U breit WONDERWAT eAemCéed veéréfett- l lIeIl Goederen voor chemisch reinigen: JAN LAVEN, rt Waf M zelf breif is het eerste verdiend oL, Mits tijdig afgegeven, hebt U uw kleding vóór Zondag weer terug voor slechts f 2.50 i§) ^iirii Bij goed worden de coupe en de fut van Uw kleding volledig behouden. FAAMPJES Fiima A. I.Bevelen h LITTOOIJ OLTHOFF i 100 gram breiwol Weet U, dat U voor f 2.50 bijvoorbeeld een paar heerlijke sokken voor Uw man breit? Van 100 gram prachtige, krimpvrije, speciaal versterkte sokkenwol. Kijk eens hier, wat U verder voor f 2.50 nog allemaal breien kunt Breien, dames, is geld verdienen: dik geld! En het is nog leuk ook! Dan vermenigvuldigt U de opgave hiernevens met drie... en U kunt de hele tamilie aankledm! Voorbeeld: 3 paar sokken breit U dus voor slecbts 17.50 Pantalon/rok ,V' Japon Costuunr\/mentelcostuum J(rimpvrije, speciaal versterkte Sokkenwol ttgt voor U gereed bij VLISSINGEN - BREDA - MIDDELBURG Segeerstraat 21, Middelburg k Te koop droge kachelblokken en aanmaakhout en tevens klief- hcut. Vrij thuisbezorgd. H. BUIJS, L. Gere 28 en Molenberg 49, Mbg k GERNLER'S Matrassenfabriek k KAAS NAAR UW SMAAK Koopt U in de OLBAZAAK. CORNELISSE, k HUWELIJK k Voor het galvaniseren van zinken waskuipen, wasketels, em mers en wasteiltjes Is Uw adres LEEN OUTERMANS, Lange Delft of Nieuwstr. 2, Middelburg. k BETAAL NIET TE VEEL. k EN TOCH MUZIEKHANDEL Gramofoonplaten, Pick-Ups V erlovingskaart jes LITTOOIJ OLTHOFF SPANJAARDSTRAAT 47 Ir «gx fl^£ |J iffy v.h. J. van Lierop! kL. Noordstraat 31, Tel. 3563 (K 1180), Middelburg^ Voor slechts f 8.89 breit U i paar Herensokken maat 11 of 1 paar Damessokjoa maat 9 i paar Kindersokjes maat 2 of 1 paar Damessok|es maat ?jb 1 paar Kindersokjes maat 8 of 1 paar Jongenssportkousen maat 8 1 paar Kindersokken maat 2 of 2 paar Dameshandscboeneo of i paar Herenbandscboenea t paar Kinderhandschoenea Witt V misschien f 7.80 beleggen in breiwerk r n. 1.6S II. 2." II. 3." v __n_ Walstraat 81 van Coothpleln 18 Segeersstxaat 14 Van l4 regels 75 cent bij vooruitbetaling (maximum 8 regels) k Radiotoestellen ook in huur koop. Installatie-Bureau A. Broek- srna, St. Pieterstraat 41-43. Telef. 3685, Middelburg. k Leder, Rubber zolen, Rubber plakzolen, Gummi hakken. Lederhandel M. VAN HILST, DAM 25, MIDDELBURG. k Zelfstandigen, neemt een „AHOY" ALL-IN-POLIS". Een ziekenhuisverzekering aangepast aan de tijdsomstandigheden. Voor alle leeftijden, lage premie. Wij bezoeken U, na bericht, zonder enige verplichting Uwerzijds. In spectie voor Zeeland G. H. Vij geboom Jr. te Cadzand, Telefoon 104, Cadzand-Bad. Bree 44, Middelburg. KAPOK, BINNENVERING, RUBBER- en VEREN BEDDEN Alle soorten REPARATIES. KORTE DELFT 27, Middelburg Kenniszoekende Zeeuwen v. alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze huwelijksbemidde ling tot de Zeeuwse afdeling van de 10 samenwerkende huwelijks- bemiddelingskantoren. Talrijke dankbetuigingen ter inzage. Ne derlands bemiddelingscentrum, Hoofd-administratie Postbus 6037, Amsterdam. Ontvangkantoor te Vlissingen Beursstraat 35. Ont vangdagen Zat. en Maand. 28. Desgewenst huisbezoek. k Bicc wasmachines f 179, Ook in huurkoop. Instal.-Bureau A. BROEKSMA, St. Pieterstraat 4143, Tel. 3685, Middelburg. k Jongeman zoekt' per 1 April a.s. GROTE GEMEUBILEERDE KAMER OP BEGANE GROND, in het centrum van Middelburg. Liefst zonder pension. Aanwezig heid van telefoon noodzakelijk. Brieven met prijsopgaaf aan D. W. KUIPER, Bornsestraat 102, Hengelo (Ov.). k Reparaties aan huishoudelijke artikelen worden door mij nog uit gevoerd. LEEN OUTERMANS, Lange Delft of Nieuwstraat 2, Middelburg. k Holland Electro stofzuigers in huurkoop vanaf f 1,90 per week. Instal.-Bureau A. BROEKSMA, St. Pleterstr. 