m MUNTENPOST" vrijdag 14 april 1972 Keurslager VAN SABBEN 5,50 VARKENSROLLADE HAMLAPPEN VAN DE GROENTEMAN BIEFLAPPEN HIERBIJ 5,00 9,00 6,88 0,69 ,f'°v**x roRST M. Hillebrand J. C. LAVOOY VOOR UW ÏUIN Uit voorraad leverbaar Te koop gevraagd Alleen Polaroid zonnebrillen hebben al deze eigenschappen: Vanaf f 15,- Helder en Dirven Troef "e "eek ilo VEI Ilts Lot n ïr. 01 (laPpon of s hechts £>Gê£DKOP£I GOISM/DDFLBURG JÊÊÊÊÈÈÊÊËÊÈÊk LANGE DELFT 57 biedt U 1,09 1,09 1,19 1,69 0,98 DE N.V. PROVINCIALE ZEEUWSE ENERGIE-MAATSCHAPPIJ monteur Blauwe en grijze JACQUETKOSTUUMS 11 s wrange TURFSTROOISEL COMPOST KUNSTMEST GELEGENHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN INLICHTINGEN VOOR DE NIEUWE CURSUS! N.V. Koninklijke Maatschappij „de Schelde" Scheepswerf en Machinefabriek Vlissingen Donderdag 30 maart 1972 DE FAAM VRIJDAG EN ZATERDAG 500 gram mooie magere per kilo slechts 10,00 500 gram malse magere per kilo voor maar 500 gram magere (heerlijk mals) 2 mooie kroppen KASSLA Mooie vaste BLOEMKOOL 250 gr. verse PEULTJES 2Ö0 gram verse CHAMPIGNONS PAASVLEESWAREN OP ZN BEST! ACHTERHAM 100 gr. 1,35 BOTERHAMWORST SNIJ-PATé, 100 gr0,80 ONTBIJTSPEK, 100 gr. 0,75 150 gr. 0,65 KOOKWORST, 250 gr. 0,99 BOERENPATé (iets aparts) 100 gr1,19 10 grote zoete HANDSINAASAPPELS IV2 kilo mooie GOLDEN DELICIOUS VERSE RADIJS VERSE PAPRIKA S VERSE AARDBEIEN Bij een besteed bedrag van 7,50 2 blik ANANAS U ftO voor U9"0 RÉPARAflÉ KUNSTGEBITTEN Sigafenm. ..Deli" Vlasmarkt 2. Middelburg. Tel. 4139' Autorijschool L.C. Sol f 11,per uur Lessen in V.W. 1600 T.L. Prins Mauritsstraat 3, Middelburg Voor hollandse en buitenlandse kaassoorten en alles voor fondue naar L. Marinissen Wagenaarstraat 13-15, Middelburg Bestellingen: tel. 3910 Lompen, kachels, metalen worden afgehaald M. van Wijngen Brakstraat 25, Middelburg Tc koop en te koop gevraagd nette gebruikte meubelen, ook antiek, koper, tin, aarde werk, porselein, ook inge bonden tijdschriften en boe ken enz. enz. Van Halen Gravenstraat 94, Middelburg, telefoon 01180-3976. 1NVENTUM BOVEN- EN ONDERDEKENS HELLESENS BATTERIJEN EN DIMPLEX-KACHELS A. Broeksma Zn. Middelburg, tel. 3685 St. Pieterstraat 41-43. Te huur: stoelen, tafels, glas en aardwerk, bestek enz. J. M. Bouwense, Vismarkt 13. Middelburg. Telefoon 4247. Iedere zondag geopend TAXIBEDH1JS v. STRIEN Pottenmarkt 15. tel. 01180-2158 Middelburg Te koop: grammofoon en naaibox. Zandkreekstraat 24. Middelburg. Noordweg 342, St. Laurens, tel. 01180-2348 De schoonmaaktijd nadert. Voor U is er weer de Brabantia trap, alle maten, de nieuwe oranje keukenkruk, tabouretjes, broodtrommels, voor raad bussen, strijktafels, mouw plankjes. Verder leuke kop en schotels, thee glazen, pindabol, presenteerblaadjes, alle prijzen, bloempotten, ijslepels, enz. enz. Alle maten diepvrieszakken voorradig DE ZAAK MET GRATIS ZILVERZEGELS te Middelburg vraagt voor haar Nettendienst een met standplaats Goes. Na een inwerkperiode zal de taak o.a. bestaan uit de volgende werkzaamheden het monteren van schakelstations, transformatorstations, hoog- en laag- spanningsverdeelkasten, lichtmasten e.d.: het maken van huisaansluitingen het keuren van installaties en het onderhouden van nog aanwezige bovengrondse laagspanningsnetten het toezicht uitoefenen bij het leggen van kabels. Leeftijd bij voorkeur 23 jaar en ouder. Gewenste opleiding LTS-E en VEV-sterk- stroommonteur of vergevorderde studie daarvoor. