NIEUWJAARS-AANBIEDING 50°Io KORTING 50°/o KORTING ZEELAND Ël TOURS „My Fair Lady" Combinatie Brug flosterschelde Kraanmachinisten Aankomend tekenaar Ie klas monteur voor werkplaats Geboortekaartjes „Capri Lunchschotels 89 Ct, 80 Ct, j 64 ct, 85 Ct, Fa, M, Verburg Zn en NU voor U---B in Palace-theater te Antwerpen STREEKVERVOER WALCHEREN MIDDELBURG VAN DEN DRIEST A. J. BURGER BB Nowa kleurende Shampoo p. tube f 1,95 parfumerie CAPRl Eén zonnestraal in deze dure tijd „DE ZON" gaat tijdelijk elk 2e kledingstuk reinigen voor de helft van de prijs» Maakt gebruik van onderstaande bon en profiteer van dit enorme voordeel OP HET 2e STUK. B.v. 1 mantelcostuum 3,95 1 mantel (50 korting) 1,95 of 1 costuum 3,95 -f 1 pantalon (50 korting) 0,80 MIDDELBURG: Segeersstraat 29, Telefoon 3135 SOUBURGPaspoortstraat 23, Telefoon 585 REDUCTIE-BON OP HET 2e STUK. De kleding van heel het gezin weer als NIEUW J PROFITEER NU Geldig t.m. 2-2-'63 wwwwww •&££f GEVONDEN VOORWERPEN. UTTOOIJ 0LTH0FF Mystère Haarspray Parfumerie CAPRI presenteert Wella Form v.a. f 1,- en Bio Dop f 1,50 p. tube MiSiburg 4 E3SHQBHB Banaan ECHT LEDEREN LAARZEN VERKOOPSTER <~Petit beurre Parfumerie CAPRI presenteert moderne Nagellak vanaf 60 ct. GROTE OMZETLAGE PRIJZEN DUS OOK UW VOORDEEL GRATIS VERZEKERING VAN UW BRIL Herenmonturen Ecisa monturen Sterke jongensbrillen Meisjesbrillen Modern Damesmontuur Nieuwste mode uit Parijs prima kwaliteit 12,75 Houtfineerbrillen Op alle bovenstaande prijzen ontvangen Ziekenfonds leden nog een korting van 20 Kinderen ontvangen nog een extra Jeugdkorting. Fa. E. TILROE ZN tovert Uw grijze haren in een wip weg Middelburg •fa Baronesse v. d. Feltz. Molen water 49, Middelburg, vraagt een HULP IN DE HUISHOUDING. Zelfstandig kunnende werken. Voor dag of dag en nacht. .73 sb D- TOURRINGC AR -RITTEN Naar de MUSICAL op de VRIJDAGEN 11, 18 en 25 januari, de ZATERDAGEN 12, 19 en 26 januari, BOVENDIEN op DINSDAG 8 januari en voor groepen op elke dag naar believen. Reis van Vlissingen, Souburg en Middelburg 6,p. pers. Groepsprijzen op aanvraag. Theaterplaatsen 3,4,50, 7,50, 9,40 en hoger. Plaatsbespreken bij MARKT 43, TELEFOON 30 43 en de plaatselijke agenten te Vlissingen, Souburg, Middelburg, Veere, Serooskerke, Oostkapelle, Domburg, We6tkapelle, Zoutelande, Biggekerke. De Commissaris van Politie te Middelburg maakt bekend, dat aan zijn bureau inlichtingen zijn te verkrijgen omtrent onderstaande voorwerpen die aldaar in het tijdvak van 26 december 1962 tot en met 1 januari 1963 als gevonden zijn aangegeven. Verschillende wanten en handschoenen, huls- en andere sleutels, portemonnaie's met en zonder inhoud, muntbiljet, paar schaatsen, 6-delige metalen duimstok, groene vulpen, doublé schakelketting met 2 hangers, plastic regencape, hou ten duimstok, gele damesmuts, paar zwarte rubberlaarzen, gele damesmuts, schakelarmband met ring waaraan 3 sleutels, paar schaatsen, bruine vulpen, combinatietang, zwart wollen das, donkerblauwe ijsmuts, 2 leesboeken, doos vermagerings pillen, notitieblok, damesportefeuille, zilveren kettinkje met hangertje, bankbiljet, herenpolshorloge. Indien voorwerpen