2 MIDDELBURG Tel. 14139 een br ril t i GEBOORTEKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN BRIEFPAPIER REKENINGEN enz., enz. voor circulaires, rekeningen briefpapier Spanjaardstraat 47 - Middelburg Telefoon 01180- 12438 reeds vanaf r éüuu.— Wij geven U over aanleg enz. geheel vrij- blijvend alle gewenste inlichtingen. Loodgieters-, Centrale Verwarmlngs- 0 en Sanitalrbedrtyf M Gezellige warmte door het gehele huls Ook voor de doe-het-zelvers Vlisslngsestr. 15 Middelburg Tel. 01180 - 13367 bij u thuisbezorgd Dineruitzending Bogardstraat 14 Middelburg Tel. 27135 krat a 24 fles nüI literfles 1.18\Zj30 een pond kwaliteit voor literpak Grapefruitsap van 1.59 voor I literpak Tomatensap, rA van l.73 voori*»»» hele liter nü slechts liter nü slechtsv kuipje a 250 gram Q van 67 voor pakje a 240 gram TA van l ,00 voor\J g i biefstuk laten eten is onzin Geef uw hond en wij geven u voor de hond Veersesingel 90 tel. 01180-12343 MIDDELBURG INVULLEN FORMULIER INKOMSTENBELASTING Leden van de bij het N.V.V. aangesloten bonden- kunnen nu het formulier inkomstenbelasting I976 weer laten invullen. U kunt zich hiervoor opgeven bij: Dhr. L. J. VAN DER LUGT, Meanderlaan 174, Middelburg Westers,eheldestraat 50, MIDDELBURG Tel. (01180) - 13112 Bij aankoop van een BRUIDSBOEKET 20 corsages cadeau Gaarne verzorgen wij uw BRUIDSWERK, ZAAL en AUTOVERSIERING. GRAFWERK enz. Seisweg 46 - 48 MIDDELBURG tel. 13168 Enige voorbeelden: 1500 24 x ƒ77.03 3000 36 x j' 109.44 ƒ5000 36 x 177.05 6500 48 x 181.81 Andere bedragen en loop tijden mogelijk Recherche. Informatie. Incasso. Financiering. Telefoon: 01180-29879 Wegens huwelijk is ons be drijf op vrijdag 18 februari de hele dag Breestraat 41. MIDDELBURG Markt - Middelburg Telefoon 01180- 26275 OOK ALLES OM MEE TE NEMEN Korte Noordstraat 49 - 51 - MIDDELBURG - tel. T2914 Er is een tijd geweest dat een kind met een bril in school of op straat soms werd uitgelachen. Dat komt nu nauwelijks meer voor. Het aantal kinderen dat een bril draagt is veel groter dan vroeger. Het wordt ge schat op 30 tot 50%. Als we nu weten dat er in de leeftijdsgroepen van vijf tot en met vijftien jaar op dit moment ruim 2.6 miljoen kinderen in Nederland zijn dan komt dat dus neer op 780.0(H) tot 910.000 met een bril! Dat is nogal wat. Toch nog problemen? Ja. Hoe komt dat en hoe lossen we die op? Als we stellen dat er op dit moment zo veel meer kinderen dan vroeger een bril dragen dan behoeft dat nog niet te be tekenen dat de ogen steeds slechter worden. Maar wél dat de techniek ver der gaat en er nu mogelijkheden zijn die voorheen niet bestonden. Zo'n zeven eeuwen geleden kwamen er voor het eerst brillen in zwang. Die dienden ter correctie van verziendheid. Pas na 1500 verschenen er brillen voor bijziendheid, dat zijn dus degenen die dichtbije din gen goed kunnen zien. Geleidelijk aan breidde de kennis van de oogheelkunde zich uit. Maar pas de laatste twintig jaar is alles in een stroomversnelling geraakt. Er zijn nu mogelijkheden die vroeger niet bestonden. Door de veel grotere kennis van de artsen, de aandacht die er bij het onderwijs aan wordt besteed en door de voorlichting aan ouders zijn wij nu veel eerder geneigd om de ogen van ons kind te laten onderzoeken als we denken dat er iets mis mee is. Hoe eerder we er bij zijn hoe beter. Er wordt nu gewerkt aan de mogelijkheid bepaalde oogafwijkingen al in de eerste levens maanden op te sporen. Aan sommige daarvan moet zo vlug mogelijk ietc ge daan worden. Zoals bij het "luie oogje". Daaraan moet het kind voordat het zes jaar is worden geholpen. Daarna is het meestal te laat. OPLETTEN Vandaag de dag letten we beter op onze kinderogen. Soms is het gemakkelijk. Neem scheelzien. Dat heeft 3van de kinderen. Dat valt ons wel op. Maar er zijn andere euvels die we niet direct kunnen plaatsen. Dan is het zaak de huisarts en de oogarts te raadplegen. Als de kinderen wal groter zijn. boven zeven of acht jaar. dan kunnen zij zelf wel aangeven wat er misschien aan schort. Maar voor de kleintjes en vooral de kleuters en de peuters gaat dal niet. Voor hen is er de objectieve onderzoek methode. De dokter kijkt in het oog en kan vaststellen of er een afwijking is en zo ja welke. En dan is er nog wel eens de schrik als er gezegd wordt: uw kind moet een brilletje hebben. Schrik hij de ou ders dan wel te verstaan. Want om een of andere reden vinden wij het niet zo leuk als ons kindje moet gaan brillen. Ten onrechte. Want niet ontdekte oo gafwijkingen kunnen later veel narig heid veroorzaken. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat een "lastig kind" dat op school zo vaak over hoofpijn klaagde en slecht oplette wat meer naar achteren in de klas werd gezet waardoor het nog minder op het hord kon zien. Hoe merken wij nu dat de ogen van het kind wat minder of anders zijn? Daarvoor zijn veel methoden. Let u maar eens op of ze erg veel moeite heb ben met priegelwerk als kraaltjes rijgen of kleine vakjes kleuren terwijl leeftijd genootjes er geen probleem in zien. Als vader en moeder de bril hebben geaccepteerd dan doet het kind dat ei genlijk vanzelf. Hele kleintjes aanvaar den bril zomaar zonder sputteren. Maar is het kind er een beetje afkerig van dan zijn er allerlei spelletjes te bedenken. Als bij voorbeeld de licvelingsbeer ook een poppebrilletje op krijgt is het leed mee stal gauw geleden. En hoe komt het kind nu aan een bril? Van de opticien. Dat is vanouds de vak man die tegenwoordig bepaald niet met lege handen slaat. Hij heeft een prach tige keus voor de kinderen. Vroeger kregen zij een soort verkleind model van een bril voor volwassenen. De Franse optiekfahriek Essilor heeft zelfs een echte, speciaal ontworpen kindercollec tie gemaakt die in Nederland onder de naam Logo verkrijgbaar is. Voornaam ste kenmerken daarvan: goed passend op het neusje, licht van gewicht (metaal of kunststof) en in vrolijke, opgewekte kleuren zonder dat zij "kinderachtig" worden. Bovendien kunnen de montu ren worden voorzien van kunststof len zen die absoluut splintervrij en on breekbaar zijn. Zij zijn van helder poly- carbonaat vervaardigd. 250 keer sterker dan zogenaamd pantserglas en zeer licht in gewicht. Die zijn optimaal veilig voor een robbedoes. ^WWWVVVVWVWWVWAVVW^^

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 7