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, nader overeen te komen. De bij de vennootschap geldende arbeids voorwaarden zijn uitstekend te noemen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeels zaken, Postbus 48 te Middelburg. Nieuw voor Zeeland. Exclusieve collectie gelegenheidskleding. AFD. VERHUUR Gortstraat 32-34, Middelburg, tel. 01 180-2508 Te koop: Sparta-brommer, bandrecorder en weckflessen. Segeersingel 76, Middelburg. Telefoon 7363. Een moderne wandversiering vindt u bij 't Jantje van Alles Ruime sortering frisse land schappen 24,95 - 39,75. Zeemannen 29,75 Moderne kindcrlijstjes 2,98. Korte Noordstraat 11-15, Middel- burg. Telefoon 3733. Prima kwaliteit hygiënische gummiwaren Prijskourant en gratis proefmonsters wor den op aanvraag toegezon den „Fata", Postbus 93, Middelburg. N.V. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel Loskade 49 Middelburg Nieuwe Burg 23 - Middelburg POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL Telefoon 5287 DIVERSE CATALOGI. ALBUMS, ETC. „SERIES NEDERLAND" EN VERZAMELINGEN. ALSMEDE MUNTEN EN BANKPAPIER kunnen tot 99% van de hinderlijke schittering wegnemen zijn optisch correct houden schadelijke ultraviolette stralen tegen zijn splintervrij en krasbestendig hebben nieuwe modieuze monturen bieden keuze uit diverse lenskleuren Zie de nieuwe Polaroid collectie bij: LANGE DELFT 24 t.o. V D - MIDDELBURG 'Polaroid' is een gedeponeerd hande .merX var, Polaroid Corporation, Cambedge, Mass.. U.SA Te koop: 80 a 100 gebruikte BINNENDEUREN Te bevragen: HENDRIKSE Vlissingsesingel 30, Middel- burg. Telefoon 3252. VERENDE LIGSTOEL KUSSENS in vele dessins, ook bestemd voor eiken bankstellen 50 x 60 of grotere maten, vanaf 59,per stel. VAN DONGE Dorpsplein 35, Koudekerke. Speciaal voor klederdracht poppen: lang snoer imitatie bloedkoralen f 3.98. bijpas sende slotjes 1,50, voet steunen 1,25 De echte Wildebras-poppen met lang, donker kambaar haar 11,95 en 14,95 't Jantje van Alles Korte Noordstraal 11-15, Middelburg. Telefoon 3733. OPENBARE LES Vervang duur glas voor Uw broei ramen door ons glas helder weerbestendig plastic slechts 2,50 p. m. 't Jantje van Alles. Korte Noordstr. 11-15, Middelburg. Telefoon 3733. Afdekfolie voor vele doel einden geschikt: 2.40 m. br. slechts 0.90 per m., nu ook in vellen van 4 m. breed en 4 m. lang 6,per vel. "t Jantje van Alles. Korte Noordstraat 11-15, Middel burg. Telefoon 3733. Koopt Uw Durex-artikelen met gratis Zilverzegels bij 't Jantje van Alles. Korte Noordstraat 11-15, Middel1 burg. Telefoon 3733. Match-box kopen bij 't Jan tje van Alles binnenlopen! Nieuwe modellen kraan- en race-wagens, jeep, volkswa gen enz. 1.60 per stuk. Dc nieuwste vrachtwagens vanaf! 5,50, ziekenauto 6,50 Steeds gratis Zilverzegels Korte Noordstraat 11-15, Middelburg. Telefoon 3733. School geopend van 15.00-17.00 uur 18.45-21.00 uur Toegang via de ingang van de bedrijfsschool aan de Koningsweg (bij de Keersluisbrug). lid van de Rijn-Schelde-Verolme Groep

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1972 | | pagina 11