bij particulieren worden afgehaald, ge lieve men daarvan kennis te geven aan het bureau van Politie te Middelburg. Middelburg, 2 januari 1963. De Commissaris van Politie, w.g.M. A. RENEMAN. VEERHAVEN KATS, TEL. (0 1109) 2 55 vraagt voor torendraaikranen, 300 tons traversen traversen. en 875 tons Nadere inlichtingen desnoods 's avonds tel. (0 1100) 79 40. Spanjaardstraat, Middelburg. houdt uw kapsel in goede vorm en geeft het haar een zijde glans. Dit onzichtbare haarnet maakt het haar soepel en beschermt uw watergolf. Mystère Haarspray in flinke spuitbus 1,95. Zuinig in gebruik, een bus waar u lang mee doet. PARFUMERIE .:n SEGEERSTRAAT 4 (naast BIJOU) MIDDELBURG it Klein-offsetwerk in onberispe lijke uitvoering levert Klein-Ofi setdrukkerij J. A. Weststrate Rouaanse kaai 21. Middelbura Snip: Wat zit je daar met aandacht te lezen in de krant? Is er weer een groot auto-ongeval gebeurd mèt vele gewonden Of interesseer je je ditmaal meer over de dingen, die in het buitenland geschieden, Cuba, enz. SnapJa natuurlijk lees ik soortgelijke gebeurtenissen ook, maar ditmaal was mijn volle aandacht bezig met ons mooie eiland Walcheren. SnipWas je soms al bezig welke badplaats je zal nemen in 1963? Denk er om, het is nog maar december '62. SnapNeen, daar was ik niet bezig, maar met het feit, dat men zich voorneemt de negentien gemeenten van Walcheren terug te brengen op tien. Is dat nu zo noodzakelijk Snip Och noodzakelijk, wat zal ik daar van zeggen. Maar ik dacht zo, dat er voordelen aan zijn verbonden. SnapNu moet je weten, dat ik persoonlijk meen dat de nadelen groter zijn dan de voordelen om b.v. de ge meenten Serooskerke, Vrouwenpolder en Veere tot één gemeente Veere saam te voegen. Men moet wel eens als men in Serooskerke woont in het raadhuis Leverkaas Palingworst Snijworst Gek. Gelderse 200 gr. Boterhamworst Berliner leverworst Snijworst Gebr. gehakt Gek. Gelderse j Haagse leverworst Ontbijtspek Boterhamworst Tongeworst Snijworst 200 gr. 150 gr. 150 gr. Extra aanbieding 150 gram gekookte gelderse f 0,68 Vanaf heden verstrekken wij op alle artikelen zilverzegels Gravenstraat 13, Middelburg Telefoon 2516 (voor dames en heren) geen koude en natte voeten Gravenstraat 18, Middelburg. WIJ VRAGEN voor onze zaak een beneden 17 jaar. Prettige werkkring. 5-daagse werkweek. Aanmelden liefst 's avonds. Boekhandel Sandijck, Lange Delft 28—30, Middelburg. Ir Zorg voor een vlotte spijs vertering I Voor klein en groot Aarnoudse's Fries roggebrood vprkrliabaar hll llw Kakker 1 Een neutrale biscuit de favoriet van velen. Voor elk uur van de dag geschikt. Heerlijk na al die feest dagen per 250 gram 63 cent. Chocolaterie KORTE DELFT 16 Telefoon 39 12 POTTENMARKT 24 Telefoon 27 34 MIDDELBURG. Verkade specialiteiten. Segeerstraat 4 Middelbbrg iets vragen of iets meedelen, goed, men stapt er even naar toe, maar nu moet die man heel naar Veere om daar op het stadhuis te komen en dan weer terug naar Serooskerke. SnipJa, dat zou van betekenis geweest zijn zo'n 75 jaar terug, maar nu Het net van verbindingswegen is mede dank zij de plaats gehad hebbende herverkave ling in de jongste tijd