HELMO BOETIEK Jeugdige Vincent d'Angremont ontving Carnegie Heldenfonds medaille DOE-HET-ZELF! Souburg kreeg nieuwe kapperszaak OPRUIMING VAKANTIEREIZEN Niet alleen maar negatieve geluiden rad I KALe OpftO 10.- 10.- 10.- 39.- "-"18.- 24. 14.- 15.- 7.- 7.- 10.- 29.- 6.- T ASSENZAAK B1J O ROOVERS LEER ,MI*G B. MIDAVAINE Nieuwjaarsbal in "Nieuw Middelburg" Gereedschappen Huishoudelijke artartikelen ROOVERS Boek nü uw vakantie bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK Behangmarkt B.V. vestigde ziUh in Koopcentrum Groenendijk CV-INSTALLATIE BONT SUEDE TASSEN LAARZEN MODE SCHOENEN 00VERS SCH0EKEN IJZERHANDEL J\ 79e jaargang no. 2 - woensdag 12 januari 1977 G.S. ADVISEREN GUNSTIG OVER VERNIEUWBOUW HUIZE "DEN BERG" Schouder- en handtassen Herenparaplu's opvouwbare paraplu's vanaf Leren aktentassen Reistassen vanaf koffers vanaf boodschappentassen Doe. mappen skai vanaf Clippert assen 2 vakken herenportemonnees vanaf 1Q Dames portemonnees Gas- en Loodgietersbedrijf en zelf- bouwpakkette ERRES WASAUTOMAAT TIJDELIJK 1072,- TOILETKAST slechts 139,— GEKLEURDE WASTAFELS EEN ANTIEKE WIEG vii1/ DIJKWEL BV MEDITATIE WERKGROEP VAN J.C. MIDGARD PETER VAN LIESHOUT IN MIDGARD *7? AaBe JOPPERS geruit 59- TERLENKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69,— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz49,- 59,- ALLE ROKKEN 39.- ALLE JURKEN 59,- TRUITJES grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN "Juni 1976. Hoogzomer. Om precies te zijn 20 juni. In Middelburg is Vincent d'Angremont op de fiets op weg naar de kapper als hij plotseling een sterke brandlucht ruikt. Zo sterk dat het haast niet anders mogelijk is of de vuurhaard moet vlak in de buurt zijn. Hij kijkt om zich heen en ziet rookontwikkeling. Hij bedenkt zich geen ogenblik maar spoedt zich op de fiets naar de plaats des on- heils. Het pand Seisstraat nr. 10 staat in lichterlaaie en vanuit het huis hoort Vincent om hulp roepenZo schetste in het kort burgemeester drs. P.A. Wol- ters van Middelburg de situatie van die gedenkwaardige dag in juni, tijdens een korte bijeenkomst in de B en W kamer van het Middelburgse stadhuis, waar Vincent d'Angremont de bronzen me daille van het Carnegie heldenfonds kreeg uitgereikt. Dit vanwege het feit dat hij onmiddellijk nadat hem het hulpgeroep ter ore was gekomen, alle mogelijke moeite heeft gedaan om de bewoonster van het brandende huis, mevrouw J.J. de Jong- Boersma, oud 75 jaar, uit de hel van vlammen te redden, een poging die echter door-de intense hitte en geweldige rookontwikkeling helaas mislukte. Via een lantaarnpaal wist Vincent de. dakgoot te bereiken en sloeg daar het raam van de dakkapel in. De bejaarde dame moest zich daarbij in de buurt be vinden, maar was helaas niet te vinden. Door het snel om zich heen grijpende vuur moest Vincent zijn reddingspogin gen staken. Eerder probeerde hij de Voordeur van het huisje in te trappen, hetgeen echter maar nauwelijks lukte. Achter de deur vonden brandweerlieden later grote hoeveelheden materiaal dat de ingang versperde. Burgemeester Wolters noemde het bij zonder fijn dat het dit keer ging om een jongere, omdat daar nogal eens vaak wat Burgemeester Wolters overhandigt Vin cent d'Angremont de medaille. meer negatieve geluiden over gehoord worden. Zo was hem bekend dat er al leen al voor een miljoen gulden schade was toegebracht in 1976 aan telefoon cellen. Hoofdzakelijk door vernielingen door jongelui. Ook bracht de heer Wol ters nog even de baldadige oudejaars nacht in herinnering in St. Laurens. "Gelukkig blijkt uit dit geval van Vin cent d'Angremont dat er ook nog een heel andere mentaliteit onder de jonge ren heerst" aldus de burgemeester die Vincent ten overstaan van zijn ouders en vertegenwoordigers van politie en brandweer van Middelburg, zijn onder scheiding opspeldde. Gedeputeerde staten van Zeeland heb ben staatssecretaris Hendriks-^volksge zondheid en milieuhygiëne) geadviseerd in te stemmen met het plan van de Sint Jozef Stichting tot vernieuwbouw - voor een deel vervanging, voor een deel ver bouw - van Huize "Den Berg" in Goes op de huidig j plaats en met het zelfde aantal plaatsen als thans het geval is, n.l. 106, daarbij inbegrepen plaatsen in z.g. fase huizen, d.w.z. woningen voor zwakzinni gen, die - - als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - kunnen terugkeren in de maatschappij. Nieuwendijk 35-37 Vlissingen Tot het eind