Italië STROMANOEN Jo Fibbe, Bekendmaking. aiM SCHOUT'S Houtwaren F Secretaire, s VéGé Vanille-Frou Frou JO BOOGAARD 2,75 95 ct. £4,40 KEES HUIJBREGTS Raampjes I De beste geldbelegging, die U met de 3 extra uitkering kunt doen, is een KAPTEIN MOBYLETTE kopen. LEVENSLANG* JOH. A. JULIANUS Snoezige Geheel nieuw Badtas Daarom maanden Üerkefmanf 'h Pnorm <uccet/ zie ome etalage Schoenmakerij Sint Laurens AANGIFTE VAN LEERLINGEN Weer ontvangen iwwwwwww 3 VéGé-vruchtenrollen voor 29 oent VëGó mi]n kruidenier geeft gratis geidzegels s 10% korting! IN UITBUNDIGE ROSE BLOESEMPRACHT D. VRIENS, (v.h. D. J. Dronkers Zoon) 4* Het Bestuur der Vereniging voor Gerefor meerd Onderwijs te Middelburg, brengt ter kennis van haar leden, dat tot 15 Mei 1956 voorstellen kunnen worden inge diend voor de jaarlijkse ledenvergadering. HET BESTUUR. MAANDAG 7 MEI, 's avonds om half 8, in de Geref. Kerk te Serooskerke (W.) op te treden Prof. Dr. Mr. I. A. Diepenhorst „Antirevolutionair, juist nu". RIJWIELHANDEL „T CENTRUM". VOOR ONZE BEJAARDEN, Op DINSDAG 8 MEI a.s. HUWELIJKSKAARTEN LITTOOIJ OLTHOFF if Radiotoestellen ook In huur koop. Installatie-Bureau A. Broek- sma. St. Pieterstraat 41-43. Telef. 3685, Middelburg. if TE KOOP 9-weekse HEN NEN a f 3,50 per stuk. Alle ras sen. P. ZWEMER, Opfokbedrijf, Vcerweg 126, KAMPERLAND. •k HUWELIJK. Kenniszoekende Zeeuwen v. alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze huwelijksbemidde ling tot de Zeeuwse afdeling van de 10 samenwerkende huwelijks bemiddelingskantoren. Talrijke dankbetuigingen ter inzage. Ne derlands bemiddelingscentrum, Hoofd-administratie Postbus 6037, Amsterdam. Ontvangkantoor te Vlissingen Beursstraat 35. Ont vangdagen Zat. en Maand. 28. Desgewenst huisbezoek. ic Bico wasmachines f 179, Ook in huurkoop. Instal.-Bureau A. BROEKSMA, St. Pieterstraat 4143, Tel. 3685, Middelburg. KAAS NAAR UW SMAAK Koopt U In de OLBAZAAK. CORNELISSE, KORTE DELFT 27, Middelburg if Zelfstandigen, neemt een „AHOY" ALL-IN-POLIS". Een ziekenhuisverzekering aangepast aan de tijdsomstandigheden. Voor alle leeftijden, lage premie. Wij bezoeken U, na bericht, zonder enige verplichting Uwerzijds. In spectie voor Zeeland G. H. Vij geboom Jr. te Cadzand, Telefoon 104, Cadzand-Bad. if GERNLER'S Matrassenfabriek Bree 44, Middelburg. KAPOK, BINNENVERING, RUBBER- en VEREN BEDDEN Alle soorten REPARATIES. if Holland Electro stofzuigers in huurkoop vanaf 1,90 per week. Instal.-Bureau A. BROEKSMA, St. Pieterstr. 