41-43, tel. 3685, Mbg Ontvangen een pracht-zending KINDERWAGENS en WAN DELWAGENS, model 1956. Ook UITNEEMBAAR, tegen zeer VOORDELIGE prijzen. Bij iedere WAGEN EEN BEDJE GRATIS. KINDERSTOELEN en BOXEN 10 GOEDKOPER. LEVE RING FRANCO. I. FASTE- NAU'S BAZAR, Reigerstraat 7, LEVERT CORNELISSE DE BETERE KAASSOORTEN. KORTE DELFT 27, Middelburg COSTUUMS, regenjassen, regenmantels, demi's, winter mantels, mantelcostuums 10,- maandelijks. Schrijf aan Super Standing, Statenlaan 41, Am- hem. Kleur en maat vermelden. Speciaalzaak voor PHILIPS, BRAUN ENZ. Ook zonder radio. LANGE DELFT 8 TEL. 3131, MIDDELBURG. Het resultaat van Zwitsers precisie-werk en Duits vakmanschap. Breit alle soorten wol, schier onbegrensde brei- mogelijkheden en kan zelfs door een kind be diend worden. Off. Dealers LANGE DELFT 113 TELEFOON 3864 MIDDELBURG SnipWaarde vriend, ga op je gemak zitten en luister naar de brief, die wij deze week ontvingen. Snap Je onderdanige dienaar, ik luister. SnipNu, het schrijven luidt als volgt „Aan de Heren Snip en Snap Als trouwe lezer van Uw blad zouden wij U eens wat willen vragen. Zoals U wel zult weten is het in Vlissingen verboden honden los 'te laten lopen. Zou dat hier in Middelburg ook niet kunnen Wij wonen op 't Zand en het is hier vreselijk met de honden, soms zie je er zes of nog meer bij elkaar. Dat is niet zo erg, maar de dieren doen hun behoeften in andersmans tuin. Zoals vanmorgen, toen ik de keu kendeur open deed en het lag precies voor de deur. Laten mensen, die honden er op na houden, er voor zorgen, dat anderen er geen last van hebben. Hoe dikwijls komen de kinderen niet thuis met vuile schoentjes (van de honden). Hopelijk komt er verandering in deze toestand." SnapDaar durf ik haast mijn oordeel niet over te zeggen. Want vergeet niet, wij hebben verenigingen van Die renbescherming. Is niet onlangs in de landelijke pers een opperhoofd van een dier verenigingen van leer getrokken, omdat een journalist iets had geschreven, wat hem als dierenbeschermer niet aanstond Snip Och ja, soms krijg je de indruk, dat aan enige over drijving kan worden gedacht, maar kom, je durf toch wel te zeggen of het gewenst is, dat in een stad de honden los lopen SnapNu, laten wij dan Vlissingen nemen, daar mogen de honden volgens de brief niet loslopen. En was het juist niet daar, dat iemand met zijn vrouw achterop, op een motor reed. Een hond rent er op af. De ge volgen nu waren aldus de vrouw in het ziekenhuis, weken verpleegd. SPANJAARDSTRAAT 47 TEL. 2438, MIDDELBURG SnipEn dat in de stad, waar ze niet mogen loslopen. Ja, als men zich niet houdt aan de voorschriften 1 Snap Weet je wat ik wel eens zou willen Dat een Dieren vriend nu eens ons vertelde, hoe dat vraagstuk be hoort te worden opgelost. Snip Dat is wel een idee. Intussen dit vraagstuk naar ieders genoegen op te lossen, is een moeilijke opgave, maar wij zullen afwachten. Snap Voor ik wegga, lees ik je ook een brief voor, die aan ons gezonden is. De briefschrijver zegt het volgende „Mag ik s.v.p. als iemand, die dagelijks als bakkers- bediende met een bakfiets de stad doorkruis, U vrien delijk verzoeken in Uw rubriek in De Faam de aan dacht te vestigen op het feit, dat het treurig gesteld is in onze goede stad met het opruimen van sneeuw Het heeft me verwonderd, ja verontwaardigd, dat van Gemeentewege niet flink wordt aangeoakt om in korte tijd de straten voor 't verkeer bruikbaar te maken. Op sommige plaatsen waar het bijna niet op aankomt (b.v. het Marktplein) staat een groepje mensen met een schop, maar in de nieuwe buurten ligt er zoveel sneeuw, dat ik vanmorgen moest helpen om een auto voort te krijgen. Als er nu toch eens met een paar sneeuwploegen, dat zijn puntige sleden, U weet wel, door alle straten werd gereden, dan was alles voor elkaar in korte tijd. Dat moest een ere voor onze stad zijn Victorie aan St. Laurens, waar reeds 's morgens 7 uur straat èn fietspad zijn schoongemaakt 1 Vermeldt s.v.p. dit in Uw rubriek als een welverdiende pluim voor dat wakkere dorp 1 Slaap Middelburg Jan Salie is er toch niet meer tus sen Uw muren SnipNu, dat is iets, dat ieder kan beoordelen of deze schrijver gelijk heeft aan hetgeen hij zegt over de sneeuwperiode, die wij beleefden in deze week. Com mentaar is hier overbodig. O Fabriek van KUNSTLEDEMATEN, ORTHO- PAEDISCHE APPARATEN, STEUNZOLEN naar gipsmodel, ELASTIEKEN KOUSEN, OOR- SETTEN en MEDISCHE BANDAGES. ENIGSTE SPECIAALZAAK In Zeeland

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1956 | | pagina 4