JANSEN Jo Fibbe, 4 OPRUIMING ROSKAM, Wollen Dekens Firma BEL Ponds EET I Ijs. OVERJASSEN A0T0C0ATS DEMI'S REGENJASSEN i JO FIRRE 't Is prettig f voor U j U Slagroom en Frites f 89,- tot f 125,- f 79,- tot f 115,- f 95,- tot f 135,- JONGENSKLEDING VRIESMAN MIDDELBURG FAAMPJES jj JANSEN Jistaria" PORTEFEUILLES 8,95. HET DUMPPALEIS WERKMEISJE EEN WERKSTER. EEN VERKOOPSTER EN LEERLING VERKOOPSTER. MODEL BERTOL MODEL LUGANO MODEL MONACO RESTANTEN^ MAKE-UP 95 ct. Ponds LIPSTICKS NU HET KOUDER WORDT VéGé geeft een kat-en-muisspel cadeau (een kinder>geduldspel met een handig spiegelt)* aan de achterkant) bi] aankoop van VéGé-schoencröme Of VéGé-wrijfwas in gratis geldzegels B U R R I N K NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Van 14 regels 75 cent bij vooruitbetaling (maximum 8 regels) ic NIEUW IS UW BEDSTEL, INDIEN DOOR ONS GESTOOMD EN BIJGEVULD. „DE LELIE", Lange Noordstraat 46, Middelburg (naast 't Postkantoor, tel. 3286 HUWELIJK. Kenniszoekende Zeeuwen v. alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze huwelijksbemidde ling tot de Zeeuwse afdeling van de 10 samenwerkende huwelijks bemiddelingskantoren. Talrijke dankbetuigingen ter inzage. Ne derlands bemiddelingscentrum, Hoofd-administratie Postbus 6037, Amsterdam. Ontvangkantoor te Vlissingen Beursstraat 35. Ont vangdagen Zat. en Maand. 2—8 Desgewenst huisbezoek. KAAS NAAR UW SMAAK Koopt U in de OLBAZAAK. CORNELISSE, KORTE DELFT 27, Middelburg •jt Wenst U van de diensten van de Begrafenis-Ondem. „De Voorzorg" en Garage „Trio" ge bruik te maken, dan volgen hier de adressen waar U het sterfgeval kunt opgeven alle andere adres sen die U op kaarten van ons nog mocht hebben staan zijn hierbij dus vervallen. Wilt LI daar goede nota van nemen •fa Middelburg en St. Laurens Garage „Trio", Bree 49, tel. 2600, welke met eigen lijkauto en volg auto's de begrafenissen en crema ties zal verzorgen, M. A. En- gelsma, Rouaanse kaai 9 en D. W. Kuiper, Lijkdienaar, Stationstraat 14. Telef. 2690. ■jtr Zelfstandigen, neemt een „AHOY" ALL-IN-POLIS". Een ziekenhuisverzekering aangepast aan de tijdsomstandigheden. Voor alle leeftijden, lage premie. Wij bezoeken U, na bericht, zonder enige verplichting Uwerzijds. In spectie voor ZeelandG. H. Vij geboom Jr. te Cadzand, Telefoon 268, Cadzand-Bad. GOEDKOPE AANBIEDING KINDERWAGENS. WIJ LE VEREN U EEN HALF ENG. KINDERWAGEN, UITNEEM- BAAR, CHROOM UITVOE RING VOOR 105,— MET BEDJE GRATIS. ALLES MET GARANTIE. KEUZE UIT 40 WAGENS. WANDEL WA GENS v.a. 18,9068,50. KINDERSTOELEN v.a. 19,98. BOXEN v.a. 19,98. BOXMA TRASJES 8,25. WAGENZAK- KEN 8,65. DE ZAAK WAAR U ALTIJD SLAAGT I. FASTE- NAU'S BAZAR. REIGER- STRAAT 7, TEL. 3818, MID DELBURG. EN TOCH LEVERT CORNELISSE DE BETERE KAASSOORTEN. KORTE DELFT 27, Middelburg. Doe als zovelen VAN |p De heerlijke slagroom wafels al eens geproefd UI Moet U eens doen. jg| Het is een Delicatesse. B IJs en Slagroom in Hl ieder gewenst kwantum |gg Korte Noordstraat 19 g MIDDELBURG Telefoon 3586 in een pracht-kwaliteit leder verkopen wij reeds voor slechts i 4,75. Met ingewerkte RITSsluiting brengen wij een juweeltje van een portefeuille voor slechts DAAROM