41-43, tel. 3685, Mbg ir Voor 5 Mei hebben wij feesttoeters, mutsen, vlaggetjes, maskers, speldjes, lam pions geheel compleet. LEEN OUTERMANS, Lange Delft, hoek Nieuwstraat, Middelburg. if SPECIALE AANBIEDING KINDERWAGENS. KEUZE UIT 50 WAGENS VAN 85,00—165,00. BEDJE GRATIS. LEVERING FRANCO. ALLES MET DE BEKENDE GARANTIE. WANDELWA GENS 25,75—66,—. KIN DERSTOELEN 19,98—ƒ57, BOXEN VANAF 19,75 (OOK MET VLOER). AFW. BOX MATRASJES 8,25. AFW. WANDELWAGENZAKKEN f 8,75. LEDEREN KINDER- TUIGJES VANAF 2,15. I. FASTENAU'S BAZAR, REIGERSTRAAT 7, TEL. 3818, MIDDELBURG. EN TOCH LEVERT CORNELISSE DE BETERE KAASSOORTEN. KORTE DELFT 27, Middelburg land van sinaasappelen en zonneschijn, maar ook van de mooiste LI weet wel, van die artistieke BOODSCHAPMANDJES. Wij ontvingen een pracht- sortering in diverse kwali teiten en kleuren. U koopt reeds een pracht mandje voor kindermandjes in diverse kleuren zijn onze plastic boodschap- mandjes, ook te gebruiken als Practisch onverslijtbaar en in mooie frisse kleuren voor slechts natuurlijk eerst kijken bij MARKT MIDDELBURG VLISSINGEN. Onze medewerker de Heer D. W. KUIPER (LIJKDIE- NAAR) van de BEGRAFENIS-ONDERNEMING „DE VOORZORG" te VLISSINGEN, heeft zich op veler ver zoek te MIDDELBURG, STATIONSSTRAAT 14, TELE FOON 2373, GEVESTIGD. WENST U INLICHTINGEN: even bericht en de Heer Kuiper komt U persoonlijk bezoeken voor het verzorgen van STERFGEVALLEN en CREMATIES. VOOR IEDER GEZIN: verzorgt de BEGRAFENIS ONDERNEMING „DE VOORZORG" in samenwerking met GARAGE „TRIO", BREE 49, TELEFOON 2600 met eigen lijkauto en volgauto's het STERFGEVAL, De BEGRAFENIS-ONDERNEMING „DE VOORZORG" beschikt over eigen materiaalGRAFKISTEN in vuren- en massief eikenhout plaatsen van ROUWKAMER in het STERFHUIS (zonder prijsverhoging), naar keuze plaatsen wij de rouwkamer in het zwart of het grijs. Tevens beschik ken wij over een staf van goed gekleed personeel. U kunt ook het STERFGEVAL opgeven aan de Heer M. A. ENGELSMA (DRAGER) van de BEGRAFENIS-ONDER NEMING „DE VOORZORG", ROUAANSE KAAI 9. GARAGE „TRIO" en de BEGRAFENIS-ONDERNEMING „DE VOORZORG", staan BORG voor een CORRECTE en PIËTEITVOLLE VERZORGING, terwijl U de LAAG STE KOSTEN BETAALT. WIJ MAKEN U ER OOK ATTENT OPdat de BEGRA FENIS ONDERNEMING „DE VOORZORG" GEEN vereniging of begrafenisfonds is, waarvan U lid zou moeten zijn, IEDER GEZIN dat een STERFGEVAL heeft KAN DOOR ONS WORDEN GEHOLPEN. WENST U DUS VAN DE DIENSTEN VAN DE BE GRAFENIS-ONDERNEMING „DE VOORZORG" GE BRUIK TE MAKEN, DAN KUNT U ZICH WENDEN TOT BOVENSTAANDE ADRESSEN, ALLE ANDERE ADRESSEN NOG VERMELD OP KAARTEN VAN ONS, ZIJN BIJ DEZE BEKENDMAKING VERVALLEN EN HEBBEN NIETS MET DE BEGRAFENIS-ONDER NEMING „DE VOORZORG" TE MAKEN, WILT U HIERVAN GOEDE NOTA NEMEN WIJ VERWIJZEN U OOK NAAR ONZE KLEINE ADVERTENTIES, DIE REGELMATIG IN „DE FAAM" WORDEN GE PLAATST. U BIJ VOORBAAT DANKEND, BEGRAFENIS-ONDERNEMING „DE VOORZORG" en GARAGE „TRIO". j* Groot en bekend Instituut voor REDEKUNST- en X PERSOONLIJKHEIDSVORMING vraagt voor de jt Provincie Zeeland DOCENTEN voor mondelinge T X Cursussen Spreken in het openbaar. Ook zij, die voor Jj docent wensen opgeleid te worden, kunnen solliciteren, jj. Gunstige voorwaarden. Brieven onder No. 1—17 bureau van dit blad. T A/ce-dot niet/ Moot-rr wè/: OP DE ZOLEN VAN DI De ideale schoolschoen, 28-31 f 12,90 met lederen 32-35 f 14,90 ventilatiezool. 