Programma van de Plaatselijke Commissie Middelburg, 1963 STICHTING „COMMISSIE VOOR HUISHOUDELIJKE- EN GEZINSVOORLICHTING" PLAATSELIJKE COMMISSIE TE MIDDELBURG. Adres Noordsingel 74 Telefoon no. 37 28. MIDDELBURG, januari 1963. Uw aandacht gevraagd voor WONINGINRICHTING. Een vlotte kursus van 4 lessen. Zowel voor hen, die zich nieuw gaan inrichten als voor hen, die willen veranderen (ook met beperkte beurs). Een bij uitstek praktische kursus onder de deskundige leiding van de heer J. Vermeulen. Aanvang woensdagavond 6 februari van 810 uur in het atelier van het Stoffeerbedrijf Vermeulen, Dam 45. Kosten 0,50 per les. STOELBEKLEDING. Voor hen die de kursus woninginrichting te veel omvattend vinden, bestaat er gelegenheid onder dezelfde deskundige leiding, te beginnen met het bekleden van een eigen stoel. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Duur der kursus 4 lessen. Aanvang woensdagavond 6 maart van 810 uur in atelier Vermeulen, Dam 45. Kosten 0,50 per les materialen. HANDENARBEID. Onder leiding van de heer K. Nijhuis, leraar M.O. handenarbeid, bestaat er gelegenheid zich te be kwamen in verschillende technieken, o.a. leerbewerking, stofbedrukken en houtbewerking. Bijzonder geschikt voor hen, die van knutselen houden en hun fantasie willen oefenen. In de toe komst maakt U zelf nuttige geschenken en praktische gebruiksvoorwerpen. Aanvang van de kursus donderdagavond 7 februari van 7.309.30 uur, duur 8 lessen in het handen- arbeid-lokaal in de Rijkskweekschool, Lange Noordstraat 29. FIJNE KEUKEN. Door het grote enthousiasme van de vorige kursisten is besloten dit seizoen nogmaals zulk een kursus te organiseren. Spoedige inschrijving is gewenst in verband met het nemen van voorbereidende maatregelen. Kosten 0,30 per les ingrediënten. TUINIEREN. In samenwerking met de Z.V.U. wordt deze kursus gehouden voor hen die zelf hun tuin willen verzorgen. De kursus is afgestemd op de praktijk en het seizoen. Een goede begeleiding dus van uw bezigheden. Kennis en inzicht bespaart U kosten en geeft de grootste bevrediging. Kosten 0,30 per les. De kursus wordt gegeven door de heer W. Brand op de dinsdagavonden 19 februari, 5 en 19 maart, in de Industrie- en Huishoudschool, Molenwater 125. NAAIEN. Een vervolgkursus van 8 lessen in de Industrie- en Huishoudschool, Molenwater 125. Voor hen die onder deskundige leiding hun kleerkast willen aanvullen. Kosten 0,30 per les. DEMONSTRATIES EN LEZINGEN. 5 februari houdt dr. L. M. van Dis een lezing over het onderwerp „De jeugd van nu, mogelijk heden en moeilijkheden". Deze lezing wordt gegeven in samenwerking met de Z.V.U. in de foyer van de Concert- en Gehoor zaal, Singelstraat 13. Z. O. Z.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1963 | | pagina 5