28 maart komt de Stichting „Kapok-Bureau" naar Zeeland. Op deze voorlichtingsmiddag zal ge sproken worden over de eisen waaraan een goed bed moet voldoen. De lezing wordt geïllustreerd met kleurendia's en gehouden in de Industrie- en Huishoudschool, Molenwater 125. 21 of 28 mei wordt in samenwerking met de Produktschap voor Groente en Fruit en de Coöperatieve Veilings vereniging Walcheren een voorlichtingsmiddag georganiseerd. Na een inleiding met behulp van flanelfiguren worden 2 films vertoond. In de pauze wordt een slaatje en een kopje koffie gepresenteerd. Tevens is er een verloting. De demonstratie wordt gegeven in het gebouw van de Coöp. Veilingsvereniging Walcheren. Kosten van de demonstraties en lezingen bedragen 0,25 per persoon. Regelmatig worden in verschillende delen van de stad Huiskamerbijeenkomsten georganiseerd, waar allerlei belangrijke problemen op huishoudelijk- en gezinsgebied behandeld worden. Heeft U belang stelling, informeert U dan eens bij ons, wij zullen U gaarne alle inlichtingen hieromtrent geven. VOUWBLADEN. Vouwbladen over voeding, nieuwe vloerbedekking, zuinig stoken, het behandelen van nieuwe textiel, ontvlekken, het in elkaar zetten van huiselijke feestjes of het beantwoorden van moeilijke kinder vragen te bestellen bij de Plaatselijke Commissie. Inlichtingen en aanmeldingen voor de kursussen bij mevrouw E. Strubbevan Veen, Nadorstweg 8a, tel. 31 63 mevrouw M. Scherftvan Andel, Toorenvliedtwegje 8, tel. 34 07 mej. H. A. Hartman, Noordsingel 74, tel. 37 28. BEWAAR DIT GOED, DAN WEET U WAT U WETEN MOET

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1963 | | pagina 6