aanmerkelijk verbeterd. Daar naast zijn de diverse technische mogelijkheden voor de mens om zich te verplaatsen sterk toegenomen en wordt van deze mogelijkheden in toenemende mate gebruik gemaakt. De „afstand" speelt dan ook slechts een ondergeschikte rol. Zal het bovendien in de prak tijk niet zo zijn, dat slechts de huidige generatie en kele bezwaren aanvoelt Het opgroeiend geslacht weet straks niet beter en zal met de veranderingen zijn „meegegroeid". SnapWel, ik merk dat jij dus voorstemt om het aantal ge meenten te verminderen. Welke zijn de voordelen naar jouw gedachte Snip Nu ik dacht zo, kijkt men naar het algemeen belang, dan is het duidelijk dat samenvoeging van gemeenten uiteindeh'jk de kosten drukt van het bestuursapparaat (minder bestuurders, secretarissen, ontvangers, secre tarie-personeel enz.) en op de outillage van dat ap paraat, omdat het aantal in bedrijf zijnde gemeente huizen (secretarieën) daalt. Voorts zullen allerlei voorzieningen goedkoper en efficiënter kunnen wor den getroffen in een grotere gemeente dan in een kleinere. Een ander, voornaam, aspect vormt de na oorlogse ontwikkeling. Deze heeft op velerlei gebied de gemeenten en haar inwoners naar elkander doen toegroeien. Die ontwikkeling stelt aan de gemeente besturen en hun ambtelijk apparaat steeds hogere eisen. In het algemeen zal een grotere gemeente meer bestuurskracht kunnen ontwikkelen dan een kleinere en van meer betekenis zijn. Snap Ditmaal worden wij het niet eens met elkaar. Jij bent van mening als op Walcheren de 19 gemeenten tot 10 gemeenten worden teruggebracht alles beter en vlugger en goedkoper gaat. Snip Inderdaad, dat veronderstelt men en het zal wel zo zijn. SnapJa, ja, alles vlugger en beter. Je kent de provincie Friesland is 't niet Snip Ja daar ben ik nog al een keer of wat geweest. Die provincie is heel wat groter dan Zeeland. Snap: Juist, maar ze hebben daar maar 11 steden en 30 dor pen, grietenijen meen ik dat men zegt in Friesland, maar in ieder geval dus slechts 41 gemeenten. Vol gens jouw idee gaat daar dan alles vlug. Weet je wat men zegt in Friesland als iets maar niet klaar komt Dan zegt men hé, wat gaat dat weer op zijn elf en dertigs! Snip: In ieder geval als jij het te zeggen had, blijven er 19 burgemeesters wonen in Walcheren. Ik ben met 10 tevreden. Snap Maar nu ga ik heen. Tot de volgende keer. Dan kan ik je misschien al begroeten als burgemeester van Valkenisse 1 Met als EXTRA SERVICE tegen BREUK (OOK GLAZEN) VERLIES DIEFSTAL prima kwaliteit Zwitsers fabrikaat, moderne uitvoering 17,35 sportief en elegant 25,25 in diverse uitvoeringen sportief model in prijzen vanaf 15,in pasteltinten 16,75 Grote keuze uit wereldberoemde merken METZLER JABO MARWITZ KOTIRO RODENSTOCK NOFA ALRAN ROHM RATTI BöHLER VIENNALINE NIJLOR ATRIO HAMPEL PRECIOSA EXCLUSIEVE MODELLEN IN AMERIKAANSE MONTUREN. Let dus op het JUISTE ADRES van de WALCHERSE SPECIAALZAKEN IN OPTIEK MIDDELBURG VLISSINGEN LANGE DELFT 8a—8b WALSTRAAT 81 Dé zaken waar U slaagt voor élke beurs met meer service en toch niet duurder

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1963 | | pagina 2