eerst KIJKEN bij MARKT MIDDELBURG. VLISSINGEN. De mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen, als ze de krant niet hebben gelezen en als ze de krant gelezen hebben, kunnen ze niet meer slapen. Aldus Jean de Boisson. Vergeet vooral dit niet te lezen Werkschoenen, prima met nieuwe zolen 6,50 Wind jacks voor het werk 3,50, 6,50, 9,50 Mil. werk broeken 3,50, 5,—, 8,50, 10,— Mil. winter jassen (nw) 25,Jeepcoats 35,Am. serge broeken (nw) 17,50 Fietstassen 3,dubb. 5, 8,12,50 Brood- en schooltassen 2,3, Jerry Cans 5,50 Koppels 1,00, 1,50, 2,50, 3,50 Mil. zuiver wollen dekens 6,50Werkfield- jacks 12,50; Marine jekkers, kleine maat 19,50; Am. laarzenkousen (wol) 3,50Lederen brom- en motorwanten 8,50, 11,50, 12,50; Sokken, groen, grijs en R.A.F. 1,00, 1,25, 2,50 Lederen werk handschoenen 1,50, 3,25, 4,50, 5,7,50 Mil. hand- en baddoeken 0,75, 1,75 Mil. werkover- hemden 2,50,, wol 4,50 Nw. mil. overhemden 8,25, lux 12,50 Motoroveralls 45,Nw. mil. truien 16,50, 17,50 Mil. overalls 6,50 bl. werk- jasjes 3,gebr. mil. truien en slipovers 2,50. KORTE DELFT TEL. 3210, MIDDELBURG. HOTEL „DE BURG", Groenmarkt, Middelburg, vraagt en voor enkele dagen per week BROUWENAAR VAN DE KAMER Manufacturen Langeviele - Middelburg vragen Reiskosten worden vergoed. ONZE COLLECTIE EN is wederom ongeëvenaard. Een nieuw model raglan van prachtige velours stoffen Een halfzware jas van prima flauche stoffen, prettig in het dragen Een zeer moderne jas, van prima mohair Ook in staan wij aan de top. Voor iets goeds naar LANGE DELFT 61 '<i v - - v - - v DE ZAAK VOOR DE BE TERE HEREN- EN JONGENSKLEDING wegens verplaatsing naar SEGEERSTRAAT. KOOPJES OP ELK GEBIED (ook vulpennen en vulpotloden) KROMMEWEELE Kantoorboekhandel MIDDELBURG ZAALBERG O VAN WIJK 9 SCHELTEMA EN ANDERE BEKENDE MERKEN NIEUWE BURG 27 MIDDELBURG de beroemde Engelse firma brengt weer iets nieuws, n.l. SKIN FRESHENER PADS (doekjes gedrenkt in de gezichtslotion), verpakt in metalen doosjes, dus gemakke lijk in Uw tasje te dragen, voor slechts in de nieuwste kleuren voor slechts f 1,~. Voor alle PONDS-artikelen natuurlijk MARKT MIDDELBURG. VLISSINGEN. bieden wij U aan FLANELLEN NACHTJAPONNEN ƒ4,90 HERENPYAMA'S in frisse strepen „7,50 FLANELLEN HERENHEMDEN „4,90 FLANELLEN LAKENS 150 breed „7,50 180 breed „8,50 ZWARTE SAJET HEREN SOKKEN „2,25 ZWARTE SAJET „1,49 JAEGER WOL „1,49 Korte Noordstraat 53 Middelburg. een adres te hebben voor V «Jr een goedkoop Sigaartje, jj. j* Wij brengen nog steeds ïj- S.S.K. -Jt 2,50 per 50 stuks, jj- kees Singelstraat 48 (hoek Brakstraat) Telefoon 3433 Middelburg Dat is wat moois 1 doos zwart, middelbruin en donkerbruin 28 cf. met 6 gratis geldzegels 1 doos geel, bruin en wit 55 ct. met 11 gratis geldzegels Ook Uw oliekachel of oliehaard is SHELL BRANDSTOFOLIE waard I Alle bijzonderheden over levering en prijzen van „SHELL" brandstofolie worden U verstrekt door BREE 47, Tel. 2452, MIDDELBURG. Profiteer van onze service! Snip Weet je waar ik over zat te denken, vriend SnapNeen, dat gaat boven mijn macht. SnipIk had n.l. een goed uur besteed aan lectuur en ver schillende bladen doorworsteld. Toen dacht ik zo, wat