TILROE is 30% ACAULIS 1.95 INBQNESIE HONDA SS 50Z 1599,— PJ. KLAASSEN EN ZN A50P BROMFIETS W.C.D. V. STAVEREN SDC „DE TWEE COMPAGNIEËN'' CITY-THEATER Rijkspostspaarbank BLOEMENSHOP "OCTO" L. Marinissen PRIJSVERLAGING VARKENSVLEES HYPOTHEEK NODIG f 1724.- WEEKENDDIENSTEN KARATE De Faam Woensdag 16 februari 1977 voor in 't oog lopende service en vergelijkbaar lagere prijzen. WEES PRIJSBEWUST en koopt Uw bril bij OPTICIËN MIDDELBURG Lange Delft 8a VLISSINGEN Walstraat 81 OOSTBURG Raadhuisplein 6 ook het adres voor Uw contactlenzen korting op alle brilmonturen voor iedereen Middelburg Korte Noordstraat 39 Tel. 01180 -11896 200 m. van het ziekenhuis VAKANTIE REIZEN 1977. REISBUREAU LAHR CO. CAFÉ-RESTAURANT Het restaurant onder hotel „Du Commerce" Loskade 1 - Middelburg tel. 01180-28837 "HOW THE WEST WAS WON" "BEZWERING DUIVELSPAS" "KUIFJE EN DE ZONNETEMPEL" "ANNE EN MURIEL" ONZICHTBAAR STOPPEN MAARTENSE verse braadkuikens kuikenbouten kipfilet soepkippen kipperagout ook hebben wij Hollandse en buitenlandse kaassoorten Dieëtkaas Dieëtvoeding Vers gebrande noten V.N.R.- reformvoe- ding En natuurlijk hebben wij U nog veel meer te bieden. Komt U zelf overtuigen wij zullen U graag ontvangen L. MARINISSEN Karbonades vanaf 1000 gram 700 ct. Fijn Gehakt kruiden 500 gr260 ct. Magere Varkenslappen per kg900 ct. Braadworst 500 gr260 ct. Gelderse ham 200 gr. Boeren Leverworst 250 gr150 ct. Mager Spek 500 gr300 ct. Verse Lever om te bakken 250 gr150 ct. 165 ct. Boterhamworst 200 gr150 ct. Ook in VLEESWAREN zijn we ruim gesorteerd. Heeft U onze overbekende winterprodukten, zoals SNERT uit eigen keuken, HOOFDKAAS en BOEREN LEVER WORST al geproefd?? Nu met enorme prijsverlaging was 1899.— Nu bij ons geheel compleet, met volle tank, accu, knipperlichten, remlicht, 2 spiegels etc. Officeel Honda dealer voor Middelburg en omgeving. Rijwiel en bromfietshandel Seisweg 46-47 Tel 14596 MIDDELBURG 's Woensdagsmiddags GESLOTEN. DE WOLFF tel.01180- 13811 - uw nationale spaarinstelllng 1ST. JACOBSSTRAAT 26-VLISSINGEN KORTE GEERE 15 MIDDELBURG Vertegenwoordiging voor Middelburg en omgeving Rijwiel- en Bromfietshandel Vrijlandstraat 45, Middelburg-Z. (Winkelcentrum Dauwendaele) „UNION"- „FONGERS%BATAVUS" tel.13889- Aanmelding nieuwe cursus. Domburg: Schuttershof. Iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur. Inlichtingen: aan de zaal of telefonisch 01184- 18935 TILROE Vraag ons volledige reispro gramma 1977. Weer vele mogelijkheden per touring car. vliegtuig, trein, boot of eigen auto. Korte Noordstraat 6-8. MIDDELBURG Tel. 01180- 25391 een unieke belevenis metdeS.O.C.naar en verre landen anders en minder duur. DJAKARTA-retour f1.1695.-tot fl.1995.-. Verzorgde reizen langs onbekende wegen. Vanaf: fl.2195.-(3weken)tot fl.3395.-(31dagen). STICHTING OVERZEESE CONTACTEN Stadhoudersin. 2 Den Haag tel.070-469723 bgg.070-291622 Voor uw receptie, zaken en familiediners bent U bij ons van harte welkom. Uw gastheren D"Huy en De Koster TE MIDDELBURG Expl.: H. Vermeule - tf. 26173 DONDERDAG t/m ZONDAG 8 uur JAMES STEWART-GRAYON HALL het verhaal van Amerika's expansie westwaarts, be ginperiode na de burgeroorlog. MAANDAG en DINSDAG 8 uur BEKIM FEHMU-JOHN HUSTON elk leger heeft zijn deserteurs, maar deze was anders., volop spanning! ZONDAGMIDDAG 2.30 uur WOENSDAG 23 febr. 8 uur FRANQOIS TRUFFAUT'S een "Z.V.U.