van de zestiger jaren werd bij de planning van zwakzinnigeninrich tingen uitgegaan van een behoefte aan 3,75 bed per duizend inwoners van een bepaald verzorgingsgebied, de z.g. 3,75 promille-norm. Enige tijd later werd deze norm verlaagd tot 2,46 en nog later - in. het rapport "Korte termijn" van het col lege voor ziekenhuisvoorzieningen - werd de norm teruggebracht tot 1,8. Wanneer de 1,8 promille-norm nu wordt toegepast op de Zeeuwse inrichtingen, dan kan de behoefte aan plaatsen worden berekend op 598 in 1976, 625 in 1980 en 662 in 1985. In hun brief aan de staats secretaris geven gedeputeerde staten een nadere analyse van de uit de cijfers blij kende teruglopende overcapaciteit. Bij hun advisering hebben gedeputeerde staten o.a. overwogen, dat de berekening van de behoefte aan inrichtingsplaatsen voor zwakzinnigen slechts mogelijk is op basis van een niet-wetenschappelijk on derbouwd krapte-model (de 1,8 promille norm). De uitkomst van de berekening levert volgens het college - bij vergelijking met de werkelijke bezetting van de plaatsen - de conclusie op, dat de geconstateerde overcapaciteit zuiver theoretisch is. Ook dient te worden bedacht, dat enige overcapaciteit gewenst is met het oog op een flexibel en op de behoefte van de pupil afgestemd opnamebeleid. Eigenlijk komt - zij het geheel onge merkt en als het ware op kousevoeten - het voorjaar weer al schuchter om de hoek kijken. De dagen beginnen al weer wat te lengen en het zal wel niet meer zo heel lang duren of het blijde jaargetijde werkt al ras door in vele huisgezinnen. Voorjaarsschoonmaak en vernieuwingen in het huis: hier en daar een kwastje verf en op de wanden een nieuw behangetje. Geen wonder dat de heer N.J.H. de Kat van Behangmarkt B.V. bijzonder in zijn sas is dat juist nu zijn vestiging in Vlis singen gereed is. Op 7 januari j.l. werd die in het Koop centrum Groenendijk geopend en al meteen de eerste dag bestond er voor de Behangmarkt flink belangstelling. Geen geweldig uitgebreide winkelunit is het geworden, maar wel eentje van een kleine 50m2, waar bijzonder veel te krijgen is. In gemakkelijk toegankelijke wandstellages liggen rollen behang op getast in zeer aantrekkelijke prijsklas- LEDERWAREN 12,24,30, 4 vakken 42 cm breed 18,20,40,enz. 8,— 10,— Stadstassen vanaf leer, met portefeuillevak Lange Delft 44/ Segeersstraat 4a, 1 Middelburg De verkoop begint 13 januari sen, als het ware "zo voor hel meene men". De kollektie is weliswaar niet zo heel diep, maar biedt toch een opmer kelijke keuzemogelijkheid. Ook in wandbedekking van linnen heeft de klant bij Behangmarkt volop keus, terwijl tevens kurkplaten (momenteel zeer gewild bij het publiek) volop ver krijgbaar zijn, evenals vele soorten muurverf. Uiteraard kan men bij Be hangmarkt ook terecht voor plakmid delen en kwasten. Kleine potjes verf behoren echter weer niet tot het assorti ment. De heer Kat vertelde dat de vestiging in Vlissingen de derde is van Behangmerkt B.V. binnen de Zeeuwse provinciegren zen. Ook in Sluis ep in Temeuzen zijn vestigingen, terwijl het in de bedoeling ligt om voor het eind van het jaar 1977 nog twee zaken te openen in het Zeeuwse. Waar precies is nog niet be kend. De heer Kat noemt Zeeland een belangrijk gebied voor zijn bedrijf. Be halve dat zijn prijspeil voor de meeste Zeeuwen zeer aantrekkelijk ligt, vindt hij het bovendien een enorm leuke pro vincie. Een vestiging in Vlissingen had hij al langer op het oog, al sinds de tijd dat hij nog werkzaam was bij een grote behangfabriek. type AWD 526 met regelbare centrifugcsnelheid, volgens con sumentengids de beste wasauto maat. van 1372, Allibert met verlichting. 3 deurs van 189,— kompleet met mengkraan en sifon van 191.60 tijdelijk f 139,- „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b(J ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 saw?: Leuk zo'n ouderwetse wieg waarin uw baby zachtjes in slaap schommelt. En eenvoudig te maken met wat gereedschap. De afmetingen zijn royaal, zodat de baby er vele maanden in zal kunnen blijven liggen. Op tekening nr. 1347 vindt u uitgebreide instructies en de belangrijkste onderdelen op ware grootte afgebeeld. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,— op postgirorekening nr. 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. tekening 1347. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toe zending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een praktische kast voor handgc- reedschap (Fa/Vl. 1031,/ 6.50). een lcpelrck en plantenbak (Fa/Vl. 1176, 6,50) en een grootvaderklok met boog-wijzerplaat (Fa/Vl. 1336, 15,-). Zaterdag 15 januari organiseert de Be langengroep Nieuw-Middelburg in het wijkgebouw aan de Nassaulaan een nieuwjaarsbal. Op deze avond treedt het trio van Anton Boer op. De aanvang is 20.00 uur, toegang gratis. Op 4 januari werd in Souburg een gloed nieuwe kapperszaak geopend: Hair-sty- lingshop Lords Corner. Deze zaak is het eigendom van Frits den Heijer en Peter Vuyk die sinds 1 januari van dit jaar sa menwerken in firmaverband. Peter Vuyk beheert de zaak in Middelburg, terwijl Frits den Heijer - die aanvankelijk in het Middelburgse bedrijf van de nieuwe fir ma werkzaam was - nu in Souburg aktief is. Den Heijer liep al lang met het idee rond om een kapperszaak in Souburg te ve stigen. Zeven jaar geleden koesterde hij plannen voor een zaak in het voormalig postkantoor aan de Dijkstraat, maar deze plannen konden door allerlei om standigheden toen geen doorgang vin den. "Gelukkig maar" zegt Frits den Heijer, "want hier zitten we wel een beetje beter. De Kanaalstraat is de win kelstraat bij uitstek in Souburg. Je kunt je nauwelijks beter wensen dan hier een zaakje te hebben". Peter en Frits hebben het kappersbedrijf met behulp van een aantal bekenden ingericht. Het resultaat mag er zijn: de vloer gaat schuil onder fraaie rode struktuur plavuizen, de wanden onder een plaatbedekking van vezelmateriaal en ruw stukwerk. Er zijn voorlopig twee kapsets aangebracht met bijbehorende verstelbare stoelen. De wastafels van de kapsets zijn uigevoerd in de kleur don- ker-brons. Heel origineel is de aan een oude gordijnroe opgehangen bank voor de klanten die nog even moeten wach ten, terwijl er voor hen ook voorin de zaak nog een leuke wachtgelegenheid is. Een bandrecorder zorgt voor een gezel lig achtergrondmuziekje. Zoals de naam van de zaak al doet ver moeden. is het een puur mannelijke aangelegenheid in Lords Corner. "Ik zou wel graag dames coiffures ook doen maar daar kom ik gewoon niet aan toe" aldus Frits den Meijer, die wel alle mo gelijke haarbehandelingen kan uitvoe- De mooiste collectie van Zeeland Lange Delft 17, t.o. City theater L. DELFT 48 - Middelburg Lange Delft 31 AUTOMOBIELBEDRIJF Vlissingen^ J.C. Midgard organiseert in samenwer king met Bruno Mertens een meditatie werkgroep. Bruno Mertens is de oprich ter van de werk- en leefgemeenschap Ti- dorp te Haamstede en is o.a. verbonden aan dc Kosmos (meditatiecentrum) te Amsterdam. Het programma voor deze werkgroep bestaat uit zeven onderdelen van ca. 2 uur op achtereenvolgende maandaga vonden. de introductie is op 24 januari 1977. Inlichtingen omtrent het programma op Damplein 5-7 te Middelburg of tel. 14281. De kosten zullen ongeveer 25,— per persoon voor de hele duur bedragen. Opgaven voor deelname voor of op dc introductieavond. ren voor heren, behalve dan de verwer king van haarstukjes. Daar is - nog - geen speciale accommodatie voor aan wezig in Lords Corner. Vanwege de opening werden vele bloemstukken binnengebracht en op de openingsreceptie was hel bijzonder druk. Zij nog vermeld dat ook de bui tenkant van de zaak opvallend leuk is door een levensgrote afbeelding van het embleem van de zaak op de winkelruit. Vrijdag 14 januari komt in het kader van de schrijversavonden, die "Midgard" organiseert in samenwerking met boek handel Fanoy. Peter van Lieshout. Peter van Lieshout is begonnen met het schrijven van gedichten, en het stencil- len van blaadjes. Hij vormde met o.a. Vlek. Schuddeboom en Van de Waar- senburg "de Brabantse school". Hij ver-, huisde enkele keren naar Amsterdam, kwam telkens weer naar Brabant terug, en woont sinds 1969 (vooralsnog) defi nitief in Amsterdam. Sindsdien heeft hij een toenemende belangstelling voor politiek (buurtakties e.d.). Sinds 1975 is hij redakteur van het tijdschrift Manda la. Hij heeft o.m. geschreven: De generale repetitie. Slow Motion, Belevenissen. Zo goed als nieuw bewaarde gedichten 1966-1976, en Rotaror. Zijn onderwer pen gaan vaak terug naar de tijd waarin hij opgroeide, en zich voor literatuur ging interesseren: de beat generatie, de subcultuur van de jaren zestig, kortom interessante stof om erover met de schrijver van gedachten te wisselen. De avond begint om half negen en de entree is vier gulden.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1