Parfumerie CAPRI goedkoper Fa, P,J, Maljers JEUGDPUISTJES BRANDSTOFFEN Fa W. P. WATTEL Z" P. VAN LIERE ONGESCHOOLDE WERKKRACHTEN KETELAARS Nu ook hier een prima radio FM- ontvangst mogelijk 9 Fa. v. d. HIELE Het BESTE adres voor al uw soorten is nog steeds Zélf schilderen of behangen '4^ Liefst tien gulden meer dan uzelf spaarde krijgt u bij Simon de Wit terug als u een vol zegelboekje met 500 spaarzegels a 10 cent inwisselt. En met die 60,- totaal kunt u dikwijls een heleboel doen. N.V. Middelburgsche Ijzergieterij en Machinefabriek v.h. Boddaert Co. UW HANDEN MOGEN GEZIEN WORDEN OLIVA rozenglycerine, 2 grote potten voor f 1,40 U verwarmt uw huis met olie van of andere huidmoeilijkheden PASCALIN helpt u weer aan een gave huid. De beste voorlichting vindt u bij de gediplomeerd „PARFUMEUR PARFUMERIE SEGEERSSTRAAT 10 TEL. (0 1 ISO) 34 01 MIDDELBURG Hebt U nog geen radio met FM? Ruil dan uw oude toestel bij ons in. Reeds vanaf 139,een prima radio met FM-band. Dat kan alléén bij SEGEERSSTRAAT 27 MIDDELBURG. Eigen service. Zeer gemakkelijke betaling. Korte Noordstraat 2527 Middelburg Telefoon (0 1180) 22 95 Franco levering over geheel Walcheren Dan voor betere verf, moderner behang, gratis kleur en werkadvies naar SCHILDERSBEDRIJF NOORDWEG 1 TEL. 37 35, MIDDELBURG Wenst U, dat de begrafenis met eerbied geschiedt Dan is UW ADRES Begrafenis-Ondern. „DE VOORZORG". Station straat 14 en Rouaanse kaai 9, telefoon 26 90, Middelburg. •fa 10 rijlessen 60 min. v. ƒ75, in Volkswagen, Peugeot of Dai door erk. en gedipl. B.E.A.-instruc. Gratis geh. en gebr. Autorijksch. „ADRI HAMEETEMAN", Ra- vesteynpl. 19, Vlissingen, telef. 35 58. Adres v. M'burg Sig.-mag. J. D. KOETS, Segeersstraat 31. telefoon 47 72 v... EEN APPELTJE VOOR DE 10RST m m i - sm Kent u Mevrouw F. van de Poll uit Amsterdam? Haar zou u eens moeten vragen wat ze van het spaarsysteem van Simon de Wit vindt. Dan kreeg u te horen: ,,Bij Simon de Wit kan je lekker ongemerkt sparen. Eer je 't weet is zo'n zegel boekje voi- gespaard. Ik voel me dan de koning te rijk. Heel wat wensen van mij kan ik dan plotseling in vervulling laten gaan. Bijvoorbeeld die leuke japon in de opruiming en die onver wachte uitgaven die iker allemaal van kan be talen. Sparen, dat gaat bij Simon de Wit vanzelf. Nooit zou ik het opbrengen thuis een spaarpotje te maken. En wat belangrijk is: Bij Simon de Wit krijg je liefst tien gulden extra. Zoiets krijg je praktisch nergens. Ook daarom spaar ik bij Simon de Wit U ook af Spaar- en Vergaarsysteem van Simon de Wit Bij elke gulden aan boodschappen in een Simon de Wit-winkel kunt u een spaarzegel a 10 ct kopen. Slechts 500 van die zegels in een spaarboekje van Simon de Wit ge plakt (dus 50.- sparen) brengen u altijd 60.- op. Zo maar ineens: contant in de hand of wel vier waardecoupures van vijftien gulden per stuk. De waardecoupures zijn te ver zilveren wanneer u wilt. Ook kunt u er duur zame gebruiksartikelen uit de Spaar- en Vergaarcollectie mee aanschaffen. U kunt dus met dit unieke Simon de Wit-spaarsys- teem alle kanten uit. KOUSTEENSEDIJK 8—10, MIDDELBURG v r a a Voor hen die blijk geven van activiteit en goed inzicht aan de dag leggen, is de mogelijkheid aanwezig om tot een hoge werkklasse te worden opgeleid. 45-urige werkweek goede sociale voorzieningen gratis werkkleding (die voor U gewassen wordt) lonen volgens C.A.O.-B. in de Metaalindustrie. Nader gewenste inlichtingen zullen gaarne door de Bedrijfsleiding worden verstrekt. ondanks was, afwas, werk of winter, maak kennis met de handcrême die uw handen gaaf houden. OLIVA voorkomt, geneest schrale- en gespannen huid, ruwheid en kloven, PER GROTE POT 95 cent. Tijdelijk voor kennismaking met de uitstekende crème Deze 50 cent voordeel tot zaterdag a.s. SEGEERSSTRAAT 4a (naast BIJOU) MIDDELBURG MIDDELBURG NW. VLISSINGSEWEG 318 TELEFOON 43 92. Elke gewenste hoeveelheid. Vlugge en nette bediening. mmssm

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1963 | | pagina 4