36-40 f 16,90 KAPTEIN MOBYLETTE is nog steeds de beste en meest verkochte bromfiets, goedkoop in aanschaf en zuinig in onderhoud. S 1 In zwart of grijs, rijklaar 355, S 2 Zware motor, grote tank en voorvering 448, S 3 Zware motor en automatische koppeling 485, Service van Kaptein is af, gemakkelijke betaling. BLAUWEDIJK 47, MIDDELBURG. Ook in de SNELBROMMERS hebben wij het neusje van de zalm. TECHNISCHE SCHOOL EN UITGEBREID TECHNISCHE SCHOOL (Mach. School) te Middelburg. van 7 mei t.m. 18 mei a.s. dagelijks tijdens de schooluren. TECHNISCHE SCHOOL opleiding voor de afdelingen Timmeren Schilderen Electrotechniek Metselen Bankwerken Autotechniek. MACHINISTENSCHOOL opleiding voor het Staatsdiploma v. Technisch Officier ter Koopvaardij. De mogelijkheid bestaat eveneens, met steun van één der Scheepvaartmaatschappijen te studeren. Aangifte en inlichtingen dagelijks aan het Schoolgebouw. De Directeur, J. HUISMAN. Wij brengen een grote sortering T rappen, Strijkplanken, keukentafels, wasborden, Messenbakken, Poetsdozen enz. Alles prima handwerk tegen zeer lage prijzen. J LANGEVIELE 65 TELEFOON 2757 MIDDELBURG die mooie en practische maten zijn hoog 115 cm, breed 105 cm, diep 38 cm, schrijf- oppervlak 93 cm, diep 70 cm, onder het schrijfblad 2 laden, daaronder 2 deuren, daarachter legplank en ruimte voor brief- ordners. Een prachtmeubel wat weinig plaats inneemt en goed koop. KOMT U EENS KIJKEN Langeviele 42 over de L. Gere Telefoon 2928 Middelburg Probeer eens zo'n kistje ongepoederde Sigaren j* J ANNO 1938, rj» 50 stuks 8,-Jt (kistband). 3- ('n Product van vóór- 4t oorlogse kwaliteit.) X 3» U zult er geen spijt van hebben X Alléén verkrijgbaar bij -ft Singelstraat 48 (hoek Brakstraat) Telefoon 3433 Middelburg. ■ii 4< 4* een pak verrukkelijk* van 52 cent voor slechts 39 cent bij aankoop van 100 gram VéGé goudmerk thee a 94 cent. Bovendien 27 geidzegels gratis, is 10% korting. met 6 gratis geidzegels. VéGé-toffees, tijn van smaak en ze de len goed uit) VéGé vanille tof fees 29 ct. per 100 gr. met 6 gratis geid zegels. VéGé Toffee Me lange deluxe, 30 ct. per 100 gr. met 6 gratis geidzegels. Appelmoes, smaakt goed b(j alles. Als groente, als dessert, ook samen met pud ding en zo z(jn er tal rijke mogelijkheden. VéGé - appelmoes, per blik 105 ct. met 21 gratis geidzegels. Voor feestelijke gele- genheden een zachte vruchtenwijn van VéGé Rode Mariposa of Witte Mariposa: per fles 150 ct. met 30 gratis geidzegels. Maak het Uw gasten en Uzelf zo gezellig mogelijk. Dit is een onthaal voor allemaal: VéGó-Bo r r el worst jes, per blikje van 140 gr. 120 ct. met 24 gratis geidzegels. VóGé-Knakworst- jes, per blikje van 140 gr. 115 ct. met gratis 23 geidzegelsper blik je van 300 gr. 210 Ct. met 42 gratis geidze gels. 4* 4* staan de appelbomen straks weer te bloeien X Ovcra] even mooi, maarstraks als de appelen rijp zijn ziet U pas de kwaliteits-verschillen. 3* En die kwaliteits-verschillen vindt U ook in de vruch- ten uit Zuidelijker streken. 4* ONZE FIRMA LEGT ZICH TOE OP KWALI- TEITSARTIKELEN. Het prijsverschil tussen EXTRA KWALITEITEN en mindere soorten is in onze tijden j* gering. Immers de pluklonen en de vrachten zijn voor X beide gelijk. Wij bieden U aan X ORANJE JUICE le soort, dat is sap van 15 geperste «jx Californische kwaliteits-sinaasappelen. U kunt het 4t puur of verdund met water drinken. Voor de eerste kwaliteit betaalt U per blik 86 cent, ^X bij 3 blik gelijk 2,50. 4* Neemt U 3 blik in huis. De zomer staat voor de deur. 4* 4* Dan blikjes stampvol met partjes suikerzoete manda- X rijntjes. Heerlijk als garnering op Uw pudding, «jx Per blikje 98 cent. Bij 3 blikjes gelijk 2,75. Californische perziken zijn zoeter en fijner dan andere. Het klimaat brengt dat mee. Per blik 822 gram 2,10. Per 3 blik 5,99. Mission ananas per groot blik van 404 gram 1,19. Bij 3 blik gelijk 3,39. Limonadesiroop hebben we al vanaf ƒ1,per fles. De kwaliteit is werkelijk goed. Diverse smaken. Tijdelijk 3 flessen 2,89. BON -TP& Als speciale reclame-aanbieding, uitsluitend op deze bon, 1 blik VICO makreel en 1 blikje Port, sardines samen voor 99 ct. Vriendelijk aanbevelend, VéGé LEVENSMIDDELENBEDRIJF 41 4* VLASMARKT 4, TEL. 2740, MIDDELBURG J 4* 4* Voor de gezamenlijke K.V. van Gapinge, Serooskerkc, Vrouwenpolder en Veere hoopt op uit AMSTERDAM, met een verkiezingsrede over Kiezers, vult het kerkgebouw tot de laatste plaats HET BESTUUR. MOSQUITO HULPMOTOREN 495,— TYPHOON SPORT met zeer felle en sterke H.M.W.-motor prijs met K.M.-teller 678, met dubbele zit 698, GAZELLE RIJWIELEN in alle prijzen en uitvoeringen. KROMMEWEELE, TEL. 3409, MIDDELBURG hoopt de Ned. Chr. Vr. Bond weer een GEZELLIGE MIDDAG te geven in de BOGARDZAAL, aanvang half 3. O.a. optreden van het Zangkoortje, Declamatie Mevr. v. Kamer. Alle mannen en. vrouwen boven 65 jaar zijn hier hartelijk welkom. Er is gelegenheid voor afhalen en thuisbrengen per auto voor hen, die dit wensen. Aanvragen daartoe op Maan dag 7 Mei tussen 24 uur bij Mevr. de Nood, Spanjaard straat 12 en Mevr. v. Noppen, Molenwater 21. SPANJAARDSTRAAT 47, TELEFOON 2438 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1956 | | pagina 4