zien de kranten er toch veel anders uit dan vroeger. SnapO, je bedoel zeker die grote bonken van letters. Dan lees je boven een artikelnieuwe Kabinetsformateur. Als het je interesseert, dan ga je dat lezen, hoewel het een beetje eentonig wordt. Maar geef je er niet om, wel dan laat je dat stuk rustig ongelezen. SnipGoed gezegd, maar nu wilde ik het met je hebben over een opschrift, dat de aandacht van alle lezers zal hebben getrokken in Middelburg. Snap Direct weet ik al wat je bedoel. Die slagzin was Nieuwe belasting in gemeente Middelburg en dan volgt brandverzekeringsbelasting. SnipHet moet gezegd worden, dat B. en W. het tamelijk aardig weten voor te dragen, maar ik hoop van harte, dat de Raad er niet in vliegt. SnapJa, ik dacht zo, in deze tijd van drukkende belastingen nog maar weer iets nieuws scheppen. En ook, och het betekent zo weinig, maar zoveel procent per 1000 gulden, toe nou. En dan het volgend jaar weer een boodschap aan de Raad, ja die brandweergeschiede nis is niet meegevallen, dus wij stellen voor 100 pCt. verhoging. En men krijgt die belasting nooit meer weg. SnipWat mij bovendien verwondert, dat het mogelijk is een nieuwe belasting in het leven te roepen, maar dat zuileen B. en W. wel weten. SnapNatuurlijk weten ze dat en de manier waarop het de Raad wordt voorgesteld, moet je bewonderen. Zo echt, kom daar praten wij niet eens over, het vol gende punt van de agenda is Snip Wij hebben geloof ik al eens eerder hierover gespro ken, maar weet je wie ook groot belang hebben bij een goede brandweer B. en W. zeggen elke bezitter van roerende en onroerende goederen heeft hier be lang bij, maar m.i. treft het nog veel meer de ver zekering-maatschappijen tegen brandschade. SnapJa, dat is zeker. Een voorbeeld. Er breekt brand uit in een zeker pand. Brandweer wordt gewaarschuwd en indien deze goed functioneert, dan is meestal de brand spoedig de kop ingedrukt. Deugt het materiaal niet, dan kunnen er tien panden spoedig in lichte laaie staan. En dan kunnen de verzekeringen wat geld neer tellen. Dus die maatschappijen zouden in hun eigen belang moeten zeggenkomt U wat tekort, daar zor gen wij voor. SnipDus als jij in de Raad zat, stemde jij dus tegen dit voorstel van B. en W. SnapDat niet alleen, maar ik zou tegen dit te nemen be sluit motieven naar voren brengen om het te verwer pen. Vooral nu het een beetje als een kleinigheid wordt voorgesteld, zou het gemeenteraadsleden kun nen overhalen om te zeggenoch, als jelui dat nu zo nodig achten, vooruit dan maar. SnipDus verwerpen. En in overleg treden met brandver zekering. SnapJuist, dat is mijn idee. Kantoor: LANGE NOORDSTRAAT 4. Postgiro 92296 - Telefoon 2994, Dagelijks geopend van 912.30 en van 23.30 uur. Donderdags van 93.30 uur, Zaterdags van 91 uur. Zitdag te Oostkapelle (Gemeentehuis), Maandagmiddag van 35 uur. Inleggers-kapitaal per 31 Augustus 1956 14.399.522,11 Reserve per 31 December 1954 1.063.145,20 RENTE-VERGOEDING tot 10.000,— 2.40%. Dagelijkse berekening. Gelden voor hypotheek beschikbaar. Spaarbusjes Schoolsporen - Belastingbetaling

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1956 | | pagina 4