-film" STOMERIJ Naast postkantoor MIDDELBURG HANDEL IN WILD EN GEVOGELTE en Delicatessen Wagenaarstraat 13-15 MIDDELBURG Tel. 01180- 14943 jMJPM. DAMES, denkl u ook wel eens: waar haal ik het geld vandaan! Wij weten waar u het kunt halen. Veel mensen hebben bij ons een plezieri ge en serieuze bijverdienste, zonder verplichtingen. Dit wilt u vast ook hebben. Vraag ons naar alle informaties, geheel vrijblijvend. Schrijf of bel naar: Mevr. VAN WATERSCHOOT. Twee voren 3. Nuenen. tel. 040-833782 Naam:. Adres: Ref. 67 Ook daarbij wil de RPS U graag helpen. Alle in formaties hierover worden verstrekt op het post kantoor te Middelburg. Vragen naar de heer 19 en 20 februari ALARMNUMMER POLITIE EN AMBULANCE BIJ ONGEVALLEN: 01180-12222. ALARMNUMMER BRANDWEER: 01180-12233. HULPCENTRUM NOORD- EN MIDDENZEELAND: 01100-14444. ARTSEN: Middelburg: za. 0.00-24 uur: M. Reijerse. Seisweg 29. tel. 13456. zo. 0.00-24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68. tel. 15814 Visitcs aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Middelburg-Zuid: Patiënten van Dr. Jansen, dr. Perquin en dr. Kodde, /ie dienst onder Souburg. Nieuwland en Arne- muiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 09.00-zo. 24.00 uur: J..I. Jansen. Oude Rijksweg 6. Nieuwland. tel. 01182-1340. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrou wenpolder. Veere en Zanddijk: A.C. Kousemaker. Torenstr 46. Serooskerke. tel. 01189-1212. Westkapelle, Zoutclande, Koudekerke en Domburg: vr. 18-zo. 24 uur: B. Vaandrager: Weststraat 7. Domburg, tel. 01188-1271. TANDARTS: Spreekuur: za. en zo. 11-12 uur: J.A.L. Vaessen. Koe- poortstraat 3. Middelburg, tel. 01180-13403 DIERENARTS: Consult alleen na telefonische afspraak; visites aanvragen van 08.00-09.00 uur: L.J.J. Schofaerts, Koudekerke. tel. 01185-2069. APOTHEEK: De dienst vangt aan op vrijdag 18.00 uur en eindigt de vrijdagmorgen daaropvolgend. Middelburg: L. v.d. Boogert. Vrijlandstraat 79. tel. 27471. WIJKVERPLEEGSTERS: Kruisver. Walcheren-Oost Middelburg en Nieuwland: A. Louwcrse, Azalealaan 29. Oostkapelle. tel. 01188-1233. bgg. 1914. Domburg, Aagtekcrke, Oostkapelle, Grijpskerke, Seroos kerke, St. Laurens, Vrouwenpolder, Veere en Gapinge: M v.d. Slikke, Oude Domburgseweg 22. Oostkapelle. tel. 01188-1472. Kruisver. Souburg en Ritthem: W. Verhagen, Burg. Sle- mcrdinglaan 119, Souburg, tel. 01183-61541. Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19-ma. 08.00 uur: P.A. de Back. Weststr. 17. Koudekerke. tel. 01185-1318. MAATSCHAPPELIJK WERK. GEZINS- EN BEJAAR DENZORG: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren: Middelburg, Loskade 29, tel. 01180-26951. Vlissingen, Dr. Ottestraat 3. tel. 01184-19820. Bereikbaar: iedere werkdag op kantoor. *s avonds na tel. afspraak. Stichting Gezinsverzorging Walcheren, Brouwcnaarstraat 4. Vlissingen. tel. 01184-17810. Bijkantoor Middelburg: Korte Noordstraat 31, tel. 01180-25594. Spreekuur leid sters: op werkdagen van 08.30-09.30 uur. Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging op het Platteland van Walcheren. Molenwater 33 te Mid delburg, tel. 01180-11255. Spreekuren: iedere morgen van 09.00-10.00 uur te Middelburg, alsmede iedere dinsdag 09.00-10.00 uur aan het adres van Bachten Poorte te Oost- Souburg. Spreekuren wijkverpleegkundigen: Nieuwstraat 36B. maandag 16.30-17.30 uur. dinsdag 16.30-17.30 uur. woensdag 16.30-17.30 uur. vrijdag 17.00-18.00 uur: Het Zuiderbaken, Rentmeesterlaan 245 woensdag 16.30-17.30 uur; Ontmoetingskerk Oosterscheldestraat I donderdag 16.30-17.30 uur. Stichting Nict-Gchuwde Moeders: Loskade 25 te Middel burg. tel. 01180-27311. Spreekuur volgens afspraak. Actie Moeders voor Moeders: Mevrouw Van Bellea.hem- Wissekerke. tel. 01180-15418. Telefonische Hulpdienst Zeeland (voor mensen in geeste lijke en sociale nood), iedere avond van 21.00-01.00 uur. tel. 01180-15551. Stichting Organisatie Gescheiden Mensen: advies en in lichtingen bij echtscheidingen tegen onredelijke gevolgen van echtscheiding. Postbus 265. Middelburg, tel. 01180-15547. Sociëteit Alleenstaande Zeeuwen. Sekretariaat Baarsjes straat 52 te Middelburg, tel. 01180-12493. Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksgezondheid. Loskade 25 te Middelburg, tel. 01180-26057/58/59. Sociaal Psychiatrische Dienst (S.P.D.). spreekuur volgens afspraak. Medisch Opvoedkundig Buro (M.O.B.), spreekuur iedere donderdag voor kinderen met opvoedingsproblemen of leermoeilijkheden. Buro voor Levens- en Gezinsvragen (L.G.V.), spreekuur volgens afspraak voor volwassenen met huwelijks en/of seksuele problemen en voor alleenstaanden met aanpas singsmoeilijkheden. Inlichtingenbureau militaire dienst: gewetensbezwaren daartegen, dienst in ontwikkelingslanden: L.P. Westhof. Middelburg, tel. 01180-13115. Stichting Rechtswinkel Zeeland: Loskade 29. Middelburg. Gratis rechtshulp elke donderdag van 19.00-21.00 uur. VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN ZIE DE PZC VAN VRIJDAG EN ZATERDAG A.S. HOOG WATER VLISSINGEN Van donderdag 17 tot en met woensdag 23 februari. Do. 1.19 en 13.42, vr. 2.00 en 14.23. za. 2.39 en 15.02, zo. 3.14 en 15.38, ma. 3.48 en 16.12, di. 4.23 en I6.4S, wo. 4.58 en 17.20 Westkapelle 21 minuten vroeger en Vrouwenpolder 17 minuten later. Domburg en Zoutelande zijn ongeveer gelijk aan Westkapelle. OPLAGE 17.500 ex. Wekelijks huis-aan-huis in Middelburg. Arnemuiden. Aagtekerke. Domburg. Gapinge. Grijpskerke, Melis kerke. Nieuw- en Sint-Joosland, Oostkapelle. Seroos kerke. Sint-Laurens. Veere, Vrouwenpolder. In com binatie met de Vlissinger. oplage 35.700, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: C.V. ProvincialeZeeuwse Courant Druk: Rotadruk, Postbus 36. Axel Druktechniek: Offset Redaktic: Walstraat 50-60, tel. (01184) - 15144. Vlissingen Administratie: Markt 51. Middelburg, tel. (01180)- 27651 Advertenties: Markt 51. Postbus 17. Middelburg Loodsjes/Faampjes: (comb.) I t/m 10 woorden 4.50 elk woord meer 0,20 Plaatsing bij vooruitbetaling.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 3